2554-08-15

หนึ่งภาพมีค่ามากกว่าคำพูดหนึ่งพันคำYou can’t build a reputation on what you are going to do.

คุณไม่สามารถสร้างชื่อเสียงจากสิ่งที่คุณกำลังจะ ทำได้

- บัณฑิต อึ้งรังษี
Great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds.

จิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่มักได้พบการต่อต้านอย่างรุนแรง จากพวกมันสมองปานกลาง

- อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
A hero is no braver than an ordinary man, but he is braver five minutes longer.

วีรบุรุษไม่ได้กล้าหาญกว่าคนธรรมดาเลย เขาเพียงแต่กล้านานกว่าคนอื่นห้านาที

- ราล์ฟ วาลโด อีเมอร์สัน
Tell your heart that the fear of suffering is worse than suffering itself. And no heart has ever suffered when it goes in search of its dream.

บอกหัวใจคุณว่า ความกลัวการทนทุกข์มันแย่กว่าการทนทุกข์ เองเสียอีก และไม่มีหัวใจใหน ต้องทนทุกข์เมื่อมันไปค้นหาความฝัน

- เพาโล โคเอลโฮ
No risk, No reward.

ไร้ความเสี่ยง ไร้รางวัล

- บัณฑิต อึ้งรังษี
There are no “great” persons, only ordinary persons who dream of great things and stop at nothing to achieve them.

ไม่มีคนที่ยิ่งใหญ่หรอก มีแต่คนธรรมดาที่ฝันถึงสิ่งยิ่งใหญ่ และไม่หยุดจนกว่าจะได้มันมา

- บัณฑิต อึ้งรังษี
Since I love what I do, I do vigorously and I do it better…It doesn’t feel like work.

เพราะว่าผมรักงานที่ทำ ผมทำมันอย่างขะมักเขม้นและดีขึ้น มันไม่รู้สึกว่าเป็นงานเลย

- โดนัลด์ ทรัมพ์
Passion will help you do better.

ความหลงใหลในงานจะช่วยให้คุณเก่งขึ้น

- โดนัลด์ ทรัมพ์
Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what are doing, you will be success.

ความสำเร็จไม่ใช่กุญแจสู่ความสุข แต่ความสุขคือกุญแจสู่ความสำเร็จ ถ้าคุณรักสิ่งที่คุณกำลังทำ คุณจะประสบความสำเร็จ

- อัลเบิร์ต ชไวเซอร์
There is no such as a lazy person only a person with has not found a big enough why.

ในโลกนี้ไม่มีคนขี้เกียจหรอก มีแต่คนที่ยังหา “ทำไม”ที่ใหญ่พอไม่เจอ

- แอนโทนี่ ร็อบบินส์
He who has a "why" to live for can bear almost any how.

คนที่รู้ว่าอยู่ไป ทำไมสามารถทำอย่างไรก็ได้

- นีทเซ่ นักปราชญ์ชาวเยอรมัน
God is really only another artist. He invented the giraffe, the elephantand the cat. He has no real style, He just goes on trying other things.

พระเจ้าก็แค่ศิลปินอีกคนหนึ่ง เขาประดิษฐ์ยีราฟ ช้าง และแมว เขาไม่มีสไตล์ของตัวเอง แค่ลองทำสิ่งอื่นไปเรื่อยๆ

- Pablo Picasso
Action is the foundational key to all success.

การลงมือทำคือกุญแจสู่ความสำเร็จ

- Pablo Picasso
Everything you can imagine is real.

อะไรที่เธอจินตนาการได้ คือความจริง

 - Pablo Picasso
Every positive value has its price in negative terms... the genius of Einstein leads to Hiroshima.

สิ่งที่มีค่าเป็นบวก มีราคาเป็นลบ ความอัจฉริยะของไอสไตน์ทำให้เกิดระเบิดที่ฮิโรชิมา

- Pablo Picasso
Every act of creation is first an act of destruction.

สิ่งแรกที่ต้องทำเพื่อสร้างสรรค์ คือการทำลาย

- Pablo Picasso
Art washes away from the soul the dust of everyday life.

ศิลปะจะปัดฝุ่นผงออกจากจิตวิญญาณ

- Pablo Picasso
Art is the elimination of the unnecessary.

ศิลปะคือการกำจัดสิ่งไม่จำเป็น

- Pablo Picasso
Art is not the application of a canon of beauty but what the instinct and the brain can conceive beyond any canon. When we love a woman we don't start measuring her limbs.

ศิลปะไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากศาสตร์แห่งความงาม แต่มันคือสิ่งที่พ้นจากศาสตร์ ที่สัญชาตญาณและสมองสามารถเข้าใจได้ เมื่อเรารักผู้หญิง เราไม่เริ่มมาจากการวัดขาของเธอ


- Pablo Picasso
Art is a lie that makes us realize truth.

ศิลปะคือภาพลวงที่ทำให้เราตระหนักรู้ความจริง

- Pablo Picasso
Are we to paint what's on the face, what's inside the face, or what's behind it?

สิ่งที่เราวาดคืออะไร สิ่งที่อยู่บนใบหน้า? สิ่งที่อยู่ข้างใน? หรือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังใบหน้านั้น?

- Pablo Picasso
All children are artists. The problem is how to remain an artist once he grows up.

เด็กทุกคนเป็นศิลปิน ปัญหาคือเราจะรักษาศิลปินไว้ได้อย่างไรเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่

- Pablo Picasso
Computers are useless. They can only give you answers.

คอมพิวเตอร์ไม่มีประโยชน์ มันแค่สามารถให้คำตอบกับคุณได้


- Pablo Picasso
You cannot tailor-make the situations in life but you can tailor-make the attitudes to fit those situations.

คุณไม่สามารถปรับแต่งสถานการณ์ในชีวิตได้ แต่คุณปรับทัศนคติให้เหมาะกับสถานการณ์ได้

- Zig Ziglar
The way you see people is the way you treat them.

คุณมองคนอย่างไร คุณก็จะปฏิบัติต่อเขาอย่างนั้น

- Zig Ziglar
Success is the maximum utilization of the ability that you have.

ความสำเร็จคือการได้ใช้ความสามารถที่มีอยู่ทั้งหมดของคุณอย่างเต็มที่

- Zig Ziglar
Success is dependent upon the glands - sweat glands.

ความสำเร็จขึ้นอยู่กับหยาดเหงื่อ

- Zig Ziglar
Sometimes adversity is what you need to face in order to become successful.

บางทีเคราะห์ร้ายก็เป็นสิ่งที่คุณต้องเผชิญ เพื่อก้าวข้ามสู่ความสำเร็จ

- Zig Ziglar
Remember that failure is an event, not a person.

จำไว้ว่าความล้มเหลวคือเหตุการณ์ ไม่ใช่คน

- Zig Ziglar
Positive thinking will let you do everything better than negative thinking will.

การคิดบวกทำให้คุณทำอะไรได้ดีกว่าการคิดลบ

- Zig Ziglar
People who have good relationships at home are more effective in the marketplace.

คนที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวดี มักทำมันได้ดีในตลาดด้วย

- Zig Ziglar
People often say that motivation doesn't last. Well, neither does bathing - that's why we recommend it daily.

คนชอบพูดกันว่าแรงจูงใจในการทำงานมันไม่เหลือ 
ก็แล้วทำไมเรายังอาบน้ำได้ทุกวันโดยไม่เห็นต้องมีแรงจูงใจ

- Zig Ziglar
People don't buy for logical reasons. They buy for emotional reasons.

คนไม่ได้ซื้อของด้วยเหตุผลทางตรรกะ เขาซื้อด้วยเหตุผลด้านอารมณ์

- Zig Ziglar
Money won't make you happy... but everybody wants to find out for themselves.

เงินไม่ได้ทำให้เรามีความสุข แต่ทุกคนก็ต้องการรู้ความจริงข้อนี้ด้วยตัวเอง

- Zig Ziglar
Money isn't the most important thing in life, but it's reasonably close to oxygen on the "gotta have it" scale.

เงินไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต แต่ก็เหมือนออกซิเจนที่จำเป็นต้องมีมัน

- Zig Ziglar
Many marriages would be better if the husband and the wife clearly understood that they are on the same side.

ชีวิตแต่งงานจะดีขึ้นมาก ถ้าสามีและภรรยามีความเข้าใจที่ชัดเจนว่าเขาอยู่ข้างเดียวกัน

- Zig Ziglar
Little men with little minds and little imaginations go through life in little ruts, smugly resisting all changes which would jar their little worlds.

คนตัวเล็กๆที่มีจิตใจเล็ก มีจินตนาการเพียงเล็กน้อย ใช้ชีวิตไปบนทางแคบๆ ของเขาโดยไม่เปิดรับเปลี่ยนแปลงใดๆ การใช้ชีวิตเยี่ยงนี้ เติมเต็มได้ก็แต่เพียงโลกใบเล็กๆของเขาเท่านั้น


- Zig Ziglar
It's not what you've got, it's what you use that makes a difference.

สิ่งที่ทำให้คุณแตกต่าง ไม่สิ่งที่คุณมีแต่เป็นสิ่งที่คุณใช้

- Zig Ziglar
It was character that got us out of bed, commitment that moved us into action, and discipline that enabled us to follow through.

สิ่งที่จะทำให้เราผ่านสิ่งต่างๆไปได้ คือ อุปนิสัยที่ทำให้เราลุกจากที่นอน ความรับผิดชอบในการลงมือทำตามพันธสัญญา และการมีวินัยต่อตนเอง

- Zig Ziglar
If you want to reach a goal, you must "see the reaching" in your own mind before you actually arrive at your goal.

ถ้าคุณต้องการไปให้ถึงเป้าหมาย คุณต้องมองเห็น “การถึงจุดหมาย” ในใจตัวเองก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นจริงๆ

- Zig Ziglar
If you learn from defeat, you haven't really lost.

ถ้าคุณรู้จักเรียนรู้จากการพ่ายแพ้ นั่นเท่ากับว่าคุณไม่เคยแพ้

- Zig Ziglar
If you go looking for a friend, you're going to find they're very scarce. If you go out to be a friend, you'll find them everywhere.

ถ้าคุณจะออกไปหาเพื่อน คุณจะพบว่าเพื่อนเป็นสิ่งที่หาได้ยากมาก แต่ถ้าคุณออกไปเพื่อเป็นเพื่อน คุณจะพบเพื่อนอยู่ทุกหนแห่ง

- Zig Ziglar
If you don't see yourself as a winner, then you cannot perform as a winner.

ถ้าคุณมองไม่เห็นตัวเองเป็นผู้ชนะ คุณก็ไม่สามารถสวมบทบาทเป็นผู้ชนะได้

- Zig Ziglar
If you can dream it, then you can achieve it. You will get all you want in life if you help enough other people get what they want.

ถ้าคุณฝันถึงมันได้ คุณก็ไปถึงมันได้ คุณจะได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณได้พยายามมากพอที่จะช่วยให้ผู้อื่นได้รับในสิ่งที่เขาต้องการ

- Zig Ziglar
I believe that being successful means having a balance of success stories across the many areas of your life. You can't truly be considered successful in your business life if your home life is in shambles.

ผมคิดว่าความสำเร็จหมายถึงการรักษาสมดุลความสำเร็จทุกด้านของชีวิต คุณไม่อาจประสบความสำเร็จในธุรกิจได้อย่างแท้จริง ถ้าชีวิตที่บ้านยุ่งเหยิง

- Zig Ziglar
Failure is a detour, not a dead-end street.

ความล้มเหลวคือทางอ้อม ไม่ใช่ทางตัน

- Zig Ziglar
Expect the best. Prepare for the worst. Capitalize on what comes.

คาดหวังสิ่งที่ดีที่สุด เตรียมตัวรับสิ่งที่แย่ที่สุด ให้ความสำคัญกับทุกสิ่งที่ประสบ

- Zig Ziglar
Every obnoxious act is a cry for help.

การกระทำที่น่ารังเกียจคือการร้องขอความช่วยเหลือ

- Zig Ziglar
A goal properly set is halfway reached.

การตั้งเป้าหมายที่ดี เท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง

- Zig Ziglar
The greatest mistake we make is living in constant fear that we will make one.

ความผิดอันใหญ่หลวงที่เราทำ ก็คือการที่เราใช้ชีวิตอยู่แต่ในความกลัวว่าที่ทำความผิดพลาด

- Zig Ziglar
The greatest day in your life and mine is when we take total responsibility for our attitudes. 
That's the day we truly grow up.

