2554-09-05

วัยสี่สิบคือช่วงสูงอายุสำหรับหนุ่มสาว วัยห้าสิบคือวัยหนุ่มสาวสำหรับผู้สูงอายุIt is easier to prevent bad habits than to break them.

การป้องกันไม่ให้มีนิสัยที่ไม่ดีนั้นง่ายกว่าการที่จะเลิกนิสัยพวกนั้น

Benjamin FranklinAdversity causes some men to break; others to break records. 

ความทุกข์ยากทำให้ใครบางคนร้าวราน และทำให้ใครอื่นบางคนสร้างสถิติใหม่

William Arthur Ward
Sticks and stones will break our bones, but words will break our hearts.

ท่อนไม้และก้อนหินอาจจะทำให้กระดูกเราหักได้ แต่คำพูดจะทำให้หัวใจเราแตกสลาย

Robert FulghumBetter break your word than do worse in keeping it.

ยอมเสียคำพูดดีกว่าทำสิ่งที่เลวร้ายกว่าเพื่อรักษาคำพูด

Thomas Fuller 
However long the night, the dawn will break.

ไม่ว่าค่ำคืนนั้นจะยาวนานสักปานใด ในที่สุดรุ่งอรุณก็จะมาเยือน

African Proverb
Miracles do not, in fact, break the laws of nature.

ในความเป็นจริง สิ่งมหัศจรรย์นั้นก็ไม่ได้ฝืนกฎแห่งธรรมชาติ

C.S. LewisNever regret. If it's good, it's wonderful. If it's bad, it's experience.

อย่าเสียใจไปเลย ถ้ามันดีก็เป็นเรื่องสุดวิเศษ แต่ถ้ามันเลวร้าย ก็ถือเป็นประสบการณ์

Victoria HoltThe journey of a thousand miles begins with one step.

การเดินทางไกล 1,000 ไมล์เริ่มต้นจากหนึ่งก้าว

Lao TzuEvery failure is a step to success. 

ทุกความล้มเหลวคือย่างก้าวสู่ความสำเร็จ

William WhewellNobody's perfect. Everyone slides here and there, and they have their ups and downs.
When they are down, that is not the time to step all over them. 

ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ ทุกคนมีวาระที่เพลี่ยงพล้ำ มีขึ้นมีลง
 เมื่อพวกเขาตกต่ำ นั่นไม่ใช่เวลาที่จะเดินข้ามพวกเขา

Neil SchonEach instant of life is a step toward death. 

แต่ละห้วงขณะแห่งชีวิตคือย่างก้าวสู่ความตาย

Pierre CorneilleYou can never step into the same book twice, because you are different each time you read it.

คุณไม่มีวันจะซึมซับหนังสือเล่มเดิมได้เป็นคำรบสอง
เพราะว่าคุณจะไม่ใช่คนเดิมในแต่ละครั้งที่คุณอ่านมัน

John Barton
The very first step towards success in any occupation is to become interested in it.

ย่างก้าวแรกสู่ความสำเร็จในทุกอาชีพคือมีความสนใจในสิ่งนั้น

William OslerDo nothing in haste, look well to each step, and from the beginning think what may be the end.

อย่าทำอะไรด้วยความรีบร้อน พินิจให้ถ้วนถี่ในแต่ละก้าวย่าง และคิดถึงตอนจบตั้งแต่ตอนที่เริ่มต้น

Edward WhymperGenius might be the ability to say a profound thing in a simple way.

อัจฉริยภาพน่าจะหมายถึงความสามารถในการพูดถึงสิ่งที่ลึกซึ้งได้อย่างเรียบง่าย

Charles BukowskiThe genius of Einstein leads to Hiroshima.

อัจฉริยภาพของไอน์สไตน์นำไปสู่ฮิโรชิมา

Pablo PicassoThe secret of genius is to carry the spirit of the child into old age,
which mean never losing your enthusiasm.

ความลับของอัจฉริยะคือการโอบอุ้มจิตวิญญาณของผู้เยาว์เข้าสู่ช่วงมีอายุ
ซึ่งหมายถึงการมีความกระตือรือร้นที่ไม่เหือดหาย

Aldous Huxley
Genius, when young, is divine.

เป็นอัจฉริยะในวัยเยาว์ก็คือเทพ

Benjamin Disraeli
Conversation enriches the understanding, but solitude is the school of genius.

การสนทนาช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ แต่ความวิเวกคือสำนักแห่งอัจฉริยะ

Edward Gibbon
Genius is independent of situation.

อัจฉริยภาพไม่ขึ้นกับเงื่อนไขใดๆ

Charles Churchill
The essence of genius is to know what to overlook.

องค์ประกอบสำคัญของอัจฉริยภาพคือรู้ว่าอะไรที่ควรมองข้าม

William JamesThe best way to cheer yourself up is to try to cheer somebody else up.

วิธีการให้กำลังใจตัวเองที่ดีที่สุดคือการพยายามให้กำลังใจใครบางคน

Mark Twain 
Let us live so that when we come to die even the undertaker will be sorry.

ขอให้เราใช้ชีวิต ให้ถึงขั้นที่ว่า เมื่อเราตายลง แม้สัปเหร่อก็ยังเสียใจ

Mark TwainWe are all alike, on the inside.

เราทุกคนเหมือนกันหมด เมื่อพินิจจากด้านใน

Mark TwainIf you tell the truth, you don't have to remember anything.

หากเธอกล่าวความจริง เธอก็ไม่ต้องจดจำอะไรเลย

Mark Twain 
Humor is mankind's greatest blessing.

อารมณ์ขัน คือพรอันประเสริฐสุดของมนุษยชาติ

Mark TwainA person who won't read has no advantage over one who can't read.

คนที่ไม่อ่านหนังสือก็ไม่ได้มีอะไรดีไปกว่าคนที่อ่านหนังสือไม่ออก

Mark TwainAttitude is a little thing that makes a big difference.

ทัศนคติคือสิ่งเล็กๆที่สร้างความแตกต่างอันยิ่งใหญ่

Winston Churchill
It is a good thing for an uneducated man to read books of quotations.

เป็นเรื่องดีสำหรับผู้ไม่ได้รับการศึกษาที่จะอ่านหนังสือเกี่ยวกับคำคม

Winston Churchill
Kites rise highest against the wind - not with it.

