2554-08-05

ด้านมืดของดวงจันทร์

ภาพข่าว : วิวกลางคืนของทางหลวงหมายเลข


ภาษิตของวัยรุ่นยุคนี้
"หาความสุขเฉพาะก่อนหน้า อย่างอื่นค่อยว่าทีหลัง"
(Play now,pay later)


ภาพข่าว : ภูมิ Santa Ynez Valley, แคลิฟอร์เนีย


คำขวัญของคนหนุ่มสาวผู้ตื่นตัวทางสังคมในยุคทศวรรษ 1960
(ของ Eldridge Cleaver)
"ถ้าคุณไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา คุณก็คือส่วนหนึ่งของปัญหา"
(If you are not part of solution, than you are part of the problem)


ภาพข่าว : แซนด์บีชในซานตาบาร์บารา, แคลิฟอร์เนีย


"ตลอดชีวิตทั้งหมดของเรา เราจะต้องเรียนรู้วิธีที่จะใช้ชีวิตอยู่เสมอ"


ภาพข่าว : ไซเปรสต้นไม้บนหน้าผาหิน


"น่าเสียดายที่เราเกิดมาโดยไม่มีคู่มือการใช้ชีวิตติดมาด้วย"


ภาพข่าว : มุมมองทางอากาศของรถไฟเหาะ


"กว่าเราจะรู้ว่าชีวิตคืออะไร เราก็ใช้มันไปแล้วครึ่งหนึ่งของชีวิต"
(ภาษิตฝรั่งเศส)


ภาพข่าว : ทางอากาศของชายฝั่งแปซิฟิก


'ข้าพเจ้ามีความฝันว่า ในวันหนึ่งลูก ๆ ทั้ง 4 คนของข้าพเจ้า จะสามารถ
ยืนอยู่บนแผ่นดินนี้ โดยไม่มีใครตัดสินพวกเขา ด้วยเนื้อสีของผิว
หากแต่ด้วยเนื้อหนังแห่งลักษณะนิสัย'
'I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.'
: Martin Luther King Jr.


ไมเคิลยามาชิตะ ©


(ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น)
'Art longa, vita brevis'
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี


ไมเคิลยามาชิตะ ©


สิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดจะมอบบทเรียนแก่เรา
(Those things that hurt,instruct)
- เบนจามิน แฟรงคลิน


ไมเคิลยามาชิตะ ©


Drink nothing without seeing it; Sign nothing without reading it. 
อย่าดื่มโดยไม่ได้เห็น
อย่าเซ็นชื่อโดยไม่ได้อ่าน
(ภาษิตสเปน)


ไมเคิลยามาชิตะ ©


The eyes believe themselves; the ears believe other people. 
ตาเชื่อตัวเอง
หูเชื่อผู้อื่น
(ภาษิตเยอรมัน)


ไมเคิลยามาชิตะ ©


Fast Ripe, Fast Rotten. 
สุกไว เสียไว
(ภาษิตญี่ปุ่น)


©Michael Yamashita


A half-truth is a whole lie. 
พูดความจริงครึ่งเดียว
ก็คือการโกหกทั้งหมด
(ภาษิตยิว)


©Michael Yamashita


He who must die, must die in the dark, even though he sells candles. 
คนที่ตายก็ต้องตายในความมืด แม้เขาจะขายเทียนไขก็ตาม
(ภาษิตโคลัมเบีย)


©Michael Yamashita


He who would rule must hear and be deaf, see and be blind. 
นักปกครองต้องรู้จักฟังและปิดหู
รู้จักดูและปิดตา
(ภาษิตเยอรมัน)


©Michael Yamashita


He who asks is a fool for five minutes, but he who does not ask remains a
fool forever. 
ถามเขาดูว่าโง่เพียง 5 นาที แต่คนที่ไม่ถามสักทีอาจโง่ไปชั่วชีวิต
(ภาษิตจีน)


©Michael Yamashita


He who has health has hope; and he who has hope, has everything. 
คนมีสุขภาพดีย่อมมีความหวัง
คนมีความหวังมีทุกสิ่งทุกอย่าง
(ภาษิตอาหรับ)


©Michael Yamashita


A penny saved is a penny earned.
เก็บออมไว้หนึ่งเพนนีเท่ากับหาเงินได้หนึ่งเพนนี
(สุภาษิตสก็อต)

By learning you will teach; by teaching you will learn.
จากการเรียนคุณจะสอนได้
และจากการสอนคุณจะก็ได้เรียนเช่นกัน 
(ภาษิตลาติน)

Don’t open a shop unless you know how to smile. 
อย่าเปิดร้านขายของ
ถ้าคุณไม่รู้จักยิ้ม
(ภาษิตยิว)