วันที่ดีที่สุดในชีวิต คือวันที่เรารับผิดชอบต่อทัศนคติของเราเองทั้งหมด
 เพราะนั่นคือวันที่เราเติบโตอย่างแท้จริง

- John C. Maxwell
The path to success is to take massive, determined action.

เส้นทางสู่ความสำเร็จต้องการการกระทำที่ทุ่มเทและตั้งใจ

- Tony Robbins
The only limit to your impact is your imagination and commitment.

ข้อจำกัดของคุณมีเพียงจินตนาการและคำมั่นสัญญาต่อตนเอง

- Tony Robbins
Surmounting difficulty is the crucible that forms character.

ความยากลำบากคือเบ้าหลอมที่สร้างลักษณะเฉพาะตน

- Tony Robbins
Successful people ask better questions, and as a result, they get better answers.

คนที่ประสบความสำเร็จถามคำถามที่ดี ดังนั้นเขาจึงได้คำตอบที่ดี

- Tony Robbins
Stay committed to your decisions, but stay flexible in your approach.

จงมั่นคงในการตัดสินใจของคุณ แต่ยืดหยุ่นในการกระทำ

- Tony Robbins
Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible.

การตั้งเป้าหมายคือก้าวแรกของการทำสิ่งที่มองไม่ให้ให้เห็นได้

- Tony Robbins
People are not lazy. They simply have impotent goals - that is, goals that do not inspire them.

ไม่ใช่ว่าคนเราขี้เกียจ แต่คนเรามักมีเป้าหมายที่ขาดพลังและไม่สร้างแรงบันดาลใจ

- Tony Robbins
It's not the events of our lives that shape us, but our beliefs as to what those events mean.

สิ่งที่สร้างเรา ไม่ใช่ตัวเหตุการณ์นั้นเอง แต่คือความเชื่อของเราเองว่าเหตุการณ์นั้นมีความหมายอย่างไรต่อเรา

- Tony Robbins
It not knowing what to do, it's doing what you know.

ทำในสิ่งที่รู้ ไม่ใช่แค่รู้ว่าจะทำอะไร

- Tony Robbins
In life you need either inspiration or desperation.

ในชีวิตคุณต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถ้าไม่ใช่แรงบันดาลใจก็ความสิ้นหวัง

- Tony Robbins
If you do what you've always done, you'll get what you've always gotten.

ถ้าเธอทำอย่างที่เคยทำ เธอก็จะได้รับอย่างเดิมที่เคยได้

- Tony Robbins
Beliefs have the power to create and the power to destroy. Human beings have the awesome ability to take any experience of their lives and create a meaning that disempowers them or one that can literally save their lives.

ความเชื่อมีทั้งพลังในการสร้างและพลังแห่งการทำลาย มนุษย์มีความสามารถอันน่าทึ่งในการนำประสบการณ์ในชีวิตมาสร้างความหมายที่ทำลายพลังในตัวเองและผู้ที่ช่วยชีวิตเขา

- Tony Robbins
A real decision is measured by the fact that you've taken a new action. If there's no action, you haven't truly decided.

การตัดสินใจที่แท้จริงวัดกันตรงที่ได้กระทำสิ่งใหม่หรือไม่ ถ้าไม่มีการกระทำ นั่นไม่ใช่การตัดสินใจ

- Tony Robbins
I am an old man and have known a great many troubles, but most of them never happened.

ผมเป็นคนแก่ที่รู้เรื่องสารพัดปัญหา แต่ว่าส่วนใหญ่มันไม่เคยเกิดขึ้นหรอก

- Mark Twain
Humor is mankind's greatest blessing.

อารมณ์ขันคือพรอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ

- Mark Twain
Grief can take care if itself, but to get the full value of a joy you must have somebody to divide it with.

ความเศร้ามันดูแลตัวเองได้ แต่ถ้าอยากจะเป็นสุขอย่างเต็มที่ คุณควรหาใครสักคนมาแบ่งมันไป

- Mark Twain
Good breeding consists in concealing how much we think of ourselves and how little 
we think of the other person.

การอบรมเลี้ยงดูอันดี คือการสอนวิธีซ่อนความจริงที่ว่า 
เราคิดถึงแต่ตัวเองมากและคิดถึงคนอื่นน้อยเพียงใด

- Mark Twain
Forgiveness is the fragrance that the violet sheds on the heel that has crushed it.

การให้อภัยคือกลิ่นหอมของดอกไม้ที่ทิ้งไว้ให้แก่ส้นเท้าที่เหยียบย่ำมัน

- Mark Twain
Everything has its limit - iron ore cannot be educated into gold.

ทุกอย่างมีข้อจำกัดในตัวของมันเอง เหล็กไม่สามารถกลายเป็นทองได้

- Mark Twain
Education consists mainly of what we have unlearned.

- Mark Twain
Drag your thoughts away from your troubles... by the ears, by the heels, or any other way you can manage it.

ลากความคิดของคุณออกมาจากปัญหาของคุณ ทั้งด้วยหู ด้วยเท้า และทุกทางที่เท่าที่คุณจะทำได้

- Mark Twain
Courage is resistance to fear, mastery of fear, not absence of fear.

ความกล้าหาญคือการทนทานต่อความกลัว เป็นนายของความกลัว ไม่ใช่ไม่มีความกลัว

- Mark Twain
'Classic.' A book which people praise and don't read.

หนังสือที่คลาสสิก คือหนังสือที่ผู้คนยกย่อง แต่ไม่อ่าน

- Mark Twain
Civilization is the limitless multiplication of unnecessary necessities.

ความศิวิไลซ์คือการเพิ่มพูนอย่างไร้ขีดจำกัดของสิ่งจำเป็นที่เกินจำเป็น

- Mark Twain
Anger is an acid that can do more harm to the vessel in which it is stored than to anything on which it is poured.

ความโกรธเป็นเหมือนน้ำกรด ซึ่งกัดกร่อนท่อที่รองรับและกักเก็บมันไว้ มากกว่าท่อที่เป็นทางออกของมัน

- Mark Twain
Always do right. This will gratify some people and astonish the rest.

จงทำในสิ่งที่ถูกเสมอ การทำเช่นนี้จะทำให้บางคนพอใจ ส่วนคนที่เหลือก็จะประหลาดใจ

- Mark Twain
Age is an issue of mind over matter. If you don't mind, it doesn't matter.

อายุเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนที่ให้ความสำคัญ ถ้าเธอไม่ให้ความสำคัญ มันก็ไม่สำคัญ

- Mark Twain
Action speaks louder than words but not nearly as often.

การกระทำเสียงดังกว่าคำพูด เสียแต่พบได้ไม่บ่อยนัก

- Mark Twain
A person who won't read has no advantage over one who can't read.

คนที่ไม่อ่านหนังสือ ไม่ได้เหนือกว่าคนที่อ่านหนังสือไม่ออก

- Mark Twain
A man is never more truthful than when he acknowledges himself a liar.

มนุษย์ซื่อสัตย์ที่สุดเมื่อเขายอมรับว่าเขาเองเป็นคนโกหก

- Mark Twain
A man cannot be comfortable without his own approval.

คนเราไม่อาจเป็นสุขได้หากไม่สามารถยอมรับตนเอง

- Mark Twain
We can live without religion and meditation, but we cannot survive without human affection.

เราสามารถอยู่ได้โดยไม่มีศาสนาหรือการภาวนา
 แต่เราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถ้าไม่มีความรักในเพื่อนมนุษย์

- Dalai Lama
If you can, help others; if you cannot do that, at least do not harm them.

ถ้าคุณทำได้ จงช่วยผู้อื่น ถ้าคุณทำไม่ได้ อย่างน้อยจงอย่าทำร้ายผู้อื่น

- Dalai Lama
With realization of one's own potential and self-confidence in one's ability, one can build a better world.

ด้วยการตระหนักรู้ถึงศักยภาพและความมั่นใจในความสามารถของตนเอง 
เราจะสามารถสร้างโลกที่ดีขึ้นได้


- Dalai Lama
Whether one believes in a religion or not, and whether one believes in rebirth or not, there isn't anyone who doesn't appreciate kindness and compassion.

ไม่ว่าคนจะเชื่อในศาสนาหรือไม่ และไม่ว่าคนจะเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดหรือไม่ ไม่มีใครที่จะไม่ชื่นชมความกรุณาและความมีเมตตาได้

- Dalai Lama
Today, more than ever before, life must be characterized by a sense of Universal responsibility, not only nation to nation and human to human, but also human to other forms of life.

วันนี้ มากกว่าที่เคยเป็น ชีวิตต้องถูกกำหนดด้วยความรู้สึกรับผิดชอบต่อทุกอย่างในโลก ไม่ใช่แค่ประเทศต่อประเทศหรือมนุษย์ต่อมนุษย์ แต่ต้องรวมถึงมนุษย์ต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิต

- Dalai Lama
There is no need for temples, no need for complicated philosophies. My brain and my heart are my temples; my philosophy is kindness.

ไม่จำเป็นต้องมีวัด ไม่จำเป็นต้องมีปรัชญาซับซ้อน สมองและหัวใจของข้าพเจ้าคือวัด ปรัชญาของข้าพเจ้าคือความเมตตา

- Dalai Lama
The ultimate authority must always rest with the individual's own reason and critical analysis.

อำนาจสูงสุดมักจะขึ้นอยู่กับเหตุผลและการวิเคราะห์วิจารณ์ของบุคคลคนใดบุคคลหนึ่ง

- Dalai Lama
The roots of all goodness lie in the soil of appreciation for goodness.

รากของความดีอยู่ในดินของความชื่นชมความดี

- Dalai Lama
The purpose of our lives is to be happy.

จุดประสงค์ของชีวิตของพวกเราคือการมีความสุข

- Dalai Lama
Sometimes one creates a dynamic impression by saying something, and sometimes one creates as significant an impression by remaining silent.

บางครั้ง คนเราสร้างความประทับใจที่มีชีวิตชีวาโดยการพูดอะไรบางอย่าง และบางครั้ง คนเราสร้างความประทับใจที่มีความหมายโดยการสงบนิ่ง

- Dalai Lama
Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them humanity cannot survive.

ความรักและความเมตตาคือสิ่งจำเป็นไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือย 
ปราศจากความรักและความเมตตามุษยชาติไม่สามารถดำรงอยู่ได้

- Dalai Lama
It is very important to generate a good attitude, a good heart, as much as possible. From this, happiness in both the short term and the long term for both yourself and others will come.

มันสำคัญที่จะมีทัศนคติและจิตใจที่ดีมากเท่าที่จะเป็นไปได้ จากสิ่งนี้จะทำให้ความสุขทั้งระยะใกล้และระยะไกลสำหรับตัวคุณเองและผู้อื่น จะมาถึง

- Dalai Lama
In the practice of tolerance, one's enemy is the best teacher.

ในการฝึกความอดทน ศัตรูของคุณคือครูที่ดีที่สุด

- Dalai Lama
If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion.

ถ้าคุณต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข จงมีเมตตา ถ้าคุณต้องการมีความสุข จงมีเมตตา

- Dalai Lama
If you have a particular faith or religion, that is good. But you can survive without it.

ถ้าคุณมีความเชื่อหรือศาสนาของคนเอง นั่นเป็นสิ่งที่ดี แต่คุณก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้น

- Dalai Lama
I find hope in the darkest of days, and focus in the brightest. I do not judge the universe.

ข้าพเจ้าเจอความหวังในวันที่มืดมิดที่สุดและเพ่งความสนใจไปที่ที่สว่างที่สุด ข้าพเจ้าไม่ตัดสินสิ่งทั้งมวล

- Dalai Lama
Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.

ความสุขไม่ใช่สิ่งสำเร็จรูป มันมาจากการกระทำของคุณ

- Dalai Lama
Be kind whenever possible. It is always possible.

จงใจดีทุกๆครั้งที่เป็นไปได้ และมันเป็นไปได้เสมอ

- Dalai Lama
All major religious traditions carry basically the same message, that is love, compassion and forgiveness the important thing is they should be part of our daily lives.

ศาสนาหลักมีข้อคำสอนพื้นฐานเหมือนกัน นั่นคือ ความรัก ความเมตตา และ การให้อภัย สิ่งสำคัญคือทั้งสามสิ่งนี้ควรจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรา

- Dalai Lama
Where ignorance is our master, there is no possibility of real peace.