ว่าวที่ติดลมบนนั้นจะลอยต้านลม ไม่ใช่ลอยตามลม

Winston ChurchillSolitary trees, if they grow at all, grow strong.

ต้นไม้ที่ยืนต้นเพียงลำพัง ถ้ามีโอกาสจะเติบโต ก็จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

Winston ChurchillSuccess is going from failure to failure without a loss of enthusiasm.

ความสำเร็จคือการก้าวจากความล้มเหลวหนึ่งไปสู่อีกความล้มเหลวหนึ่ง
โดยไม่สูญสิ้นความกระตือรือร้น

Winston Churchill
We make a living by what we get, but we make a life by what we give.

เราดำรงชีวิตด้วยสิ่งที่เราได้มา แต่เราสร้างชีวิตด้วยสิ่งที่เราให้ออกไป

Winston ChurchillWe shall show mercy, but we shall not ask for it.
เราจะแสดงออกถึงความเมตตาปรานี แต่เราจะไม่ร้องขอมัน

Winston ChurchillDon't pray when it rains if you don't pray when the sun shines.

อย่าอธิษฐานในตอนที่ฝนตกหากเธอไม่ได้อธิษฐานในตอนที่ดวงอาทิตย์ส่องแสง

Satchel Paige By failing to prepare, you are preparing to fail.

การล้มเหลวในการเตรียมพร้อมคือการเตรียมพร้อมที่จะล้มเหลว

Benjamin FranklinI didn't fail the test, I just found 100 ways to do it wrong.

ผมไม่ได้ล้มเหลวในการทดลองนะ ผมแค่พบ 100 วิธีในการทำสิ่งนั้นไม่ถูกต้อง

Benjamin Franklin 
Lost time is never found again.

เวลาที่สูญเสียไปไม่มีวันที่จะได้คืน

Benjamin FranklinNever leave that till tomorrow which you can do today.

อย่าปล่อยไว้จนถึงวันพรุ่งนี้ถ้าคุณทำสิ่งนั้นได้ในวันนี้

Benjamin FranklinEither write something worth reading or do something worth writing.

เขียนบางสิ่งที่ควรค่าต่อการอ่าน หรือไม่ก็ทำบางอย่างที่ควรค่าต่อการเขียน

Benjamin FranklinEnergy and persistence conquer all things.

พลังและความหยัดยืนจะมีชัยเหนือทุกสิ่ง

Benjamin Franklin
Three can keep a secret, if two of them are dead.

คน 3 คนสามารถรักษาความลับไว้ได้ ถ้า 2 คนในกลุ่มนั้นตายไปแล้ว

Benjamin FranklinTime is money.

เวลาเป็นเงินเป็นทอง

Benjamin Franklin Earth laughs in flowers.

ผืนดินระเบิดหัวเราะเป็นดอกไม้

Ralph Waldo EmersonFishes live in the sea, as men do a-land; the great ones eat up the little ones.

ปลาอยู่ในน้ำ เหมือนคนอยู่บนดิน ตัวใหญ่กินตัวเล็ก

William ShakespeareNature never did betray the heart that loved her. 

ธรรมชาติไม่เคยหักหลังหัวใจดวงที่รักธรรมชาติ

Wordsworth, William. 1888Nature and books belong to the eyes that see them. 

ธรรมชาติและหนังสือเป็นของดวงตาคู่ที่มองเห็นมัน

Ralph Waldo Emerson 
Study nature, love nature, stay close to nature. It will never fail you.

เรียนรู้ธรรมชาติ รักธรรมชาติ แนบชิดกับธรรมชาติ มันไม่มีวันทำให้เธอผิดหวัง

Frank Lloyd WrightWhatever is received is received according to the nature of the recipient.

สิ่งใดๆที่ได้มาก็จะได้มาอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้รับ

Thomas AquinasMost people say that it is the intellect which makes a great scientist.
They are wrong: it is character.

คนส่วนใหญ่พูดกันว่าสติปัญญาก่อให้เกิดนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่
พวกเขาพูดผิด เนื้อแท้แห่งตัวตนต่างหากล่ะ

Albert EinsteinStand with anybody that stands right,
 stand with him while he is right and part with him when he goes wrong.

จงยืนเคียงข้างใครก็ตามที่จุดยืนของเขาถูกต้อง
 ยืนอยู่กับเขาในระหว่างที่เขาทำถูกต้องและแยกตัวจากเขาเมื่อเขาเดินผิดทาง

Abraham LincolnLove all, trust a few, do wrong to none
รักทุกคน เชื่อถือไม่กี่คน ไม่ทำผิดต่อใครสักคน

William ShakespeareIt is not the creation of wealth that is wrong, but the love of money for its own sake.

การสร้างความมั่งคั่งไม่ใช่สิ่งผิด แต่ความลุ่มหลงในเงินตราต่างหากที่ผิด

Margaret ThatcherRight is right, even if everyone is against it, and wrong is
wrong, even if everyone is for it.

สิ่งที่ถูกต้องจะถูกต้องวันยังค่ำ แม้ว่าทุกคนจะต่อต้าน
และสิ่งที่ผิดก็ต้องผิดอยู่วันยังค่ำ แม้ว่าทุกคนจะสนับสนุน

William Penn
Never do a wrong thing to make a friend or to keep one.

อย่ายอมทำผิดเพื่อการมีเพื่อนหรือการรักษาเพื่อนเอาไว้

Robert E. LeeA journey is like marriage. The certain way to be wrong is to
think you can control it.

การเดินทางก็เหมือนการมีชีวิตคู่
หนทางที่ผิดแน่ๆคือการคิดว่าคุณจะควบคุมมันได้

John SteinbeckBy seeing London, I have seen as much of life as the world can show.

พิศดูลอนดอน ผมได้เห็นภาพชีวิตมากเท่าที่จะเห็นได้จากโลกทั้งใบ

Samuel JohnsonLondon is the epitome of our times, and the Rome of to-day.

ลอนดอนคืออุทยานชีวิตแห่งยุคสมัยของเรา และเป็นกรุงโรมแห่งยุคปัจจุบัน

Ralph Waldo Emerson
I go to London, my favorite city in the world, and I feel at home.

ฉันไปลอนดอน เมืองสุดโปรดในโลกของฉัน และฉันรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน

Boris Becker I've been walking about London for the last thirty years, and I find something fresh in it every day.