Good men must die, but death cannot kill their names.
คนดีก็ต้องตาย
แต่ความตายหาทำลายชื่อเสียงเขาได้ไม่
(ภาษิตสเปน)

If you are a host to your guest, be a host to his dog also. 
ถ้าคุณต้อนรับแขก
จงต้อนรับหมาของเขาด้วย
(ภาษิตรัสเซีย)

Love makes time pass. Time makes love pass. 
ความรักทำให้กาลเวลาผ่านไป
เวลาก็ทำให้ความรักผ่านไปเช่นกัน
(ภาษิตฝรั่งเศส)

A little pot boils easily. 
หม้อใบเล็กเดือดไว
(ภาษิตดัทช์)

Though a tree grow ever so high, the falling leaves return to the ground. 
ต้นไม้สูงเพียงไหน
ใบก็ต้องร่วงสู่ดิน
- ภาษิตมลายัน

Words must be weighed, not counted. 
คำพูดสำคัญที่น้ำหนัก
มิใช่จำนวน
(ภาษิตโปแลนด์)

When you go to buy, use your eyes, not your ears. 
จงซื้อของด้วยตา
อย่าซื้อด้วยหู
(ภาษิตเช็คโก)

When one shuts one eye, one does not hear everything. 
ถ้าปิดตาก็จะไม่ได้ยินสิ่งใดๆ
(ภาษิตสวิส)

Use soft words and hard arguments. 
ใช้คำให้นุ่มนวลและโต้แย้งให้หนักหน่วง
(ภาษิตอังกฤษ)

To know and to act are one and the same.
รู้และทำได้ ต้องเป็นสิ่งเดียวกัน 
(ภาษิตญี่ปุ่น)

A tree never hits an automobile except in self defense. 
ต้นไม้ไม่เคยชนรถหรอก
นอกจากป้องกันตนเองเท่านั้น
(ภาษิตอเมริกัน)

Small children give you a headache, big children a heartache.
เด็กเล็กทำให้คุณปวดหัว
แต่เด็กโตทำให้คุณปวดใจ
(ภาษิตรัสเซีย)

Ask the experienced rather than the learned.
ถามไถ่ผู้มีประสบการณ์ดีกว่าถามผู้รู้
(ภาษิตอาหรับ)

Be on your guard against a silent dog and still water. 
ระวังหมาเงียบกับน้ำนิ่ง
(ภาษิตลาติน)

The blind man is laughing at the bald head. 
คนตาบอดหัวเราะคนหัวล้าน
(ภาษิตอิหร่าน)

Don’t live in a town where there are no doctors.
อย่าอาศัยอยู่ในเมืองที่ไม่มีหมอ
(ภาษิตยิว)

Everyone thinks his own burden heavy.
แต่ละคนคิดว่างานของตนหนักกว่าใคร
(ภาษิตฝรั่งเศส)

The first drink with water, the second without water, the third like water. 
แก้วแรกดื่มกับน้ำ
แก้วสองดื่มโดยไม่ผสมน้ำ
แก้วสามดื่มราวกับน้ำ
(ภาษิตสเปน)

The road to a friend’s house is never long.
ถนนไปบ้านเพื่อนไม่เคยไกล
(ภาษิตเดนมาร์ก)

An army of sheep led by a lion would defeat an army of lions led by a sheep.
กองทัพแกะที่นำโดยสิงโตย่อมชนะกองทัพสิงโตที่นำโดยแกะ
(ภาษิตอาหรับ)

Loose lips sink ships.
ปากหลวม เรือล่ม 
(ภาษิตสมัยสงครามโลกครั้งที่2)

“การเรียนคือขุมทรัพย์จะติดตามเจ้าไปทุกแห่งหน” 
- สุภาษิตจีน

“อย่ากลัวการเติบโตช้า แต่จงกลัวการหยุดนิ่งเท่านั้น” 
- สุภาษิตจีน

“ถ้าใครมุ่งมั่นโดดน้ำตาย เขาจะจมน้ำตายแม้กระทั่งในช้อนใส่น้ำ”
- สุภาษิตยิว

“ ใครที่รู้น้อยจะบอกเร็ว”
- สุภาษิตอิตาลี

“ใครที่จะไม่เสี่ยงจะไม่ได้ดื่มแชมเปญ” 
- สุภาษิตรัสเซีย

“หัวใจที่มีรักเยาว์วัยเสมอ”
- สุภาษิตกรีก

“หัวใจรักที่สวยงามจะไม่แก่ชรา” 
- สุภาษิตตุรกี
“กินขณะนั่งทำให้ขนาดใหญ่ กินขณะยืนทำให้แข็งแรง” 
- สุภาษิตฮินดู

