2554-09-05

ความคิดที่ดีที่สุดของเรามาจากคนอื่น


Wishing to be friends is quick work, but friendship is a slow ripening fruit.

ความปรารถนาที่จะเป็นเพื่อนนั้นเป็นเรื่องเร่งรีบ
แต่มิตรภาพนั้นเป็นผลไม้ที่สุกอย่างช้าๆ

AristotleOnly a life lived for others is worth living.

ชีวิตที่ดำรงอยู่เพื่อผู้อื่นเท่านั้นที่ควรค่าแก่การใช้ชีวิต

Albert EinsteinA single rose can be my garden... a single friend, my world.

กุหลาบเพียงหนึ่งดอกสามารถเป็นสวนของฉันได้... เพื่อนเพียงหนึ่งคนคือโลกของฉัน

Leo Buscaglia
Your friend is the man who knows all about you, and still likes you.

เพื่อนของคุณก็คือ คนที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวคุณและยังคงชอบคุณอยู่

Elbert HubbardThe only way to have a friend is to be one.

หนทางเดียวที่จะมีเพื่อนได้คือการทำตัวเป็นเพื่อน

Ralph Waldo EmersonFriends are the sunshine of life.

เพื่อนคือแสงสุรีย์แห่งชีวิต

John HayThe most I can do for my friend is simply be his friend.

สิ่งที่ดีที่สุดที่ผมจะทำให้เพื่อนได้ก็แค่ทำตัวเป็นเพื่อนของเขา

Henry David ThoreauTrue friends stab you in the front.

เพื่อนแท้จะแทงคุณข้างหน้า

Oscar WildeTo the world you may be just one person, but to one person you may be the world.

สำหรับโลกใบนี้เธออาจเป็นแค่ใครคนหนึ่ง
แต่สำหรับใครคนหนึ่งเธออาจเป็นโลกทั้งใบทีเดียว

Brandi SnyderIf you want others to be happy, practice compassion.
If you want to be happy, practice compassion.

หากเธอปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข จงมีความกรุณา 
และหากเธอปรารถนาที่จะมีความสุข ก็จงมีความกรุณา

Dalai Lama Happiness depends upon ourselves.

ความสุขขึ้นอยู่กับตัวเราเอง

Aristotle My crown is called content, a crown that seldom kings enjoy.

มงกุฎของฉันมีชื่อว่า“ความสันโดษ”ซึ่งเป็นมงกุฎที่กษัตริย์เพียงไม่กี่พระองค์
ทรงพอพระทัย

William Shakespeare A great obstacle to happiness is to expect too much happiness.

อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่สำหรับการมีความสุข คือการคาดหวังถึงความสุขที่มากขึ้นไปอีก
Bernard de Fontenelle Man must search for what is right, and let happiness come on its own.

มนุษย์ควรแสวงหาสิ่งที่ถูกต้อง แล้วปล่อยให้ความสุขมาเยือนเราเอง

Johann Pestalozzi He is rich or poor according to what he is, not according to what he has.

ใครคนหนึ่งจะมั่งมีหรือยากจนก็สุดแท้แต่ว่า เขาจะใช้ชีวิตอย่างไร
ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขามีก็หาไม่

Henry Ward Beecher The search for happiness is one of the chief sources of unhappiness.

การแสวงหาความสุข คือหนึ่งในสาเหตุหลักของการขาดความสุข

Eric Hoffer, The Passionate State of Mind, 1954 Happiness is a by-product of an effort to make someone else happy.

ความสุข คือผลพลอยได้ของการทำให้คนอื่นมีความสุข

Gretta Brooker Palmer You cannot always have happiness, but you can always give happiness.

คุณไม่สามารถจะมีความสุขได้ตลอดเวลา แต่คุณสามารถมอบความสุขให้แก่ผู้อื่นได้เสมอ
Anonymous The greatest happiness you can have is knowing that 
you do not necessarily require happiness.

ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งคุณมีได้ คือการรู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีความสุข

William Saroyan People don't notice whether it's winter or summer when they're happy.

ผู้คนไม่รู้เลยว่าตนเองกำลังอยู่ในช่วงเวลาของฤดูหนาวหรือฤดูร้อน
เมื่อพวกเขามีความสุข

Anton Chekhov If you are not happy here and now, you never will be.

ถ้าคุณไม่สามารถมีความสุขได้ ณ ที่นี่และในวินาทีนี้ คุณจะไม่มีวันมีความสุขได้เลย

Taisen Deshimaru Three grand essentials to happiness in this life are something to do,
something to love, and something to hope for.

ปัจจัยสำคัญที่ยิ่งใหญ่ 3 ด้านในชีวิตซึ่งเป็นที่มาของความสุข คือ
การได้ทำอะไรบางอย่าง การได้รักในบางสิ่ง และการมีความหวังในบางเรื่อง

William BlakeThe mind is everything. What you think you become.

จิตคือทุกสิ่ง สิ่งที่เธอคิดคือสิ่งที่เธอจะเป็น

Buddha When you arise in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive - to breathe, to think, to enjoy, to love.

เมือตื่นขึ้นในตอนเช้า ขอให้นึกว่าช่างเป็นโอกาสอันล้ำค่ายิ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ - ได้หายใจ
ได้คิด ได้รื่นเริงใจ ได้รัก

Marcus Aurelius When anger rises, think of the consequences.
เมื่อความโกรธปะทุขึ้น จงนึกถึงสิ่งที่จะติดตามมา

Confucius Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.

ความสุขคือ เมื่อสิ่งที่คุณคิด สิ่งที่คุณพูด และสิ่งที่คุณทำนั้นสอดคล้องต้องกัน

Mohandas Gandhi You must do the things you think you cannot do.

