2554-09-01

วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

      

        คุณเคยสังเกตไหมว่า เหตุใดประเทศไทยถึงยังไม่เจริญก้าวหน้าไปไหนได้ไกล ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยมีความภาคภูมิใจนักหนาว่า "ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใด" นี่เป็นความภาคภูมิใจเรื่องแรก ๆ ของคนไทยที่มีต่อมาตุภูมิอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนแห่งนี้ แต่จะมีใครที่ตั้งคำถามว่าด้วยเหตุที่ประเทศเรานั้นไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใคร ๆ เขาและนำพาประเทศสู่อิสระภาพมาโดยอยู่รอดมาปลอดภัยมาถึง ณ ปัจจุบันนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามาจากบรรพบุรุษของชนชาติไทยทั้งสิ้น ทั้งมวลเหล่านี้ก็ล้วนมาจากอุปนิสัย พฤติกรรมส่วนตัวของคนไทยอันประกอบขึ้นเป็นความรักชาติ ความรักอิสระไม่ยอมขึ้นแก่ใคร อีกทั้งความสามัคคีในหมู่คณะของสายเลือดไทยแทบทั้งสิ้น อันได้ปกปักษ์รักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้ตกทอดมาสู่ลูกหลานเหลนไทย

        แต่กระนั้นยังมีเรื่องให้ต้องวิญญาณบรรพชนต้องลุกขึ้นมานั่งเสียใจต่อการกระทำของเชื้อสายตนเองอยู่เสมอ ด้วยเหตุที่ในหน้าประวัติศาสตร์สมัยต่าง ๆ ยุคสมัยต่อเนื่องกันมา ล้วนแต่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้คนไทยหันอาวุธเข้าหากันเอง เพื่อแย่งชิงอำนาจ  ลาภยศสรรเสริญ ผลประโยชน์เพียงชั่วครู่ชั่วยาม รวมไปถึงเหตุการณ์ที่สร้างความสูญเสีย โดยใช้อาวุธเข้าประหัตประหาร ห่ำหั่น เข่นฆ่ากันเอง เนื่องจากความคิด- ความเห็น และจุดยืนทางการเมืองต่างกัน มีความเชื่อต่ออำนาจ ระบบการเมือง พรรคพวกต่างกัน เกิดเป็นการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายขึ้นในสังคมอีกครั้งหนึ่ง(ก่อนหน้านี้มีการแบ่งในรูปของสัญลักษณ์แทนฝ่ายซ้าย - ขวา เป็นตัวแบ่งลัทธิทางการเมือง การปกครอง) ปัญหาเหล่านี้คงถูกนำเข้าสู่ความจริงอย่างหนึ่งว่า
คุณลักษณะ อุปนิสัยใจคอ พฤติกรรมส่วนตัวหรือการปฏิบัติต่ิอสังคมของคนไทย เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อปํญหาที่คุกรุ่นขึ้นมาแต่ละครั้งของความขัดแย้งในชาติตั้งแต่อดีตมาจนถึงบัดนี้

        โดยมีการศึกษาลักษณะนิสัยของ Ruth Benedict ได้ศึกษาCulture and Personality Study ศึกษาลักษณะเด่นของวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดผ่านกระบวนการหล่อหลอมกล่อมเกลาเป็นลักษณะเด่นทางบุคลิกภาพ โดยศึกษาจากคนญี่ปุ่นพบว่าเกิดลักษณะ 2 ขั้ววัฒนธรรมคือดอกเบญจมาศและซามูไร นั่นคือทำให้คนญี่ปุ่นมีลักษณะด้านหนึ่งสุนทรียภาพ เรียบร้อย เกรงใจคน รักธรรมชาติ ละเอียดอ่อน ละมุนละไม เห็นอกเห็นใจคนอื่น ในขณะอีกขั้วหนึ่งเวลารบจะเหี้ยมโหดเอาจริงเอาจัง เด็ดเดี่ยว เด็ดขาด จงรักภักดีต่อนาย ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 อมเริการได้ใช้ความรู้เหล่านี้ตัดสินใจยุติสงครามโดยใช้ความรุนแรงโดยทิ้งระเบิดปรมาณูที่ญี่ปุ่นเพื่อบีบให้จักรพรรดิยอมแพ้ จะทำให้ทหารญี่ปุ่นยอมแพ้แต่โดยดีเพราะเชื่อฟังจักรพรรดิ
ในส่วนของคนไทยเป็นThai culture and behavior พบว่าคนไทยมีวัฒนธรรมแบบกลาง ๆ
พอมีพอกิน สบายๆ มีความสุขตามอัตภาพ บุคลิกคนไทยจึงเป็นแบบเฉื่อยๆเนือยๆ เน้นพอมีพอกิน รักสงบ เดินสายกลาง ใจเย็น มีดุลยภาพ จิตใจสงบ ไม่กระตือรือร้น สังคมน่าอยู่เพราะขณะที่ศึกษานั้นไทยมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย สิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ ไม่ได้เข้าสู่วัฒนธรรมบริโภคนิยม ผู้ชายไทยมีสถานภาพเหนือกว่าผู้หญิงแต่จะไม่กดขี่ผู้หญิง ผู้ชายเป็นความหวังของครอบครัว แต่พ่อแม่จะรักลูกสาว เห็นว่าลูกสาวมีค่า และจะให้ของมีค่ามากกว่าลูกชาย เมื่องานวิจัยนี้เผยแพร่จึงทำให้มีคนสนใจเมืองไทยมากขึ้น

       คลิกตามลิ๊งค์หากต้องการจะศึกษาลักษณะอุปนิสัยของคนไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับปรุงและแก้ไขพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์และเปรียบประดุจ "กาฝากสังคม" หรือ "ปลิงดูดเลือดสังคม" ที่รังแต่จะคอยกัดกิน สูบเลือด ฉุดดึงความเจริญงอกงามของชาวเราผองไทยไว้เท่านั้น

      แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีอีกหลายพฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของประเทศ ขอเพียงยอมรับความจริง ร่วมสร้างและแก้ไขกันใหม่ เพราะทุกอย่างสามารถสร้างได้ รวมทั้งพฤติกรรมต่าง ๆ ล้วนส่งต่อกันมาในรูปของวัฒนธรรมแห่งชาติ ทำให้ต้องใช้เวลาในการขัดเกลาและกำจัด หากแต่อย่ามองว่าเป็นการปรักปรำหรือมองเหรียญเพียงด้านเดียว นั่นอาจเป็นการชี้จุดบอดอีกหนึ่งข้อของคนไทยที่ต้องการรับฟังแต่เรื่องดี ถ้อยคำชมโดยปราศจากถ้อยคำ ตำหนิติเตียน

http://www.pattanakit.net/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=53
http://www.nidampa9phitsanulok.net/download/601/601dr.juree%20by%20moddy.pptไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

2leep.com