2555-11-08

รัก(ษ์)น้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลา : ประโยคที่นับวันยิ่งแสนเลือนลาง
     แม้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับภัยจากธรรมชาติครั้งใหญ่ ทั้งภัยน้ำท่วม ภัยแล้ง ทว่ามนุษย์ก็พร้อมที่จะปรับตัวเองในรูปแบบต่างๆ มุ่งหวังที่จะสร้างความสุขครั้งใหม่ให้เกิดขึ้นและอยากที่จะเห็นวิถีชีวิตริมน้ำหวนก­ลับมาอีกครั้ง บางทีการมีชีวิตอย่างพอเพียง อาจเป็นคำตอบของเรื่องราวในชีวิตที่เกิดขึ้นทั้งหมดของมนุษย์ก็ได้ สายน้ำนี้ยังคงทำหน้าที่อยู่เช่นในอดีต คือเป็นแม่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตบนแผ่นดินนี้ ไม่ว่าความเจริญจะเดินหน้าไปไกลขนาดไหนก็ตาม..
     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

2leep.com