ที่ใดที่ยังมีความไม่รู้เป็นครู ไม่มีทางที่จะมีความสงบสุขเกิดขึ้นได้จริง 

- Dalai Lama
We can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves.

เราไม่สามารถหาความสงบสุขได้ในโลกภายนอก
จนกระทั่งเราสามารถสร้างความสงบสุขภายในตัวเราเอง

- Dalai Lama
Sleep is the best meditation.

การนอนคือการภาวนาที่ดีที่สุด

- Dalai Lama
Our prime purpose in this life is to help others. And if you can't help them, at least don't hurt them.

จุดประสงค์สำคัญในชีวิตนี้ของพวกเราคือช่วยเหลือผู้อื่น 
และถ้าคุณช่วยผู้อื่นไม่ได้
อย่างน้อยอย่าทำร้ายพวกเขา

- Dalai Lama
Old friends pass away, new friends appear. It is just like the days. An old day passes, a new day arrives. The important thing is to make it meaningful: a meaningful friend - or a meaningful day.

เพื่อนเก่าจากไป เพื่อนใหม่ปรากฎ มันก็เหมือนวันคืน วันเก่าผ่านไป วันใหม่มา สิ่งสำคัญคือการทำให้มันมีความหมาย : เพื่อนที่มีความหมายหรือวันที่มีความหมาย

- Dalai Lama
My religion is very simple. My religion is kindness.

ศาสนาของข้าพเจ้าง่ายและธรรมดามากๆ ศาสนาของข้าพเจ้าคือความมีเมตตา

- Dalai Lama
A man that don’t believe in destiny don’t need to know what his destiny is.

คนที่ไม่เชื่อในชะตาฟ้าลิขิด ก็ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าชีวิตที่ลิขิดไว้แล้วของตัวเองคืออะไร

- Laura Moncur
The Human Spirit can never be paralyzed. If you are breathing, you can dream.

จิตวิญญานของมนุษย์เราไม่อาจถูกทำให้หยุดนิ่งได้ 
ตราบใดที่คุณยังหายใจอยู่ คุณก็ยังฝันได้

- Michael Brown
To find a fault is easy; to do better may be difficult.

มันง่ายที่จะมองหาความผิดพลาด สิ่งที่ยากคือการทำให้ดีกว่าเดิมต่างหาก

- Arthur Clive
When you choose the lesser of two evils, always remember that it is still an evil.

เมื่อต้องเลือกที่จะทำในสิ่งที่ชั่วร้ายน้อยกว่าอีกเรื่อง จงจำไว้เสมอว่าอย่างไรมันก็คือความชั่วร้ายอยู่ดี

- Max Lerner
The great use of life is to spend it on something that will outlast it.

การใช้ชีวิตที่มีคุณค่าที่สุด คือ การใช้ชีวิตรทำในสิ่งที่จะดำรงอยู่ได้อย่างยาวนาน

- James Truslow Adams
Life is like playing a violin solo in public and learning the instrument as one goes on.

ชีวิตก็เหมือนการเดี่ยวไวโอลีนต่อหน้าคนดีมากมายและต้องเรียนรู้เครื่องดนตรีชนิดนี้เสมือนกับว่ามันมีไว้เล่นคนเดียว

- Samuel Butler
It was much later that I realized Dad’s secret. He gained respect by giving it. He talked and listened to the fourth-grade kids in Spring Valley who shined shoes the same way he talked and listened to a bishop or a college president. He was seriously interested in who you were and what you had to say.

ชั้นใช่เวลานานทีเดียวกว่าจะตระหนักถึงความลับของพ่อ เขาได้รับความเคารพจากการให้ความเคารพ เขาพูดคุยและรับฟังเด็กเกรดสี่ที่รับขัดรองเท้าแบบเดียวกับที่เขาคุยกับบิ ชอปหรือประธานนักเรียน เขาสนใจมากว่าคุณเป็นใครมาจากไหนและคุณต้องการพูดอะไร

- ซารา ลอเรนซ์

If you could choose one characteristic that would get you through life, choose a sense of humor.

ถ้าหากจะต้องเลือกคุณสมบัติสักอย่างที่จะพาให้ชีวิตคุณไปได้คลอดรอดฝั่ง จงเลือกที่จะมีอารมณ์ขัน

- Jennifer Jones
If you don’t change your beliefs, your life will be like this forever. Is that good news?

ถ้าคุณไม่ยอมเปลี่ยนความเชื่อ ชีวิตของคุณก็จะเป็นเช่นนี้ตลอดกาล และนั่นถือเป็นข่าวดีหรือ?

- Douglas noel Adams
The wise learn many things from their enemies.

ความฉลาดจะเรียนรู้ได้มากมายจากศัตรูของตัวเอง

- Aristophenes
Conflict is inevitable, but combat is optional.

เราไม่อาจหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้ แต่การต่อสู้เป็นเรื่องที่เราเลือกได้

- Max Lucado
It is possible to fail in many ways... while to succeed is possible only in one way

คนเราล้มเหลวได้หลายวิธี...แต่ความสำเร็จมีอยู่เพียววิธีเดียว

- อริสโตเติล
Try not to become a man of success but rather to become a man of value.

พยายามอย่างเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ แต่จงพยายามเป็นคนที่มีคุณค่า

- อัลเบิร์ด ไอน์สไตน์
Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any one thing

พึงระลึกไว้เสมอว่า วิธีการสู่ความสำเร็จนั้นสำคัญกว่าสิ่งใดๆทั้งปวง

- อับราฮัม ลินคอร์น
I am a princess. All girls are, even if they live in tiny old attics, even if they dress in rags, even if they aren’t pretty, or smart, or young. They’re still princesses, all of us.

ฉันเป็นเจ้าหญิง เด็กผู้หญิงทุกคนเป็นเจ้าหญิง แม้ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ในห้องใต้หลังคาเก่าๆ อันแสนจะคับแคบแม้ว่าพวกเขาจะสวมเสื้อที่เก่าขาดดุจดั่งผ้าขี้ริ้ว แม้ว่าพวกเขาจะไม่น่ารัก ไม่เฉลียวฉลาด หรือไม่ได้เยาว์วัยก็ตาม พวกเขาคือเจ้าหญิง...เราทุกคนล้วนเป็นเจ้าหญิง

- ซาร่า ครูว์
No matter how good you get, you can always get better and that’s the exciting part.

ไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหน คุณก็ยังสามารถพัฒนาตัวเองให้เก่งได้เสมอ และนั้นคือสิ่งที่เร้าใจที่สุด

- ไทเกอร์ วู้ดส์
There is no free lunch.

ของฟรีไม่มีในโลก

- โรเบิร์ต เอ. ไฮน์ไลน์
True success existed not in learning but in its application for the benefit of mankind

ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การได้มาซึ่งความรู้แต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการรู้จักนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลมนุษย์

- พระราชดำรัสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
Wise men never sit and wail their loss but cheerily seek how to redress their harms.

คนฉลาดไม่เคยนั่งร้องไห้โหยหาสิ่งที่สูญเสียไป 
แต่เขาจะหาวิธีปรับแต่งแก้ไขความเสียหายนั้นอย่างเบิกบาน

- วิลเลียม เชกสเปียร์
We make a living by what we get, we make a life by what we give.

เราหาเลี้ยงชีวิตด้วยการ “รับ” แต่เราสร้างคุณค่าของชีวิตด้วยการ “ให้”

- เซอร์วินสตัน เซอร์ชิลล์
Happy is he who learns to bear what he cannot change.

คนที่มีความสุขคือคนที่เรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งที่เขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

- Johann Friedrich Von Schiller
You can’t put a limit on anything. The more you dream, the farther you’ll get.

จงอย่าสร้างข้อจำกัดไม้ว่ากับเรื่องใด เพราะยิ่งคุณฝันมากเท่าไรคุณจะฝันได้ไกลมากขึ้นเท่านั้น

- ไมเคิล เฟลป์ส
The best thing in life is free, but it costs a lot of time and money before you find this out.

เราอาจต้องใช้เวลาหรือเงินมหาศาลเพื่อจะค้นพบว่าสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราเป็นของฟรี

- นิรนาม
The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place.

ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดประการเดียวในการสื่อสารแล้วเกิดความเข้าใจผิดคือภาพลวงตา
 (สิ่งที่เราคิดแล้วตีความไปเอง)

- จอร์น เบอร์นาร์ด ชอว์ นักเขียนบทละคร
A friend is a present you give yourself.

เพื่อนคือของขวัญล้ำค้าที่คุณมอบให้ตัวเอง

- โรเบิร์ต หลุยส์ สตีเวนสัน
The practice of peace and reconciliation is one of the most vital and artistic of human actions.

การสร้างสันติภาพและความสมานฉันท์เป็นศาสตร์และศิลป์ที่สำคัญยิ่งของมวลมนุษย์

- ติช นัท ฮันห์
Courage is the discovery that you may not win, and trying when you know you can lose.

ความกล้าหาญคือการค้นพบว่าคุณอาจไม่ชนะ และคงยังพยายามต่อไป แม้ว่าคุณอาจจะต้องพ่ายแพ้

- ทอม เคราส์ นักพูด นักเขียน ครู
Fear is always with us but we just don’t have time for it. Not now.

ความกลัวอยู่กับเราเสมอ เพียงแต่เราไม่มีเวลาที่จะสนใจมัน...อย่างน้อยก็ไม่ใช่ตอนนี้

- ฮิลลารี คลินตัน
The highest education is that which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence.

การศึกษาขั้นสูงสุดมิไช้การได้รับความรู้แต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการทำให้ เรารู้จักใช้ชีวิตอยู่รวมกับทุกสรรพสิ่งในโลกอย่างผสมกลมกลืน

- รพินทรนาถ ฐากูร
Wrinkles should merely indicate where smiles have been.

ริ้วรอยที่ปรากฎบนใบหน้า ควรมีที่มาจากรอยยิ้มเท่านั้น

- มาร์ก ทเวน นักเขียนชาวอเมริกัน
Experience is what you get when you’ve got nothing.

ประสบการณ์คือสิ่งที่คุณได้รับในเวลาที่คุณไม่ได้อะไร

- แรนดี เพาช์
Don’t let what you cannot do interfere with what you can do.

อย่าปล่อยให้สิ่งที่คุณทำไม่ได้เป็นอุปสรรค ขัดขวางสิ่งที่คุณทำได้

- จอห์น วูเดน
We can live without religion and meditation, but we cannot survive without human affection.

เราอาจมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องนับถือศาสนาหรือปฎิบัติกรรมฐาน
 แต่เราไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากความรักระหว่างกัน

 - องค์ดาไลลามะ
With great power, comes great responsibility

พลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ย่อมมาพร้อมกับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน

- เบน ปาร์กเกอร์
The self is not something one finds, it is something one creates.

ตัวตนไม่ไช่สิ่งที่เราจะหาพบได้ หากแต่เป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นด้วยตัวเอง

- โทมัส แซท นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน
I know human habit.They like to do important thing in the last second but i do at a very first second.

ผมรู้ว่าคนทั่วไปชอบทำเรื่องสำคัญๆทีหลัง แต่ผมทำมันตั้งแต่นาทีแรกๆ

- มาร์ก เล่ย
Formula for success: under promise and over deliver.

สูตรของความสำเร็จ: สัญญาน้อยลงมาและทำให้ได้มากกว่าที่สัญญา

- Tom Peters

The organization that can’t communicate can’t change and the corporation that can’t change is dead.

องค์กรที่ไม่สามารถสื่อสารได้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ บริษัทที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือบริษัทที่ตายไป
แล้ว

- Nido Qubein

Vision is the of seeing the invisible

จินตนาการคือศิลปะของการมองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็น

- Jonathan Swift

Don’t be threatened by people smarter than you.

อย่ากลัวคนที่ฉลาดกว่าคุณ

- Howard Schutz

When written in Chinese, the word “crisis” is composed of two characters – one represents danger and the other represents opportunity.

เมื่อเขียนด้วยภาษาจีน คำว่า “วิกฤต” ประกอบด้วย2ตัวอักษร ตัวหนึ่งคือ อันตราย และ อีกตัวหนึ่งคือ โอกาส

- John F.Kennedy

Authentic marketing is not the art of selling what you make but knowing what to make.

การตลาดที่แท้จริงไม่ใช่ศิลปะการขายสิ่งที่คุณผลิตขึ้น แต่รู้ว่าอะไรควรผลิตขึ้นต่างหาก

- Philip Kotler

My main job is developing talent.