“อย่าพูดเว้นเสียแต่ท่านสามารถปรับปรุงความเงียบ” 
- สุภาษิตสเปน

“อย่าเปิดร้านค้า เว้นเสียแต่ท่านรู้ว่ายิ้มอย่างไร” 
- สุภาษิตยิว

“อย่าให้ความโศกเศร้าสูงกว่าหัวเข่าของท่าน”
- สุภาษิตสวีเดน

“อย่าป้องกันท่านด้วยรั้ว แต่ด้วยเพื่อนของท่านมากกว่า” 
- สุภาษิตเชคโกสโลวะเกีย

“อย่ารีบร้อนผูกอะไรก็ตามที่ท่านยังไม่สามารถผูกได้”  
- สุภาษิตอังกฤษ

“อย่าอาบน้ำถ้าไม่มีน้ำ” 
- สุภาษิตชาน

“ให้ระวังเงามนุษย์และเหล็กในผึ้ง” 
- สุภาษิตพม่า
“การเริ่มต้นคือครึ่งหนึ่งของการกระทำทุกอย่าง” 
- สุภาษิตกรีก

“จงระวังสุนัขที่เงียบเฉยและน้ำที่นิ่ง” 
- สุภาษิตลาติน

“อย่าไปคิดว่าไม่มีจระเข้ เพราะน้ำสงบราบเรียบ” 
 - สุภาษิตมาลายัน

“กองทัพแกะนำโดยสิงโตจะพิชิตกองทัพสิงโตนำโดยแกะ” 
 - สุภาษิตอาหรับ


จาก Olkhon เฟอร์รี่


“ภายหลังชัยชนะจงผูกเชือกหมวกเหล็กให้แน่น” 
 - สุภาษิตญี่ปุ่น


“ผู้พิชิตคนอื่นคือผู้เก่งกล้า ผู้พิชิตตนเองคือผู้เกรียงไกร” 
- สุภาษิตลาวDARK AND DENSE RAINFOREST AT SOUTH AMERICA WITH SNAKES PICTURES


“คำพูดที่ไพเราะคำเดียวจะช่วยให้ฤดูหนาวอบอุ่นได้สามเดือน” 
 - สุภาษิตญี่ปุ่น

“ท่านอาจจะลืมผู้ที่ท่านร่วมหัวร่อ แต่ท่านจะไม่มีวันลืมผู้ที่ท่านร่วมร้องไห้” 
 - สุภาษิตอาหรับ
“สามีที่ดีต้องหูหนวก ภริยาที่ดีต้องตาบอด” 
- สุภาษิตฝรั่งเศส

“เมื่อท่านมีโชคดี ขอให้ระวังโชคร้ายไว้ด้วย” 
- สุภาษิตลาติน

“เทียนไขให้แสงสว่างแก่ผู้อื่นได้ด้วยการเผาไหม้ตัวของมันเอง” 
- สุภาษิตญี่ปุ่น

“2ใน3ของความช่วยเหลือก็คือการให้ด้วยความใจป้ำ”
-  สุภาษิตไอริช

“ความพลาดหวังของคุณมีประโยชน์ต่อคุณมากกว่าชัยชนะใดๆ” 
- สุภาษิตบัลกาเรีย

“ความสำเร็จมิใช่บันไดที่ปีนป่ายขึ้นมาได้ด้วยการเอามือซุกในกระเป๋า”
-  สุภาษิตอเมริกัน

“การเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงเป็น 2 สิ่งที่แตกต่างกัน”
-  สุภาษิตเยอรมัน

“เรียนภาษาใหม่แล้วท่านจะได้วิญญาณใหม่” 
- สุภาษิตเชค


Picture


“คนที่เรียนน้อยเหมือนกับกบที่คิดว่าสระคือทะเลใหญ่” 
- สุภาษิตพม่า


Picture


“ความสุขที่มีการแบ่งปันให้ผู้อื่นเป็นความสุข 2 เท่า
ความทุกข์ที่มีผู้อื่นมาช่วยแบ่งปันไปบ้างเป็นความทุกข์ครึ่งเดียว” 
- สุภาษิตสวีเดน


Picture


“จงมีการกระทำที่เข้มแข็งแต่อ่อนโยนในหัวใจ จงเข้มงวดกับตัวท่านเอง แต่สุภาพต่อคนอื่น” 
- สุภาษิตจีน

“มนุษย์เราควรจะมีชีวิตอยู่เพียงพึงพอใจในการอยากรู้อยากเห็น” 
- สุภาษิตยิว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

2leep.com