ฉันเดินไปเดินมาในลอนดอนตลอด 30 ปีที่ผ่านมา และฉันจะพบกับบางสิ่งบางอย่างที่สดชื่นในแต่ละวัน

Walter BesantI loved living in London, and I didn't want to leave.

ฉันรักการใช้ชีวิตในลอนดอน และฉันไม่อยากจะจากไป

Delta BurkeLondon is a roost for every bird.

ลอนดอนคือคอนของนกทุกตัว

Benjamin DisraeliLondon is one of the most enchanting places I've ever been on this planet.

ลอนดอนเป็นหนึ่งในบรรดาเมืองที่มีเสน่ห์ที่สุดในโลกเท่าที่ฉันได้เห็นมา

Don JohnsonIn London, nobody comments on what you wear
- they think that's not important to you or your state of well-being.

ในลอนดอน ไม่มีใครสนใจว่าคุณจะสวมใส่อะไร
พวกเขาคิดว่านั่นไม่ได้มีความหมายอะไรกับคุณหรือความอยู่ดีมีสุขของคุณ

Steven BerkoffIf you can't feed a hundred people, then feed just one.

หากเธอไม่สามารถให้อาหารคน 100 คนได้ก็จงให้เพียงคนเดียว

Mother TeresaLoneliness is the most terrible poverty.

ความว้าเหว่เดียวดายเป็นความขาดแคลนที่โหดร้ายที่สุด

Mother TeresaPeace begins with a smile.

สันติสุขเริ่มต้นจากรอยยิ้ม

Mother TeresaThe biggest disease today is not leprosy or tuberculosis, but rather the feeling of being unwanted.

โรคที่รุนแรงที่สุดในวันนี้ไม่ใช่โรคเรื้อนหรือวัณโรค หากแต่เป็นความรู้สึกไม่เป็นที่ต้องการ

Mother TeresaThe hunger for love is much more difficult to remove than the hunger for bread.

การโหยหาความรักเป็นสิ่งที่ยากต่อการถ่ายถอนยิ่งกว่าความหิวโหยขนมปัง

Mother TeresaSpread love everywhere you go. Let no one ever come to you without leaving happier.

จงแจกจ่ายความรักไปยังทุกหนแห่งที่เธอไป
อย่าให้มีแม้เพียงคนเดียวที่เข้ามาหาเธอกลับไปโดยไม่มีความสุขมากขึ้น

Mother TeresaThe miracle is not that we do this work, but that we are happy to do it.

ความมหัศจรรย์ไม่ได้อยู่ที่เราทำงานนี้ แต่อยู่ที่เราทำมันอย่างมีความสุข

Mother TeresaAll diseases run into one, old age. 

โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายมุ่งหน้าสู่จุดหมายเดียวกัน, ความสูงวัย

Ralph Waldo Emerson
I think your whole life shows in your face and you should be proud of that.

ฉันคิดว่าชีวิตคุณทั้งชีวิตประทับรอยไว้บนใบหน้าของคุณ และคุณควรจะภูมิใจในสิ่งนั้น

Lauren BacallThere is a fountain of youth: it is your mind, your talents, the creativity you bring to your life and the lives of people you love. When you learn to tap this source, you will truly have defeated age.

ความอ่อนเยาว์ของคุณมีแหล่งที่มา นั่นคือจิตใจของคุณ
 พรสวรรค์ของคุณ การสร้างสรรค์ที่คุณนำสู่ชีวิตของคุณ
 และชีวิตของคนที่คุณรัก เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะเก็บเกี่ยวจากต้นธารนี้แล้ว
 คุณก็จะมีชัยเหนืออายุอย่างแท้จริง

Sophia Loren
Aging is not lost youth but a new stage of opportunity and strength.

ความมีอายุมิใช่การสูญเสียความอ่อนเยาว์ หากแต่เป็นสภาวะใหม่แห่งโอกาสและ ความแข็งแกร่ง

Betty Frieden
I'm not afraid of aging.

ฉันไม่กลัวความมีอายุ

Shelley Duvall
Youth has no age.

ความอ่อนเยาว์ไม่ได้กำหนดอายุ.

Pablo Picasso.
Forty is the old age of youth; fifty the youth of old age.

วัยสี่สิบคือช่วงสูงอายุสำหรับหนุ่มสาว วัยห้าสิบคือวัยหนุ่มสาวสำหรับผู้สูงอายุ

Victor HugoThere is an anti-aging possibility, but it has to come from within.

ความเป็นไปได้ในการต่อต้านความร่วงโรยตามวัยมีอยู่ แต่มันต้องออกมาจากภายใน

Susan AntonOld age is fifteen years older than I am.

วัยสูงอายุคือวัยที่แก่กว่าผม 15 ปี

Oliver Wendell HolmesEverybody likes a compliment.

ใครๆก็ชอบคำชม

Abraham LincolnGive me six hours to chop down a tree and I will spend the first four sharpening the axe.

ให้เวลาผม 6 ชั่วโมงในการโค่นต้นไม้ และผมจะใช้เวลา 4 ชั่วโมงแรกในการลับขวาน

Abraham LincolnI never had a policy; I have just tried to do my very best each and every day.

ผมไม่เคยมีนโยบาย ผมมีแค่การทำให้ดีที่สุดในแต่ละวันทุกวัน

Abraham Lincoln I walk slowly, but I never walk backward.

ผมเดินช้า แต่ผมไม่เคยเดินถอยหลัง

Abraham LincolnWhatever you are, be a good one.

ไม่ว่าคุณจะเป็นอะไร จงเป็นให้ดี

Abraham Lincoln
Someday I shall be President.

สักวันหนึ่งผมจะเป็นประธานาธิบดี

Abraham Lincoln 
When I do good, I feel good. When I do bad, I feel bad. That's my religion.

เวลาที่ผมทำดี ผมจะรู้สึกดี เวลาที่ผมทำไม่ดี ผมจะรู้สึกไม่ดี นั่นคือศาสนาของผม

Abraham Lincoln I will prepare and someday my chance will come.

ผมจะเตรียมตัวให้พร้อม และวันหนึ่งโอกาสของผมก็จะมาถึง

Abraham LincolnNo man has a good enough memory to be a successful liar.