งานหลักของผมคือพัฒนาผู้ที่มีพรสวรรค์

- Jack Welch

The definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.

คำนิยามของคำว่าวิกลจริตคือทำสิ่งเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าและคาดหวังผลลัพธ์ที่แตกต่าง

- Albert Einstein

Champions are made from something they have deep-a desire, a dream a vision. they have to have the still and the will But the will must be stronger than skill.

ผู้ชนะถูกสร้างมาจากบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขามีอยุ่ลึกๆภายในตัวเอง นั่นคือ แรงปรารถนา ความฝัน และ จินตนาการ พวกเขาต้องมีทั้งทักษะและความปรารถนา แต่ความปรารถนาจะต้องแรงกล้ากว่าทักษะ


- Muhammad Ali
Courage is what it takes to stand up and speak: courage is also what it takes to sit down and listen.

ความกล้าหาญคือสิ่งที่ทำให้ลุกขึ้นยืนแล้วพูดออกมา : ความกล้าหาญก็ยังคือสิ่งที่ทำให้เรานั่งลงและรับ
ฟัง

- Winston Churchill

Example is not the main thing in influencing others it is the only thing.

การทำตัวเป็นแบบอย่างไม่ใช่สิ่งหลักในการโน้มน้าวชักจูงผู้อื่น แต่มันเป็นสิ่งเดียวเท่านั้น

- Albert Schweitzer

Move out of your comfort zone. You can only grow if you are willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new.

ออกจากโซนสบายใจของคุณซะ คุณสามารถพัฒนาตนเองได้เฉพาะเมื่อคุณ ลองทำอะไรใหม่ๆโดยเต็มใจที่จะรู้สึกงุ่มง่ามและไม่ถนัด

- Brian Tracy

We need men who can dream of things that never were.

เราต้องการคนที่สามารถฝันถึงสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

- John F. Kennedy

Leaders don’t create `follower'. They create `leaders'.

ผู้นำไม่สร้างผู้ตาม พวกเขาสร้างผู้นำ

- Tom Peter

Nothing is too small to know,and nothing is too big to attempt.

ไมมีอะไรเล็กน้อยเกินไปที่จะรู้ และไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เกินไปที่จะพยายาม

- William Van Horne.

Fail faster, succeed sooner.

ยิ่งล้มเหลวเร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งใกล้ความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้น

- David Kelley

..หนทางสู่ความสบายแสนลำบาก หนทางสู่ความลำบากแสนสบาย
..คนเราไม่ใช่เป๊ปซีแต่ก็ต้องเต็มที่กับชีวิต....
“แพ้เป็นภาวะชั่วคราว แต่จำนนเป็นความแพ้อย่างถาวร”
ถ้าคิดว่าดีอยู่แล้วจะไม่มีวันเห็นวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า
ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว
หนทางหมื่นลี้ก็ต้องก้าวแรก
สะพานจะไร้ความหมายถ้าไม่มีคนข้าม เป้าหมายจะไร้ความหมายถ้าไม่ลงมือทำ

The way to change other's minds is with affection, and not anger.

การเปลี่ยนจิตใจคนต้องใช้ความรักมิใช่ความโกรธ

- Dalai Lama, The Transformed Mind (Viking)

You've got to be original, because if you're like someone else, what do they need you for?

คุณต้องเป็นตัวของตัวเอง เพราะถ้าคุณเป็นเหมือนคนอื่น เขาจะต้องการคุณไปทำไม

- Bernadette Peters

The only thing that stands between a man and what he wants from life is often merely the will to try it and the faith to believe that it is possible.

สิ่งเดียวที่ขวางกั้นคนๆหนึ่งกับความสำเร็จที่เขาแสวงหาตลอดชีวิตก็คือพลังความต้องการและความศรัทธาในความเชื่อว่าเป็นไปได้

- Richard M. DeVos

Reward Success. Reward Failure. Punish inaction.

ให้รางวัลความสำเร็จ ให้รางวัลความล้มเหลว ลงโทษการไม่ลงมือทำ


- ทอม ปีเตอร์
Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life?

บอกชั้นหน่อยซิว่าคุณมีแผนการจัดการกับชีวิตที่กว้างใหญ่และมีค่าของคุณยังไง

- แมรี่ โอลิเวอร์

What is the greatest gift that you gave to this world before you left?

อะไรคือของขวัญอันยอดเยี่ยมที่คุณมอบแด่โลกใบนี้ก่อนคุณจากไป

- อัครนันท์ วงศ์ดีธนรักษ์

No one live last long. So create one great thing that will live longer than your life time

ไม่มีใครอยู่ยงคงกระพัน ดังนั้นจงสร้างสรรค์สิ่งยอดเยี่ยมที่สามารถดำรงอยู่นานกว่าชีวิตของเรา

- อัครนันท์ วงศ์ดีธนรักษ์

A year from now you may wish you had started today.

หนึ่งปีผ่านไป คุณอาจจะเพิ่งคิดได้ว่าคุณน่าจะเริ่มลงมือตั้งแต่วันนี้นะ

- คาเร็ม แร็มบ์

The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it.

สิ่งที่อันตรายสำหรับเราแล้วไม่ใช่การที่เราหวังสูงเกินไปแล้วเราเอื้อมไม่ ถึง แต่เป็นการที่เราคาดหวังต่ำเกินไปแล้วเราบรรลุมันได้ต่างหาก

- ไมเคิล แองเจลโล

A leader is a dealer in hope.

ผู้นำคือพ่อค้าขายความหวัง

- นโปเลียน

Groups become great only when everyone in them, leaders and members alike, is free to do his or her absolute best.

ผลงานของกลุ่มจะยอดเยี่ยมก็ต่อเมื่อทุกคนในกลุ่ม ผู้นำ และสมาชิก
 มีอิสรภาพที่จะทำในสิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุด

- วอเรนซ์ เบนนิส และ แพทริเซีย วอร์ด ไบเดอร์แมน

We have a ‘strategic’ plan. It’s called doing things

คุณได้ลงทุนในหน้าที่่การงานปีนี้มากเท่าๆกับที่คุณลงทุนในรถของคุณรึเปล่า

- Herb Kelleher, founder, Southwest Airlines

You can’t behave in a calm, rational manner. You’ve got to be out there on the lunatic fringe

คุณไม่สามารถวางทีท่าอย่างสงบเสงี่ยม คุณต้องออกไปแสดงตัวอย่างบ้าระห่ำ

- แจ็คเวลช์, CEO, GE

If things seem under control, you’re just not going fast enough.

ถ้าดูเหมือนจะควบคุมส่ิงต่างๆได้อยู่หมัดแล้วละก็ แปลว่าคุณเดินที่ช้าเกินไป

- มาริโอ แอนเดร็ตติ

You must be the change you wish to see in the world.

คุณต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่คุณคาดหวังให้โลกเปลี่ยนไป

- คานธี

It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change.

มันไม่ใช่เผ่าพันธุ์ที่แข็งแรงหรือฉลาดที่สุดที่อยู่รอดแต่เป็นเผ่าพันธุ์ที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดต่างหาก

- ชาร์ล ดาร์วิน

People want to be part of something larger than themselves. They want to be part of something they’re really proud of, that they’ll fight for, sacrifice for, that they trust.

ผู้คนต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเขา พวกเขาต้องการเป็นส่วนนึงของสี่งที่เขาภาคภูมิใจ สิ่งที่เขาต่อสู้และเสียสละเพื่อให้ได้มา และสิ่งที่เขาไว้ใจ

- ฮาเวิร์ด ชูซ์

The most successful people are those who are good at plan B.

คนสำเร็จส่วนมากวางแผนสำรองได้ดี

- เจมส์ ยอร์ก นักคณิตศาสตร์

Make your life itself a creative work of art.

สร้างชีวิตให้เป็นงานศิลปะที่สร้างสรรค์

- ไมค์ เรย์

Never doubt that a small group of committed people can change the world. Indeed it is the only thing that ever has.

ไม่่ต้องสงสัยเลยว่าคนที่มีพันธะสัญญากลุ่มเล็กสามารถเปลี่่ยนแปลงโลกได้ มันเป็นอย่างนี้มานานแล้ว


- มาร์กาเร็ต มิ้ด
What creates trust, in the end, is the leader’s manifest respect for the followers.

ในที่สุดแล้ว สิ่งที่สร้างความไว้วางใจคือความเคารพในตัวผู้นำที่ผู้ตามมีให้

- จิมโอโทเล

If you don’t listen, you don’t sell anything.

ถ้าฟังไม่เป็นก็ขายไม่ได้

- แคโรลีน มาร์แลนด์ การ์เดียน กรุ๊ป

Dream as if you’ll live forever. Live as if you’ll die today.

จงฝันราวกับว่าคุณจะอยู่ตลอดกาล จงใช้ชีวิตราวกับว่าเราจะตายในวันนี้

- เจมส์ ดีน
The deepest human need is the need to be appreciated.

ความต้องการที่ลึกที่สุดของมนุษย์คือได้รับการยอมรับ

- วิลเลี่ยม เจมส์

Life is either a daring adventure, or nothing.

ชีวิตคือการผจญภัยที่น่าหลงไหล หรือ ความว่างเปล่า

- เฮเลน เคลเลอร์

We eat change for breakfast!

เรากินการเปลี่ยนแปลงเป็นอาหารเช้า

- แฮรี่ ควอดราชี่ ผู้ก่อตั้ง ควอดกราฟฟิกส์

Do one thing every day that scares you.

ทำสิ่งที่คุณกลัวทุกๆวัน

- เอลินอร์ รูสเวลท์

A great pleasure in life is doing what people say you cannot do.

สิ่งที่น่ายินดีที่สุดในชีวิตคือการที่คุณสามารถทำในสิ่งที่คนอื่นบอกว่าคุณคงทำไม่ได้

- Walter Bagehot

No one can make you feel inferior without your consent.

ไม่มีใครทำให้คุณรู้สึกต่ำต้อยได้ถ้าหากตัวคุณเองไม่ยินยอม

- Eleanor Roosevelt

Happy is he who learns to bear what he cannot change.

คนที่มีความสุขคือคนที่เรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งที่เขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

- Johann Christoph Friedrich von Shiller

We must become the change we want to see in the world.

เราต้องเป็นผู้เปลี่ยนในสิ่งที่อยากให้โลกเปลี่ยน

- Mohandas Gandhi

Remember, happiness doesn't depend upon who you are or what you have, it depends solely upon what you think.

จำไว้ว่า ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นใครหรือคุณมีอะไร มันขึ้นอยู่กับว่าคุณคิดอย่างไรเท่านั้น

- Dale Carnegie

Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration.

อัจฉริยภาพมาจากแรงบันดาลใจร้อยละหนึ่งและความพยายามอย่างหนักอีกร้อยละเก้าสิบเก้า

- Thomas Alva Edison

You can't put a limit on anything. The more you dream, the farther you'll get.

อย่าสร้างขีดจำกัดให้ตัวเอง ยิ่งคุณฝันใหญ่มากเท่าไร ความสำเร็จยิ่งใหญ่ตามเท่านั้น

- Michael Phelps

Wise men never sit and wail their loss but cheerily seek how to redress their harms
.
คนฉลาดไม่เคยนั่งร้องคร่ำครวญกับการพ่ายแพ้ของพวกเขา 
แต่จะค้นหาวิธีการแก้ไขความเสียหายนั้นอย่างมีกำลังใจ

- William Shakespeare

Great changes always start from within.

การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากภายในเสมอ

- Winston Churchill

We make a living by what we get, we make a life by what we give.

เราหาเลี้ยงชีวิตด้วยการ "รับ" แต่เราสร้างคุณค่าของชีวิตได้ด้วยการ "ให้"

- Winston Churchill.

The present is the most valuable gift for mankind; that's why it's called "Present" .

ปัจจุบันคือของขวัญอันล้ำค่าสำหรับมวลมนุษย์ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราเรียกปัจจุบันว่า “Present”
 (ของขวัญ)

 - Anonymous

As is a tale, so is life: not how long it is, but how good it is, is what matters.

ชีวิตก็เหมือนกับเรื่องเล่า ไม่สำคัญหรอกว่าจะยืดยาวแค่ไหน แต่สำคัญที่ว่าจะดีเพียงใดมากกว่า

- J.K. Rowling

Happiness is the best cosmetic.

ความสุข คือ เครื่องสำอางที่ดีที่สุด

- Karen Duffy

It's not the hours you put in your work that counts, it's the work you put in the hours.

ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่เวลาซึ่งเราทุ่มเทให้กับงาน แต่อยู่ที่งานซึ่งเราทุ่มเทในเวลานั้นต่างหาก

- Sam Ewing

Coming together is a beginning,staying together is progress,and working together is success.

การมาด้วยกันคือการเริ่มต้น การอยู่ด้วยกันคือการก้าวไปข้างหน้า และการทำงานร่วมกันคือความสำเร็จ

- Henry Ford

You can't just sit there and wait for people to give you that golden dream. You've got to get out there and make it happen for yourself.

อย่ามัวแต่นั่งจับเจ่าไม่ทำอะไรได้แต่รอผู้คนประเคนความสำเร็จที่ฝันไว้มาให้ จงลงมือทำงานให้เกิดความสำเร็จด้วยน้ำมือตนเอง

- Diana Ross

If you can dream it, you can do it. Always remember this whole thing was started by a mouse.

ถ้าคุณมีความฝัน คุณก็สามารถทำให้มันเป็นจริงได้ จงจำเอาไว้ว่าทุกอย่างเริ่มต้นแค่หนูตัวเล็กๆเอง

- Walt Disney

Diligence is the mother of good luck.

ความขยันเป็นมารดาของความโชคดี

- Benjamin Franklin

There is no I in team but there is in win.

ไม่มีตัวอักษร “I” (ฉัน) ในคำว่า Team (ทีม) แต่มีอยู่ในคำว่า Win (ชัยชนะ)

- Michael Jordan

"ชีวิต เวลาอยู่ในความรัก ไม่อยากให้กลางคืนมีตอนรุ่งเช้า"

- เบิร์นส์

"ความรัก คือการตกลงยิมยอม สหภาพสองหัวใจ รวมสองหัวใจ
 วิญญาณรวมกันทั้งความคิด ความหวัง และความรู้สึก"

- ออสการ์ ไวลด์
"คนบาป สองคนที่มีความรัก ทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้"

- อี.บี. บราวนิ่ง

"ความรัก อย่าสร้างด้วยกระจกเลยจะตกแตกง่าย"

- เซอร์ โทมัส บราวน์

"ความรักไม่ว่าจะอยู่ในตัวใคร ต่างก็มีคุณภาพเดียวกันหมด"

- เวอร์จิล

"ความรักมองไม่เห็นด้วยดวงตา แต่มองเห็นด้วยดวงใจ"

- เช็คสเปียร์

"ความรักเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นของพระราชาหรือของขอทาน"

- เอ็ดวาร์ด ไดเยอร์

"ความสงสารคือ บิดามารดาของความรักในอนาคต"

- บิวมอนต์ และ แฟล์ตเชอร์

"ความรักและความทะเยอทะยาน ไม่ต้องการเพื่อนมาก"

- ริชาร์ด โบรเม่

"คนที่มีความรัก มักจะเชื่อในเรื่องสิ่งมหัศจรรย์เสมอ"

- เจ.ที. โพวิส

"ใส่เครื่องเทศด้วยความรัก แล้วอาหารจะอร่อยทุกจาน"

- พลา อูตัส

"ความรักเป็นของมนุษย์ ความอดทนและการให้อภัยก็ต้องตามมา"

- พลา อูตัส

"ข้าพเจ้าไม่ชมเชยในสิ่งที่ข้าพเจ้ารัก และข้าพเจ้าจะไม่รักในสิ่งที่ข้าพเจ้าชมเชย"

- โจเซฟ รุกซ์

"การแสวงหาความรักเป็นสิ่งดี แต่การไม่แสวงหาความรักดีกว่า"

- เช็คสเปียร์

"ความรัก จะค่อยๆคืบคลานเข้าไป แม้แต่ในที่ที่คิดว่าเข้าไปไม่ได้"

- เช็คสเปียร์

"คนหนุ่มสาวมักจะทำผิดครั้งใหญ่ในชีวิต คือ พวกเขากินอุดมคติเกินไปในเรื่องของความรัก"

- เบนจามิน โจเวตต์

"มีความรักชนิดเดียว แต่คนเลียนแบบกันเป็นล้านๆคน ล้านๆแบบ"

- ลาโรเช่ฟูคอลด์

"ยากนักที่จะรักคนที่เราไม่รัก แต่ยากกว่าที่จะรัก คนที่เรารักให้มากกว่าตัวเอง"

- ลาโรเช่ฟูคอลด์

"ความรักทำลายหัวใจ เหมือนข้าวที่หุงไม่สุก ทำลายกระเพาะ"

- สวิฟต์

"ความรักแท้ ไม่ต้องการพิธีกรรมมากมาย"

- ดับบลิว เอส กิลเบิร์ต

"ความรักเรียนรู้ได้ทุกหนทุกแห่ง โดยเฉพาะจากคนที่เรารัก"

- โกเต้
"ความรักสอนภาษารัก ให้แก่คนที่ไม่จำเป็นต้องรู้หนังสือ"

- ยูริพิเดส

"แม้ข้าพเจ้าจะพยากรณ์ได้ และเข้าใจในข้อลึกลับทั้งปวง และมีความรู้ทั้งสิ้นมีความเชื่อมากที่สุด พอจะยกภูเขาไปได้ แต่ถ้าไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไร"

- เปาโล

"แม้ข้าพเจ้าจะบริจาคสิ่งของสารพัดเพื่อเลี้ยงคนยากจน หรือยอมเอาตัวไปเผาไฟเสียแต่ถ้าไม่มีความรัก ก็หาประโยชน์แก่ข้าพเจ้าไม่"

- เปาโล.

"ความรักนั้นต้องอดทน และกระทำคุณให้ ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่จองหองไม่ได้กระทำในสิ่งอันเป็นที่น่าละอาย กระดาก"

- เซ็นต์ปอล.

"ความรักไม่คิดเห็นแก่ตัวฝ่ายเดียว ไม่มีใจหงุดหงิด ไม่ช่างจดจำความผิดไม่ยินดีในความประพฤติผิด แต่ยินดีในความประพฤติชอบ"

- เปาโล

"ความรัก ไม่แคะไม่คุ้ยเขี่ยความผิดของผู้อื่น เชื่อในส่วนดีของผู้อื่นเสมอ ความรักมีความหวังอยู่เสมอ และความรักต้องอดทนทุกอย่าง"

- เซ็นต์ปอล

"มนุษย์ผู้ชายต้องเข้มแข็ง เป็นที่พึ่งได้ เพราะชีวิตที่เขารักนั้นอ่อนแอและต้องการความช่วยเหลือ"

- จอร์จ อีลิเอียท

"แน่นอนที่สุด ความรักย่อมประทานความรัก เหมือนความชอบพอ ร้องขอความชอบพอ"

- เซอร์ จอห์น ฮาร์ริงตัน

"ความรักย่อมอธิษฐานภาวนาอย่างจริงจัง เมื่อความรักนั้น อธิษฐานเพื่อความรัก"

- โทมัส ฮู๊ด.

"ถ้ามีความปิติยินดีในความรัก ก็มีความปิติยินดี เมื่อรู้ว่าหัวใจของผู้อื่นสูบฉีดโลหิตเพื่อเรา
เพราะมีความรักต่อเรา"

- คอน กรีฟ

"เราจะมีความสุข เมื่อผู้อื่นที่มีคนยกย่องสรรเสริญมากมาย กลับมายกย่องสรรเสริญเราเพราะความรัก"

- แซมมวล จอห์นสัน.

"เวลาของมนุษย์ในโลกนี้น้อยนัก ความรู้สึกต่อโลกก็มีน้อยด้วย สิ่งที่มากมายและยาวนาน คือความรัก และให้ความรัก ทั้งมนุษย์ และเทวดา ไม่อาจพบแบบทะลุปรุโปร่ง หรือรอบรู้หมด ความรักยังเป็นความรัก ไม่อาจพัฒนาหรือแปรเปลี่ยน"

- ราฟ วอลโด อีเมอร์สัน

"ถ้าเราคิดเสมอว่า ความรักคือ จุดหมายปลายทางของความรัก
 นั่นแหละปีศาจเริ่มจะหลอกลวงเราแล้ว รู้ไว้เถิด"

- ฟิลด์ ดิ้ง

"ผู้ที่อยู่ในความรัก มักจะคิดว่าตนเป็นสุข ผู้ที่รักผู้อื่นมากที่สุด ก็จะได้ความรักตอบ"

- ฟินนิส เฟลตเชอร์

โชคชะตา...อยู่เหนือความ เชื่อ...ท้าทายพระเจ้า…ยิ้มเย้ยซาตาน

น้ำตากลั่นกรองมาจาก หัวใจ น้ำตาพูดแทนหัวใจ
ปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ถูก จุดชนวนด้วยน้ำตา อนุภาพจะร้ายแรงสักปานใด

ความเชื่อมั่นเท่านั้น ที่สามารถบำบัดโรคร้ายในใจแต่จะหาได้จากที่ใด...
กลางใจร้าวราน...มีอยู่ด้วยหรือ

นกเจ็บจะร่อนบินไปได้ ไกลสักแค่ไหน 
ถ้าไม่มีสายลมคอยช่วยพยุงใต้ปีก
ชีวิตมีองค์ประกอบ มากกว่าหนึ่ง...
และหนึ่งนั้น......มีมากกว่าหนึ่ง...
คำร่ำลา ความปวดร้าวของผู้จากไป 
ความอาลัยของผู้อยู่สายใยสุดท้ายแห่งความผูกพัน
นิยามชีวิตไม่เคยลงตัว ไม่ว่าจะใช้ทฤษฎีใด...
ชีวิตไม่เคยถูกกำหนดไว้ ในแผนผัง ไม่เคยมีใครเคยพบลายแทงกับดักชีวิต
เวลา เท่านั้นที่อาจจะตอบได้หมดทุกคำถาม แต่ชีวิตจะรอคอยได้นานสักแค่ไหน
หลอกผู้อื่นได้...หลอก ตัวเองได้...หลอกพระเจ้าได้...
เพราะวันวานไม่อาจหวนคืน วันนี้จึงเป็นเช่นนี้ 
พรุ่งนี้และวันต่อๆไป เพียงแค่คิดก็ร้าวลึก...ก่อนแล้ว
ความทรงจำ สุสานแห่งปัจจุบัน บ้านนิรันดร์ของอดีตรอคอย...วันนี้...พรุ่งนี้

สุสานใจไม่เคยร้างไร้ แผลแล้ว...แผลเล่า...
ที่ขุดลงกลางใจเพื่อฝังกลบความหลังเพื่อที่จะลืม...
เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเจ็บปวด...

ความรักขาวสะอาด ...บริสุทธิ์ แต่เพราะมีรากเหง้ามาจากหัวใจจะด่างจะดำไปบาง...จะเป็นไร

ลองค้นดูเถิดในหัวใจรก รักแต่ต้องระวังสักนิดอาจจะมีอสรพิษซ่อนอยู่ในนั้นด้วยก็ได้
สุขในฝันกอดจันทร์ละเมอ ...คืบเดียวเธอ...ใยห่างกันแสนไกล
ครั้งแล้ว ครั้งเล่า...ที่ความรักถูกเหยียบย่ำ ครั้งแล้ว ครั้งเล่า...
ที่ความรักถูกลบหลู่ดูหมิ่น...มนต์รักไม่เคยเสื่อมสิ้น...
ไม่ใช่แค่ไกลจนเกินฝัน แต่ฝันนั้นยังไกลเกินกว่าจะจินตนาการ...ไกลเกินกว่าที่จะวาดวิมานในอากาศ
ระหว่างความฝันกับความ จริง...แค่เปลือกตาเท่านั้นที่กั้นไว้
สายน้ำแห่งความจริง ...เชี่ยวกราดเกินกว่าความรัก...จะขวาง
ความรักบงการแล้ว ...หัวใจก็พร้อมยอมสวามิภักดิ์...แล้วด้วย...เช่นกัน
หากน้ำตาพูดได้...คง ครวญคราง...โหยไห้
 ไหว้วอน...ร้องขอได้ โปรดเถิด...เจ็บเหลือเกินทรมานเหลือเกิน..

