2554-08-07

จงเดินไปสู่ภูมิประเทศที่ไม่คุ้นเคยพฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง

โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี

นรชาติที่วางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์

สถิตย์ทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกาฯ.


- กฤษณาสอนน้อง


ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา

ปากเป็นเอกเหมือนเสกมนตร์ให้คนเชื่อ

ฉลาดเหลือวาจาปรีชาฉาน

จะกล่าวถ้อยร้อยคำไม่รำคาญ

เป็นรากฐานเทิดตนพ้นลำเค็ญ

เลขเป็นโทโบราณท่านสั่งสอน

เร่งสังวรเวี่ยไว้ใช่ว่าเล่น

การคำนวณควรชำนาญคูณหารเป็น

ช่วยให้เด่นดีนักหนารู้ท่าคน

หนังสือเป็นตรีวิชาปัญญาเลิศ

เรียนไปเถิดรู้ไว้ไม่ไร้ผล

ยามยากแสนแค้นคับไม่อับจน

ได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาทรัพย์ทวี

ชั่วดีเป็นตราประทับไว้กับโลก

ยามวิโยคชีพยับลับร่างหนี

ที่ศูนย์แท้ก็แต่ตัวส่วนชั่วดี

คงเป็นที่ลือทั่วชั่วฟ้าดิน.


คัดมาจากหนังสือ บทประพันธ์อธิบายสุภาษิต
ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2500


An optimist opens the window in the morning and says to God :"Good morning, God."

A pessimist : "Good God, morning!" 

คนมองโลกในแง่ดีเปิดหน้าต่างในยามเช้า และเอ่ยกับพระเจ้าเบื้องบน "สวัสดีตอนเช้าครับ พระเจ้า"

คนมองโลกในแง่ร้ายเอ่ย "โอ พระเจ้า... เช้าอีกแล้วรึเนี่ย"

ผู้ชายสามารถมีความสุขกับหญิงคนไหนก็ได้ ตราบที่เขาไม่ได้รักเธอ

- ออสการ์ ไวลด์ (1854-1900)

A man can be happy with any woman as long as he does not love her.

- Oscar Wilde (1854 - 1900)


Happiness cannot be traveled to, owned, earned, worn or consumed. Happiness is the spiritual experience of living every minute with love, grace, and gratitude. 

ความสุขไม่อาจเกิดได้จากการเดินทางไปถึง การเป็นเจ้าของ การหามา การสวมใส่ การเสพ ความสุขเป็นประสบการณ์ทางจิตด้วยการมีชีวิตทุกๆ นาทีกับความรัก ความสุภาพ และความซาบซึ้งจากการรู้คุณ 

- Denis Waitley
นักเขียน นักพูด


Capitalism is founded on greed and envy.

ทุนนิยมตั้งขึ้นบนความโลภและความอิจฉา

- Charles Long

The most pathetic person in the world is someone who has sight, but has no vision.

ผู้ที่น่าสมเพชที่สุดในโลกคือคนที่ตาดี แต่ไร้วิสัยทัศน์

- Helen Keller

Is there life before death?

มีชีวิตก่อนตายดีมั้ยพี่?

- นิรนาม

Before a man can wake up and find himself famous, he has to wake up and find himself. 

ก่อนที่ใครคนหนึ่งจะสามารถตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองมีชื่อเสียง เขาต้องตื่นขึ้นและค้นพบตัวเองก่อน 

- นิรนาม

The secret of concentration is the secret of self-discovery. You reach inside yourself to discover your personal resources, and what it takes to match them to the challenge. 

เคล็ดลับของการรวมศูนย์คือเคล็ดลับของการค้นพบตัวเอง คุณเข้าไปในตัวตนของคุณเพื่อค้นหาทรัพยากรส่วนตัวของคุณ และวิธีใช้มันในเรื่องท้าทายนั้นๆ 

- Arnold Palmer
นักกอล์ฟระดับโลก

Nothing is as far away as one minute ago. 

ไม่มีอะไรไกลไปกว่าหนึ่งนาที่ผ่านไป

- Jim Bishop

Common sense is the collection of prejudices acquired by age eighteen. 

สามัญสำนึกคือผลรวมของอคติแบบเด็กๆ

 - Albert Einstein


Man is the artificer of his own happiness.

มนุษย์เป็นผู้สลักเสลาความสุขของเขาเอง

- Henry David Thoreau
(1817 - 1862)

“Opportunities? They are all around us. There is power lying latent everywhere waiting for the observant eye to discover it.” 

“โอกาสหรือ? มันอยู่รอบตัวเรา ทุกที่ทุกทางมีพลังซ่อนอยู่รอการค้นพบจากสายตาของคนช่างสังเกต” 

- Orison Swett Marden
นักเขียนชาวอเมริกัน

I’ve got to follow them - I am their leader.

ผมต้องเดินตามพวกเขา ผมเป็นผู้นำของพวกเขา

- Alexandre Rollin
นักการเมืองฝรั่งเศส ศตวรรษที่ 19

Everyone has his burden; what counts is how you carry it.

ทุกคนมีภาระของตัวเอง สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าคุณแบกมันอย่างไร

- Joe David Brown
นักเขียน-นักหนังสือพิมพ์ชาวอเมริกัน

Decide what you want, decide what you are willing to exchange for it. Establish your priorities and go to work.

ตัดสินใจเสียก่อนว่าคุณต้องการอะไร ตัดสินใจว่าคุณจะใช้อะไรมาแลกกับมัน เรียงลำดับสิ่งที่จะต้องการก่อนหลัง แล้วลงมือทำงานเสียที 

- H. L. Hunt
มหาเศรษฐีน้ำมัน ชาวอเมริกัน

If your head tells you one thing, and your heart tells you another, before you do anything, you should first decide whether you have a better head or a better heart. 

ถ้าหัวของคุณบอกคุณอย่างหนึ่ง และหัวใจของคุณบอกอีกอย่างหนึ่ง ก่อนที่คุณจะทำอะไร ควรตัดสินใจก่อนว่า หัวคุณดีกว่า หรือหัวใจคุณดีกว่า 

- Marilyn vos Savant 
(นักหนังสือพิมพ์ชาวอเมริกัน)

I would rather have eyes that cannot see; ears that cannot hear; lips that cannot speak, than a heart that cannot love.

ข้ายินยอมมีดวงตาที่มิอาจมองเห็น หูที่มิอาจสดับฟัง ริมฝีปากที่มิอาจพูด มากกว่าหัวใจที่มิอาจรัก 

- Robert Tizon
ความแข็งแกร่งของชาติหนึ่งกลั่นมาจากบ้านที่ไม่แตกแยก

- ขงจื้อ

Whoever controls the media, the images, controls the culture.

ใครก็ตามที่คุมสื่อกับภาพลักษณ์ คุมวัฒนธรรม

- Allen Ginsberg
กวีอเมริกัน

I have known many meat eaters to be far more nonviolent than vegetarians.

ข้าพเจ้ารู้จักคนกินเนื้อสัตว์หลายคนที่ไม่นิยมความรุนแรงเท่าชาวมังสวิรัตหลายคน 

- Mahatma Gandhi

Where there is perfection there is no story to tell. 

ที่ที่มีความสมบูรณ์แบบ ไม่มีเรื่องให้เล่า

- Ben Okri

นักเขียนชาวไนจีเรีย

My humanity is bound up to yours, for we can only be human together.


ความเป็นมนุษย์ของฉันผูกเชื่อมกับของคุณ เพราะเราสามารถเป็นมนุษย์ได้ต่อเมื่อเราเชื่อมกัน

- Desmond Tutu

Life is pleasant. Death is peaceful. It's the transition that's troublesome.

ชีวิตคือความเบิกบาน ความตายคือความสงบ แต่ไอ้ช่วงระหว่างสองสิ่งนี่ต่างหากที่แย่จังว่ะ

- Isaac Asimov
All the darkness in the world cannot extinguish the light of a single candle.

ความมืดทั้งมวลในโลกมิอาจดับแสงสว่างจากเทียนเล่มเดียว

- Saint Francis of Assisi 
นักบุญ ฟรานซิส แห่งแอสซิซี
(1884-1933)

If women are expected to do the same work as men, we must teach them the same things.

ถ้าเราคาดหวังให้สตรีทำงานเช่นเดียวกับบุรุษ เราต้องสอนพวกนางอย่างเดียวกัน

- Plato
(427-347 ปีก่อนคริสตกาล)Defeat isn't bitter if you don't swallow it.

ความพ่ายแพ้ไม่มีรสขม หากท่านไม่กลืนมันลงไป

- สุภาษิตเก่า

Worry doesn’t help tomorrow’s troubles, but it does ruin today’s happiness.

ความวิตกไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาของวันพรุ่งนี้ แต่มันทำลายความสุขของวันนี้

- นิรนาม

You must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean; if a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty.

เจ้าต้องไม่สูญเสียความศรัทธาต่อมนุษยชาติ มนุษยชาติ เป็นมหาสมุทร เพียงน้ำในสมุทรไม่กี่หยดสกปรก ก็ไม่ทำให้มหาสมุทรสกปรก

- มหาตมะ คานธี

Love is when the other person’s happiness is more important than your own.

รักคือการที่เมื่อความสุขของผู้อื่นสำคัญกว่าของคุณเอง 

- H. Jackson Brown
นักเขียนชาวอเมริกัน

Ninety-eight percent of the adults in this country are decent, hard-working, honest Americans. It's the other lousy two percent that get all the publicity. But then--we elected them. 

เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ของผู้ใหญ่ในประเทศนี้เป็นคนดี ทำงานหนัก ซื่อสัตย์ มีแต่ไอ้สองเปอร์เซ็นต์นั่นที่ส่งเสียงดัง แล้ว... เอ้อ! เราก็เลือกพวกมัน! 

- Lily Tomlin 
 (นักแสดงอเมริกัน)

You must learn from your past mistakes, but not lean on your past successes. 

คุณต้องรู้จักเรียนรู้จากความผิดพลาดที่แล้วมาของคุณ แต่ไม่อิงบนความสำเร็จที่แล้วมา

- Denis Waitley
นักพูด-นักเขียนชาวอเมริกัน

The quickest way of ending a war is to lose it.

วิธีเร็วที่สุดในการยุติสงครามคือ การแพ้มัน

- George Orwell 
1903-1950

For the unlearned, old age is winter; for the learned it is the season of harvest.

สำหรับพวกที่ไม่เรียนรู้ อายุมากคือฤดูหนาว
สำหรับพวกที่เรียนรู้ อายุมากคือฤดูเก็บเกี่ยว

- สุภาษิตยิว


It [gossip] is like a fog and the clear wind blows it away and the sun burns it off. 

การนินทาก็เช่นหมอก จะหายไปด้วยลมแรง และแสงอาทิตย์สาดส่อง

- Ernest Hemingway
(1899-1961)


Women’s liberation is the liberation of the feminine in the man and the masculine in the woman. 

การปลดปล่อยสตรีก็คือการปลดปล่อยความเป็นหญิงในตัวชาย และความเป็นชายในตัวหญิง 

- Corita Kent
(ศิลปิน-แม่ชี 1918-1986)


One of the healthiest ways to gamble is with a spade and a package of garden seeds. 

การพนันที่ให้ประโยชน์ที่สุดวิธีหนึ่งคือด้วยจอบหนึ่งคันและเมล็ดพืชสักกำ 

- Dan Bennett


Anything free is worth what you pay for it.

อะไรที่ฟรีคุ้มค่ากับราคาที่คุณจ่ายไปเสมอ 

- นิรนาม

"พวกเราคือปลาตัวเล็กๆ สวยงามในอ่างใบหนึ่ง ว่ายเลาะเลียบสายบัว ส่ายตาหาหนอนน้ำ แมลง แล้ววันหนึ่ง ใครไม่รู้หย่อนเครื่องตีน้ำลงในอ่าง หมุนน้ำให้เร็วจี๋ เราจะทานมันได้อย่างไร? เราต้องถลอกปอกเปิก เกล็ดกระจาย บอบช้ำ แล้วเราก็ตาย! 

เรากำลังเร็วไปไหน? ไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำ ผมจะบอก - เรากำลังเร็วไปตามตัณหาของวิทยาศาสตร์ คุณเชื่อผมไหม? วิทยาศาสตร์ได้คิดค้นหลายๆ สิ่งที่หาได้มีประโยชน์ใดแก่โลกใบนี้ หรือมีประโยชน์ แต่ไม่จำเป็น! ไม่ใช่ความจำเป็นของโลกใบนี้ แล้วทุนนั่นเองที่มองเห็นหนทางกอบโกยผลประโยชน์ ไปหยิบฉวยการคิดค้นอันเปล่าค่านั้นมาเป็นเครื่องมือ ทำให้มันสำคัญและจำเป็น เราจึงตกสู่แรงเหวี่ยงโดยไม่จำเป็น" 

กนกพงศ์ สงสมพันธุ์

จดหมายถึง ขวัญยืน ลูกจันทร์
26 กันยายน 2546

ไม่มีอะไรเป็นวิบัติภัยมากไปกว่าความโลภอีกแล้ว

- เล่าจื๊อ

An inventor is simply a fellow who doesn't take his education too seriously.

นักประดิษฐ์ก็คือคนที่ไม่เอาจริงเอาจังกับการศึกษาเท่าไร

- Charles F. Kettering
(1876-1958)
The secret of education lies in respecting the pupils.

ความลับของการศึกษาอยู่ที่การเคารพนักเรียน

- Emerson

The male is a domestic animal which, iftreated with firmness, can be trained to do most things.

ผู้ชายเป็นสัตว์เลี้ยงที่ - หากจัดการด้วยความหนักแน่น - สามารถฝึกให้ทำงานได้เกือบทุกอย่าง!

- Jilly Cooper

When I do good, I feel good; when I do bad, I feel bad, and that is my religion.

เมื่อข้าพเจ้าทำดี ข้าพเจ้ารู้สึกดี เมื่อข้าพเจ้าทำเรื่องแย่ ข้าพเจ้ารู้สึกแย่ และนั่นคือศาสนาของข้าพเจ้า

- Abraham Lincoln

Men are slower to recognize blessings than misfortunes.

มนุษย์รับรู้พรช้ากว่าโชคร้าย

- Titus Livius 
นักประวัติศาสตร์ชาวโรมัน (59 BC - 17 AD)

It is forbidden to kill; therefore all murderers are punished unless 
they kill in large numbers and to the sound of trumpets.

เป็นเรื่องต้องห้ามที่จะฆ่า ดังนั้นฆาตกรทั้งหลายจะถูกลงโทษ 
เว้นเสียแต่พวกเขาฆ่าจำนวนมากๆ และมีเสียงเป่าแตรด้วย

- Voltaire (1694 - 1778)

Why does man kill? He kills for food. And not only food: frequently there must be a beverage.

ทำไมมนุษย์จึงต้องฆ่า? เขาฆ่าเพื่ออาหาร และไม่ใช่เพื่ออาหารอย่างเดียว ต้องมีเครื่องดื่มด้วย

- Woody Allen

All animals are equal but some animals are more equal than others.

สัตว์ทั้งหลายเสมอภาคกัน แต่บ้างเสมอภาคกว่าตัวอื่น

- George Orwell (1903 - 1950)
Animal Farm

Zoo: An excellent place to study the habits of human beings.

สวนสัตว์เป็นสถานที่ดีที่สุดที่จะศึกษาสันดานมนุษย์

 - Evan Esar (1899 - 1995) Esar's Comic Dictionary

No man should escape our universities without knowing how little he knows.

ไม่มีผู้ใดสมควรจากมหาวิทยาลัยของเราไปโดยไม่รู้ว่าเขารู้น้อยเพียงใด

- J. Robert Oppenheimer 
นักฟิสิกส์

The hour of departure has arrived, and we go our ways --- I to die and you to live. Which is better, only God knows. 

ห้วงยามแห่งการแยกจากมาถึงแล้ว แลเราก็ไปตามทางแห่งเรา ข้าไปตาย แลพวกเจ้าอยู่ หนทางใดดีกว่า มีแต่เทพเจ้าที่รู้ 

- Socrates 
469-399 ปีก่อนคริสตกาล
หลังศาลเอเธนส์ตัดสินประหารชีวิตเขาด้วยการดื่มยาพิษ

The easiest way for your children to learn about money is for you not to have any.

ทางง่ายที่สุดที่ให้ลูกหลานของคุณเรียนรู้เรื่องเงินก็คือการที่คุณไม่มีมัน

- Katharine Whitehorn
นักเขียน-นักหนังสือพิมพ์ชาวอังกฤษ
The purpose of life is to live it, to taste experience to the utmost, to reach out eagerly and without fear for newer and richer experience. 

จุดหมายของชีวิตคือการใช้ชีวิต ลิ้มรสประสบการณ์เต็มที่ ไขว่คว้าหาประสบการณ์สดใหม่อย่างกระตือรือร้นและไม่มีความกลัว 

 - Eleanor Roosevelt 
(1884 - 1962)

One ought, every day at least, to hear a little song, read a good poem, see a fine picture, and if it were possible, to speak a few reasonable words. 

ทุกๆ วัน อย่างน้อยที่สุดเราควรฟังเพลงสักหน่อย อ่านบทกวีดีๆ สักบท มองภาพเขียนงามๆ สักภาพ และถ้าเป็นไปได้ พูดจามีเหตุผลสักไม่กี่คำก็พอ 

- Johann Wolfgang von Goethe 
นักเขียน นักปรัชญา
(1749 - 1832)


Every man is the architect of his own character. 

ทุกทุกคนเป็นสถาปนิกของคุณลักษณ์ของเขาเอง 

- George D. Boardman

The measure of a country's greatness is its ability to retain compassion in times of crisis. 

เครื่องวัดความยิ่งใหญ่ของประเทศหนึ่งๆ อยู่ที่ความสามารถในการดำรงรักษาความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นในยามวิกฤติ 

- Thurgood Marshall 

(1908 - 1993)
ผู้พิพากษาศาลสูงผิวดำคนแรกของสหรัฐฯ

A liberal is a man too broadminded to take his own side in a quarrel.


คนใจเสรีมีความคิดอ่านที่กว้างเกินกว่าที่จะเลือกเข้าข้างตัวเองในการวิวาท

- Robert Frost

(1874-1963)

Brains first and then Hard Work. 

ใช้หัวก่อน แล้วจึงค่อยทำงานหนัก

- อีออร์ 
(ตัวละครในเรื่อง Winnie the Pooh โดย A. A. Milne)

It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not.