ไม่มีใครมีความจำดีพอที่จะเป็นคนโกหกที่ประสบความสำเร็จ

Abraham LincolnBreathe. Let go. And remind yourself that this very moment is the only one you know you have for sure.

สูดลมหายใจ ปล่อยวาง และเตือนตนเองว่า
 วินาทีนี้คือห้วงเวลาเดียวเท่านั้นที่คุณรู้ว่าคุณมีอยู่อย่างแท้จริง

Oprah Winfrey 
Doing the best at this moment puts you in the best place for the next moment.

การทำสิ่งที่ดีที่สุดในวินาทีนี้จะนำคุณไปสู่จุดที่ดีที่สุดในวินาทีถัดไป

Oprah WinfreyFor everyone of us that succeeds, it's because there's somebody there to show you the way out.

สำหรับเราทุกคนซึ่งประสบความสำเร็จ นั่นเป็นเพราะว่ามีใครบางคนอยู่ตรงนั้นเพื่อชี้ทางแก่เรา

Oprah Winfrey
I feel that luck is preparation meeting opportunity.

ฉันรู้สึกว่าโชคก็คือความประจวบเหมาะของการเตรียมพร้อมกับโอกาส

Oprah Winfrey 
I have a lot of things to prove to myself. One is that I can live my life fearlessly.

ฉันมีมากมายหลายสิ่งที่ต้องพิสูจน์กับตัวเอง
 อย่างหนึ่งก็คือฉันสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากความกลัว

Oprah Winfrey 
I still have my feet on the ground, I just wear better shoes.

ฉันยังคงติดดิน ฉันก็แค่สวมรองเท้าที่ดีขึ้นเท่านั้น

Oprah Winfrey 
Turn your wounds into wisdom.

จงเปลี่ยนบาดแผลของคุณเป็นปัญญา

Oprah Winfrey
Where there is no struggle, there is no strength.

ที่ใดไม่มีความยากลำบาก ที่นั่นก็ไร้ความแข็งแกร่ง

Oprah Winfrey 
You know you are on the road to success if you would do your job, and not be paid for it.

คุณรู้ว่าคุณกำลังอยู่บนเส้นทางของความสำเร็จ ถ้าคุณทำงานของคุณโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน

Oprah Winfrey
So go ahead. Fall down. The world looks different from the ground.

เดินหน้าต่อไป ล้มลุกคลุกคลานบ้าง โลกจะดูแตกต่างไปเมื่อมองมาจากพื้นดิน

Oprah WinfreyPassion is energy. Feel the power that comes from focusing on what excites you.

แรงปรารถนาคือพลัง สัมผัสรู้พลังที่เกิดจากการพุ่งความสนใจไปที่สิ่งซึ่งทำให้คุณตื่นเต้น

Oprah Winfrey 
If you want to accomplish the goals of your life, you have to begin with the spirit.

หากเธอปรารถนาที่จะบรรลุเป้าหมายในชีวิตของเธอ เธอต้องเริ่มต้นด้วยจิตวิญญาณแห่งเธอ

Oprah WinfreyHe who is contented is rich.

ผู้ที่รู้จักพอคือผู้มั่งคั่ง

Lao TzuLife is a series of natural and spontaneous changes. Don't resist them - that only creates sorrow. Let reality be reality. Let things flow naturally forward in whatever way they like.

ชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องที่เคลื่อนคล้อยไปตามธรรมชาติ อย่าต่อต้านชีวิต ซึ่งจะก่อให้เกิดความโศกตรมสถานเดียว ปล่อยให้ความเป็นจริงเป็นไปตามความเป็นจริง ปล่อยให้สรรพสิ่งคลี่คลายไปข้างหน้าตามธรรมชาติ สุดแท้แต่ชีวิตจะพาไป

Lao Tzu
He who knows others is wise. He who knows himself is enlightened.

ผู้ที่รู้จักผู้อื่นคือผู้ทรงภูมิ ผู้ที่รู้จักตนเองคือผู้รู้แจ้ง

Lao Tzu 
The journey of a thousand miles begins with one step.

การเดินทางไกล 1,000 ไมล์เริ่มต้นจากหนึ่งก้าว

Lao Tzu 
He who obtains has little. He who scatters has much.

คนที่ได้รับจะมีเพียงเล็กน้อย แต่คนที่เผื่อแผ่จะมีมาก

Lao Tzu
Those who have knowledge, don't predict. Those who predict, don't have knowledge.

ผู้ที่มีความรู้ ไม่คาดคะเน ผู้ที่คาดคะเน ไม่มีความรู้

Lao Tzu
Kindness in words creates confidence. Kindness in thinking creates profoundness.
Kindness in giving creates love.

ความเมตตาในการใช้ถ้อยคำก่อให้เกิดความเชื่อมั่น
ความเมตตาในการใช้ความคิดก่อให้เกิดความลึกซึ้ง
ความเมตตาในการให้ก่อให้เกิดความรัก

Lao Tzu 
He who conquers others is strong; He who conquers himself is mighty.

ผู้ที่มีชัยเหนือผู้อื่นคือผู้แข็งแกร่ง ผู้ที่มีชัยเหนือตนเองคือผู้ยิ่งใหญ่

Lao Tzu
I have just three things to teach: simplicity, patience, compassion.
These three are your greatest treasures.

ข้าพเจ้ามีเพียง 3 สิ่งที่จะสอนสั่ง ความเรียบง่าย ความอดทน ความกรุณา
 ทั้งสามสิ่งนี้คือขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของท่าน

Lao TzuAll love shifts and changes.
I don't know if you can be wholeheartedly in love all the time.

ความรักทั้งปวงล้วนแปรเปลี่ยน
 ฉันไม่รู้ว่าคุณจะสามารถอยู่ในห้วงรักหมดใจตลอดเวลาได้อย่างไร

Julie Andrews
Where there is love there is life.

ที่ใดมีความรักที่นั่นมีชีวิต

Mohandas Gandhi 
At the touch of love everyone becomes a poet.

ท่ามกลางสัมผัสแห่งรัก ทุกคนจะกลายเป็นกวี

Plato 
Do all things with love.

จงทำทุกสิ่งด้วยความรัก

Og Mandino
Friendship often ends in love; but love in friendship - never.

