2554-08-07

ยามเมื่อแสงแดดส่องกระทบผมไม่เคยยอมให้การไปโรงเรียนมาแทรกแซงการศึกษาของผม

 - Mark Twain
ถ้าคุณไม่อ่านหนังสือพิมพ์ คุณจะเป็นคนที่ตกข่าวสาร 
แต่หากคุณอ่านหนังสือพิมพ์เมื่อใดคุณกลับเป็นคนที่ถูกลวงด้วยข้อมูลข่าวสารแทน

- Mark Twain
ใส่ไข่ทั้งหมดทุกฟองของคุณไว้ในตระกร้าใบเดียว และเฝ้าดูแลตระกร้านั้นให้ดี

- Mark Twain
มีคำชมเชยที่ดีสักคำ เขาก็มีชีวิตอยู่ได้ทั้งเดือน

- Mark Twain
การเชื่อมั่นสิ่งที่ดีที่สุดของบุคคลหนึ่ง จะดึงสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเขาออกมา 
จงหลีกห่างผู้ซึ่งกดความทะเยอทะยานของคุณไว้ 
คนที่เล็กน้อยต้อยต่ำจะปฏิบัติเช่นนั้นต่อคุณเสมอ 
แต่คนที่ยิ่งใหญ่จะทำให้คุณรู้สึกว่า คุณเองก็สามารถยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน

- Mark Twain
สัจจะคือสิ่งที่มีค่ายิ่ง จงใช้อย่างประหยัด

- Mark Twain
พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมา เพราะผิดหวังในลิง

- Mark Twain
ผู้ที่ไม่อ่านหนังสือดีๆ ไร้ค่ากว่า ผู้ที่อ่านไม่ออก

- Mark Twain
ความซื่อสัตย์นั้นเป็นสิ่งที่ผมกลัวยิ่งกว่ากฎหมาย

- Mark Twain
The most beautiful thing
we can experience is
the mysterious.
It is the Source of all
true art and science.

สิ่งสวยงามที่สุด
ที่เราจะประสบได้
คือความลึกลับ
มันเป็นแหล่งกำเนิดของ
ศิลปะและวิทยาศาสตร์
ที่แท้จริงทั้งหมด

- Albert Einstein, What I Believe.
No amount of experimentation
can ever prove me right,
A single experiment
can prove me wrong.

การทดลอง ไม่ว่าจะมากเพียงใด
ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าพเจ้าถูก
การทดลอง เพียงการทดลองเดียว
สามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าพเจ้าผิด

- Albert Einstein
Politics are for the moment
An equation is for eternity.

การเมืองอยู่เพียงชั่วขณะ
สมการอยู่ชั่วนิรันดร

- Albert Einstein
Except our own thought, there is nothing absolutely in our power.

ยกเว้นความคิดของเราเอง ไม่มีอะไรอยู่ในอำนาจของเราอย่างแท้จริง

- Rene Descartes
Probable impossibilities are to be preferred to improbable possibilities.

ความเป็นไปไม่ได้ที่อาจเป็นไปได้น่าใส่ใจกว่าความเป็นไปได้ที่ไม่น่าเป็นไปได้

 - Aristotle

Philosophy is written In that great book which ever lies before our gaze
--I mean the universe-- But we cannot understand If we do not first lean the language and grasp the symbols in which it is written

ปรัชญาเขียนอยู่ในหนังสือเล่มที่ยิ่งใหญ่ซึ้งวางอยู่เบื้องหน้าเราตลอดเวลา
--ข้าพเจ้าหมายถึงจักรวาล--ทว่าเราจะไม่สามารถเข้าใจ
ถ้าเราไม่เรียนภาษาเสียก่อนและจับความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้เขียน


- Galileo Galilei
It seems only reasonable that Our enormous cosmos must be Populated with other creatures, Some of them more advanced than We are.

มันดูสมเหตุสมผลอย่างยิ่งว่าจักรวาลอันกว้างใหญ่ของเรา จะต้องมีสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นอาศัยอยู่ด้วยซึ่งบางอย่าง จะต้องก้าวหน้ากว่ามนุษย์เราเสียอีก

- Arthur C. Clarke
Clarke's first law: When a distinguished but elderly scientist States that something is possible, He is almost certainly right. When he states that something is impossible, He is every probably wrong.

Clarke's second law: The only way of discovering The limits of the possible isTo try to step beyond them Into the impossible.

Clarke's third law: Any sufficiently advanced Technology is indistinguishable from magic.

กฎข้อที่หนึ่งของคลาร์ก: ถ้านักวิทยาศาสตร์อาวุโสที่สำคัญคนหนึ่งกล่าวว่า อะไรสักอย่างอาจเป็นไปได้ก็จงแน่ใจได้เลยว่า เขาพูดถูก แต่ถ้าเขากล่าวว่า มันเป็นไปไม่ได้ก็เกือบจะเชื่อได้เลยว่า เขาพูดผิด

กฎข้อที่สองของคลาร์ก: วิธีเดียวที่จะทราบขีดจำกัดของความเป็นไปได้ ก็คือ พยายามก้าวไปให้ไกลเกินขีดจำกัดนั้นไปสู่ความเป็นไปไม่ได้

กฎข้อที่สามของคลาร์ก: เทคโนโลยีใดๆ ที่ล้ำยุคเพียงพอก็จะไม่แตกต่างไปจากความประหลาดมหัศจรรย์ ที่เนรมิตรขึ้นมาด้วยเวทมนต์คาถา

Arthur C. Clarke, Three Clarke Law.
It may be that The old astrologers had the truth Exactly reversed When they believed that The stars controlled the destinies of men. The time may come when men control the destinies of the star.

อาจเป็นได้ว่านักโหราศาสตร์โบราณเชื่อในสิ่งตรงข้ามกับความจริง ความเชื่อว่าดวงดาวควบคุมวิถีมนุษย์ เวลาอาจมาถึงเมื่อมนุษย์ควบคุมวิถีชีวิตดวงดาว

Arthur C. Clarke
If you've never seen a UFO, You're not very observant.

And if you've seen as many as I have. You won't believe in them.

ถ้าคุณไม่เคยเห็น ยูเอฟโอ คุณไม่ใช่คนช่างสังเกต

และถ้าคุณได้เห็นมากเท่าที่ผมเห็น คุณก็จะไม่เชื่อ

Arthur C. Clarke
“เวลาของคุณมีจำกัด จงอย่าเสียเวลาใช้ชีวิตตามแบบคนอื่น อย่าติดอยู่ในหลักความเชื่อ ซึ่งทำให้คุณใช้ชีวิตตามผลความคิดของผู้อื่น อย่ายอมให้เสียงความคิดของคนอื่น มากลบเสียงที่อยู่ภายในตัวของคุณ และที่สำคัญที่สุด คือ คุณต้องมีความกล้า ที่จะทำตามหัวใจปรารถนาและสัญชาติญาณ เพราะมันรู้ดีว่า จริงๆแล้วคุณต้องการเป็นอะไร เรื่องอื่นๆกลายเป็นเรื่องรองไปโดยสิ้นเชิง”

- Steve Jobs


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

2leep.com