เธอควรจะทำในสิ่งที่เธอคิดว่าเธอทำไม่ได้

Eleanor Roosevelt Remember happiness doesn't depend upon who you are or what you have; it depends solely on what you think.

พึงระลึกว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นใครหรือคุณมีอะไร 
มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณคิดเท่านั้น

Dale Carnegie What luck for rulers, that men do not think.

ผู้ปกครองช่างโชคดีจริงๆที่ผู้คนไม่ชอบใช้ความคิด

Adolph Hitler If I think more about death than some other people, it is probably because I love life more than they do.
หากว่าฉันจะคิดถึงความตายมากกว่าใครอื่น ก็อาจจะเป็นเพราะว่าฉันรักชีวิตมากกว่าพวกเขา

Angelina Jolie Wealth is the product of man's capacity to think.

ความมั่งคั่งคือผลพวงของความสามารถในการใช้ความคิดของมนุษย์

Ayn RandSpread love everywhere you go. Let no one ever come to you without leaving happier.

จงแผ่ขยายความรักไปให้ทั่วทุกหนแห่งที่เธอไป
อย่าปล่อยให้คนที่มาหาเธอต้องจากไปโดยไม่มีความสุขมากขึ้น

Mother Teresa Anything you really want, you can attain, if you really go after it.

สิ่งใดก็ตามที่เธอต้องการจริงๆเธอก็จะได้รับ ถ้าเธอเกาะติดสิ่งนั้นอย่างจริงจัง

Wayne Dyer Disneyland is a work of love. We didn't go into Disneyland just with the idea of making money.

ดิสนีย์แลนด์เป็นงานที่ทำด้วยใจรัก เราไม่ได้เข้าไปในดิสนีย์แลนด์เพียงมีความคิดว่าจะสร้างรายได้

Walt Disney I find television very educating. Every time somebody turns on the set,
I go into the other room and read a book.

ฉันพบว่าโทรทัศน์ให้การศึกษาได้เป็นอันมาก ทุกๆครั้งที่ใครสักคนเปิดโทรทัศน์
 ฉันก็จะเข้าไปอยู่ในห้องอื่น แล้วอ่านหนังสือ

Groucho Marx Wherever you go, go with all your heart.

ไม่ว่าเธอจะไปแห่งใด จงไปด้วยหัวใจหมดทั้งดวงของเธอ

Confucius Television is not real life. In real life people actually have to leave the coffee shop and go to jobs.

โทรทัศน์ไม่ใช่ชีวิตจริง ในชีวิตจริงเราต้องออกจากร้านกาแฟแล้วก็ไปทำงาน

Bill Gates Never go on trips with anyone you do not love.

อย่าร่วมเดินทางกับใครก็ตามที่คุณไม่รัก

Ernest Hemingway Never go to a doctor whose office plants have died.

อย่าไปหาหมอที่ปล่อยให้ต้นไม้ที่ปลูกไว้ในสำนักงานเฉาตาย

Erma Bombeck If I don't write to empty my mind, I go mad.

ถ้าฉันไม่ได้เขียนหนังสือเพื่อทำให้จิตว่าง ฉันคงจะเป็นบ้า

Lord ByronHe who conquers others is strong; He who conquers himself is mighty.

คนที่เอาชนะผู้อื่นได้เป็นคนแข็งแกร่ง แต่คนที่เอาชนะตนเองได้คือผู้ยิ่งใหญ่

Lao TzuOnly the weak are cruel. Gentleness can only be expected from the strong.

มีแต่ผู้อ่อนแอเท่านั้นที่ร้ายกาจ ความอ่อนโยนจะพบได้ในผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้น

Leo BuscagliaSolitary trees, if they grow at all, grow strong.

ต้นไม้ที่ยืนต้นเพียงลำพัง ถ้ามีโอกาสจะเติบโต ก็จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

Winston ChurchillWhen your desires are strong enough you will appear to possess superhuman
powers to achieve.

เมื่อความปรารถนาของคุณมีพลังมากเพียงพอ คุณก็จะพบว่าคุณคือเจ้าของ
พลังสู่ความสำเร็จระดับยอดมนุษย์

Napoleon HillIf you are carrying strong feelings about something that happened in your past,
they may hinder your ability to live in the present.

หากเธอกำลังพกพาความรู้สึกที่รุนแรงเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในอดีต
ความรู้สึกเหล่านั้นอาจจะบดบังความสามารถในการมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะของเธอ

Les Brown He who believes is strong; he who doubts is weak. Strong convictions precede great actions.

ผู้มีความเชื่อมั่นคือคนแกร่ง ผู้แคลงใจคือคนอ่อนแอ ความเชื่อมั่นอันหนักแน่น
จะนำมาซึ่งการกระทำอันยิ่งใหญ่

Louisa May Alcott Words are as strong and powerful as bombs, as napalm.

คำพูดนั้นแข็งแกร่งและทรงพลังดุจเดียวกับระเบิด ดุจเดียวกับนาปาล์ม

Dorothy Day It doesn't matter who you are, where you come from. 
The ability to triumph begins with you. Always.

คุณจะเป็นใคร มาจากไหน นั้นไม่สำคัญ
ความสามารถในการคว้าชัยนั้นเริ่มต้นที่ตัวคุณเสมอ

Oprah What does not destroy me, makes me strong.

สิ่งที่ไม่อาจทำลายฉันได้ ทำให้ฉันแข็งแกร่ง

Friedrich NietzscheIf a dog will not come to you after having looked you in the face, you should go home and examine your conscience.

ถ้าหมาไม่เข้ามาหาคุณหลังจากที่มันมองหน้าคุณ คุณน่าจะกลับบ้านไปแล้วพิจารณามโนธรรมของคุณดู
Woodrow Wilson Laughter is the sun that drives winter from the human face.