ถูกคนเกลียดในสิ่งที่คุณเป็น ดีกว่าถูกรักในสิ่งที่คุณไม่ได้เป็น


- Andre Gide (1869 - 1951)

อคติคือความเห็นที่ปราศจากดุลพินิจ

- วอลแตร์

There is no such thing as luck. There is only adequate or inadequate preparation...

มันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าโชค มีเพียงการเตรียมตัวดีพอหรือไม่ดีพอ... 

- Robert Heinlein 
(1907 - 1988)
จากนวนิยายวิทยาศาสตร์เรื่อง Time Enough for Love
There is no such thing as luck. There is only adequate or inadequate preparation...

มันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าโชค มีเพียงการเตรียมตัวดีพอหรือไม่ดีพอ... 

- Robert Heinlein 
(1907 - 1988)
จากนวนิยายวิทยาศาสตร์เรื่อง Time Enough for Love


In war as in life, it is often necessary when some cherished scheme has failed, to take up the best alternative open, and if so, it is folly not to work for it with all your might. 

ในสงครามเช่นเดียวกับในชีวิต บ่อยครั้งเมื่อแผนการที่วางไว้อย่างดีล้มเหลว ก็จำเป็นต้องหยิบทางเลือกใหม่ที่ดีที่สุดขึ้นมาใช้ และถ้าเป็นเช่นนี้ ก็เป็นการโง่ที่จะไม่ทำงานกับมันอย่างสุดกำลัง 

- Winston Churchill
(นายกรัฐมนตรีอังกฤษช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง)

So let us summon a new spirit of patriotism; of service and responsibility where each of us resolves to pitch in and work harder and look after not only ourselves, but each other... We rise or fall as one nation; as one people. 

เรามาเพรียกหาความรักชาติอย่างใหม่กันเถอะ การรับใช้ชาติและความรับผิดชอบอย่างใหม่ ที่เราแต่ละคนร่วมกันทำงานหนักและดูแลไม่เพียงเฉพาะแต่ตัวเราเอง แต่กับคนอื่นด้วย... เรารุ่งเรืองหรือล้มสิ้นในสถานะของชาติชาติเดียว ประชาชนกลุ่มก้อนเดียว 

Barack Obamaความเอ๋ย ความสุข
ใครๆทุก คนชอบเจ้า เฝ้าวิ่งหา
"แกก็สุข ฉันก็สุข ทุกเวลา"
แต่ดูหน้า ตาแห้ง ยังแคลงใจ
ถ้าเราเผา ตัวตัณหา ก็น่าจะสุข
ถ้ามันเผา เราก็ "สุก" หรือเกรียมได้
เขาว่าสุข สุขเน้อ! อย่าเห่อไป
มันสุขเย็น หรือสุกไหม้ ให้แน่เอยฯ

- พุทธทาสภิกขุ

A life spent making mistakes is not only more honorable, but more useful than a life spent doing nothing. 

ชีวิตที่ถูกใช้ไปในการทำเรื่องผิดพลาด มิเพียงมีเกียรติกว่า แต่ยังมีประโยชน์กว่าชีวิตที่ถูกใช้ไปโดยไม่ทำอะไรเลย 

- George Bernard Shaw 
1856 - 1950

If we don't change direction soon, we'll end up where we're going. 

หากเราไม่เปลี่ยนทิศทางโดยเร็ว เราก็จะจบตรงที่เรามุ่งหน้าไป

- Professor Irwin Corey

If your success is not on your own terms, if it looks good to the world but does not feel good in your heart, it is not success at all. 

หากความสำเร็จของคุณไม่ได้ตั้งบนความต้องการของคุณเอง ถ้ามันดูดีในสายตาของคนอื่น แต่หัวใจของคุณไม่ได้รู้สึกดี มันก็ไม่ใช่ความสำเร็จ 

- Anna Quindlen

Happiness is not a station you arrive at, but a manner of traveling.

ความสุขไม่ใช่สถานีปลายทางที่คุณไปถึง หากคือท่วงทีของการเดินทาง 

- Margaret Lee Runbeck


I would rather have a mind opened by wonder than one closed by belief.

ข้าพเจ้ายินดีที่จะมีความคิดที่เปิดกว้างด้วยความแปลกใหม่ มากกว่าความคิดที่ปิดด้วยความเชื่อ

- Gerry Spence 
'How to Argue and Win Every Time'


We are continually faced with a series of great opportunities brilliantly disguised as insoluble problems. 

พวกเรากำลังเผชิญหน้าอย่างต่อเนื่องกับโอกาสจำนวนมากที่ซ่อนอย่างแนบเนียนในรูปของปัญหาที่แก้ไม่ได้ 

- John W. Gardner 
(1912 - 2002) 


Our problems are man-made, therefore they may be solved by man.
No problem of human destiny is beyond human beings. 

ปัญหาทั้งหลายคนเป็นผู้สร้างขึ้น ดังนั้นจึงต้องแก้ไขโดยคน
ไม่มีปัญหาของชะตากรรมแห่งมนุษย์ที่เกินความสามารถของมนุษย์เอง 

- John F. Kennedy 
(1917 - 1963)

As a well-spent day brings happy sleep, so life well used brings happy death. 

เช่นที่การใช้วันอย่างดีนำไปสู่การนอนที่เป็นสุข ชีวิตที่ใช้อย่างดีก็นำไปสู่ความตายที่เป็นสุข 

- Leonardo da Vinci 
(1452 - 1519)

Age to me means nothing. I can't get old; I'm working. As long as you're working, you stay young. 

อายุไม่มีความหมายอะไรกับผม ผมไม่มีทางแก่เพราะผมทำงาน ตราบใดที่คุณยังทำงาน คุณจะคงความเป็นหนุ่มสาว 

- George Burns 
ดาวตลกอเมริกัน
(1896 - 1996)

A wise man can see more from the bottom of a well than a fool can from a mountain top. 

คนฉลาดมองเห็นจากก้นบ่อได้มากกว่าคนโง่มองจากบนยอดเขา 

- นิรนาม


“Give beer to those who are perishing, wine to those who are in anguish; let them drink and forget their poverty and remember their misery no more” 

จงให้เบียร์แก่ผู้ที่กำลังจะตาย จงให้ไวน์แก่ผู้ที่กำลังทรมาน จงให้พวกเขาดื่มและลืมความยากจน และไม่จดจำความลำเค็ญของพวกเขาอีกต่อไป 

- คัมภีร์ไบเบิ้ล 


“I don't drink; I don't like it - it makes me feel good” 

"ผมไม่ดื่ม ผมไม่ชอบมัน มันทำให้ผมรู้สึกดี" 

- Oscar Levant
นักแสดง-นักดนตรีชาวอเมริกัน
1906-1972

People who don't drink are afraid of revealing themselves 

คนซึ่งไม่ดื่มเหล้ากลัวที่จะเปิดเผยตัวเอง 

- Humphrey Bogart
(นักแสดงอเมริกัน)

Courage and perseverance have a magical talisman, before which difficulties disappear and obstacles vanish into air. 

ความกล้าหาญและความอึดมีของวิเศษ ที่ทำให้ความยากลำบากอันตรธานและอุปสรรคละลายไปในอากาศธาตุ 

- John Quincy Adams 
(1767-1848)

It was on my fifth birthday that Papa put his hand on my shoulder and said, "Remember, my son, if you ever need a helping hand, you'll find one at the end of your arm." 

ในวันเกิดครบห้าขวบของผม พ่อวางมือของท่านบนไหล่ของผมแล้วกล่าวว่า "จำไว้ เจ้าลูกชาย ถ้าเจ้าต้องการมือที่ช่วยเหลือ เจ้าจะพบมันที่ปลายแขนของเจ้า" 

- Sam Levenson 
(1911 - 1980)

Empty barrels make the most noise. 

ถังว่างเปล่าส่งเสียงดังที่สุด 

- สุภาษิตสวีเดน

It is easier to fight for one's principles than to live up to them. 

เทศนาหลักการง่ายกว่าลงมือทำ 

- Alfred Adler (1870 - 1937) 


Fight for your opinions, but do not believe that they contain the whole truth, or the only truth. 

จงต่อสู้เพื่อความคิดเห็นของท่าน แต่จงอย่าได้เชื่อว่ามันเป็นความจริงทั้งหมด หรือเป็นความจริงเดียว

- Charles A. Dana (1819-1897)

Experience is a hard teacher because she gives the test first, the lesson afterwards. 

ประสบการณ์เป็นครูที่ดุ เพราะให้ทำบททดสอบก่อนบทเรียน 

- Vernon Sanders Law 


I hope this has taught you kids a lesson: kids never learn. 

ฉันหวังว่าเรื่องนี้ได้สอนบทเรียนบทหนึ่งแก่เด็กๆ อย่างพวกเธอ นั่นก็คือ เด็กๆ ไม่เคยเรียนรู้อะไรว่ะ 

- Matt Groening
The Simpsons 
(การ์ตูนเสียดสีสังคม)

Courage is doing what you're afraid to do. 

ความกล้าคือการทำสิ่งที่คุณกลัวที่จะทำ 

- Edward Vernon Rickenbacker 


It is easy to be brave from a safe distance. 

เป็นการง่ายที่จะกล้าจากระยะที่ปลอดภัย 

- นิทานอีสป


Vision without a task is only a dream. A task without a vision is but drudgery. But vision with a task is a dream fulfilled.

