2554-09-17

History Mystery : ความลี้ลับในประวัติศาสตร์

Have a history teacher explained this----- if they can.

ลองให้ครูสอนประวัติศาสตร์อธิบายเหตุการณ์ เหล่านี้หน่อยซิ ... ถ้าสามารถอธิบายได้นะAbraham Lincoln was elected to Congress in 1846.

อับราฮัม ลินคอล์น ได้รับเลือกเป็นวุฒิสมาชิกในปี 1846
John F. Kennedy was elected to Congress in 1946.

จอห์น เอฟ เคนเนดี้ได้รับเลือกเป็นวุฒิสมาชิกในปี 1946
Abraham Lincoln was elected President in 1860.

อับราฮัม ลินคอล์น ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีในปี 1860
John F. Kennedy was elected President in 1960.

จอห์น เอฟ เคนเนดี้ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีในปี 1960
Both were particularly concerned with civil rights.

ทั้งคู่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่กับสงครามกลางเมือง
Both wives lost their children while living in the White House.

ทั้งคู่เสียลูกไปในขณะที่อาศัยในทำเนียบขาว
Both Presidents were shot on a Friday.

ประธานาธิบดีทั้งสองถูกยิงในวันศุกร์
Both Presidents were shot in the head

ประธานาธิบดีทั้งสองถูกยิงที่หัว
Now it gets really weird.

และมันก็แปลกพิกล ที่ว่า
Lincoln 's secretary was named Kennedy.

เลขาของลินคอล์นชื่อ เคนเนดี้
Kennedy's Secretary was named Lincoln .

เลขาของ เคนเนดี้ ชื่อลินคอล์น
Both were assassinated by Southerners.

ทั้งคู่โดนลอบสังหารโดยชาวใต้
Both were succeeded by Southerners named Johnson.

แต่ผู้รับตำแหน่งแทนทั้งคู่ก็เป็นชาวใต้ และชื่อ จอห์นสัน ทั้งคู่
Andrew Johnson, who succeeded Lincoln , was born in 1808.

แอนดรู จอห์นสัน ผู้ขึ้นรับตำแหน่งแทนลินคอน เขาเกิดปี 1808
Lyndon Johnson, who succeeded Kennedy, was born in 1908.

ลินดอน บี จอห์นสัน ผู้ขึ้นรับตำแหน่งแทนเคนเนดี้ เขาเกิดปี 1908John Wilkes Booth, who assassinated Lincoln , was born in 1839.

จอห์น วิลค์ บู๊ธ ผู้ลอบสังหารลินคอล์น เกิดปี 1839
Lee Harvey Oswald, who assassinated Kennedy, was born in 1939.

ลี ฮาร์วี่ ออสวอล์ด ผู้ลอบสังหารเคนเนดี้ เกิดปี 1939 Both assassins were known by their three names.

มือสังหารทั้งคู่ ใช้ชื่อต่างกัน 3 ชื่อ

Both names are composed of fifteen letters.

ชื่อทั้งคู่ประกอบด้วยตัวอักษร 15 ตัว

Now hang on to your seat.

ทีนี้ นั่งให้กระชับก้นนะ ...
Lincoln was shot at the theater named 'Ford.'

ลินคอล์นถูกสังหารในโรงละครชื่อ "ฟอร์ด"
Kennedy was shot in a car called ' Lincoln ' made by 'Ford.'

เคนเนดี้ถูกลอบสังหารบนรถลินคอล์น ที่ผลิตโดย "ฟอร์ด"
Lincoln was shot in a theater and his assassin ran and hid in a warehouse.

ลินคอล์นถูกยิงในโรงละคร และมือสังหารหนีไปซ่อนตัวในโกดัง
Kennedy was shot from a warehouse and his assassin ran and hid in a theater.

เคนเนดี้ถูกยิงจากโกดัง และมือสังหารหนีไปซ่อนตัวในโรงละคร 
Booth and Oswald were assassinated before their trials.

มือสังหารทั้งคู่ - บู๊ธ และออสวอล์ด ถูกยิงทิ้งก่อนการพิจารณาคดี
And here's the kicker...

และนี่ยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่...
A week before Lincoln was shot, he was in Monroe , Maryland

หนึ่งสัปดาห์ก่อนลินคอล์นถูกยิงเขาอยู่ที่เมือง มอนโร รัฐแมรี่แลนด์
林肯在遇刺前一周曾待在馬里蘭州夢露市 
A week before Kennedy was shot, he was with Marilyn Monroe.

หนึ่งสัปดาห์ก่อนเคนเนดี้ถูกยิงเขาอยู่กับมาริลิน มอนโร 
Creepy huh? Send this to as many people as you can, cause: 
Hey, this is one history lesson most people probably will not mind reading!

น่าขนพองสยองเกล้าไม๊ล่ะ - ส่งต่อไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

นี่คือบทหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนจะต้องอ่าน


WHO FIGURED THIS OUT? 

คิดได้ไงเนี่ย 

INCREDIBLE

เหลือเชื่อ

1) Fold a NEW PINK 
$20 bill in half...

1) ลองพับครึ่งธนบัตรใบละ 20 เหรียญแบบใหม่
2) Fold again, taking care to 
fold it exactly 
as below

2) พับอีกทบนึงตามที่แสดงไว้ข้างล่างนี้

3) Fold the other 
end, exactly as before

3) พับตลบมาอีกฝั่ง ตามรูป
4) Now, simply 
turn it over...

4) จากนั้นลองพลิกดูอีกด้านนึง
What a coincidence!

บังเอิญสุดประมาณ


A simple 
geometric fold 
creates a catastrophic premonition printed on all 
$20 bills!!!

แค่พับแบ๊งค์ธรรมดา กลับกลายเป็นภาพลางบอกเหตุวินาศกรรมที่พิมพ์อยู่บนธนบัตรใบละ 20 เหรียญ


COINCIDENCE? YOU DECIDE.

คิดเองละกันว่ามันบังเอิญรึเปล่า ?


As if that 
wasn't 
enough. 
Here is what 
you've seen... 

ถ้ายังไม่พอ ลองดูกันต่อ


Firstly The Pentagon on fire...

ตอนแรกก็รูปเพนตากอน ไฟไหม้Then The Twin Towers.

จากนั้นก็เป็นตึกแฝด


...nd now . 
look 
at this!

และ ... ตอนนี้ ดูนี่ ...TRIPLE COINCIDENCE 
ON A SIMPLE 
$20 BILL 

บังเอิญซ้ำสาม บนธนบัตรใบละ 20 เหรียญ 

(พับด้านหลัง 3 ตลบ - ตัวหนังสืออ่านได้ว่า "โอสะมะ"


It gets even better!! 9 + 11=$20!!

มันกว่านั้นอีก.... เก้า บวก สิบเอ็ด เท่ากับ 20 เหรียญ 

This is too interesting to pass up!

น่าสนใจเกินกว่าจะปล่อยผ่านวางเฉย ใช่ไม๊ล่ะ !!!

1 ความคิดเห็น:

2leep.com