เสียงหัวเราะคือดวงอาทิตย์ซึ่งขับไล่ความเหน็บหนาวออกไปจากใบหน้าของมนุษย์

Victor Hugo In the face of an obstacle which is impossible to overcome, stubbornness is stupid.

เมื่อเผชิญกับอุปสรรคซึ่งไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเอาชนะ ความดื้อดึงคือความเขลา

Simone de Beauvoir The face is the soul of the body.
ใบหน้าคือวิญญาณแห่งกายนั้น

Ludwig Wittgenstein Face your fears and doubts, and new worlds will open to you.

จงเผชิญหน้ากับความหวาดกลัวและความเคลือบแคลง แล้วคุณจะได้พบกับโลกใบใหม่

Robert Kiyosaki The defects of the mind, like those of the face, grow worse with age.

ตำหนิในดวงจิต ก็เหมือนริ้วรอยบนใบหน้า ยิ่งมีอายุยิ่งแย่ลง

Francois de La Rochefoucauld Age imprints more wrinkles in the mind than it does on the face.

อายุประทับริ้วรอยไว้ในดวงจิตมากกว่าที่มันฝากรอยเหี่ยวย่นไว้บนใบหน้า

Michel de Montaigne Do not look upon this world with fear and loathing. Bravely face whatever the gods offer.

อย่าพินิจโลกใบนี้ด้วยความหวั่นเกรงและความชิงชัง

จงเผชิญหน้ากับอะไรก็ตามที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้อย่างอาจหาญ

Morihei Ueshiba We all have to face pain, and pain makes us grow.

เราทุกคนต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวด และความเจ็บปวดก็จะช่วยให้เราเติบโต

James Taylor We can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves.

เราไม่มีวันจะพบกับสันติสุขจากโลกภายนอก จนกว่าเราจะสร้างสันติสุขกับตัวเราเองได้

Dalai LamaTrue wisdom comes to each of us when we realize how little we understand about life, ourselves, and the world around us.

ปัญญาที่แท้จะปรากฏแก่เราแต่ละคน เมื่อเราตระหนักว่าความเข้าใจของเราเกี่ยวกับชีวิต
 เกี่ยวกับตัวเราเอง และเกี่ยวกับโลกรอบตัวเรา มีน้อยนิดเพียงใด

SocratesGood actions give strength to ourselves and inspire good actions in others.

การทำความดีช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ตัวเรา
และช่วยสร้างแรงจูงใจในการทำความดีให้แก่คนอื่นๆด้วย

PlatoIt is not in the stars to hold our destiny but in ourselves.

มิใช่ดวงดาวที่กำหนดชะตาชีวิตของเรา แต่เป็นตัวเราเองต่างหาก

William ShakespeareWe lost because we told ourselves we lost.

เราพ่ายแพ้เพราะเราบอกตัวเราเองว่าเราพ่ายแพ้

Leo TolstoyWe are never deceived; we deceive ourselves.

เราไม่เคยถูกลวงหลอก เราหลอกลวงตัวเราเองต่างหาก

Johann Wolfgang von GoetheWhen we are no longer able to change a situation - we are challenged to change ourselves.

เมื่อเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ใดๆได้อีกต่อไป
นั่นคือเรากำลังถูกท้าทายให้เปลี่ยนแปลงตัวเอง

Viktor E. FranklWe do not exist for ourselves.

เรามิได้ดำรงอยู่เพื่อตัวเราเอง

Thomas MertonKnowledge is of two kinds. We know a subject ourselves,
or we know where we can find information upon it.

ความรู้มีสองประเภท คือเรารู้ศาสตร์นั้นด้วยตัวเราเอง
หรือเรารู้ว่าเราจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้ที่ไหน

Samuel JohnsonThousands of candles can be lit from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared.

เทียนนับพันเล่มสามารถจุดให้สว่างได้จากเทียนเพียงเล่มเดียว
และช่วงชีวิตของเทียนเล่มนั้นก็มิได้สั้นลง
ความสุขไม่เคยลดลงเนื่องจากการแบ่งปัน

Buddha You can't get rid of poverty by giving people money.

เธอไม่อาจกำจัดความยากจนโดยการมอบเงินให้แก่ผู้คน

P. J. O'RourkeIf you are really thankful, what do you do? You share.
ถ้าคุณรู้สึกสำนึกขอบคุณอย่างยิ่งคุณจะทำอะไร คุณจะแบ่งปัน
W. Clement Stone Keep your fears to yourself, but share your courage with others.

เก็บความหวาดกลัวของคุณไว้ในใจ แต่จงแบ่งปันความกล้าหาญของคุณกับคนอื่น

Robert Louis Stevenson The miracle is this: the more we share the more we have.

สิ่งมหัศจรรย์ก็คือ ยิ่งแบ่งปันเราก็ยิ่งมีมากขึ้น

Leonard Nimoy All leaders share something in common. They feel they are the only ones who can do the job.

ผู้นำทั้งหลายมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกัน พวกเขารู้สึกว่ามีแต่พวกเขาเท่านั้นที่สามารถทำภารกิจนั้นๆได้

Julie Nixon Eisenhower Some gifts are big, others are small. Gifts from the heart 
are the best gifts of all.

ของขวัญบางชิ้นอาจจะใหญ่ บางชิ้นอาจจะเล็ก แต่ของขวัญจากใจคือของขวัญที่ดีที่สุด

Anonymous Happiness is spiritual, born of Truth and Love. It is unselfish; therefore it cannot exist alone, but requires all mankind to share it.

ความสุขเป็นเรื่องของจิตวิญญาณ เกิดจากสัจจะและความรัก ไม่มีความเห็นแก่ตัว ดังนั้นความสุขจึงดำรงอยู่ไม่ได้โดยลำพัง แต่ต้องมีมวลมนุษยชาติมาร่วมแบ่งปัน
Mary Baker Eddy Our best thoughts come from others.