วิสัยทัศน์ที่ไม่ลงมือทำก็เป็นได้แค่ฝัน งานที่ไร้วิสัยทัศน์นั้นน่าเบื่อ แต่วิสัยทัศน์ที่ได้ลงมือทำคือความฝันที่บรรลุความจริง 

- นิรนาม 


The most pathetic person in the world is someone who has sight, but has no vision. 

คนที่น่าสงสารที่สุดในโลกคือผู้ที่มีสายตาดี แต่ไร้วิสัยทัศน์ 

- Helen Keller

The problem is never how to get new, innovative thoughts into your mind, but how to get old ones out. Every mind is a building filled with archaic furniture. Clean out a corner of your mind and creativity will instantly fill it. 

ปัญหาไม่ใช่จะเติมความคิดใหม่ๆ นวัตกรรมเข้าไปในหัว แต่อยู่ที่การกำจัดของเก่าออกไป ทุกความคิดเป็นอาคารที่บรรจุด้วยเครื่องเรือนเก่าล้าสมัย ทำส่วนหนึ่งของความคิดท่านให้ว่าง แล้วความคิดสร้างสรรค์จะเข้าไปเติมเต็มที่ว่างนั้นทันที 

- Dee Hock 

Creativity involves breaking out of established patterns in order to look at things in a different way. 

ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมาจากจังหวะเดิมๆ เพื่อที่จะมองสิ่งต่างๆ ในทางอื่น 

- Edward de BonoI have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. 

ข้าพเจ้ามิได้ล้มเหลว ข้าพเจ้าเพียงแต่ค้นพบหนึ่งหมื่นวิธีที่ไม่ทำงาน 

- Thomas A. Edison 
(1847 - 1931) 


You always pass failure on the way to success. 

ท่านจะต้องเดินผ่านความล้มเหลวบนทางสู่ความสำเร็จเสมอ 

- Mickey Rooney

Never interrupt your enemy when he is making a mistake. 

จงอย่าได้ขัดจังหวะศัตรูของท่านเมื่อเขาทำผิดพลาด 

- Napoleon Bonaparte
(1769 - 1821) 


Laughing at our mistakes can lengthen our own life. Laughing at someone else's can shorten it. 

หัวเราะเยาะความผิดพลาดของเราเองอาจช่วยต่อชีวิตเราให้ยืนยาวขึ้น 
หัวเราะเยาะความผิดพลาดของผู้อื่นอาจช่วยหดมันสั้นลง 

- Cullen Hightower

Always leave loved ones with loving words, it may be the last time you see them. 

จงพูดคำดีๆ กับคนที่รักเสมอ มันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ท่านพบพวกเขา 

- นิรนาม

The price of greatness is responsibility.

ราคาของความยิ่งใหญ่คือความรับผิดชอบ

- Sir Winston Churchill 
(1874 - 1965)

You can't expect to prevent negative feelings altogether. And you can't expect to experience positive feelings all the time. The Law of Emotional Choice directs us to acknowledge our feelings but also to refuse to get stuck in the negative ones. 

คุณไม่อาจคาดหวังที่จะหลีกเลี่ยงความรู้สึกด้านลบทั้งหมด และคุณก็ไม่อาจคาดหวังที่จะประสบความรู้สึกด้านบวกตลอดเวลา กฎของทางเลือกอารมณ์ชี้ทางเราให้ยอมรับความรู้สึกต่างๆ ของเรา แต่ปฏิเสธที่จะยึดติดกับความรู้สึกด้านลบ 

- Greg Anderson
นักเขียนอเมริกัน

You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today.

ท่านไม่อาจหนีความรับผิดชอบของวันพรุ่งนี้โดยการหลีกเลี่ยงมันในวันนี้ 

- Abraham Lincoln 
(1809 - 1865) 


I believe that every right implies a responsibility; every opportunity an obligation; every possession a duty. 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกๆ สิทธิบ่งถึงความรับผิดชอบ ทุกๆ โอกาสบ่งถึงภาระ ทุกๆ ความเป็นเจ้าของบ่งถึงหน้าที่ 

- John D. Rockefeller Jr.I was born not knowing and have had only a little time to change that here and there. 

ผมเกิดมาไม่รู้ และมีเวลาเพียงน้อยนิดที่จะเปลี่ยนมันตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้าง 

- Richard Feynman
(1918 - 1988)
นักฟิสิกส์รางวัลโนเบล


To acquire knowledge, one must study; 
but to acquire wisdom, one must observe. 

จะได้ความรู้ ต้องเรียน
แต่จะได้สติปัญญา ต้องสังเกต 

- Marilyn vos Savant 


You see, but you do not observe.

คุณมองเห็น แต่คุณไม่ได้สังเกต 

- Sir Arthur Conan Doyle 
(1859 - 1930)
จากนวนิยายชุด เชอร์ล็อค โฮล์มส์ A Scandal in Bohemia, 1892

เมื่อชาวโลกทั้งหมดรู้จักความงามอย่างที่เป็นความงาม
ก็ปรากฏความน่าเกลียด
เมื่อชาวโลกทั้งหมดรู้จักความดีอย่างที่เป็นความดี
ก็ปรากฏความชั่ว 

- เล่าจื๊อ
คัมภีร์เต๋าเต๋อจิง


The best years of your life are the ones in which you decide your problems are your own. You don't blame them on your mother, the ecology, or the President. You realize that you control your own destiny. 


หลายปีที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณคือปีที่คุณตัดสินใจว่าปัญหาต่างๆ เป็นของคุณเอง คุณไม่โทษแม่ของคุณ ระบบนิเวศน์ หรือประธานาธิบดี คุณค้นพบว่าคุณเป็นคนควบคุมชะตาของคุณเอง 

- Albert Ellis

If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail. 

ถ้าเครื่องมือชนิดเดียวที่คุณมีคือค้อน คุณก็มักจะเห็นทุกๆ ปัญหาเป็นเหมือนตะปู 

- Abraham Maslow 
(1908 - 1970)

Hope begins in the dark, the stubborn hope that if you just show up and try to do the right thing, the dawn will come. You wait and watch and work: You don't give up. 

ความหวังเริ่มต้นในความมืดมน ความหวังอันดื้อด้านว่าขอเพียงคุณไม่หนีและกระทำสิ่งที่ถูก อรุณรุ่งจะมาถึง คุณรอและเฝ้าดูและก้มหน้าทำงาน คุณไม่ยอมแพ้ 

- Anne Lamott

Neither irony or sarcasm is argument. 

ไม่ว่าการพูดย้อนหรือการประชดประชันไม่ใช่การโต้แย้ง 

- Samuel Butler
นักเขียนชาวอังกฤษ
1835-1902

There is only one pretty child in the world, and every mother has it. 

โลกนี้มีเด็กงดงามอยู่เพียงคนเดียว และแม่ทุกคนก็เป็นเจ้าของเด็กคนนั้น 

- สุภาษิตจีน 


Don't say you don't have enough time. You have exactly the same number of hours per day that were given to Helen Keller, Pasteur, Michaelangelo, Mother Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson, and Albert Einstein. 

อย่าบอกว่าคุณไม่มีเวลาพอ คุณมีจำนวนชั่วโมงในหนึ่งวันเท่ากับเวลาของ เฮเลน เคลเลอร์, ปาสเตอร์, ไมเคิลแองเจโล, แม่ชีเทเรซา, เลนนาร์โด ดา วินชี, ธอมัส เจฟเฟอร์สัน และ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ 

- H. Jackson Brown, Jr.
นักเขียนชาวอเมริกัน

To save time is to lengthen life. 

การประหยัดเวลาคือการต่อชีวิต 

- นิรนาม

We all want to be famous people, and the moment we want to be something we are no longer free. 

เราต่างปรารถนาเป็นคนมีชื่อเสียง และชั่วขณะที่เราปรารถนาจะเป็นบางสิ่ง เราก็ไม่เป็นอิสระอีกต่อไป 

- กฤษณามูรติ


I say luck is when an opportunity comes along, and you're prepared for it. 

ผมว่าโชคดีคือเมื่อโอกาสมาถึง และคุณพร้อมสำหรับมัน 

- Denzel Washington


Language is the tool of love and the weapon of hatred. 

ภาษาเป็นเครื่องมือของความรัก และอาวุธของความเกลียด 

- นิรนาม 


Be careful of your thoughts, they may become words at any moment. 

จงระมัดระวังความคิดของท่าน มันอาจกลายเป็นคำพูดได้ทุกขณะจิต 

- Ira Gassen

The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.

คนอ่อนแอไม่สามารถให้อภัยใครได้
การให้อภัยเป็นคุณลักษณ์ของคนแข็งแกร่ง

- Mahatma Gandhi 
มหาตมะ คานธี
(1869 - 1948)

It has long been an axiom of mine that the little things are infinitely the most important. 

มันเป็นสัจธรรมของผมมานานแล้วว่า สิ่งเล็กๆ นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหาที่สุดมิได้ 

- Sir Arthur Conan DoyleSherlock Holmes
(คำพูดของตัวละคร เชอร์ล็อก โฮล์มส์) 


...finding the great in what is small and the many in the few. 

แสวงหาความยิ่งใหญ่จากสิ่งที่เล็ก และความมากจากสิ่งที่น้อย 

- เล่าจื๊อ

A human being has a natural desire to have more of a good thing than he needs. 

มนุษย์เรามีความต้องการตามธรรมชาติที่จะได้สิ่งดีๆ มากกว่าที่เขาจำเป็น 

- Mark Twain 
(1835 - 1910)


We call them dumb animals, and so they are, for they cannot tell us how they feel, but they do not suffer less because they have no words. 