ต้องมีใคร......เล่นตลกกับ ชีวิตแน่ๆ ใคร…ที่ไม่มีตัวตน...ข้างบนนั้น
ชีวิตกับความรักบาง ครั้งก็ลงตัวเสียจนดูเหมือนว่าจืดชืด...
...ไร้รสชาติแต่ใครบ้างเล่าที่ไม่ปรารถนาเช่นนั้น
บางคนรัก...เพื่อที่จะ รัก บางคนรัก...เพียงแค่ให้ได้รัก 
บางคนรัก...เพราะรัก ก็เท่านั้น...ความรักไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย
บางครั้งชีวิตเป็น เหมือนเส้นตรงที่ไม่สลับซับซ้อนคดโค้ง 
แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า...ข้างหน้านั้น...จะไม่มีทางแยก
พระเจ้าสร้างโลกมาแบบนี้ นอกจากจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์…ยกยอพระองค์ขอบคุณพระองค์...แล้ว
มีใครบ้างเล่าที่หาญกล้างัดข้อกับพระองค์

ถ้าดวงตาเป็นหน้าต่าง ของดวงใจ น้ำตาก็เป็นบันได...พาดปีน

ในวังวนชีวิตที่เวิ้งว้าง...ว่างเปล่ามนุษย์ดิ้นรน...ตะเกียกตะกาย ไขว่คว้า...เพื่ออะไร
หากความรักเป็นความผิด การดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตรอดอยู่นั้น...สมควรได้รับการประนาม

ก้านไม้ขีดริษยาแสง เทียน...ทั้งที่ต่างเผาผลาญตัวเองให้มอดไหม้
ความเอื้ออาทรเป็นอีกบท พิสูจน์หนึ่งของความรัก...ที่เหลือคือร้าวราน

หัวใจบรรจุโลกเอาไว้ได้ทั้งใบ...แต่ซ่อนรักในใจนั้นกลับยากยิ่ง
การรอคอยไม่ว่าจะช้าหรือเร็ว ไม่ว่าจะนานสักแค่ไหนก็ทำให้ทรมานใจได้ทุกครั้ง 
แม้จะสักแค่เพียงอึดใจเดียว
ความยุติธรรม ...บรรณาการขนมปังชิ้นหนึ่งให้เศรษฐีแล้วโยนขนมปังอีกชิ้นหนึ่งให้ยาจกหิวโซ
ความรักศักดิ์สิทธิ์ ...สวยงาม...ถ้าปราศจากกฎเกณฑ์
ดวงตาแม้ไม่บอดมืด ...แต่บางครั้งกลับมองไม่เห็นอะไรเลย

เมื่อดวงใจมีรักจึงได้รู้ว่า...ชีวิตมีบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายบางสิ่งบางอย่าที่รอให้เติมเต็ม
รักตัวเองเป็นอีกรูปแบบ หนึ่งของความรักแม้จะไม่สง่างามนัก...แต่ก็ชอบธรรม...
เวรกรรมไม่เคยหมดอายุความ ไม่ว่าจะนานเพียงใด...ต้องชดใช้

พระเจ้าสร้างโลก ...สร้างชีวิตและสรรพสิ่งเหมือนจะเอาไว้เป็นสนามประลองความเชื่อ
ในความว่างเปล่า ลึกล้ำสุดประมาณที่สิ้นสุด บางสิ่งบางอย่างอยู่ที่นั่น...
ที่รอยต่อของความคิดคำนึงกับจิตวิญญาณ ที่ซึ่งอารมณ์และความรู้สึก...พึ่งพา...พักพิง...
สมองพยายามที่จะลืมในสิ่งที่จิตวิญญาณจดจำ...หัวใจคร่ำครวญอยู่ตรงกลางนั้น...

พายุร้ายที่พัดโหมกระหน่ำ 
ไม่อาจทำลายล้างความว่างเปล่าได้เลยตราบใดที่ความว่างเปล่า...ยังคงว่างเปล่า
บางความรู้สึก...ไม่อาจที่จะลบล้างได้ด้วยกาลเวลา ไม่ว่าจะนานเท่าใด
แม้แต่พระเจ้าก็เคยพลาด มาแล้ว อย่างน้อยก็ครั้งหนึ่ง...ตอนที่สร้างโลก..
ความจริงต้องอยู่ที่ไหน สักแห่งหนึ่ง...ระหว่างพระเจ้ากับ...ซาตาน
ความมืดไม่มีพลังอำนาจ ......พอที่จะทำร้ายใครได้เงาดำที่ลอบหลบอยู่ข้างในนั้นต่างหากล่อลวง...ครอบงำ
ถ้าชีวิตยึดติดกับจิต วิญญาณ แล้วความรักเล่า...
จะยึดติดกับซากหัวใจที่ยับเยินแหลกราญ...อย่างนั้น...นะหรือ
ครั้งหนึ่งพระเจ้า…อาจจะเคยใส่หน้ากากซาตานครั้งนี้มันถึงได้แอบอ้างเป็นพระเจ้า...ปลดปล่อย
น้ำมักจะไหลลงสู่ที่ต่ำ เสมอน้ำตาก็เหมือนกัน
หัวใจเป็นแค่ก้อนเนื้อ เล็กๆ หรือมีเหล็กไหลผสมอยู่ จึงทานทนได้ถึงเพียงนี้
แค่ยอมที่จะตรอมตรม ยอมที่จะสูญเสีย 
ยอมที่จะมีชีวิตอยู่ แค่นั้นเอง......
ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นอีกแล้ว...ถ้าเพื่อคนผู้เป็นที่รัก
ณ มุมหนึ่งของหัวใจในด้านมืด มีเงาดำแอบลอบอยู่ และเมื่ออารมณ์อยู่เหนือจิตสำนึกซาตานร้ายก็พร้อม...ตะบบเหยื่อ
ความรัก…มักจะตกเป็น เหยื่ออันโอชะของซาตาน พระเจ้าทรงรู้ดี...เพราะพระองค์คือผู้วางเบ็ด
โลกคับแคบเกินไปไม่อาจเก็บความทุกข์เอาไว้ได้ทั้งหมดแต่หัวใจกลับไม่เคยที่จะเพียงพอ
 อาณาจักรใจไร้ขอบเขต...หรือไฉน
บางครั้งชีวิตช่างกล้ำ กลืนตรอมตรม เสียจนไม่มีที่ว่างเหลือไว้ให้จดจำ……ความสุขใจ
ความเป็นไปได้มิได้ตก หล่นอยู่ตามริมทาง 
หรือร่วงลงมาจากฟากฟ้าได้เองนอกจากจะต้องสร้างมัน ...
นอกจากพระเจ้าแล้ว ก็มีแต่เพียงความพยายามเท่านั้นที่สามารถสร้างปาฏิหารย์ได้...
มีพบ...พลัดพราก มีโหยหา...ลืมเลือน มีเรืองรุ่ง...สูญสลายรักเป็นเช่นนี้...หรือมิใช่
อีกครั้งที่ความรัก 
ถูกกล่าวโทษอีกครั้งที่ความรักต้องตกเป็นจำเลยและอีกครั้งที่สันชาติญาณ...ลอยนวล
ในโลกนี้มีเรื่องราวมากมาย ที่รอการรับรู้ มีความจริงมากมายที่รอให้ปวดใจ
ระหว่างความเป็นกับความ ตาย หนาวเหน็บและ...เจ็บแปลบ
ชีวิตเกิดมาพร้อมกับลม หายใจ และจากไป...
พร้อมกับลมหายใจเฮือกสุดท้าย…ด้วยเช่นกัน
ความคิดคำนึง...มโนภาพ ผ่านกำแพงกาลเวลา...
ความรักล่ามหัวใจไว้กับ ความผูกพัน กักขัง...รอคอยให้เวลา...ดูแล
ความจริงบางครั้งเหมือน ฝัน...ทั้งที่อยู่กันคนละโลก

ความปลื้มปิติกระทบความ ตื้นตัน...กลั่นตัวเป็นหยาดน้ำตา

ถ้าความรักคือการลงทุน การรอคอยก็เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน
เวลา ไม่เคยล่าช้าหรือมาก่อนกำหนด เวลาได้พิสูจน์แล้วเวลาได้ตอบคำถามแล้ว เวลาไม่เคยบิดเบือน
ความรัก…ทางผ่านของพระ เจ้าสู่มวลมนุษย์
ความรักเป็นเพียงความ รู้สึกหนึ่ง ที่ซุกซ่อนปะปนอยู่ในอารมณ์...มันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมา...เพื่อประทังชีวิต
ความรักทรงอนุภาพ และมีความหมายอยู่ในตัวเอง...อยู่ได้ด้วยตัวเอง
ความเชื่อได้ผ่านการ ทดสอบแล้ว....ด้วยการศรัทธา...ชีวิต...
ตราบใดที่สมองยังคงสั่ง การ ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ จะหัวเราะหรือร้องไห้ความทรงจำไม่เคยลำเอียง...

แม้จะยื้อยุดหยุดวันและ เวลาเอาไว้ได้ ชีวิตก็ยังคงเป็น...ชีวิต ชีวิต...มีวงจร...ชีวิต
ความรัก... แม้ไม่ได้รับการนมัสการ แต่ก็ได้ถูกขนานนามไว้ในพระคัมภีร์
ในอ้อมกอดแห่งรัก ....วิญญาณพร้อมจะดับจิต

ปาฏิหารย์ใดกันแน่ ที่ทำให้ความปรารถนาของวันวานกลายกลับเป็นสิ่งที่ขมขื่นที่สุด...ในวันนี้

ความรักไม่เคยต้องโทษ ความรักไม่ผิด...หัวใจไม่มีสิทธิ์กักขังหน่วงเหนี่ยว
กี่แสน ล้านฝัน กี่พันหมื่นหวัง ที่ความจริงได้เคยทำลายมาแล้ว...จนนับครั้งไม่ถ้วน
แม้แต่เรื่องาราวในพระคัมภีร์…ก็ยังไม่แน่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเท็จประสาอะไรกับคำสัญญา...ปากเปล่า
ทุกคน เกิดมามีภาระและหน้าที่ ...มีคนที่จะรัก...มีสัก สิ่งหนึ่งที่จะหวัง...และรอคอย
ดวงดาวที่ทอแสงประกายอยู่บนฟากฟ้า 
เมื่อร่วงลงมาสู่ดินก็ไม่ต่างไปจากเม็ดหินหรือกรวดทราย หาได้กลายเป็นเพชรนิลจินดาไม่

ชีวิต... แม้ไม่ได้ตั้งความหวังเอาไว้เลิศลอย ก็ใช่ว่าจะสมหวัง...ชีวิต
...คาดหวังได้ แต่ไม่อาจคาดหมาย
เมื่อความ แน่นอนคือความไม่แน่นอน ชีวิต...จะหวังอะไร

ความจริงคือสิ่งที่เห็นและเป็นอยู่...ใครเล่า...ที่กล้าปฏิเสธตัวเอง
ชีวิตมีเส้นทางให้เลือกไม่มาก 
...และถ้าหากมีโอกาสให้ได้เลือกใครบ้าง...
จะปล่อยลอยหลุดไป
การรักและไม่ได้รับรักตอบ เป็นทุกข์ แต่สิ่งที่ทุกข์ยิ่งกว่า คือการรักใครสักคน 
แต่ไม่มีความกล้าพอที่จะบอกให้คนคนนั้นรู้ และต้องมาเสียใจภายหลัง 

ความรักคือความรู้สึกที่คุณยังห่วงใยใคร สักคนอยู่ แม้จะแยกความรู้สึก 
ความลุ่มหลง และความสัมพันธ์แบบรักใคร่ออกไปแล้ว 
สิ่งที่น่าเศร้าในชีวิต คือการพบคนที่มีความหมายอย่างมากสำหรับเรา
 แต่มาค้นพบภายหลังว่า เราไม่ได้ถูกกำหนดมาเพื่อสิ่งนั้น
 และจะต้องปล่อยให้ผ่านพ้นไป 
เมื่อประตูแห่งความสุขปิดลง ประตูแห่งความสุขบานอื่นก็จะเปิดขึ้น
 แต่เราก็มัวแต่มองประตู 
ที่ปิดลงไปแล้วเนิ่นนาน จนกระทั่งเรามองไม่เห็นประตูแห่งความสุขบานอื่น ที่เปิดไว้รอ 

เพื่อนที่ดีที่สุดคือคนที่คุณสามารถนั่งอยู่ริมระเบียงด้วยกัน โดยไม่พูดอะไรกันสักคำ แต่สามารถเดินจากไป ด้วยความรู้สึกเหมือนได้คุยกันอย่างประทับใจที่สุด 
เป็นความจริงที่เราไม่สามารถรู้เลยว่า เรามีอะไรอยู่จนกว่าเราจะสูญเสียมันไป... แต่ก็จริงอีกเช่นกันที่เราไม่รู้ว่าเราพลาดอะไรไปบ้าง จนกระทั่งผลของสิ่งนั้นเข้ามาหาเรา 