ความคิดที่ดีที่สุดของเรามาจากคนอื่น

Ralph Waldo EmersonMy name is more important than myself.

ชื่อของผมมีความสำคัญกว่าตัวผม

Pierre CardinI don't care what you say about me. Just be sure to spell my name wrong.

ฉันไม่สนใจว่าคุณจะพูดถึงฉันว่าอย่างไร ขอให้แน่ใจว่าคุณสะกดชื่อฉันผิดเป็นพอ

Barbra StreisandInside us there is something that has no name, that something is what we are.

ภายในตัวตนของเรามีอะไรบางอย่างที่ไร้ชื่อ อะไรบางอย่างนั่นคือสิ่งที่เป็นเรา

Jose SaramagoSelf-improvement is the name of the game, and your primary objective is to strengthen yourself,
not to destroy an opponent.

เกมนั้นมีชื่อว่าการพัฒนาตน และเป้าหมายหลักของคุณคือทำให้ตัวคุณแข็งแกร่งขึ้น
ไม่ใช่การทำลายล้างคู่แข่ง

Maxwell MaltzA good character is the best tombstone. Those who loved you and were helped by you will remember you when forget-me-nots have withered. Carve your name on hearts, not on marble.

เนื้อแท้อันดีงามแห่งตนคือศิลาหน้าหลุมศพที่ดีที่สุด คนที่รักคุณและเคยได้รับความช่วยเหลือจากคุณจะระลึกถึงคุณในวันที่ดอก forget-me-nots โรยรา จารึกชื่อของคุณลงบนดวงใจไม่ใช่บนแผ่นหินอ่อน

Charles SpurgeonI do not like the man who squanders life for fame; give me the man who living makes a name.

ฉันไม่ชอบคนที่ลงทุนใช้ชีวิตเพื่อชื่อเสียง โปรดมอบคนที่มีการใช้ชีวิตที่สร้างชื่อให้แก่ฉัน

Emily DickinsonAmerica is another name for opportunity.

คำว่า “อเมริกา” เป็นอีกชื่อหนึ่งของโอกาส

Ralph Waldo EmersonWhat a heavy burden is a name that has become too famous.

ภาระอันยิ่งใหญ่ก็คือชื่อซึ่งกลายเป็นที่ชื่นชมอย่างแพร่หลายยิ่ง

VoltaireThere has never yet been a man in our history who led a life of ease whose name is worth remembering.

ไม่เคยมีมนุษย์คนใดในประวัติศาสตร์ซึ่งมีชีวิตง่ายๆแล้วกลายเป็นคนที่น่าจดจำ

Theodore RooseveltExperience is simply the name we give our mistakes.

ประสบการณ์เป็นเพียงชื่อที่เรามอบให้แก่ข้อผิดพลาดของเรา

Oscar WildeAsk yourself the secret of your success. Listen to your answer, and practice it.

ถามตัวเองถึงความลับของที่มาแห่งความสำเร็จ รับฟังคำตอบของคุณ แล้วฝึกฝนสิ่งนั้น

Richard Bach Take the attitude of a student, never be too big to ask questions,
never know too much to learn something new.

ใช้ทัศนคติของเด็กนักเรียน อย่าทำเป็นใหญ่เกินกว่าที่จะถาม
เราไม่มีวันรู้มากจนเกินกว่าที่จะเรียนรู้อะไรใหม่

Og Mandino Successful people ask better questions, and as a result, they get better answers.

คนที่ประสบความสำเร็จจะตั้งคำถามที่ดีกว่า ผลก็คือ พวกเขาจะได้คำตอบที่ดีกว่า

Tony RobbinsMillions saw the apple fall, but Newton was the one who asked why.
ผู้คนนับล้านมองเห็นผลแอ็ปเปิ้ลร่วงหล่น แต่มีนิวตั้นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ถามว่าทำไม

Bernard M. Baruch If you do not know how to ask the right question, you discover nothing.
หากเธอไม่รู้วิธีตั้งคำถามที่ใช่ เธอจะไม่มีวันค้นพบอะไรได้เลย

W. Edwards Deming Blessed is he who has found his work; let him ask no other blessedness.

คนที่ค้นพบงานที่เหมาะกับตัวเองถือว่าได้รับพรวิเศษแล้ว
อย่าได้ให้เขาร้องขอพรอื่นใดอีกเลย

Thomas Carlyle When I hear somebody sigh, 'Life is hard,' I am always tempted to ask,
'Compared to what?'

เมื่อฉันได้ยินใครสักคนถอนใจพูดว่า “ชีวิตนี้ช่างหนักหน่วงนัก”
ฉันก็จะถามกลับว่า “เมื่อเทียบกับอะไร” เสมอๆ

Sydney J. Harris People ask for criticism, but they only want praise.
ผู้คนถามหาการวิพากษ์วิจารณ์ แต่พวกเขาต้องการเพียงคำยกย่องเท่านั้น

W. Somerset Maugham It's important to ask yourself, How am I useful to others? What do people want from me?That may very well reveal what you are here for.

สิ่งสำคัญคือต้องถามตัวเธอเองว่า ฉันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้อย่างไร
ผู้คนต้องการอะไรจากฉัน นั่นอาจจะช่วยเผยให้เห็นเป็นอย่างดีว่าเธออยู่ที่นี่เพื่ออะไร

James HillmanAll things are difficult before they are easy.

ทุกเรื่องราวล้วนเป็นเรื่องยากก่อนที่จะเป็นเรื่องง่าย

Thomas Fuller Every noble work is at first impossible.
งานที่ทรงคุณค่าสูงยิ่งทุกชิ้น จะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ในตอนเริ่มต้นเสมอ

Thomas Carlyle I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.

