2554-12-07

ความทุกข์กับอัตตา‏


ดึกสงัดไร้สรรพเสียงใด ๆ 
มวลแห่งความเงียบไหลผ่านโสตประสาทระลอกแล้วระลอกเล่า 
ใครบางคนกำลังทุกข์ทรมาณกับอัตตาของตนพร้อมกับประสาทที่ยังตื่นพร้อม 
มวลแห่งความคิดกำลังวิ่งชนกันไปมาในมโนสำนึก 
อัตตากำลังทำร้ายผู้เป็นเจ้าของอย่างแสนสาหัส 
จริง หรือเท็จ ? 
ผิดหรือชอบกันเล่า ? 
1 + 1 ไม่เท่ากับ 2 เสียแล้ว 
มนุษย์เอย.. ใยเจ้าถึงต้องทุกข์ทนเพราะอัตตาแห่งตนถึงเพียงนี้ ?? ... 
มนุษย์เอย.. เจ้าหรือมิใช่ที่ก่ออัตตาให้เกิดขึ้นในตน 
เจ้าหรือมิใช่ ที่หลอกตัวเองกับจินตนาการเลื่อนลอย 
แล้วเมื่อไหร่เจ้าจะตื่นเสียที ?? 

ท่ามกลางความเจริญทางวัตถุที่ทวีมากขึ้น ฟังก์ชั่นผกผันทางความคิดกำลังเจริญตามหรืออาจมากกว่านั้น 

ดอกไม้สีขาวอาจไม่ใช่ดอกไม้ที่สวยที่สุดอีกต่อไป 
เส้นตรงไม่ใช่เส้นที่ใคร ๆ พึงปราถนา 
ความคดเคี้ยวแห่งเส้นสาย พึงต้องการเพื่อประดับไว้บนหน้ากากของตัวละครแห่งชีวิตกระนั้นหรือ 

ฝันกับจริง แล้วอะไรเล่าที่เป็นความจริง ?? 
อะไรเล่าที่เป็นความฝัน ?? 

สิ่งใดเล่าที่ยั่งยืน.. 
ดอกไม้งามเป็นที่ต้องการแห่งผองชน 
เพียงได้ยลความงามแห่งเจ้า 
เจ้าผู้เคยลำพองในศักดิ์แห่งดอกไม้ 
เจ้าผู้กำลังก่ออัตตาแห่งตนด้วยความหลงตน 
เจ้าผู้ทวีกำลังให้แก่อัตตาของตนจนเกินแก่การควบคุม 
เจ้ากำลังทุกข์ทนด้วยอัตตาที่เจ้าก่อขึ้นเอง 

สิ่งใดเล่าเป็นของเจ้า ไม่มีเลย 
แม้สังขารของเจ้าเอง 
เจ้าจะแสวงหาสิ่งใดกันเล่า 
เมื่อสิ่งที่เจ้าได้มาเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้น 
แม้เพียงเจ้าหลับตาภาพที่เจ้าพึงใจก็จะอันตรธานไปจากคลองจักษุของเจ้าเอง 

แม้เพียงเจ้าก้าวข้ามผ่านอัตตาแห่งเจ้านั่นอาจเป็นสิ่งที่เจ้ารอคอยมาชั่วชีวิตก็เป็นได้ 
แล้วใยเล่าเจ้าจึงรีรออยู่เช่นนั้น ??? 
จงรวบรวมกำลังใจทั้งหมดที่เจ้ามีเพื่อผ่านพ้นความทุกข์แห่งอัตตานั้นเสียเถิด....ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

2leep.com