เราเรียกพวกมันว่าสัตว์โง่เง่า และก็เป็นเช่นนั้น เพราะพวกมันไม่สามารถบอกเราได้ว่ารู้สึกอย่างไร แต่พวกมันไม่ได้ทนทุกข์น้อยกว่าเพียงเพราะพวกมันพูดไม่ได้ 

จากนวนิยายเรื่อง Black Beauty (1877)
โดย Anna Sewell 
(1820 - 1878)

เวลาจะมาถึงเมื่อเสียงสาธารณชนจะไม่ทนความบันเทิงบนการทารุณและฆ่าสัตว์อีก ต่อไป เวลาจะมาถึง แต่เมื่อไรเล่า? เมื่อไรที่เราก้าวไปถึงจุดที่ว่าการล่าสัตว์ การฆ่าสัตว์อย่างบันเทิงเพื่อกีฬา จะถูกจัดว่าเป็นความผิดปกติทางจิตอย่างหนึ่ง? 

- Albert Schweitzer (1875-1965)
หมอและนักศาสนาชาวเยอรมัน-ฝรั่งเศส 
เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี 1952

If you are willing to consider failure as a blessing in disguise and bounce back, you have got the essential of harnessing one of the most powerful success forces. 

ถ้าคุณยอมพิจารณาว่าความล้มเหลวเป็นคำอวยพรซ่อนรูป และเด้งกลับมาสู้ใหม่ คุณก็จะได้รับแก่นแท้ของการใช้ประโยชน์จากแรงแห่งความสำเร็จที่ทรงพลังที่ สุดแรงหนึ่ง 

- Joseph Sugarman
นักเขียน-นักการตลาดชาวอเมริกัน

Creativity is allowing yourself to make mistakes. Art is knowing which ones to keep. 

ความคิดสร้างสรรค์คือสิ่งที่อนุญาตให้คุณพลาดได้ ศิลปะคือการรู้ว่าควรจะเก็บความผิดพลาดอันไหนไว้ 

- Scott Adams
'The Dilbert Principle' 


What we call failure is not the falling down but the staying down. 

สิ่งที่เราเรียกว่าความล้มเหลวไม่ใช่การล้มครืนลง หากคือการล้มไม่ลุก 

- Mary Pickford
1893 - 1979

The man who doesn't read good books has no advantage over the man who can't read them. 

คนที่ไม่อ่านหนังสือดีมิได้มีโอกาสเหนือคนที่อ่านหนังสือไม่ออก 

- Mark Twain 
1835 - 1910


Be careful about reading health books. You may die of a misprint. 

ระวังเวลาอ่านหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ คุณอาจตายได้เพราะคำพิมพ์ผิด 

Mark Twain 
(1835 - 1910)

There is no security on this earth, there is only opportunity

There is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well written or badly written. 

ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าหนังสือเสริมศีลธรรมหรือสวนศีลธรรม มีแต่หนังสือเขียนดีกับหนังสือเขียนไม่ดี 

- Oscar Wilde 
(1854 - 1900)
The Picture of Dorian Gray, 1891

ไม่มีความมั่นคงในโลกนี้ มีแต่โอกาส 

- Douglas MacArthur 
นายพลดักลาส แม็คอาร์เธอร์
1880 - 1964 


Seize opportunity by the beard, for it is bald behind. 

จงยึดกุมโอกาสที่เคราของมัน เพราะหลังหัวนั้นล้าน 

- สุภาษิตบัลกาเรียน


On the plus side, death is one of the few things that can be done just as easily lying down. 

มองในด้านบวก ความตายเป็นหนึ่งในน้อยเรื่องซึ่งสามารถทำได้เพียงแค่นอนลงง่ายๆ 

- Woody Allen
วูดดี อัลเลน
นักแสดง ดาวตลกชาวอเมริกัน

Men are taught to apologize for their weaknesses, women for their strengths.

ผู้ชายถูกสอนให้ขอโทษในความอ่อนแอของพวกเขา
 ผู้หญิงถูกสอนให้ขอโทษในความแข็งแกร่ง 

- Lois Wyse


When a man gets up to speak, people listen, then look. When a woman gets up, people look; then, if they like what they see, they listen.

เมื่อผู้ชายลุกขึ้นพูด คนจะฟังแล้วค่อยดู เมื่อผู้หญิงลุกขึ้นพูด คนจะดูก่อน 
ถ้าพวกเขาชอบสิ่งที่เห็น ก็ค่อยฟัง

- นิรนาม

For most of history, Anonymous was a woman.

ในประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ นิรนามมักเป็นผู้หญิง

- Virginia Woolf 
(1882 - 1941) 


When a man opens a car door for his wife, it's either a new car or a new wife.

เมื่อผู้ชายเปิดประตูรถให้ภรรยาของเขา ถ้ามันไม่เป็นรถยนต์คันใหม่ ก็เป็นภรรยาคนใหม่

- นิรนาม


Women who seek to be equal with men lack ambition.

ผู้หญิงที่ต้องการเสมอภาคกับผู้ชายเป็นพวกที่ขาดความทะเยอทะยาน

- Timothy Leary 
(1920 - 1996)


Good judgement comes from experience. Experience comes from bad judgement.

วิจารณญาณที่ดีมาจากประสบการณ์ ประสบการณ์มาจากวิจารณญาณที่ไม่ดี 

- นิรนาม

Dreams come true. Without that possibility, nature would not incite us to have them.

ฝันย่อมเป็นจริงได้ ถ้าปราศจากความเป็นไปได้นั้น ธรรมชาติย่อมไม่ก่อให้เรามีความฝันเหล่านั้น 

- John Updike 


Go confidently in the direction of your dreams! Live the life you've imagined.

เดินอย่างมั่นใจไปในทิศทางฝันของคุณ ใช้ชีวิตเช่นที่คุณฝัน

- Henry David Thoreau 

An injustice anywhere is an injustice everywhere. 

ความอยุติธรรมไม่ว่าที่ใดที่หนึ่งในโลกก็คือความอยุติธรรมทุกๆ ที่ 

- Samuel Johnson 

กวี นักเขียน นักวิจารณ์ ชาวอังกฤษ
1709-1784

I have learnt silence from the talkative, toleration from the intolerant, and kindness from the unkind; yet strange, I am ungrateful to these teachers. 


ข้าฯได้เรียนรู้ความเงียบจากคนพูดมาก ความอดกลั้นจากคนที่ไม่อดกลั้น และความเมตตาจากคนที่ไร้เมตตา กระนั้น - แปลกจริง - ข้าฯกลับไม่รู้คุณครูเหล่านี้ 

- Kahlil Gibran

The time to stop talking is when the other person nods his head affirmatively but says nothing. 

เวลาที่จะหยุดพูดคือเมื่อคนอื่นพยักหน้ารับ แต่ไม่พูดอะไร 

- Henry S. Haskins

Some people are afraid of what they might find if they try to analyze themselves too much, but you have to crawl into your wounds to discover where your fears are. Once the bleeding starts, the cleansing can begin. 

บางคนกลัวสิ่งที่พวกเขาอาจเจอหากพยายามวิเคราะห์ตนเองมากเกินไป แต่คุณต้องคลานเข้าไปในบาดแผลของคุณเพื่อที่จะค้นหาว่า ความกลัวของคุณอยู่ตรงไหน เมื่อเลือดเริ่มไหล การชำระแผลก็สามารถเริ่มต้นได้ 

- Tori Amos

Intimacy is what makes a marriage, not a ceremony, not a piece of paper from the state. 

การประสานกายใจเป็นหนึ่งเดียวคือสิ่งที่สร้างการแต่งงาน ไม่ใช่พิธีวิวาห์
ไม่ใช่กระดาษแผ่นหนึ่งจากทางราชการ 

 - Kathleen Norris 

A great marriage is not when the 'perfect couple' comes together. It is when an imperfect couple learns to enjoy their differences.

การแต่งงานที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เมื่อ 'คู่เพอร์เฟ็กต์' มาพบกัน
 มันคือเมื่อคู่ที่ไม่เพอร์เฟ็กต์เรียนรู้ที่จะรื่นรมย์กับความแตกต่างของพวก เขา 

- Dave Meurer
"Daze of Our Wives"

Man is a credulous animal, and must believe something; in the absence of good grounds for belief, he will be satisfied with bad ones. 

มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่เชื่อง่าย และต้องเชื่ออะไรสักอย่าง เมื่อไม่มีรากฐานดีสำหรับความเชื่อ ก็จะพอใจกับอันที่ไม่ดี 

- Bertrand Russell (1872 - 1970), 
Unpopular Essays (1950), 
"Outline of Intellectual Rubbish"

If all the rich people in the world divided up their money among themselves there wouldn't be enough to go around. 

ถ้าคนร่ำรวยทั้งหมดในโลกแบ่งเงินทองของพวกเขาแก่กันและกัน จะไม่มีเงินพอให้แบ่ง 

- Christina Stead 
(1903 - 1983)
House of All Nations (1938)

When the character of a man is not clear to you, look at his friends. 

เมื่อบุคลิกของใครคนหนึ่งไม่ชัดเจน ดูที่เพื่อนของเขา 

- สุภาษิตญี่ปุ่น 


Hold a true friend with both hands. 