ผมไม่เคยล้มเหลว เพียงแต่ได้พบว่ามีกว่า 10,000 หนทางที่ไม่บังเกิดผล

Thomas A. Edison Laziness may appear attractive, but work gives satisfaction.

ความเกียจคร้านอาจจะดูชวนหลงใหล แต่การงานต่างหากที่เป็นที่มาของความอิ่มเอมใจ

Anne Frank Find a job you like and you add five days to every week.

ค้นหางานที่คุณชื่นชอบ แล้วคุณก็จะมีเวลาเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละห้าวัน
H. Jackson Brown, Jr. The best preparation for good work tomorrow is to do good work today.

การเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับผลงานที่ดีในวันพรุ่งนี้ คือการทำงานให้ดีในวันนี้

Elbert Hubbard The harder I work, the luckier I get.

ยิ่งทำงานหนักขึ้นมากเพียงใด ฉันก็ยิ่งโชคดีมากขึ้นเพียงนั้น

Samuel Goldwyn Do what you love. When you love your work, you become the best worker in the world.

จงทำในสิ่งที่คุณรัก เมื่อคุณรักงานของคุณ คุณก็จะกลายเป็นคนทำงานที่ดีที่สุดในโลก

Uri Geller I see what keeps people young: work!

ผมรู้แล้วว่าอะไรที่ทำให้ผู้คนดูอ่อนเยาว์ การงานนั่นเอง!

Ted Turner The supreme accomplishment is to blur the line between work and play.

ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ คือการทำให้เส้นแบ่งระหว่างการทำงานกับการสร้างความเพลิดเพลินลบเลือนไป

Arnold J. Toynbee Work as though you would live forever, and live as though you would die today. Go another mile!

จงทำงานราวกับว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์
และจงใช้ชีวิตราวกับว่าคุณกำลังจะจากไปในวันนี้
สร้างความก้าวหน้าต่อไป!

Og MandinoBy learning you will teach, by teaching you will learn.

ด้วยการเรียนรู้เธอจะได้สอน ด้วยการสอนเธอก็จะได้เรียนรู้

Latin ProverbIt is time for parents to teach young people early on that in diversity there is beauty and there is strength.

ถึงเวลาแล้วที่พ่อแม่จะสอนคนหนุ่มคนสาวแต่เนิ่นๆว่า
ในความหลากหลายนั้นมีความงามและความเข้มแข็งแฝงอยู่

Maya AngelouI have nothing new to teach the world. Truth and Non-violence are as old as the hills. All I have done is to try experiments in both on as vast a scale as I could.

ข้าพเจ้าไม่มีสิ่งใดใหม่จะสอนโลก
สัจจะและการไม่ใช้ความรุนแรงนั้นมีอายุพอๆกับขุนเขา
ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้ทำคือการพยายามทดลองทำทั้งสองเรื่องดังกล่าว
ในระดับที่เป็นวงกว้างมากที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าจะทำได้

Mohandas GandhiI challenge you to make your life a masterpiece. I challenge you to join the ranks of those people who live what they teach, who walk their talk.

ผมอยากเรียกร้องให้คุณสร้างชีวิตที่เป็นงานชิ้นเอก
อยากเร่งเร้าให้คุณเข้าไปสมาคมในระดับของบุคคลที่ใช้ชีวิตตามที่พวกเขาสอน
 ดำเนินชีวิตตามที่พวกเขาพูด

Tony RobbinsI have just three things to teach: simplicity, patience, compassion. These three are your greatest treasures.

ข้าพเจ้ามีเรื่องที่จะสอนเพียงสามเรื่อง
 ความเรียบง่าย ความอดทน และความกรุณา สามสิ่งที่กล่าวมานี้
คือขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

Lao TzuTo teach is to learn twice.

การสอนคือการเรียนรู้ครั้งที่สอง

Joseph JoubertLive to learn, learn to live, then teach others.

มีชีวิตอยู่เพื่อเรียนรู้ เรียนรู้เพื่อการมีชีวิต จากนั้นจึงสอนคนอื่น

Douglas HortonWe cannot teach people anything; we can only help them discover it within themselves.

เราไม่สามารถสอนอะไรให้ใครได้
เรามีความสามารถเพียงช่วยให้พวกเขาค้นพบสิ่งนั้นภายในตัวของพวกเขาเอง

Galileo GalileiA teacher who is attempting to teach without inspiring the pupil with a desire to learn is hammering
on cold iron.

ครูที่พยายามจะสอนโดยไม่มีการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเกิดจิตปรารถนาในการเรียนรู้
ก็เหมือนกับการใช้ค้อนตีเหล็กที่เย็นชืด

Horace MannIt is not the mountain we conquer but ourselves.

มิใช่ขุนเขาที่เรามีชัยชนะเหนือ หากแต่เป็นตัวเราเอง

Edmund HillaryIt isn't the mountain ahead that wears you out; it's the grain of sand in your shoe.

มิใช่ขุนเขาเบื้องหน้าที่ทำให้เธออ่อนล้า แต่เป็นเม็ดทรายในรองเท้าของเธอต่างหาก

Robert W. ServiceKeep close to Nature's heart... and break clear away, once in awhile, and climb a mountain or spend a week in the woods. Wash your spirit clean.

จงแนบชิดกับหัวใจแห่งธรรมชาติ...
หาเวลานานๆครั้ง ปลีกตัวออกจากภารกิจ ปีนเขาหรือท่องป่าสัก 7 วัน
เพื่อชำระล้างจิตวิญญาณของเธอ

John MuirOne may walk over the highest mountain one step at a time.

เราสามารถเดินขึ้นไปถึงยอดเขาที่สูงสุดด้วยการย่างไปทีละก้าว

Barbara WaltersOver every mountain there is a path, although it may not be seen from the valley.