 การมอบความรักทั้งหมดให้ใครสักคน ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเขาจะรักเราตอบ อย่าหวังที่จะได้รักตอบ แต่จงรอให้มันงอกงามขึ้นในหัวใจเขา แต่ถ้ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้น ก็ให้พอใจว่า อย่างน้อยมันก็ได้งอกงามขึ้น ในใจของเราเอง 

มีสิ่งที่คุณต้องการจะได้ยิน แต่คุณจะไม่ได้ยินมันจากปากของคนที่คุณอยากได้ยิน แต่อย่าทำตัวเป็นคนหูหนวก โดยไม่รับฟังสิ่งนั้นจากคนที่เขาบอกกับคุณจากหัวใจ 
อย่าบอกลา ถ้าคุณยังต้องการจะพยายามต่อไป อย่าท้อใจถ้าคุณยังรู้สึกว่าคุณไปไหว อย่าพูดว่าคุณไม่รักคนคนนั้นอีกแล้ว ถ้าคุณยังไม่สามารถ "ทำใจ" 

ความรักมักมาเยือนผู้ที่ยังคงหวัง ถึงแม้ว่าจะผิดและมาเยือนผู้ที่ยังคงเชื่อ ถึงแม้ว่าจะถูกทรยศหักหลัง >>และจะมาเยือนผู้ที่ยังคงรัก ถึงแม้จะเคยเจ็บปวดมาก่อน 
อย่ามองใครจากหน้าตา เพราะมันอาจหลอกเราได้ อย่ามองใครจากความร่ำรวย เพราะมันไม่จีรังยั่งยืน ให้มองหาคนที่ทำให้คุณยิ้มได้ เพราะเพียงยิ้มเดียวสามารถทำให้วันที่หม่นหมองกลับสดใส 

การที่เราจะประทับใจใครนั้นอาจใช้เวลาแค่เพียงนาที การที่เราจะชอบใครอาจใช้เวลาเพียงแค่ชั่วโมง การที่เราจะรักใครอาจใช้เวลาเพียงชั่ววัน แต่การที่จะลืมใครนั้นต้องใช้เวลาชั่วชีวิต 
ขอให้คุณมีความสุขมากพอที่จะทำให้คุณเป็นคนอ่อนหวาน ผ่านการทดสอบมามากพอ ที่จะทำให้คุณเข้มแข็ง มีความเศร้าโศกพอที่จะทำให้คุณยังคงความเป็นมนุษย์ และมีความหวังมากพอที่จะทำให้คุณเป็นสุข 
เอาใจเขามาใส่ใจเรา ถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งนั้นจะทำให้คุณเจ็บปวด 
รู้ไว้เถอะว่าคนอื่นก็เจ็บปวด จากสิ่งเดียวกันเช่นกัน 
จุดเริ่มของความรักคือการปล่อยให้คนที่เรารักเป็นตัวของตัวเอง อย่าดึงเขาจากภาพความเป็นเขา มิฉะนั้นจะหมายความว่า เราต้องการเพียงภาพสะท้อนของตัวเราที่ปรากฎในตัวเขา 

คนที่มีความสุขที่สุด ไม่ได้หมายความว่าเขามีสิ่งที่ดีที่สุด 
เพียงแต่เขาสามารถทำ สิ่งที่เขามีให้ดีที่สุดได้ต่างหาก 
อนาคตที่สดใสมีรากฐานอยู่บนอดีตที่ถูกลืม 
คุณไม่สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ดี
 ถ้าหากไม่รู้จักปล่อยวางจากความผิดพลาดในอดีต และความปวดใจ 
คุณร้องไห้ตอนคุณเกิดในขณะที่คนรอบข้างกำลังยิ้ม จงมีชีวิตอยู่เพื่อเมื่อตอนคุณตาย
 คุณจะเป็นคนที่ยิ้ม ในขณะที่คนรอบข้างร้องไห้ให้คุณ...
จงถามเพื่อความเข้าใจ อย่าถามเพื่อหาข้อผิดพลาด 

Imam Ali 

มีแสงสว่างเพียงพอเสมอสำหรับผู้ที่ปรารถนาที่จะเห็น 

Imam Ali 

คนเขลาที่พยายามแสวงหาความรู้ก็มีฐานะเทียบเท่าผู้รู้ 

Imam Ali 

ไม่ทำผิดง่ายกว่าขอโทษ 

Imam Ali 

เดินต่อไปในความเจ็บปวดเถิดตราบเท่าที่ยังเดินได้ 

Imam Ali

รีบให้อภัยคือคุณธรรมของผู้มีน้ำใจ เร่งแก้แค้นคือนิสัยของคนชั่ว 

Imam Ali 

ผู้ตักเตือนเราในสิ่งที่ดี เสมือนผู้แจ้งข่าวดีกับเรา 

Imam Ali 

มาตรฐานวัดการบริหารที่ดี คือความยุติธรรม 

Imam Ali 

สัญลักษณ์ของคนโง่คือชอบถกเถียงกับคนโง่ 

Imam Husain 

ความเร่งรีบและความใจเร็วด่วนได้ คือความเขลาเบาปัญญาอย่างหนึ่ง 

Imam Husain 

ผู้ใดนั่งร่วมอยู่กับคนชั่วย่อมถูกสงสัยว่าเป็นคนชั่วด้วย 

Imam Husain 

คนที่ชอบวางอำนาจและหยิ่งยะโสไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งใดเลย
นอกเสียจากว่าเขาพบความต่ำต้อยในตัวเอง 

Imam Musa Kasim 

เพื่อนเลวคือเพื่อนที่มีสองหน้า คือจะยกย่องเราเมื่อยามอยู่ต่อหน้าแต่จะว่าร้ายเราในยามอยู่ลับหลัง 

Imam Musa Kasim 

คุณลักษณะของคนฉลาดคือ ...จะไม่พูดกับคนที่คิดว่าเขาเป็นคนโกหก 
...จะไม่ให้คำสัญญาในสิ่งที่ตนเองทำไม่ได้ 

Imam Musa Kasim 
สิ่งที่นำทางไปสู่ปัญญาคือการ คิดใคร่ครวญ และสิ่งที่นำทางไปสู่การคิดใคร่ครวญคือ สมาธิ... 

Imam Musa Kasim 

คนที่มองไม่เห็นว่าในความชั่วนั้นมีความเจ็บปวดรวดร้าว 
แสดงว่าในตัวเขาไม่มีที่รองรับสำหรับความดีงามเลย 

Imam Musa Kasim 

ส่วนมากคนคดโกงจะได้รับการไว้วางใจจากคนคดโกงด้วยกัน 

Imam Javad 

หากทำให้คนโง่เงียบได้มนุษย์ทั้งหลายจะไม่มีวันขัดแย้งกันเลย 

Imam Javad 

คนรวยคือคนที่ลดละความอยากและพอใจในสิ่งที่ตนมี 

Imam Ali Naki 

คนที่คิดใคร่ครวญถึงความผิดพลาด ของตัวเองในอดีตเพื่อแก้ไข จะได้รับความสำเร็จ 

Imam Ali Naki 

การรวมตัวเพื่อพูดเรื่องไร้สาระ คือความสุขสำราญของพวกที่บกพร่องทางปัญญา
และเป็นผลงานที่สำัคัญของคนโง่ 

Imam ali naki 

เป็นเรื่องที่ไร้มารยาทอย่างยิ่ง ที่จะแสดงความรื่นเริงต่อหน้าคนที่กำลังโศกเศร้า 

Imam Askari 

การฝึกฝนคนโง่และการดัดนิสัยคน ดื้อให้ได้ผลจะเป็นเรื่องที่น่าี่มหัศจรรย์ยิ่ง 

Imam Askari 

ผู้ใดยกย่องคนเลวที่ไม่สมควรได้รับการยกย่องเท่ากับเขาเป็นพวกเดียวกับคนเลว 

Imam Askari 

การปฏิบัติสิ่งใดโดยขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เหมือนคนที่เดินออกนอกเส้นทาง
เพราะยิ่งเดินเร็วเท่าไหร่ยิ่งหลงทาง 

Imam Sadik 

คุณลักษณะของคนโง่คือ ตอบตกลงก่อนรับฟังให้ดี
ปฏิเสธก่อนทำความเข้าใจและตัดสินในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ 

Imam Sadik 

ความเลวร้ายที่ทำให้ท่านเศร้าดีกว่าความดีงามที่ทำให้ท่านผยอง 

Imam Ali 

โลกนี้ที่จริงก็เปรียบเหมือนตลาดมีทั้งคนได้กำไรและคนขาดทุน 

Imam Ali Hadi 

ม่านแห่งศักดิ์ศรีมักจะขวางกั้น ระหว่างตัวท่านกับคำสอนที่ดีเสมอ 

Imam Hasan 

จงอย่าผูกมิตรกับคนพาล เพราะเขาอาจขายท่านได้ในราคาเพียงอาหารค่ำมื้อหนึ่งเท่านั้น... 

Imam Zainul Abideen ผู้ใดก็ตามที่ทำให้วันนี้ของเขา เหมือนกับเมื่อวานที่ผ่านมา 
(โดยไม่มีการพัฒนา) เขาคือผู้ขาดทุน 

Imam Musa kasim 

มีคนสองกลุ่มถ้าเป็นคนดีสังคมก็จะ ดีไปด้วยแต่ถ้าเป็นคนเลวสังคมจะเลวตามไปด้วยคือผู้รู้และผู้นำ 

ศาสดา มุฮัมมัด 

การแสดงความเสียใจต่อการทำบาปคือการไม่กลับไปทำมันอีก 

ศาสดา มุฮัมมัด 

มีหรือที่คนเดินลุยน้ำเท้าจะไม่เปียกน้ำ 
คนที่เดินเข้าสถานที่อันชั่วร้ายจะไม่ซึมซับความชั่ว (จากสถานที่นั้น) 

ศาสดา มุฮัมมัด 

ศัตรูที่อันตรายที่สุดของท่านคืออารมณ์ใฝ่ต่ำของท่านเอง
 เพราะเป็นศัตรูืที่อยู่ใกล้ท่านมากที่สุด 

ศาสดา มุฮัมมัด 

คนแข็งแรงไม่ใช่คนที่สามารถคว่ำคนอื่นให้ล้มลงกับพื้นได้ 
แต่คนแข็งแรงคือคนที่สามารถควบคุมตัวเองได้เมื่อยามโกรธ 

ศาสดา มุฮัมมัด 

ความอิจฉาจะกัดกินความดีเหมือนกับไฟที่กำลังไหม้ฟืน 

ศาสดา มุฮัมมัด 

สองสิ่งต่อไปนี้จะทำให้มนุษย์ลงนรกมากที่สุด ลิ้นและอวัยวะเพศ 

ศาสดา มุฮัมมัด 

ยารักษาความโง่ คือคำถาม 

ศาสดา มุฮัมมัด 

จงออกห่างคุณสมบัติสามประการต่อไปนี้เถิด อิจฉา โลภ หยิ่งยะโส 

ศาสดา มุฮัมมัด 

หัวใจที่ไม่มีแสงสว่างแห่งความรู้ก็เหมือนบ้านร้าง ดังนั้นจงเปิดหัวใจของท่านเพื่อการเรียนรู้เถิด 

ศาสดา มุฮัมมัด 

คุณสมบัติที่แย่ที่สุดของบุรุษคือความตระหนี่และความขลาด 

ศาสดา มุฮัมมัด 

ผู้อดทนเท่านั้นที่จะได้รับผลสำเร็จอันงดงาม 

ศาสดา มุฮัมมัด 

แท้จริงการทำดีกับพ่อแม่จะทำให้อายุยืนยาว 

ศาสดา มุฮัมมัด 

จงทำดีกับพ่อแม่เถิดแล้วลูกหลานของท่านจะทำดีกับท่านเอง 

ศาสดา มุฮัมมัด 

มรดกที่ดีที่สุดที่พ่อจะมอบให้แก่ลูกได้คือมารยาทอันงดงาม 

Imam Ali 

เรื่องจริงที่น่าเกลียดที่สุดก็คือการยกย่องสดุดีตนเอง 

Imam Ali 

เงียบใบ้เสียดีกว่าพูดเท็จ 

Imam Ali 

การครุ่นคิดพิจารณาของมนุษย์เป็นกระจกส่องให้ตัวเขาได้เห็นการกระทำที่ดีและชั่วของเขาเอง 