มิตรภาพมักจะจบลงด้วยความรัก แต่ความรักที่จะจบลงด้วยมิตรภาพ-ไม่มีทาง

Charles Caleb Colton 
There is no limit to the power of loving.

พลังแห่งความรักนั้นไร้ขีดจำกัด

John Morton 
I can live without money, but I cannot live without love.

ฉันสามารถมีชีวิตโดยปราศจากเงิน แต่ฉันไม่อาจมีชีวิตโดยปราศจากความรัก

Judy GarlandLife without love is like a tree without blossoms or fruit.

ชีวิตที่ปราศจากความรักก็เหมือนต้นไม้ที่ไร้ดอกหรือผล

Khalil GibranLove conquers all.

ความรักมีชัยเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง

Virgil 
Love does not dominate; it cultivates.

ความรักจะไม่ครอบงำ แต่จะช่วยโอบอุ้มฟูมฟัก

Johann Wolfgang von Goethe 
Love is the beauty of the soul.

ความรักคือความงดงามแห่งจิตวิญญาณ

Saint Augustine 
Love is the flower you've got to let grow.

ความรักคือดอกไม้ที่คุณจะต้องไม่ยึดติดเกาะกุม

John Lennon 
The degree of loving is measured by the degree of giving.

ระดับของความรักวัดได้จากระดับของการให้

Edwin Louis Cole
Diligence is the mother of good fortune.

ความขยันหมั่นเพียรคือมารดาของความโชคดี

Benjamin DisraeliFortune befriends the bold.

โชคชะตาจะเป็นมิตรกับคนกล้า

Emily Dickinson
Fortune cannot aid those who do nothing.

โชคชะตาไม่อาจเกื้อกูลคนที่ไม่ทำอะไรเลย

SophoclesIf we should be blessed by some great reward,
such as fame or fortune, it's the fruit of a seed planted by us in the past.

ถ้าหากเราควรจะได้รับพรเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่บางอย่างเช่น ชื่อเสียง หรือโชคลาภ
 นั่นก็เป็นผลพวงของเมล็ดพันธุ์ที่เราบ่มเพาะมาแต่อดีต

Bodhidharma 
He that waits upon fortune, is never sure of a dinner.

คนที่เฝ้ารอโชคลาภ ไม่มีวันแน่ใจได้ว่าจะได้กินอาหารเย็นหรือไม่

Benjamin FranklinLabor is the fabled magician's wand, the philosophers stone, and the cap of good fortune.

การทำงานคือคทาวิเศษในนิทาน ศิลาของนักปรัชญา และหมวกแห่งความโชคดี

James Weldon Johnson 
Nothing is more dangerous to men than a sudden change of fortune.

ไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์มากไปกว่าการพลิกผันของโชคชะตาโดยกระทันหัน

Marcus Fabius QuintilianIf I had no sense of humor, I would long ago have committed suicide.

หากข้าพเจ้าไม่มีอารมณ์ขัน ข้าพเจ้าคงฆ่าตัวตายไปนานแล้ว

Mohandas Gandhi 
The three great essentials to achieve anything worthwhile are:
Hard work, Stick-to-itiveness, and Common sense.

สามสิ่งยิ่งใหญ่ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการได้มาซึ่งสิ่งที่มีคุณค่าใดๆ
 ได้แก่ การทำงานหนัก การเกาะติดแบบไม่ปล่อย และสามัญสำนึก

Thomas A. Edison
Common sense is the genius of humanity.

สามัญสำนึกคืออัจฉริยภาพแห่งความเป็นมนุษย์

Johann Wolfgang von GoethePhilosophy is common sense with big words.

ปรัชญาก็คือสามัญสำนึกในรูปของถ้อยคำที่ทรงพลัง

James Madison 
Common sense in an uncommon degree is what the world calls wisdom.

สามัญสำนึกในระดับที่ไม่สามัญคือสิ่งที่โลกเรียกขานว่าปัญญา

Samuel Taylor ColeridgeEveryone gets so much information all day long that they lose their common sense.
ทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารมากมายตลอดวันจนทำให้พวกเขาสูญเสียสามัญสำนึกไป

Gertrude Stein 
A man who is not afraid is not aggressive, a man who has no sense of fear of any kind is really a free, a peaceful man.

มนุษย์ที่ปราศจากความกลัวจะไม่ก้าวร้าว คนที่ไม่มีสัมผัสแห่งความหวาดกลัวใดๆคือมนุษย์ที่เป็นอิสระและมีความสงบสันติอย่างแท้จริง

Jiddu Krishnamurti 
Genius ain't anything more than elegant common sense.

อัจฉริยภาพมิใช่อื่นใดที่มากไปกว่าสามัญสำนึกที่งดงามล้ำเลิศ

Josh BillingsUnless you love someone, nothing else makes any sense.

ตราบเท่าที่คุณยังไม่รักใครสักคน อะไรๆที่เหลือก็ไม่มีความหมาย

e. e. cummings
A man's own manner and character is what most becomes him.

เกือบทั้งหมดของมารยาทและนิสัยใจคอของใครคนหนึ่งจะกลายเป็นตัวตนของใครคนนั้น

Marcus Tullius Cicero
Happiness is not a state to arrive at, but a manner of traveling.

ความสุขมิใช่สภาวะที่จะไปถึง หากแต่เป็นจังหวะจะโคนของการเดินทาง

Margaret Lee Runbeck 
The manner of giving is worth more than the gift.

ท่าทีในการให้นั้นมีค่ายิ่งกว่าของขวัญที่ให้

Pierre Corneille
Good manners are made up of petty sacrifices.

มารยาทดีเกิดจากการเสียสละเล็กๆน้อยๆ

Ralph Waldo Emerson 
You cannot perform in a manner inconsistent with the way you see yourself.

คุณไม่อาจทำตัวในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวิถีที่คุณมองเห็นตัวคุณเอง

Zig ZiglarGood manners are just a way of showing other people that we have respect for them.

มารยาทที่ดีก็เป็นเพียงการแสดงความนับถือที่เรามีต่อผู้อื่น

Bill Kelly
A man's manners are a mirror in which he shows his portrait.

มารยาทของคนๆหนึ่งคือกระจกที่สะท้อนภาพตัวตนของเขาคนนั้น

Johann Wolfgang von GoetheI love everything that’s old, old friends, old times, old manner, old books, old wine.

