2554-08-03

ชีวิตหลังความตาย : Life After Deathจงประกาศความสำเร็จ และความดีงามของบุคคลหนึ่งๆ
ต่อสาธารณชนเพื่อยกย่อง และให้เกียรติผู้กระทำดี


จงอย่าอวดดี หรือหยิ่งทะนงตนนักในการทำธุรกิจ เพราะสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ล้วนขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า รถไฟแห่งโชคชะตา ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ทำให้ชายคนหนึ่ง ซึ่งถึงแม้ว่ามือของเขา ได้วางอยู่บนโต๊ะแล้ว ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะชนะ ในการเล่นครั้งนี้ด้วยเสมอไป


จงรักษากฎจราจร แม้คุณเป็นเพียงคนเดินถนน จงใช้ทางม้าลายและสะพานลอย เมื่อข้ามถนนแล้ว จะช่วยรักษาชีวิตให้ยืนยาว


จงตกแต่งห้องที่ไม่มีหน้าต่าง ด้วยรูปภาพที่มองดูสบายตา หรือต้นไม้สีเขียว เพื่อใช้เป็นจุดพักสายตา และคลายเครียด


จงอบรมสั่งสอนลูกหลาน อย่างเป็นเหตุเป็นผล อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจลงโทษ จงอธิบาย ให้พวกเขาเข้าใจ และเปลี่ยนการตีเป็นการทำโทษ โดยให้ทำกิจกรรม เช่น ปลูกต้นไม้ในสวนสาธารณะ


จงกระทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวคุณเอง และบางครั้ง จงมอบหมายให้ผู้อื่นทำ ตามที่คุณต้องการ


จงใส่ใจในครอบครัว และบุคคลที่พร้อมจะมอบความรัก ความจริงใจ ให้กับคุณ มากกว่าจิตจอมปลอม


จงดำรงตนให้เป็นผู้สุจริต ทั้งกาย วาจา และใจ


จงชักนำให้ลูกชอบดนตรี ศิลปะ และการคำนวณ โดยส่งเสริมให้เล่นดนตรี ตกแต่งห้องนอนด้วยตัวของเขาเอง และให้รู้จักคำว่าอดออม


จงระมัดระวัง และวางแผนให้รอบคอบก่อนที่จะลงมือ เพราะคุณไม่อาจย้อนกลับสู่อดีตเพื่อแก้ไขได้


จงดูแลคุณภาพชีวิตของคุณ ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน โดยการพักอาศัย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ข้อสำคัญ ต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย


จงตรวจสอบสภาพ และคุณภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้านอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ต้องรอให้มันเสีย จนเป็นอันตรายต่อคุณ


จงถามคำถาม และพูดคุยเรื่องที่น่ารื่นรมณ์ ในงานเลี้ยงสังสรรค์


จงแต่งกายให้ถูกกาละเทศะ โดยต้องคำนึงถึงฐานะ และสถานะภาพของคุณด้วย


จงฝึกให้เด็กๆ เก็บของเล่นเมื่อพวกเขาเลิกเล่นแล้ว


จงเป็นคุณ ละเอียด นามสกุล รอบคอบ สักหน่อย เมื่อจ่าหน้าซองจดหมาย จงเขียนชื่อและที่อยู่ของตัวคุณเอง หากไม่มีผู้รับจดหมาย จะได้ส่งคืนผู้ฝากส่ง


จงเป็นเจ้านายที่ฉลาด โดยปล่อยให้ลูกน้องจอมสอพลอ แสดงตัวตนที่แท้จริงออกมา


จงใช้ปัญญาให้สมกับกำลังในตัวมัน เพื่อสร้างสรรค์สังคม ให้น่าอยู่


จงเตรียมปรับแต่งบุคลิกภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจ ก่อนไปสัมภาษณ์อย่างน้อย 1 สัปดาห์


จงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่เลวร้าย โดยเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ


จงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาชีวิตมนุษย์ และช่วยให้อายุของโลกยืนยาว


จงอ่านฉลากยา ก่อนรับประทานทุกครั้ง


จงทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ เป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัว เพราะสร้างความเขียวขจี และยังช่วยให้อากาศ บริสุทธิ์อีกด้วย


จงทำความสะอาดบ้านทุกๆ สัปดาห์ โดยเริ่มต้นที่ห้องครัว สัปดาห์ต่อไปเป็นห้องนอน เรียงลำดับไปจนทั่วทั้งบ้าน บ้านของคุณจะน่าอยู่มากขึ้น


จงเก็บความทรงจำในวัยเด็กไว้ โดยรักษาทั้งภาพถ่ายต่างๆ และตุ๊กตาที่เคยกอดนอน


จงตรวจตราลงกลอนประตูหน้าต่าง ให้แน่นหนา ทั้งก่อนออกจากบ้าน หรือก่อนเข้านอน


จงดูแลห่มผ้าให้ลูกของคุณก่อนเข้านอน เพื่อแสดงความรัก ที่คุณมีต่อพวกเขา


จงปฎบัติตัวดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง เพื่อให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ


จงอ่านหนังสือจำนวนมาก และหลากหลายประเภท


จงให้กำลังใจกับผู้ป่วย เพราะกำลังใจ เป็นยาขนานเอกทีเดียว


จงทำหน้าที่ของตนด้วยความกระตือรือร้น และทำให้ดีที่สุด


จงแสดงความเป็นสุภาพบุรุษ โดยดูแลและส่งสุภาพสตรี ให้ถึงบ้านโดยปลอดภัย ตามเวลาที่ได้ตกลงกันไว้