บนภูเขาทุกลูกจะมีหนทางทอดตัวอยู่ แม้ไม่อาจมองเห็นได้จากหุบเขาเบื้องล่าง

Theodore RoethkeThe man who removes a mountain begins by carrying away small stones.

คนที่ทลายภูเขาเริ่มจากการเคลื่อนย้ายหินก้อนเล็กๆ

William FaulknerThe ordinary man looking at a mountain is like an illiterate person confronted with a Greek manuscript.

คนธรรมดาๆมองดูภูเขาก็เหมือนคนไม่รู้หนังสือเห็นบันทึกที่เขียนด้วยตัวอักษรกรีก

Aleister CrowleyEarth and sky, woods and fields, lakes and rivers, the mountain and the sea, are excellent schoolmasters, and teach some of us more than we can ever learn from books.

ปฐพีกับผืนฟ้า ทุ่งหญ้ากับไพรพฤกษ์ ทะเลสาบกับแม่น้ำ
 ขุนเขากับทะเล เป็นครูบาอาจารย์ผู้เยี่ยมยอด
และสอนสั่งพวกเราบางคนมากกว่าสิ่งใดๆที่เราเคยเรียนรู้จากตำรา

John LubbockWhen preparing to climb a mountain - pack a light heart.

ในการเตรียมตัวเพื่อการปีนเขา จงเตรียมหัวใจที่โปร่งเบา

Dan MayFishes live in the sea, as men do a-land; the great ones eat up the little ones.

ปลาอยู่ในน้ำ เหมือนกับที่คนอยู่บนบก ตัวใหญ่กินตัวเล็ก

William ShakespeareThe boisterous sea of liberty is never without a wave.

ท้องทะเลแห่งเสรีภาพอันเอิกเกริกไม่มีวันที่จะไร้คลื่น

Thomas JeffersonYou can't cross the sea merely by standing and staring at the water.

เธอไม่อาจข้ามน้ำข้ามทะเลเพียงด้วยการยืนและจ้องมองไปที่กระแสน้ำ

Rabindranath TagoreThe voice of the sea speaks to the soul.

เสียงของท้องทะเลเอ่ยถ้อยคำกับวิญญาณ

Kate ChopinWe must free ourselves of the hope that the sea will ever rest.
We must learn to sail in high winds.

เราต้องปลดปล่อยตนเองออกจากความหวังที่ว่าทะเลจะสงบนิ่ง
เราต้องเรียนรู้ที่จะล่องเรือไปท่ามกลางกระแสลมแรง

Aristotle Onassis Anybody can pilot a ship when the sea is calm.

ใครๆก็ควบคุมเรือได้ในวันที่ทะเลสงบเงียบ

Navjot Singh SidhuA smooth sea never made a skillful mariner.

ทะเลที่สงบราบเรียบไม่เคยสร้างนักเดินเรือที่เชี่ยวชาญ

English ProverbWhy do we love the sea? It is because it has some potent power to make us think things we like to think.

ทำไมเราจึงรักทะเล ก็เพราะว่าทะเลนั้นมีพลังล้ำลึก ที่ช่วยให้เราคิดถึงสิ่งที่เราอยากจะคิด

Robert HenriToday, human civilization is drowning in a sea of lies.

ทุกวันนี้ อารยธรรมของมนุษย์จมอยู่ใต้ทะเลแห่งความลวง

L. Neil SmithThe deep sea can be fathomed, but who knows the hearts of men?

ท้องทะเลที่ลึกเราสามารถหยั่งได้ แต่ใครล่ะที่จะสามารถหยั่งรู้ใจคน

Malay ProverbA community is like a ship; everyone ought to be prepared to take the helm.

ชุมชนของเราก็เปรียบเหมือนเรือ ทุกคนควรจะเตรียมพร้อมในการเข้ามาถือพังงาเรือ

Henrik Ibsen A man without a goal is like a ship without a rudder.
คนที่ไม่มีเป้าหมายชีวิตก็เหมือนเรือที่ไร้หางเสือ

Thomas Carlyle A ship has a soul.

เรือก็มีวิญญาณ
John Rhodes Sturdy Every government has as much of a duty to avoid war as a ship's captain has to avoid a shipwreck.

รัฐบาลทุกรัฐบาลมีหน้าที่ในการหลีกเลี่ยงสงครามเช่นเดียวกับกัปตันเรือที่มีหน้าที่ป้องกันเรืออับปาง

Guy de Maupassant A ship in port is safe, but that's not what ships are built for.

เรือที่จอดอยู่ที่ท่าเรือปลอดภัยดี แต่นั่นไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการต่อเรือ

Grace Hopper A small leak can sink a great ship.

รูรั่วเล็กๆสามารถจมเรือลำมหึมาได้

Benjamin Franklin A soul without a high aim is like a ship without a rudder.

วิญญาณที่ปราศจากเป้าหมายที่สูงส่งก็เหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือ

Eileen Caddy He who loves practice without theory is like the sailor who boards ship without a rudder and compass and never knows where he may cast.

ใครที่ชอบการฝึกปฏิบัติโดยไร้ทฤษฎี ก็เหมือนกลาสีเรือที่ขึ้นเรือไปโดยไม่มีหางเสือและเข็มทิศและเขาจะไม่มีวันรู้เลยว่าจะทอดสมอที่ตรงไหน

Leonardo da Vinci Without anxiety and illness I should have been like a ship without a rudder.

หากปราศจากซึ่งความกังวลและความป่วยไข้ฉันก็คงเป็นเหมือนเรือที่ไร้หางเสือ

Edvard Munch We should not moor a ship with one anchor, or our life with one hope.