ผมรักทุกอย่างที่เก่า เพื่อนเก่า วันคืนเก่าๆ มารยาทสมัยก่อน หนังสือเก่า และไวน์ที่เก็บไว้นานๆ

Oliver GoldsmithPoverty was the greatest motivating factor in my life.

ความยากจนคือปัจจัยแห่งแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของฉัน

Jimmy Dean 
Problems are not stop signs, they are guidelines.

ปัญหาไม่ใช่สัญญาณที่บอกให้หยุด มันคือเครื่องชี้ทาง

Robert H. Schuller 
Quality is not an act, it is a habit.

คุณภาพไม่ใช่การกระทำ หากแต่เป็นความเคยชิน

Aristotle Belief creates the actual fact.

ความเชื่อสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งที่เป็นจริง

William JamesAlways desire to learn something useful.

จงปรารถนาที่จะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างที่เป็นประโยชน์เสมอ

Sophocles
Things do not happen. Things are made to happen.

สิ่งต่างๆไม่ได้เกิดขึ้น สิ่งต่างๆถูกทำให้เกิดขึ้น

John F. Kennedy 
To be a good loser is to learn how to win.

การเป็นผู้แพ้ที่ดีคือการเรียนรู้หนทางสู่ชัยชนะ

Carl SandburgAlways do your best. What you plant now, you will harvest later.

ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเสมอ สิ่งที่เธอบ่มเพาะในเวลานี้ เธอจะได้เก็บเกี่ยวในวันข้างหน้า

Og Mandino 
If you can dream it, you can do it.

หากเธอสามารถฝันถึงสิ่งใด เธอก็จะทำสิ่งนั้นได้

Walt DisneyThe best way to predict the future is to create it.

วิธีคาดคะเนถึงอนาคตที่ดีที่สุดคือการสร้างมันขึ้นมา

Peter Drucker 
To create something you must be something.

ในการสร้างสรรค์อะไรบางสิ่งคุณก็ต้องเป็นอะไรบางอย่าง

Johann Wolfgang von GoetheIt is better to create than to learn! Creating is the essence of life.

การสร้างสรรค์ดีกว่าการเรียนรู้ การสร้างสรรค์คือสาระสำคัญแห่งชีวิต

Julius CaesarDifficult times always create opportunities for you to experience more love in your life.

ช่วงเวลาแห่งความยุ่งยากมักจะก่อให้เกิดโอกาสที่คุณจะได้สัมผัสความรักในชีวิตได้มากขึ้น

Barbara de Angelis 
Leaders don't create followers, they create more leaders.

ผู้นำไม่ได้สร้างผู้ตาม พวกเขาทำให้เกิดผู้นำมากขึ้นต่างหาก

Tom Peters
I really create everything I do from the heart.

ผมสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำด้วยหัวใจอย่างแท้จริง

Kenny GYou will only be remembered for two things: the problems you solve or the ones you create.

คุณจะเป็นที่จดจำได้จาก 2 สิ่งเท่านั้น
นั่นคือปัญหาที่คุณเป็นคนแก้หรือไม่ก็ปัญหาที่คุณเป็นคนก่อ

Mike Murdock
I think all of us create our own miracles.

ฉันคิดว่าเราทุกคนคือผู้สร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์ของตัวเราเอง

Michael Landon
There are many reasons why novelists write, but they all have one thing in common - a need to create an alternative world.

มีเหตุผลมากมายถึงที่มาของการเขียนของผู้เขียนนวนิยาย
แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาทุกคนมีเหมือนกันคือ
ความปรารถนาในการสร้างสรรค์โลกที่แตกต่างไป

John FowlesSometimes adversity is what you need to face in order to become successful.

บางครั้งความทุกข์ยากคือสิ่งที่เธอจำเป็นต้องเผชิญเพื่อที่จะก้าวสู่ความสำเร็จ

Zig ZiglarYour attitude, not your aptitude, will determine your altitude.

ทัศนคติของคุณ ไม่ใช่ความรู้ความสามารถ จะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะไปได้สูงแค่ไหน

Zig Ziglar
Duty makes us do things well, but love makes us do them beautifully.

หน้าที่ทำให้เราทำอะไรๆอย่างดี แต่ความรักทำให้เราทำสิ่งเหล่านั้นอย่างสวยงาม

Zig Ziglar
Remember that failure is an event, not a person.

ระลึกไว้เสมอว่า ความล้มเหลวเป็นเหตุการณ์ ไม่ใช่ตัวบุคคล

Zig ZiglarWhen we do more than we are paid to do, eventually we will be paid more for what we do.

เมื่อเราทำเกินกว่าค่าตอบแทนที่เราได้รับ ในที่สุดเราก็จะได้รับค่าตอบแทนเกินกว่าสิ่งที่เราทำ

Zig ZiglarYou can have everything in life that you want if you will just help enough other people get what they want.

คุณสามารถมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการในชีวิตได้
 เพียงคุณจะช่วยเหลือให้คนอื่นๆได้รับในสิ่งที่เขาต้องการ

Zig ZiglarMotivation is the fuel, necessary to keep the human engine running.

แรงบันดาลใจคือเชื้อเพลิง ซึ่งจำเป็นสำหรับการทำให้เครื่องยนต์มนุษย์แล่นไปได้

Zig ZiglarYou were born to win, but to be a winner, you must plan to win, prepare to win, and expect to win.

คุณเกิดมาเพื่อชนะ แต่การเป็นผู้ชนะ คุณต้องวางแผนที่จะชนะ เตรียมตัวที่จะชนะ และคาดหวังว่าจะชนะ

Zig ZiglarWith realization of one's own potential and self-confidence in one's ability, one can build a better world.

ด้วยความตระหนักในศักยภาพของตน
และความมั่นใจในความสามารถของตัวเอง ใครก็สามารถสร้างโลกที่ดีกว่าได้

Dalai Lama 
It takes many good deeds to build a good reputation, and only one bad one to lose it.

การสร้างชื่อเสียงที่ดีงามต้องอาศัยการทำสิ่งดีๆมากมาย
 และสามารถสูญสิ้นไปได้ด้วยการทำสิ่งไม่ดีเพียงครั้งเดียว

Benjamin Franklin
Whatever good things we build end up building us.