จงโอบกอดเพื่อนแท้ไว้ด้วยมือทั้งสองข้าง 

- สุภาษิตไนจีเรีย


The hatred you're carrying is a live coal in your heart - far more damaging to yourself than to them. 

ความเกลียดชังที่เจ้าแบกไว้คือถ่านไฟร้อนแดงในหัวใจของเจ้า ทำลายตัวเจ้าเองมากกว่าผู้อื่น

- Lawana Blackwell,
The Dowry of Miss Lydia Clark (1999)

The most important thing in communication is to hear what isn't being said. 

สิ่งสำคัญที่สุดในการสื่อสารคือ การฟังสิ่งที่ไม่ได้ถูกพูด 

- Peter Drucker
(นักเขียน ที่ปรึกษาทางการจัดการซึ่งมีชื่อเสียง)


I will love the light for it shows me the way, yet I will endure the darkness for it shows me the stars.
ฉันจะรักแสงสว่างเพราะมันส่องสว่างทางให้ฉัน 
กระนั้นฉันจะผ่านทนความมืดเพราะมันแสดงดวงดาราแก่ฉัน 

- Og Mandino 1923 - 1996 To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.

 การมีสติรับรู้ว่าคุณเขลาคือก้าวสำคัญสู่ความรู้ 

- Benjamin Disraeli
1804 - 1881


Everything has its wonders, even darkness and silence, and I learn whatever state I am in, therein to be content.

สรรพสิ่งมีความพิศวงของมัน แม้แต่ความมืดและความเงียบ
และฉันเรียนรู้ทุกสถานะที่ฉันเป็นอยู่และพึงใจในจุดนั้น

Helen Keller 1880 - 1968

Creativity is the power to connect the seemingly unconnected. 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นพลังอำนาจเชื่อมสิ่งที่ดูผิวเผินไม่เชื่อมกัน 

- William Plomer 
นักเขียน 

Creativity is not the finding of a thing, but the making something out of it after it is found.

ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่การค้นพบสิ่งของ แต่เป็นการสร้างบางสิ่งจากสิ่งที่ถูกค้นพบแล้ว 

- James Russell Lowell 
นักเขียน กวี ชาวอเมริกัน

What this country needs is more free speech worth listening to. 

สิ่งที่ประเทศนี้ต้องการคือการพูดอย่างเสรีซึ่งมีค่าควรฟัง 

- Hansell B. Duckett 


The greatest conflicts are not between two people but between one person and himself. 

ความขัดแย้งที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่ระหว่างคนสองคน แต่ระหว่างคนคนหนึ่งกับตัวเขาเอง 

- Garth Brooks


Gratitude is the memory of the heart.

ความรู้คุณเป็นความทรงจำของหัวใจ

สุภาษิตอิตาเลียน


If your success is not on your own terms, if it looks good to the world but does not feel good in your heart, it is not success at all. 

ถ้าความสำเร็จของคุณมิได้เป็นไปตามที่คุณกำหนด ถ้ามันดูดีต่อโลกภายนอก แต่ไม่ทำให้คุณรู้สึกดีด้วย มันก็ไม่ใช่ความสำเร็จอะไรเลย 

- Anna Quindlen


ไม่สำคัญว่าเจ้าไปช้าเพียงไร ตราบที่เจ้าไม่หยุด 

- ขงจื๊อ

ผู้ทำผิดแล้วไม่แก้ไข กำลังทำผิดอีกครั้งหนึ่ง 

- ขงจื๊อ 


Any man whose errors take ten years to correct is quite a man. 

ใครก็ตามที่ความผิดพลาดของเขาใช้เวลานานถึงสิบปีในการแก้ไข เป็นคนที่ใช้การได้ 

 - J. Robert Oppenheimer
นักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน
(พูดถึงไอน์สไตน์)


Humor is by far the most significant activity of the human brain.

อารมณ์ขันเป็นกิจกรรมสำคัญที่สุดของสมองมนุษย์

Edward De Bono 
Humor is also a way of saying something serious. 

อารมณ์ขันก็เป็นอีกทางหนึ่งในการพูดเรื่องซีเรียส 

- T. S. Eliot (1888 - 1965)

The significant problems we have cannot be solved at the same level of thinking with which we created them. 

ปัญหาสำคัญต่างๆ ที่เรามีไม่อาจแก้ไขได้ด้วยระดับความคิดที่เราสร้างพวกมันขึ้นมา 

- Albert Einstein 


The best way to escape from a problem is to solve it.

ทางดีที่สุดในการหนีปัญหาคือแก้ไขมัน 

- Alan Saporta


Appearances often are deceiving. 

เปลือกนอกมักหลอกตา 

- Aesop (620 BC - 560 BC)
อีสป จากนิทานอีสปเรื่อง The Wolf in Sheep's Clothing


Knowledge is of two kinds. We know a subject ourselves, or we know where we can find information on it. 

ความรู้มีสองชนิด เรารู้วิชาหนึ่งด้วยตัวเอง หรือเรารู้ว่าจะหามันได้ที่ใด 

- Samuel Johnson 
(1709 - 1784) 


To acquire knowledge, one must study; but to acquire wisdom, one must observe. 

เป็นเจ้าของความรู้โดยการเรียน เป็นเจ้าของปัญญาโดยการสังเกต 

- Marilyn vos Savant

Sports do not build character. They reveal it. 

กีฬามิได้สร้างอุปนิสัย แต่เผยมันออกมา 

- Heywood Broun

The greatest mistake you can make in life is to be continually fearing you will make one. 

ความผิดพลาดใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถทำได้ในชีวิตคือความกลัวอย่างต่อเนื่องว่าคุณจะทำมัน 

- Elbert Hubbard 
(1856 - 1915)

To live a creative life, we must lose our fear of being wrong. 

ในการมีชีวิตแบบสร้างสรรค์ เราต้องลบความกลัวที่จะผิดพลาด 

- Joseph Chilton Pearce


จงปรับปรุงจิตใจให้ดีอยู่เสมอ อย่าให้กิเลสเกิดขึ้นมา ก็จะพบความเย็นที่นี่และเดี๋ยวนี้ ทำสมาธิให้ถูกต้อง กิเลสเกิดไม่ได้ ก็เย็นๆ หายใจเข้าก็เย็น หายใจออกก็เย็น หายใจเข้าก็เย็น หายใจออกก็เย็น อยู่กับพระนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้; หายใจออก หายใจเข้า หายใจออกด้วยความรู้สึกว่าเย็น - เย็น - เย็น เพราะไม่มีกิเลส มีนิพพานกันที่นี่ อย่างนี้, แม้จะเป็นนิพพานน้อยๆ อย่างนี้ ก็ให้ทำไปเถอะ มันจะได้ค่อยๆ มากขึ้น จะค่อยๆ รู้จักมากขึ้น รู้จักทำให้มีมากขึ้นๆ จนกว่า จะสมบูรณ์หรือเต็มเปี่ยมแห่งความเย็น 

- พุทธทาสภิกขุ

We cannot direct the wind, but we can adjust the sails. 

เราไม่สามารถกำหนดทิศลม แต่เราสามารถปรับใบเรือ 

- Bertha Calloway

Honesty is the first chapter in the book of wisdom. 

ความซื่อสัตย์เป็นบทแรกของหนังสือแห่งปัญญา

- Thomas Jefferson 

Honesty is something you can't wear out

ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่คุณไม่มีวันใช้จนชำรุด

- Waylon Jennings
นักดนตรีอเมริกัน
Your living is determined not so much by what life brings to you as by the attitude you bring to life; not so much by what happens to you as by the way your mind looks at what happens. 

การมีชีวิตอยู่ของเจ้ามิได้ถูกกำหนดโดยสิ่งที่ชีวิตนำมาให้มากเท่าทัศนคติ ที่เจ้านำสู่ชีวิต มิได้ถูกกำหนดโดยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้ามากเท่าวิธีที่ใจของเจ้ามองสิ่งที่ เกิดขึ้น 

- Kahlil Gibran 

Be as careful of the books you read, as of the company you keep; for your habits and character will be as much influenced by the former as by the latter. 

จงระวังหนังสือที่คุณอ่าน เช่นเดียวกับคนที่คุณคบ
 เพราะความเคยชินกับอุปนิสัยของคุณจะได้รับอิทธิพลจากสองอย่างนี้ 

- Paxton Hood

Give me where to stand, and I will move the earth.

จงให้ที่ข้าฯยืน แล้วข้าฯจักเคลื่อนโลก

- Archimedes 
(287 BC - 212 BC)


อันใดเดือดร้อนเขาสบายเรา อย่าทำ
อันใดเดือดร้อนเราสบายเขา อย่าทำ
อันใดเดือดร้อนเขาเดือดร้อนเรา ก็อย่าทำ
อันใดไม่เดือดร้อนเขา ไม่เดือดร้อนเรา จงพูด จงคิด และกระทำเถิด 

- พุทธดำรัส 


ฉลาดอย่างไม่ซื่อ ก็คือฉลาดไปเข้าคุกเข้าตะราง สุดปลายทางก็คือนรก

ถ้าซื่ออย่างไม่ฉลาด ก็คือเซ่อ เหมือนคนละเมอเดินไปตกบันไดตาย

ผู้กินอยู่เกินพอดี จงเตรียมตัวไว้ให้เต็มที่ เพื่อพบกับความไม่มีอะไรจะกิน


- พุทธทาสภิกขุ

The greatest mistake you can make in life is to be continually fearing you will make one.

ความผิดพลาดยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณก่อในชีวิตคือความกลัวต่อเนื่องว่าคุณจะทำผิดพลาดสักครั้ง

- Elbert Hubbard 
(1856 - 1915) 


Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less.

ไม่มีอะไรในชีวิตที่ต้องกลัวหรอก มันเป็นเพียงเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจต่างหาก ตอนนี้คือเวลาที่จะเข้าใจมากขึ้น เพื่อที่เราจะกลัวน้อยลง

- Marie Curie 
(1867 - 1934)


It’s never too late - in fiction or in life to revise.

มันไม่เคยช้าเกินไป ในนิยายหรือชีวิตจริง ที่จะปรับปรุงแก้ไข

- Nancy Thayer

It is better to offer no excuse than a bad one.

ไม่แก้ตัวเสียยังดีกว่าแก้ตัวน้ำขุ่นๆ

- George Washington 
(1732 - 1799)
ประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกา

A friend is someone who will help you move. 
A real friend is someone who will help you move a body.

เพื่อนคือคนที่ช่วยคุณย้ายของ
เพื่อนแท้คือคนที่ช่วยคุณย้ายศพได้

- นิรนาม

All life is an experiment. The more experiments you make the better. 

ชีวิตทั้งชีวิตก็คือการทดลอง ยิ่งทดลองมากเท่าไรก็ยิ่งดี

- Ralph Waldo Emerson 


Nothing is a waste of time if you use the experience wisely. 

ไม่มีอะไรที่เป็นการเสียเวลา หากคุณใช้ประสบการณ์อย่างฉลาด

- Auguste Rodin


Forgiveness means letting go of the past. 

อภัยทานหมายถึงการปล่อยวางอดีต

- Gerald Jampolsky

ชีวิตก็เช่นการปลูกต้นไม้สองต้นคู่กัน บางครั้งต้นหนึ่งบานสะพรั่ง ต้นหนึ่งเหี่ยวเฉา เมื่อเข้าใจเซน ก็สามารถปล่อยให้ต้นเหี่ยวเฉาเหี่ยวเฉาไป ปล่อยให้ต้นบานสะพรั่ง บานสะพรั่งไป 

- มังกรเซน

The man who reads nothing at all is better educated than the man who reads nothing but newspapers. 

คนที่ไม่อ่านอะไรเลยมีการศึกษากว่าคนที่อ่านแต่หนังสือพิมพ์ 

- Thomas Jefferson
ประธานาธิบดีคนที่ 3 สหรัฐอเมริกา

ปรโลก แปลว่า โลกอื่น เขามักจะแปลกันว่า โลกหน้า โลกข้างหน้า ก็หมายความว่า ต่อตายแล้วอีกนั่นแหละ แต่ว่า ปรโลก ตัวหนังสือแปลว่า โลกอื่น ปร แปลว่า อื่น โลกอื่นจากที่เรารู้จักมัน มีอยู่เดี๋ยวนี้พร้อมกัน เคียงคู่กันกับโลกนี้...

ที่จริงโลกอื่นน่ะ มีอยู่พร้อมกันกับโลกนี้ ที่นี่เวลานี้ คือพอเราจิตหมกมุ่นเป็นนรก มันกก็มีนรกเข้ามาในจิตนี้ โลกอื่นมันมาเยี่ยมเราแล้ว พอเรามีพอใจในสวรรค์สบาย อ้ายโลกสวรรค์ มันก็เยี่ยมเข้ามาในจิตนี้แล้ว โลกอื่นนั้นมันถึงได้โดยจิตใจ...

จิตใจนั้นมีสภาพเหมือนกับอยู่ในโลกไหนก็ได้ ถ้ามันร้อนก็เรียกว่าอยู่ในโลกนรก เมื่อจิตใจสะดวก สบาย สนุกสนาน ก็เรียกว่า อยู่ในโลกสวรรค์ จิตใจไม่เป็นนรก ไม่เป็นสวรรค์ นี้มันเหนือโลกเป็นนิพพาน พอกลัวก็อยู่ในโลกอสูรกาย พอเราหิวมันก็อยู่ในโลกของเปรต พร้อมเสมอที่จะเข้ามาด้วยจิตที่มันตั้งไว้ผิด ถ้ามันผิดไปจากธรรมดา ก็เรียกว่าโลกอื่นทั้งนั้น ถ้ามนุษย์อยู่ในความรู้สึกตามธรรมดา ก็อยู่ในโลกนี้ตามธรรมดาของมนุษย์ ถ้ามันผิดไปเปลี่ยนไปมันก็เป็นโลกอื่นแล้ว ฉะนั้น ระวังอย่าอยู่ในโลกอื่น มันอยู่ที่ปลายจมูกคุณนั่นแหละ ดูให้ดีๆ เถอะ มันจะเปลี่ยนเป็นโลกอื่นเมื่อไรก็ได้ นี่คำว่า “โลกอื่น” ตามธรรมะที่แท้จริงเป็นอย่างนี้

- พุทธทาสภิกขุ

Of all the traps and pitfalls in life, self-disesteem is the deadliest, and the hardest to overcome, for it is a pit designed and dug by our own hands, summed up in the phrase, “It’s no use - I can’t do it” 

ในบรรดากับดักและหลุมพรางทั้งหมดในชีวิต การดูถูกตัวเองอันตรายและยากที่สุดที่จะเอาชนะ เพราะมันเป็นหลุมที่ออกแบบและขุดด้วยมือของเราเอง สรุปด้วยวลี “ไม่มีประโยชน์ -ฉันทำไม่ได้” 

- Maxwell Maltz
ศัลยแพทย์-นักเขียน ชาวอเมริกัน

When the student is ready. . . the lesson appears.

เมื่อนักเรียนพร้อม บทเรียนจึงปรากฏ

- Gene Oliver


Only those who have learned the power of sincere and selfless contribution experience life’s deepest joy: true fulfillment. 

มีแต่ผู้ที่เรียนรู้พลังของการให้อย่างจริงใจและไร้อัตตารับรู้ความสุขที่ลึกล้ำที่สุด - การบรรลุที่แท้จริง 

- Anthony Robbins


If I had to select one quality, one personal characteristic that I regard as being most highly correlated with success, whatever the field, I would pick the trait of persistence. Determination. The will to endure to the end, to get knocked down seventy times and get up off the floor saying, “Here comes number seventy-one!” 

ถ้าหากข้าพเจ้าต้องเลือกคุณสมบัติสักอย่าง คุณลักษณ์พิเศษส่วนตัวที่ข้าพเจ้าเห็นว่าส่งผลต่อความสำเร็จอย่างที่สุด ไม่ว่าจะเป็นวงการใด ข้าพเจ้าขอเลือกคุณสมบัติของการกัดไม่ปล่อย ความมุ่งมั่น พลังที่จะสู้จนจบเกม ล้มลงเจ็ดสิบครั้งและยังลุกขึ้นมาบอกว่า “หมายเลขเจ็ดสิบเอ็ดมาถึงแล้ว!” 

- Richard M. DeVos
นักธุรกิจอเมริกัน ผู้ร่วมก่อตั้งแอมเวย์

There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.

ไม่มีสูตรลับสำหรับความสำเร็จ มันเป็นผลของการเตรียมการณ์ 
ทำงานหนัก และเรียนรู้จากความผิดพลาด

- นายพลคอลิน พาวเวลล์ (Colin Powell) Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.

ความล้มเหลวจำนวนมากในชีวิตคือคนที่ไม่รู้เลยว่าพวกเขาเฉียดใกล้ความสำเร็จแค่ไหนตอนที่พวกเขายอมแพ้

- ธอมัส เอดิสัน (Thomas A. Edison)

The most wasted of all days is one without laughter.

วันที่เสียเปล่าที่สุดคือวันที่ปราศจากการหัวเราะ

- E. E. Cummings (1894 - 1962) 


Laughter is the closest distance between two people.

การหัวเราะเป็นระยะห่างที่ใกล้ที่สุดของคนสองคน

- Victor Borge (1909 - 2000)

ผู้ใดที่แสวงหาชื่อเสียงโดยเสี่ยงต่อการสูญเสียตัวตนมิใช่ปราชญ์ 

- จวงจื๊อ


When you encounter difficulties and contradictions, do not try to break them, but bend them with gentleness and time.

เมื่อท่านเผชิญความลำบากและความขัดแย้ง อย่าพยายามหักหาญ 
แต่จงดัดมันด้วยความอ่อนโยนและเวลา

- Saint Francis de Sales 
(1567 - 1622)


When you reach for the stars you may not quite get one, but you won't come up with a handful of mud either.

เมื่อคุณยื่นมือไขว่คว้าดวงดาว คุณอาจไม่ได้ดาวสักดวง แต่มือจะไม่เปื้อนโคลนแน่นอน

- Leo Burnett

Change before you have to.

จงเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณจะถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลง

- Jack Welch 
ซีอีโอบริษัท General Electric (1981-2001)


One loyal friend is worth ten thousand relatives.

เพื่อนซื่อสัตย์คนเดียวมีค่าเท่ากับญาติหมื่นคน 

 - Euripides
ปราชญ์กรีกโบราณ
(480-406 BC)

Deeds, not stones, are the true monuments of the great.

คุณงามความดี - ไม่ใช่ศิลา คืออนุสาวรีย์ของคนยิ่งใหญ่

- John L. Motley 
(1814 - 1877)Photo: Silverback gorilla eating roots


Before you come alive, life is nothing; it’s up to you to give it a meaning and value is nothing else but the meaning that you choose.