เราไม่ควรจอดเรือโดยทอดสมอเพียงตัวเดียว หรือฝากชีวิตไว้กับหนึ่งความหวังเท่านั้น

EpictetusOne leak will sink a ship: and one sin will destroy a sinner.

รูรั่วเพียงรูเดียวก็จมเรือได้ บาปเพียงครั้งเดียวก็สามารถทำลายผู้ก่อบาปได้เช่นกัน

John BunyanBig results require big ambitions.

ผลงานที่ยิ่งใหญ่เกิดจากความใฝ่ฝันที่ยิ่งใหญ่

Heraclitus A merry heart doeth good like medicine.

ดวงใจที่เบิกบานก่อให้เกิดผลดีได้เหมือนกับยา

King Solomon Walking is man's best medicine.

การเดินเป็นยาที่ดีที่สุดของมนุษย์

Hippocrates The best cure for the body is a quiet mind.

เครื่องเยียวยาร่างกายที่ดีที่สุดคือจิตที่สงบเย็น

Napoleon Bonaparte Always laugh when you can. It is cheap medicine.

หัวเราะทุกครั้งที่เธอทำได้ มันคือยาราคาถูก

Lord Byron Music is the medicine of the mind.

ดนตรีคือเครื่องเยียวยาดวงจิต

John A. LoganNothing in medicine is so insignificant as to merit attention.

ไม่มีอะไรในเวชศาสตร์ที่จะสำคัญเท่ากับการเอาใจใส่ด้วยความกรุณา

Thomas Sydenham There is no medicine to cure hatred

ไม่มียาขนานใดจะรักษาความเกลียดชังได้

African ProverbMedicine is a science of uncertainty and an art of probability.

การแพทย์คือศาสตร์แห่งความไม่แน่นอน และศิลป์แห่งความน่าจะเป็น

William Osler Flowers always make people better, happier, and more helpful; they are sunshine,
food and medicine for the soul.

ดอกไม้มักจะช่วยให้ผู้คนรู้สึกดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น
และเกื้อกูลมากขึ้น ดอกไม้คือแสงตะวัน คืออาหาร
 และคือยาสำหรับดวงวิญญาณ

Luther Burbank Medicine makes people ill, mathematics makes them sad, and theology makes them sinful

การแพทย์ทำให้ผู้คนเจ็บป่วย คณิตศาสตร์ทำให้ผู้คนโศกตรม และเทววิทยาทำให้พวกเขามีตราบาป

Martin Luther KingAttitude is a little thing that makes a big difference.

ทัศนคติคือสิ่งเล็กๆที่สร้างความแตกต่างอันยิ่งใหญ่

Winston Churchill Your big opportunity may be right where you are now.

โอกาสอันยิ่งใหญ่ของคุณอาจอยู่เบื้องหน้าคุณที่ตรงนี้

Napoleon HillThere are no big problems, there are just a lot of little problems.

ไม่มีปัญหาใหญ่ๆที่ไหนทั้งนั้น มีแต่ปัญหาเล็กๆจำนวนมาก

Henry Ford My idea of heaven is a great big baked potato and someone to share it with.

ฉันมีความคิดว่า สวรรค์คือมันฝรั่งอบขนาดใหญ่เป้งและใครบางคนที่จะมาร่วมกินด้วยOprah WinfreyThe Internet is the Viagra of big business.

อินเทอร์เน็ทคือยาไวอากร้าของธุรกิจขนาดใหญ่

Jack Welch I like thinking big. If you're going to be thinking anything, you might as well think big.

ผมชอบการคิดใหญ่ ถ้าคุณจะคิดอะไรสักเรื่องหนึ่ง คุณก็น่าจะคิดใหญ่เหมือนกัน

Donald Trump Philosophy is common sense with big words.

ปรัชญาก็คือ สามัญสำนึกภายใต้ถ้อยคำที่อลังการ

James MadisonI am a big believer in education, because I grew up in Austria - when I grew up in Austria I had a great education. I had great teachers.

ผมเป็นคนที่มีความเชื่อในการศึกษาตัวยง
เพราะว่าผมเติบโตในออสเตรีย
ในช่วงที่ผมเติบโตในออสเตรียผมได้รับการศึกษาที่ดีเยี่ยม และผมมีครูที่สุดยอด

Arnold Schwarzenegger A man must be big enough to admit his mistakes, smart enough to profit from them, and strong enough to correct them.

มนุษย์ต้องยิ่งใหญ่พอที่จะยอมรับในข้อผิดพลาดของตน ฉลาดพอที่จะใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดนั้น และแข็งแกร่งพอที่จะแก้ไขมัน

John C. MaxwellIt is very important to generate a good attitude, a good heart, as much as possible. From this, happiness in both the short term and the long term for both yourself and others will come.

การทำให้ทัศนคติที่ดี จิตใจที่งดงาม แผ่ไพศาลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ด้วยการทำเช่นนี้ ความสุขทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจะเกิดขึ้นกับทั้งตัวเธอและคนอื่น

Dalai LamaIf I had no sense of humor, I would long ago have committed suicide.

ถ้าข้าพเจ้าไม่มีอารมณ์ขัน ข้าพเจ้าคงฆ่าตัวตายไปนานแล้ว

Mohandas GandhiEvery man desires to live long, but no man wishes to be old.

มนุษย์ทุกคนอยากจะมีชีวิตที่ยืนยาว แต่ไม่มีใครอยากแก่

Jonathan SwiftIt doesn't matter how long my hair is or what colour my skin is or whether I'm a woman or a man.

ผมของผมจะยาวแค่ไหน ผิวของผมจะเป็นสีอะไร
หรือว่าผมจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องสำคัญ

John LennonWe choose our joys and sorrows long before we experience them.