สิ่งดีงามใดๆที่เราสร้าง ในที่สุดสิ่งนั้นก็จะมาสร้างเรา

Jim Rohn
It is easier to build strong children than to repair broken men.

การสร้างเด็กๆที่แข็งแกร่งง่ายกว่าการซ่อมแซมผู้ใหญ่ที่บุบสลาย

Frederick Douglass
Politicians are the same all over. They promise to build bridges even when there are no rivers.

นักการเมืองที่ไหนๆก็เหมือนกันหมด พวกเขาสัญญาว่าจะสร้างสะพานแม้ในที่ๆไม่มีแม่น้ำ

Nikita Khrushchev
What doesn't destroy me makes me stronger.

สิ่งที่ไม่สามารถทำลายฉันได้ทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้น

Martin Luther King, Jr. 
It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it.
If you think about that, you'll do things differently.

กว่าจะสร้างชื่อเสียงได้ใช้เวลาถึง 20 ปีและเวลาเพียง 5 นาทีก็สามารถทำลายชื่อเสียงได้
ถ้าคุณนึกถึงเรื่องนั้น คุณก็จะทำอะไรแตกต่างไป

Warren Buffett
The very first step to building wealth is to spend less than you make.

ก้าวแรกของการสร้างความมั่งคั่งคือการใช้ให้น้อยกว่าที่คุณหามาได้

Brian KoslowMusic is my religion.

ดนตรีคือศาสนาของผม

Jimi HendrixWithout music, life would be a mistake.

หากปราศจากเสียงดนตรี ชีวิตก็เหมือนข้อผิดพลาด

Friedrich Nietzsche
One good thing about music, when it hits you, you feel no pain.

ข้อดีอย่างหนึ่งของดนตรีก็คือ เมื่อมันกระแทกกระทั้นคุณ คุณจะไม่รู้สึกเจ็บปวด

Bob MarleyAll music is beautiful.

ดนตรีทุกรูปแบบคือสิ่งสวยงาม

Billy Strayhorn 
Music can change the world because it can change people.

ดนตรีสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ เพราะว่าดนตรีสามารถเปลี่ยนคนได้

Bono
Music in the soul can be heard by the universe.

เสียงดนตรีแห่งจิตวิญญาณ จักรวาลย่อมสามารถยลยิน

Lao Tzu
Music is the shorthand of emotion.

เสียงดนตรีคือชวเลขแห่งห้วงอารมณ์

Leo Tolstoy 
Music is the soul of language.

ดนตรีคือดวงวิญญาณของภาษา

Max Heindel
I might lie a lot but never in my lyrics.

ฉันอาจโกหกมากมาย แต่จะไม่มีวันโกหกในเนื้อเพลงของฉัน

Courtney LoveMy friends are my estate.

เพื่อนของฉันคือทรัพย์ที่ฉันมี

Emily DickinsonA hug is like a boomerang - you get it back right away.

การโอบกอดก็เหมือนกับบูมเมอแรง คุณจะได้รับมันกลับมาในทันที

Bil KeaneIt's the friends you can call up at 4 a.m. that matter.

เพื่อนคนที่คุณสามารถโทรหาได้ตอนตี 4 คือคนที่มีความหมาย

Marlene DietrichThe friend is the man who knows all about you, and still likes you.

เพื่อนก็คือ คนที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวคุณและยังคงชอบคุณอยู่

Elbert Hubbard
The only way to have a friend is to be one.

หนทางเดียวที่จะมีเพื่อนได้คือการทำตัวเป็นเพื่อน

Ralph Waldo Emerson
Friendship needs no words.

มิตรภาพไม่ต้องการถ้อยคำใดๆ

Dag Hammarskjold
Friends are the sunshine of life.

เพื่อนคือแสงสุรีย์ของชีวิต

John Hay 
The best mirror is an old friend.

กระจกที่ดีที่สุดคือเพื่อนเก่า

George HerbertAll people want is someone to listen.

สิ่งที่ทุกคนต้องการคือใครสักคนที่พร้อมจะรับฟัง

Hugh Elliott
My father always used to say that when you die, if you've got five real friends, you've had a great life.

พ่อฉันเคยพูดอยู่เสมอว่า เมื่อเธอจากโลกนี้ไป ถ้าเธอมีเพื่อนแท้สักห้าคน เธอคือคนที่มีชีวิตที่ยิ่งใหญ่

Lee Iacocca
The language of friendship is not words but meanings.

ภาษาแห่งมิตรภาพ มิใช่ถ้อยคำหากแต่คือความหมาย

Henry David ThoreauThe only true wisdom is in knowing you know nothing.

ปัญญาอันแท้จริงสิ่งเดียวคือการที่เธอรู้ว่าเธอไม่รู้อะไรเลย

SocratesCommon sense in an uncommon degree is what the world calls wisdom.

สามัญสำนึกในระดับที่ไม่ธรรมดาสามัญคือสิ่งที่โลกเรียกว่าปัญญา

Samuel Taylor ColeridgeHonesty is the first chapter in the book of wisdom.

ความสัตย์ซื่อคือปฐมบทของคัมภีร์แห่งปัญญา

Thomas JeffersonWisdom outweighs any wealth.

ปัญญามีคุณค่ายิ่งกว่าความมั่งคั่งใดๆ

SophoclesMemory is the mother of all wisdom.

ความจำคือมารดาแห่งปัญญาทั้งปวง

Aeschylus
Patience is the companion of wisdom.

ความอดทนคือสหายของปัญญา

Saint AugustineThe doors of wisdom are never shut.

ประตูแห่งปัญญาไม่เคยปิด

Benjamin FranklinMy mother is a walking miracle.

แม่ผมคือสิ่งมหัศจรรย์ที่เดินได้

Leonardo DiCaprioA mother is a mother still, the holiest thing alive.

แม่ย่อมเป็นแม่อยู่วันยังค่ำ คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่มีชีวิต

Samuel Taylor ColeridgeThe hand that rocks the cradle is the hand that rules the world.

มือที่ไกวเปลคือมือที่ครองโลก

William Ross WallaceMother love is the fuel that enables a normal human being to do the impossible.

ความรักของแม่คือเชื้อเพลิงที่ช่วยให้คนธรรมดาๆสามารถทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

Marion C. GarrettyMother - that was the bank where we deposited all our hurts and worries.

