2554-09-01

1 + 1 = 0ความยุติธรรม ได้แก่ เรื่องที่บุคคลในสังคมซึ่งเป็นบุคคลที่มีเหตุผล
มีความรู้สึกผิดชอบ เชื่อมั่นว่าเป็นเรื่องที่ชอบธรรม

- ลอร์ด เดนนิ่ง อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ของอังกฤษ

การที่บุคคลจะเป็นผู้มีคุณธรรมได้ไม่ได้หมายถึงการที่บุคคลนั้นรู้เรื่องของคุณธรรม
 เช่น ความกล้าหาญ ความยุติธรรมแล้วประพฤติปฏิบัติตามหลักการนั้นอย่างมั่นคง
การที่บุคคลมีความรู้เรื่องความกล้าหาญ ความยุติธรรมแล้วสามารถตัดสินใจ
เลือกปฏิบัติได้โดยใช้เหตุผลเป็นพื้นฐานอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ เวลา และตัวบุคคล
บุคคลเช่นนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณธรรมและความยุติธรรม

- อริสโตเติ้ล

ความยุติธรรมไม่เคยใช้ร่วมกับใคร

- ไม่ทราบที่มา

อย่าท้อถอยกับอดีต จงออกเผชิญโลกกว้าง
และสร้างสรรค์สิ่งที่วิเศษที่สุด

- Jim Rohn  นักปรัชญาชาวอเมริกัน

คนที่ไม่เคยประสบความสำเร็จ มักหลงทางอยู่กับแรงกระตุ้นหลาย ๆ อย่าง
พวกเขาต้องการเงินทอง หรือไม่ก็ชื่อเสียง
แต่ก็ต้องการความมั่นคงในชีวิต
และขอทำในสิ่งที่คุ้นเคยด้วยพวกเขาไม่ได้ต้องการอะไรอย่างจริงจัง

- นโปเลียน ฮิลล์

"...ร่างกายของเธอทั้งหมดจากปลายปีกหนึ่งสู่อีกปีกหนึ่งไม่ใช่อะไรอื่น 
นอกจากความคิดของเธอเอง..."

- โจนาธาน ลิฟวิงสตัน นางนวลไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

2leep.com