ก่อนที่คุณเกิดมา ชีวิตคือความไม่มี มันขึ้นกับคุณที่จะให้ความหมายกับมัน
 และคุณค่าก็ไม่มีอะไรอื่นใดนอกจากความหมายที่คุณเลือก Photo: Monarch butterflies


Man is fully responsible for his nature and his choices.

 มนุษย์รับผิดชอบเต็มที่ต่อธรรมชาติและทางเลือกของเขา 

- Jean-Paul Sartre  Photo: Autumn landscape


Sometimes when you sacrifice something precious, you’re not really losing it. 
You’re just passing it on to someone else.

บางครั้งเมื่อคุณเสียสละบางสิ่งที่มีค่า คุณไม่ได้สูญเสียมัน คุณเพียงแต่ส่งผ่านมันต่อให้คนอื่น

- Mitch Albom
จากหนังสือ The Five People You Meet in HeavenPhoto: Sunrise over hills


We are here on Earth to do good to others. What the others are here for, I don’t know.

เรามาอยู่ในที่นี่บนโลกเพื่อทำดีต่อคนอื่น แต่คนอื่นมาอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไร ข้าพเจ้าไม่รู้

- W. H. AudenPhoto: Florida swamp


What we do for ourselves dies with us. What we do for others and the world remains and is immortal.

สิ่งที่เราทำเพื่อตัวเองตายไปกับเรา สิ่งที่เราทำเพื่อคนอื่นและโลกดำรงอยู่อย่างอมตะ

- Albert PinePhoto: Storm clouds over canyons


Decisions are made by people who have time, not people who have talent.

When two men in business always agree, one of them is unnecessary.

เมื่อคนสองคนในธุรกิจเห็นด้วยกันเสมอ ก็ไม่มีความจำเป็นต้องมีหนึ่งในนั้น

- William Wrigley Jr. Photo: Lake reflection


Your most unhappy customers are your greatest source of learning.

ลูกค้าคนที่ไม่แฮปปี้ที่สุดของคุณคือแหล่งการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

- Bill GatesPhoto: Archway at night


การตัดสินใจกระทำโดยคนที่มีเวลา ไม่ใช่คนทืี่มีความสามารถพิเศษ 

- Scott Adams Photo: Lightning and dark storm clouds


The time you enjoy wasting is not wasted time.

เวลาที่เสียไปอย่างมีความสุขไม่ใช่เวลาที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์

- Bertrand RussellPhoto: Dust tornado


Laziness is nothing more than the habit of resting before you get tired.

ความเกียจคร้านไม่มีอะไรมากกว่านิสัยชอบพักก่อนเหนื่อย

- Jules Renard Photo: Dead Sea


The second half of a man's life is made up of nothing but the habits he has acquired during the first half.

ครึ่งหลังของชีวิตคนมิได้ประกอบด้วยอะไรนอกจากนิสัยที่เขาสะสมมาระหว่างครึ่งแรก

- Fyodor DostoevskyPhoto: Underground canal


If you want your life to be more rewarding, you have to change the way you think.

ถ้าคุณต้องการให้ชีวิตคุณมีค่าตอบแทนมากขึ้น คุณต้องเปลี่ยนวิธีคิด

- Oprah Winfrey 

Photo: Children feeding a baby


Though I am grateful for the blessings of wealth, it hasn’t changed who I am. My feet are still on the ground. I’m just wearing better shoes. 

ถึงแม้ว่าฉันสำนึกรู้คุณความร่ำรวยที่ฟ้าประทาน มันไม่ได้เปลี่ยนฉันสักนิด 
สองเท้าของฉันยังแตะพื้นดิน ฉันเพียงแต่สวมรองเท้าที่ดีขึ้นเท่านั้น

- Oprah WinfreyPhoto: Snow-covered canyons


A successful marriage requires falling in love many times, always with the same person.

การแต่งงานที่ประสบความสำเร็จต้องมีการตกหลุมรักหลายๆ ครั้ง - กับคนเดิมเสมอ

- Mignon McLaughlinPhoto: Portrait of a cowboyDon’t worry about the world coming to an end today. It’s already tomorrow in Australia.

อย่ากังวลว่าโลกจะแตกในวันนี้เลย วันนี้ได้เป็นวันพรุ่งนี้แล้วในออสเตรเลีย 
(เวลาในออสเตรเลียเร็วกว่าอเมริกา - ผู้แปล)

- Charles M. Schulz
(1922 - 2000)
ผู้เขียนการ์ตูน PeanutsPhoto: Hotel shaped like a pyramid


Life’s a voyage that’s homeward bound.

ชีวิตคือการเดินทางกลับสู่จุดกำเนิด

- Herman MelvillePhoto: Aerial view of a snowy park


He who is not very strong in memory should not meddle with lying.

คนที่ความจำไม่ดีไม่ควรยุ่งกับการโกหก

- Michel de MontaignePhoto: Three girls smiling


The time to repair the roof is when the sun is shining.

เวลาซ่อมหลังคาคือเมื่ออาทิตย์สาดส่อง

- John F. KennedyPhoto: Mountain reflection


The only way to discover the limits of the possible is to go beyond them into the impossible.

ทางเดียวที่จะค้นพบข้อจำกัดของความเป็นได้ก็คือการล่วงล้ำเข้าไปในพื้นที่ของความเป็นไปไม่ได้

- Arthur C. Clarke Technology and the Future
ศึกษาอดีต หากเจ้าปรารถนาจะกำหนดอนาคต

ขงจื๊อPhoto: Tribesman


We are inclined to believe those whom we do not know because they have never deceived us.

เรามีแนวโน้มที่จะเชื่อคนที่เราไม่รู้จัก เพราะพวกเขายังไม่เคยหลอกเรา

- Samuel Johnson  

(1709 - 1784)Photo: Market seen through a window


Our dilemma is that we hate change and love it at the same time; what we really want is for things to remain the same but get better.

ทางไม่อยากเลือกของเราคือเราเกลียดและรักการเปลี่ยนแปลงในเวลาเดียวกัน สิ่งที่เราต้องการจริงๆ คือการอยากให้สิ่งต่างๆ เหมือนเดิม แต่ดีขึ้น

- Sydney J. Harris  นักหนังสือพิมพ์และนักเขียนชาวอเมริกัน

Photo: Woman standing near the corner of a building


ข้อแตกต่างระหว่างเจ้านายกับผู้นำ

The boss drives his men; the leader coaches them.


The boss inspires fear; the leader inspires enthusiasm.

The boss says “I”; the leader says “We”.

The boss assigns tasks; the leader sets the pace.

The boss fixes blame for the breakdown; the leader fixes the breakdown.

The boss knows how it’s done; the leader shows how.

The boss makes work a drudgery; the leader makes it a game.

The boss says “Go!”; the leader says “Let’s go!”


เจ้านายผลักดันคนของเขา ผู้นำช่วยสอนคน

เจ้านายกระตุ้นให้เกิดความกลัว ผู้นำทำให้เกิดความกระตือรือร้น

เจ้านายบอก “ฉัน” ผู้นำบอก “เรา”

เจ้านายสั่งงาน ผู้นำกำหนดจังหวะของงาน

เจ้านายกล่าวโทษคนที่ทำให้งานล้มเหลว ผู้นำแก้ไขงานที่ล้มเหลว

เจ้านายรู้ว่าทำงานอย่างไร ผู้นำแสดงให้เห็นว่าทำอย่างไร

เจ้านายทำให้งานน่าเบื่อ ผู้นำทำให้มันเป็นเกมสนุก

เจ้านายบอกว่าไป! ผู้นำบอกว่า เราไปด้วยกันPhoto: Driveway lined with trees and flowering bushes


Good taste is the worst vice ever invented.

รสนิยมที่ดีเป็นอบายมุขที่แย่ที่สุดที่ถูกประดิษฐ์มา

- Edith Sitwell

(1887 - 1964)Photo: Men in suits and hats holding umbrellas


Everyone has his burden; what counts is how you carry it.

ทุกๆ คนมีภาระที่ต้องแบก สิ่งที่ต้องคิดคือคุณจะแบกมันยังไง

- Joe Brown and David BrownPhoto: Couple dancing the tango


It is not who is right, but what is right, that is of importance.

ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ใครถูก แต่ที่อะไรถูกต่างหาก

- Thomas H. Huxley

(1825 - 1895)Photo: Winter landscape


It matters not how a man dies, but how he lives.

ไม่สำคัญว่าเราตายยังไง แต่สำคัญที่ใช้ชีวิตอย่างไร

- Samuel Johnson

(1709 - 1784)Photo: Street scene


ตนเตือนตนของตนให้พ้นผิด

ตนเตือนจิตตนได้ใครจักเหมือน

ตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือน

ตนแชเชือนใครจักช่วยให้ป่วยการกวีนิรนาม


1 ความคิดเห็น:

 1. เมื่ออ่านไป คิดไป ทบทวนไป

  ก็ยาวไป

  ถ้าอ่านผ่านไปเรื่อย ๆ

  คงพอดี

  ขอบคุณที่รวบรวมมาให้อ่าน

  ใช้เวลานานทีเดียว

  ภาพที่เลือกมาแต่ละภาพน่าสนใจมากค่ะ

  :)

  ตอบลบ

2leep.com