แม่ คือธนาคารที่เราฝากทุกความเจ็บปวดและความทุกข์กังวลของเราไว้

T. DeWitt Talmage
All I am I owe to my mother.

ทุกอย่างที่หลอมรวมเป็นตัวผม คือผลงานของแม่

George Washington
To a child's ear, 'mother' is magic in any language.

สำหรับหูของลูก คำว่า “แม่” คือเสียงสวรรค์ในทุกภาษา

Arlene Benedict
Mothers are instinctive philosophers.

แม่ทุกคนเป็นนักปรัชญาโดยสัญชาตญาณ

Harriet Beecher Stowe
The mother's heart is the child's schoolroom.

ห้องหัวใจของแม่คือห้องเรียนของลูก

Henry Ward Beecher
The quality, not the longevity, of one's life is what is important.

คุณภาพ มิใช่ความยืนยาวของชีวิตของคนๆหนึ่งคือสิ่งสำคัญ

Martin Luther King, Jr.
The most important thing in communication is hearing what isn't said.

สิ่งสำคัญที่สุดในการสื่อสาร คือการได้ยินสิ่งซึ่งมิได้ถูกกล่าวออกมา

Peter Drucker
The most important thing when ill is to never lose heart.

สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อเจ็บป่วยคืออย่ายอมให้หัวใจล่มสลาย

Vladimir Lenin
Enthusiasm is the most important thing in life.

ความกระตือรือร้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต

Tennessee WilliamsThe only currency I value is the coin of the spirit. That's very important in my life.

สกุลเงินตราเดียวที่ฉันให้คุณค่าคือเหรียญแห่งจิตวิญญาณ นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของฉัน

Kinky Friedman
Attitude is more important than the past, than education, than money,
than circumstances, than what people do or say.
 It is more important than appearance, giftedness, or skill.

ทัศนคติสำคัญกว่าอดีตที่ผ่านมา สำคัญกว่าการศึกษา
สำคัญกว่าเงินตรา สำคัญกว่าสถานการณ์แวดล้อม
 สำคัญกว่าสิ่งที่ผู้คนกระทำหรือกล่าวขาน
 ทัศนคตินั้นสำคัญกว่าสิ่งที่ปรากฏ
สำคัญกว่าพรสวรรค์ หรือแม้แต่ความเชี่ยวชาญ

Charles R. Swindoll
Beauty is only skin deep. I think what's really important is finding a balance of mind, body and spirit.

ความสวยงามนั้นปรากฏอยู่บนผิวหนังเท่านั้น
ฉันคิดว่าสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง
คือการค้นหาความสมดุล ระหว่าง กาย จิต และจิตวิญญาณ

Jennifer Lopez
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.
The important thing is not to stop questioning.

เรียนรู้จากอดีต ใช้ชีวิตเพื่อปัจจุบัน
 มีความหวังกับอนาคต สิ่งสำคัญคืออย่าหยุดตั้งคำถาม

Albert EinsteinIt is health that is real wealth and not pieces of gold and silver.

สุขภาพคือความมั่งคั่งที่แท้จริง ไม่ใช่แท่งทองและเงิน

Mohandas Gandhi
It is neither wealth nor splendor; but tranquility and occupation which give you happiness.

ไม่ใช่ทั้งความมั่งคั่งและความรุ่งเรือง
 หากแต่เป็นความสงบเย็นและการงานอาชีพที่มอบความสุขแก่คุณ

Thomas JeffersonWealth is the ability to fully experience life.

ความมั่งคั่งคือความสามารถในการเข้าถึงชีวิตอย่างหมดจด

Henry David ThoreauThe greatest wealth is to live content with little.

ความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการมีชีวิตที่อิ่มเอมจากสิ่งเล็กสิ่งน้อย

Plato
The only question with wealth is, what do you do with it?

ปัญหาเดียวของความมั่งคั่งคือ คุณจะทำอะไรกับมัน

John D. Rockefeller
Neither wealth or greatness render us happy.

ไม่ว่าความมั่งคั่งหรือความยิ่งใหญ่ไม่อาจทำให้เรามีความสุขได้

Jean de La FontaineNot he who has much is rich, but he who gives much.

ผู้ที่มีมากมิใช่คนมั่งคั่ง ผู้ที่ให้มากต่างหากที่มั่งคั่ง

Erich FrommWisdom outweighs any wealth.

ปัญญามีคุณค่ามากกว่าความมั่งคั่งใดๆ

Sophocles
Where there are friends there is wealth.

ที่ไหนมีเพื่อนที่นั่นมีความมั่งคั่ง

Titus Maccius PlautusDon't talk about what you have done or what you are going to do.

อย่าพูดถึงสิ่งที่เธอได้ทำเสร็จแล้วหรือสิ่งที่เธอกำลังจะทำ

Thomas JeffersonThe advertisement is the most truthful part of a newspaper.

โฆษณาคือส่วนที่ให้ความจริงมากที่สุดในหนังสือพิมพ์

Thomas JeffersonHe who knows best knows how little he knows.

คนที่มีความรู้มากที่สุดคือคนที่รู้ว่าเขารู้น้อยเพียงใด

Thomas JeffersonI believe that every human mind feels pleasure in doing good to another.

ผมเชื่อว่าจิตมนุษย์ทุกดวงรู้สึกอิ่มเอมในการทำความดีเพื่อผู้อื่น

Thomas JeffersonI cannot live without books.

ผมไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้โดยขาดหนังสือ

Thomas JeffersonWhenever you do a thing, act as if all the world were watching.

เมื่อคุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จงทำราวกับว่าโลกทั้งโลกกำลังจ้องมองอยู่

Thomas JeffersonIt is neither wealth nor splendor; but tranquility and occupation which give you happiness.

ไม่ใช่ทั้งความมั่งคั่งหรือความรุ่งเรือง
หากแต่เป็นความสงบเย็นและการงานอาชีพต่างหากที่ทำให้คุณมีความสุข

Thomas JeffersonNever put off till tomorrow what you can do today.

อย่าผัดผ่อนไปวันพรุ่งนี้หากคุณสามารถทำสิ่งนั้นได้ในวันนี้

Thomas Jefferson
Never spend your money before you have earned it.

อย่าใช้จ่ายเงินของคุณก่อนที่คุณจะหามันมาได้

Thomas Jeffersonไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

2leep.com