2554-12-10

ส่วนประกอบของคu‏

human-ingredient

ถ้าแยกคนเราออกเป็นส่วนที่ย่อยที่สุดในแง่วิทยาศาสตร์ เราจะได้ธาตุต่าง ๆ เหล่านี้
และมองไม่เห็นว่าส่วนไหนคือ “เรา”

นี่ก็คงเหมือนหลักธรรมะที่พูดถึงความ “ไม่มีตัวตน”
มีเพียงสภาวะการคงอยู่ ด้วยเหตุและปัจจัย ที่เอื้อเฟื้อ อ้างอิงอาศัยกันและกัน
นั่นเองที่ทำให้เราเกิดขึ้น

และที่แท้ ตัวเราที่คิดว่ามีอยู่ ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
ดังนั้นอย่าละเลยความจริงข้อนี้ ด้วยการฝืนธรรมชาติ ทำลายธรรมชาติ และลืมธรรมชาติอันแท้จริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

2leep.com