จงเปลี่ยนแปลงตนเอง ให้มีคุณภาพดีขึ้น และคงคุณค่าเดิมเอาไว้


จงหาเวลาอยู่กับตัวเองบ้าง เพื่อมองให้เห็นสิ่งต่างๆ ที่ได้กระทำผ่านมา และปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป


จงแต่งงานกับคนที่คุณคิดว่า จะคุยกันรู้เรื่องจนตลอดชีวิต


จงปรุงแต่งบุคลิกภาพด้วยอาภรณ์ที่ดี ในวันนัดสัมภาษณ์งาน


จงแต่งกายให้ถูกกาลเทศะ


จงเอาใจเขามาใส่ใจเรา


จงตั้งกฎบ้านที่ยุติธรรม ชัดเจน ให้เด็กๆ ได้ทำตาม เมื่อเข้าสังคมใหญ่ จะได้เคารพกฎของสังคม


จงห่อของขวัญให้สวยงาม ผู้รับจะรู้ว่าคุณเต็มใจ และตั้งใจมอบให้ด้วยความจริงใจ


จงรวบรวมข้อมูลทุกอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ ทำความเข้าใจให้ได้ก่อน แล้วจึงตัดสินใจ


จงตรวจตราปลั๊กไฟ ปิดสวิตซ์ไฟ และเตาแก๊สให้เรียบร้อย ก่อนออกจากบ้าน


จงสร้างความมั่นใจให้ตนเอง โดยเริ่มต้นปรับปรุง ที่บุคลิกภาพก่อนเป็นอันดับแรก


จงยอมรับผู้อื่นที่มันสมอง มากกว่ายอมรับทรัพย์สินสมบัติ ที่มีวันหมดสิ้น


จงเคารพตนเอง และเคารพผู้อื่น ด้วยการเสนอความคิดเห็น ของตนเอง และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


จงปฏิบัติตนให้เสมอต้นเสมอปลาย ทั้งก่อนและหลังแต่งงาน


จงตื่นนอนก่อนเวลาที่ตั้งไว้ ทำอย่างนี้ทุกวัน คุณจะได้รับโอกาสดีๆ ก่อนใคร


จงให้คำแนะนำผู้อื่นด้วยใจเป็นกลางมากที่สุด


จงตั้งเป้าหมายในระยะสั้น แล้วพูดกับตัวเองว่า "จงละเอียดรอบคอบ" เมื่อตั้งเป้าหมายในระยะยาว จงพูดกับตัวเองว่า "จงละเอียดรอบคอบ" ให้มากที่สุด


จงลดการใช้วัสดุที่ทำจากพลาสติก แล้วหันกลับมาใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติแทน เช่น ใช้ใบตองห่ออาหาร หรือขนม


จงใช้เวลาทุกนาทีให้คุ้มค่าที่สุด และจงคิดเสมอว่า จะไม่มีโอกาสได้ทำสิ่งนั้นๆ อีกแล้ว จงทำให้ดีที่สุด


จงมีชีวิตอยู่อย่างศรัทธาในความศรัทธา


จงพอใจในสิ่งที่ตนทีอยู่ อย่าได้ละโมบโลภมาก เพราะอาจจะทำให้คุณสูญเสีย มากกว่าจะได้มา


จงคิดว่ามีคนที่ทุกข์ยากกว่าคุณ แล้วคุณจะมีความสุข กับชีวิตที่เป็นอยู่


จงฟังอย่างตั้งใจ เมื่อลูกๆ เล่าเรื่องต่างๆ ให้ฟัง เมื่อเขาเติบใหญ่ เขาจะไม่มีเรื่องใดปิดบัง


จงอ่านหนังสือ เล่านิทาน และร้องเพลงให้เด็กๆ ฟังเพื่อปลูกฝังนิสัย รักการอ่านให้กับเด็กๆ


จงแจ้งกับผู้ผลิต ทั้งข้อดีและข้อบกพร่องของสินค้า ที่คุณซื้อมาบริโภค


จงสอนให้เด็กรักความยุติธรรม โดยมีคุณเป็นตัวอย่าง ที่ดีให้ดู


จงเขียนข้อความสั้นๆ ในบัตรอวยพรส่งถึงเพื่อน ที่ไม่ได้พบกันมามานแล้ว ในวันเกิดของเขา


จงช่วยกันประหยัดน้ำใช้ แต่ช่วยกันแจกจ่ายน้ำใจ โลกจะได้น่าอยู่มากขึ้น


จงรู้จักหน้าที่ และบทบาทของตนเองเป็นอย่างดี เพื่อที่จะแสดงบทบาทได้ไม่ผิดพลาด


จงเก็บอุปกรณ์สำหรับซ่อม และลากรถไว้ที่ท้ายรถเสมอ และหมั่นนำอุปกรณ์นั้น ออกมาตรวจสอบการใช้งาน


จงขอใบประเมินราคาค่าซ่อม จากร้านซ่อม ก่อนที่จะซ่อม


จงจัดให้วันหนึ่งในสัปดาห์ ที่คุณพอมีเวลาว่าง รับประทานอาหารค่ำกับครอบครัว


จงชมเชยผลการเรียนของลูก ให้เพื่อนของคุณฟัง แต่ต้องเป็นคำชม ระดับปานกลางเท่านั้น


จงทำงานกับคนที่ทำงานเท่านั้น
จงพัฒนาตนเอง ด้วยการพบปะพูดคุยกับผู้คน หรืออ่านหนังสืออื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำอยู่


จงลุกขึ้นพูด และตั้งคำถามอย่างกล้าหาญ เมื่ออยู่ในกลุ่มอภิปราย


จงตัดสินใจให้เด็ดขาด เพื่อชัยชนะที่ได้ในครั้งต่อไป จะมีความหมายมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

2leep.com