เราเลือกที่จะมีความร่าเริงเบิกบานหรือความโศกเศร้าเป็นเวลานานแล้ว ก่อนที่เราจะได้พบกับมัน

Kahlil GibranCharacter is simply habit long continued.

เนื้อแท้แห่งตัวตน เป็นเพียงอุปนิสัยที่เราได้ทำต่อเนื่องมานาน

PlutarchWe can do anything we want to if we stick to it long enough.

เราสามารถจะทำทุกอย่างที่เราต้องการได้ถ้าเราเกาะติดอยู่กับสิ่งนั้นนานพอ

Helen KellerLife well spent is long.

ชีวิตที่ดีงามจะยืนยาว

Leonardo da Vinci Someone's sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago.

ใครบางคนนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ในวันนี้ได้ก็เพราะมีใครบางคนปลูกต้นไม้มานานแล้ว

Les BrownA person who never made a mistake never tried anything new.

คนที่ไม่เคยสร้างความผิดพลาดคือคนที่ไม่เคยลองทำอะไรใหม่เลย

Albert Einstein A person with a new idea is a crank until the idea succeeds.

คนที่มีแนวคิดใหม่ๆจะเป็นตัวประหลาดจนกว่าแนวคิดนั้นจะเป็นผลสำเร็จ

Mark Twain You are never too old to set another goal or to dream a new dream.

ไม่มีวันที่คุณจะแก่เกินไปสำหรับการตั้งเป้าหมายใหม่หรือฝันถึงความฝันใหม่

C. S. Lewis Elegance does not consist in putting on a new dress.

ความสง่างามมิใช่องค์ประกอบที่เกิดจากการสวมใส่เสื้อผ้าชุดใหม่

Coco Chanel To keep the body in good health is a duty...
otherwise we shall not be able to keep our mind strong and clear.
การรักษาร่างกายให้มีสุขภาพดีคือหน้าที่...
หาไม่แล้วเราจะไม่สามารถรักษาจิตใจให้เข้มแข็งและผ่องใสได้

Buddha Cultivation to the mind is as necessary as food to the body.

การอุ้มชูดูแลจิตใจนั้นมีความจำเป็นไม่ต่างอะไรกับการให้อาหารแก่ร่างกาย

Marcus Tullius CiceroYou can chain me, you can torture me, you can even destroy this body, but you will never imprison my mind.
ท่านอาจล่ามข้าพเจ้าด้วยโซ่ตรวนได้
ท่านอาจทรมานร่างกายข้าพเจ้าได้
ท่านสามารถถึงขนาดที่จะทำลายร่างกายนี้ได้
 แต่ท่านไม่มีวันที่จะจองจำจิตใจของข้าพเจ้าได้เลย

Mohandas Gandhi If anything is sacred, the human body is sacred.

หากจะมีอะไรสักอย่างที่ศักดิ์สิทธิ์ ร่างกายของมนุษย์นั่นแหละศักดิ์สิทธิ์

Walt Whitman Happiness is not being pained in body or troubled in mind.

ความสุขคือสภาวะที่ร่างกายไม่เจ็บป่วย และจิตใจไม่วิตกทุกข์ร้อน

Thomas Jefferson Begin to see yourself as a soul with a body rather than a body with a soul.

จงเริ่มมองเห็นตนเองเป็นดวงวิญญาณ
ที่มีร่างกายเคียงคู่แทนที่จะเห็นว่าเป็นร่างกายที่มีดวงวิญญาณคู่เคียง

Wayne DyerA house is not a home unless it contains food and fire for the mind as well as the body.

บ้านจะไม่เป็นบ้าน ถ้าขาดอาหารและเปลวเพลิงแห่งพลังสำหรับทั้งจิตใจและร่างกาย

Benjamin Franklin Life without liberty is like a body without spirit.

ชีวิตที่ขาดอิสรภาพก็เหมือนร่างกายที่ไร้จิตวิญญาณ

Kahlil GibranI have a woman's body and a child's emotions.

ฉันมีเรือนร่างของผู้หญิง และอารมณ์ของเด็ก
Elizabeth Taylor The best cure for the body is a quiet mind.

เครื่องเยียวยาที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายคือจิตใจที่สงบเย็น

Napoleon BonaparteWith the new day comes new strength and new thoughts.

เมื่อเข้าสู่วันใหม่เราก็จะพบกับความแข็งแกร่งใหม่ๆ และความคิดใหม่ๆ

Eleanor Roosevelt Dying is a wild night and a new road.

ช่วงเวลาแห่งความตายเป็นค่ำคืนอันโหดร้ายและทางสายใหม่

Emily Dickinson Move out of your comfort zone. You can only grow if you are willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new.

ก้าวออกมาจากเขตไร้ความกดดันของคุณ
คุณจะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อคุณเต็มใจที่จะรู้สึกข้องขัดและอึดอัดใจเมื่อคุณลองทำอะไรใหม่ๆ

Brian Tracy The idea really came to me the day I got my new false teeth.

อันที่จริงผมมีความคิดนั่นในวันที่ผมมีฟันปลอมชุดใหม่

George Orwell What separates the winners from the losers is how a person reacts to each new twist of fate.

สิ่งที่แยกแยะผู้มีชัยออกจากผู้พ่ายแพ้ก็คือ
 วิถีทางที่คนๆหนึ่งสนองตอบต่อการพลิกผันของโชคชะตาที่เกิดขึ้นใหม่แต่ละครั้ง

Donald Trump Love doesn't sit there like a stone, it has to be made, like bread: remade all the time, made new.

ความรักไม่ได้นอนนิ่งอยู่ตรงนั้นเหมือนก้อนหิน
แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำให้มีขึ้น เหมือนกับขนมปัง ที่ต้องทำซ้ำ ทำขึ้นใหม่ตลอดเวลา

Og Mandino

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

2leep.com