Imam Ali 

นักปราชญ์ย่อมรู้จักคนโง่เพราะแต่ก่อนนี้ตัวเขาเองเคยโง่มาก่อน
 แต่คนโง่ย่อมไม่รู้จักนักปราชญ์เพราะเขาไม่เคยเป็นเช่นนั้นมาก่อน 

Imam Ali 

การสรรเสริญที่เลวร้ายยิ่งคือการสรรเสริญของเหล่าคนชั่ว 

Imam Ali 

ถ้าจะเลือกของจงเลือกของใหม่ แต่ถ้าจะเลือกเพื่อนจงเลือกเพื่อนเก่า 

Imam Ali 

ไม่มีผู้ยิ่งใหญ่ ที่เป็นใหญ่ โดยที่ใจไม่อยากเป็นใหญ่ 

อัลฆอซาลีย์ 

ทุกสิ่งทุกอย่างมียาแก้ ยาแก้ของความผิดคือการขอโทษ 

ศาสดา มุฮัมมัด

การปฏิเสธที่แฝงไว้ด้วยความกรุณา มีค่ายิ่งกว่าคำสัญญาที่ท่านทำไม่ได้ 

Imam Ali 

จงอย่าให้คำมั่นสัญญาในสิ่งที่ท่านไม่อาจจะรักษามันไว้ได้ 

Imam Ali 

มีแสงส่วางเพียงพอเสมอสำหรับผู้ที่ต้องจะเห็น

ศาสดา มุฮัมมัด (ศ็อล ฯ)

ใจคนก็เหมือนนกกระจอกที่ชอบบินเปลี่ยนทิศทางไปเรื่อย วันละหลาย ๆ ครั้ง

ศาสดา มุฮัมมัด (ศ็อล ฯ)

ใจคนก็เปรียบเหมือนฝุ่นดินที่เบาบาง เมื่อสายลมแห่งความเปลี่ยนพัดมาเมื่อใดมันก็จะปลิวไปตามลม

ศาสดา มุฮัมมัด (ศ็อล ฯ)

ปิดตาได้แต่อย่าปิดหัวใจ

ศาสดา มุฮัมมัด

อย่าได้รื้อฟื้นความเจ็บปวดหรือความผิดพลาดในอดีตมาคิดเลย 
เพราะมันจะทำให้เราพลาดหวังกับชัยชนะในอนาคต

Imam Ali

จงเรียนรู้มารยาทจากคนไร้มารยาท

นักกวีชาวอิหร่าน

ใครที่หมั่นปลุกต้นไม้แห่งความดี จะได้ลิ้มรสผลไม้แห่งความดีอันหอมหวาน

Imam Ali

คำพูดคือเครื่องวัดสติปัญญา

Imam Ali

คนหลับอาจปลุกให้ตื่นได้ แต่คนแกล้งหลับไม่มีวันปลุกให้ตื่นได้

Ali Khamenei

คนใดรักท่าน คนนั้นจะห้ามปรามท่าน
 ส่วนคนใดเกลียดท่านคนนั้นจะยุยงส่งเสริมท่าน (ในเรื่องที่ไม่ดี)

Imam Husain

เมื่อท่านรักใครคนหนึ่งจงบอกเขาไปเถิด 
เพราะมันจะเป็นความทรงจำที่ดี 
ที่สุดสำหรับความรักของท่านทั้งสอง

Imam Sadik

เพื่อนที่แท้จริง คือคนที่มีวิญญาณเดียวกันที่อยู่ในเรือนร่างต่างกัน

Imam Ali

จงบากบั่นเพื่อตัวของท่านเองเพราะ ถ้าท่านไม่ทำเช่นนั้นอย่าได้หวังที่จะให้คนอื่นมาช่วยเหลือท่านได้

Imam Sadik

เป็นการทรยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับคนที่พูดให้คนอื่นเชื่อว่าเป็นคนซื่อสัตย์
แต่ในความเป็นจริงเป็นคนโกหก

ศาสดา มุฮัมมัด

คนฉลาดจะไม่ถูกงูกัดในรูเดียวกันถึงสองครั้ง

Imam Sadik

ผู้ที่จะได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จคือผู้ที่จัดระบบกับการทำงานของเขาในวันนี้
และชดเชยความผิดพลาดการงานของเมื่อวันวาน

Imam Ali

จงอย่า้หวังสิ่งอยู่ในมือของผู้อื่น

ศาสดามุฮัมมัด

คนที่เอาชนะผู้อื่นด้วยความเลว เขาคือผู้แพ้

Imam Ali

คนที่กระหายในสองสิ่งต่อไปนี้จะไม่มีวันอิ่มกระหายความรู้และกระหายทรัพย์สิน

Imam Ali

คนที่นิ่งเงียบในสภาพที่สามารถจะพูดสิ่งที่มีประโยชน์ได้
เลวยิ่งกว่า
คนโง่ที่ชอบประกาศความโง่ของตัวเองเสียอีก

Imam Ali

ความทุกข์โศกคือ ครึ่งหนึ่งของความแก่ชรา

Imam Ali

ความหายนะจะประสบกับคนที่ำไม่รู้จักคุณค่าของตัวเอง

Imam Ali

ผู้เป็นปรปักษ์กับสัจธรรมจะพบกับความพินาศในที่สุด

Imam Ali

จิตใจของมนุษย์ก็เหมือนร่างกายของมนุษย์มีเหนื่อยล้าและเจ็บปวดบ้าง ดังนั้นจงแสวงหาความสดชื่นและความสวยงามให้จิตใจเถิด

Imam Ali

หากทรัพย์ที่สินสูญเสียไปกลายมาเป็นความรู้และประสบการณ์ให้แก่ท่าน 
เท่ากับท่านไม่ได้สูญเสียอะไรเลย

Imam Ali

การขึ้นสู่อำนาจเหมือนการขึ้นขี่บนหลังเสือ...

Imam Ali

บางครั้งคำพูดร้ายแรงยิ่งกว่าอาวุธ

Imam Ali

ปรัชญา : คัมภีร์ไบเบิล

ผู้ที่นำแสงอาทิตย์เข้ามาในชีวิตของผู้อื่น ย่อมไม่สามารถกั้นแสงนั้นจากชีวิตของตนเองได้
บนบานประตูแห่งโอกาส ย่อมมีเขียนว่า "ผลัก" หรือ "ดึง"
คนเราจะมีชัยมิได้ หากไร้การเริ่มต้น
เราดำรงชีวิตอยู่ได้ ด้วยสิ่งที่เราได้รับ แต่เรากลับเป็นผู้มอบชีวิต เมื่อเราเป็นผู้ให้
หัวใจมีความสุขมากที่สุด เมื่อมันเต้นเพื่อคนอื่น
บทเรียนจากการมองดูนาฬิกาก็คือ มันทำให้เวลาผ่านไปก็จริง และทำให้ขยันทำงานตลอดเวลา
ความอิ่มเอิบใจมิได้หมายความว่าเราได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการ หากแต่เป็นความพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่
ความสามารถจะช่วยให้คนไปถึงจุดสุดยอดของชีวิต 
แต่อุปนิสัยใจคอต่างหากที่จะช่วยให้เขาอยู่ต่อไปได้ในจุดนั้น
คำพูดคือหน้าต่างที่เปิดให้เห็นหัวใจของท่าน
คนโง่คิดว่าเขารู้ ทุกอย่าง หากท่านไปถกเถียงกับเขา ท่านก็ยิ่งโง่ไปกว่าเขาเสียอีก
หากท่านทำสิ่ง ที่ท่านกลัว ความกลัวก็จะหมดฤทธิ์
ผู้ที่ไม่ให้อภัย คือผู้ที่ทำลายสะพานที่เขาเองจะต้องข้าม
ผู้ที่มีสิทธิ์ในความรักน้อยที่สุด คือผู้ที่ต้องการความรักมากที่สุด
เมื่อพระเป็นเจ้าทรง วัดมนุษย์พระองค์ทรงเอาเทปวัดใจแทนที่จะทรงวัดสมอง
ผู้ที่ไม่ตื่นเต้นกับงานของตน คนเขาเรียกผู้นั้นว่า "คนว่างงาน"
เราจะรู้อุปนิสัยใจ คอที่แท้จริงของคนได้ก็โดยสังเกตุว่าเขาทำอะไร เมื่อไม่มีใครเห็น
ตายพร้อมกับชื่อ เสียงที่ดี ดีกว่ามีชีวิตกับชื่อเสียงที่ใช้ไม่ได้
สะพานที่ท่านจุดไฟ เผาในวันนี้ 
อาจจะเป็นสะพานที่ท่านจะต้องใช้ข้ามในวันข้างหน้า 
(จงพยายามสุดความสามารถ ที่จะเจริญชีวิตในสันติกับทุกคน)
ความล้มเหลวมักจะไม่ เกิดขึ้นเพราะเขาขาดพรสวรรค์ แต่เพราะเราขาดความเด็ดเดี่ยว
ใครร่วมวงนินทากับ ท่านผู้นั้นก็จะนำเอาเรื่องของท่านไปนินทาต่อ
ทุกคนควรมีหลุมฝังส่วนตัวเอาไว้เพื่อใช้ฝังความ ผิดของเพื่อนๆและผู้ที่เขารัก
จงเรียนรู้จากความ ผิดพลาดของผู้อื่น แทนที่จะทำผิดเสียเองในทุกเรื่อง
ก้าวแรกที่นำไปสู่ ความฉลาดก็คือความเงียบ ก้าวที่สอง คือการรับฟัง
การคิดเพียงนาทีเดียว มีค่ามากกว่าการพูดยาวถึงหนึ่งชั่วโมง
หากท่านอยากชนะใจเพื่อน จงใช้หูฟังแทนที่จะใช้ปากพูด
อย่าปล่อยให้โอกาส ของท่านที่จะหุบปากผ่านไปได้เป็นอันขาด
สิ่งที่สำคัญมิได้ อยู่ที่ว่า ท่านอุทิศเวลากี่ชั่วโมง
 แต่สำคัญอยู่ที่ว่าท่านใส่อะไรเข้าไปในชั่วโมงเหล่านั้น
ชื่อเสียงนั้นสร้างขึ้นได้ในพริบตาเดียว แต่อุปนิสัยใจคอนั้น
ต้องใช้เวลาสร้างตลอดชีวิต

ความเชื่อคือการท้าทายให้จิตวิญญาณมองไปยังที่ๆ ซึ่งตามองไม่เห็น
ความเกียจ คร้านและ ความยากจนเป็นญาติกัน
ทุกครั้งที่ท่าน พูด ภาษาคือการแสดงออกซึ่งความคิด 
ขณะที่จิตใจของท่านก็กำลังเดินขบวนพาเหรดให้ชาวบ้านเขาเห็น
เมื่อทุกอย่างมันวุ่นวายไปหมดก็จงอดใจ อย่าวุ่นวายไปกับมัน
จงลืม ตัวท่าน เพื่อผู้อื่น
แต่ ละวันที่ผ่านไป คล้ายกับกระเป๋าที่มีขนาดเท่ากัน
 คนบางคนสามารถใส่ ข้าวของเข้าไปในกระเป๋านั้นมากกว่าผู้อื่น
ดังนั้นท่านจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิต 
อย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนผู้มีปัญญา 
จงฉวยทุกโอกาสที่ผ่านเข้ามา
การแต่งงานอาจจะถูกสร้างขึ้นบนสวรรค์ แต่การบรูณะซ่อมแซมต้องอยู่ในโลกนี้ ดังนั้นสามีจงรักภรรยา เหมือนรักตัวท่านเอง และภรรยาก็จงเคารพสามีของตน
คำพูดคือหน้าต่างที่เปิดให้เห็นหัวใจของท่าน
คนที่กำลังจมน้ำ เขาจะไม่มัวบ่นว่าเครื่องชูชีพมันเล็กเกินไป 
(จงทำสิ่งสารพัด โดยปราศจากการบ่น และการถกเถียงกัน)
การเริ่มทะเลาะก็เหมือนกับน้ำที่รั่ว ดังนั้นจึงหยุดเสีย ก่อนที่จะเกิดเรื่องใหญ่
มนุษย์จะตกยาก หากไร้วิสัยทัศน์
มีสองสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อหัวใจ 
นั่นคือการวิ่งขึ้นบันได
และการวิ่งทับหัวใจของคนอื่น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

2leep.com