2554-08-06

การต่อสู้ของข้าพเจ้า : MEIN KAMPF

หมวดหมู่ : หนังสือ
ประเภท: ประวัติ
ผู้ประพันธ์: อดอล์ฟ ฮิตเลอร์
เจ้าของหนังสือ เอ SR400 แปลโดย ศป
รายละเอียด : การต่อสู้ของข้าพเจ้า อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ได้ถ่ายทอดชีวประวัติตัวเอง อุดมการทางการเมือง แนวคิด นโยบายของพรรคนาซีแบบชาตินิยมสุดขั้ว หระหว่างที่ถูกคุมขังที่คุก Landsberg
การสร้างชาติ จนนำไปสู่มหาสงครามโลกครั้งที่ 2 มนุษยชาติต้องสังเวยชีวิตกว่า 70 ล้านคน ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ในหนังสือแห่งศตววรรษที่ 20  และเป็นหนังสือต้องห้ามของห้องสมุดในหลายประเทศ

ข้าพเจ้าจะต่อสู้เพื่อสิ่งที่ข้าพเจ้ารัก
และจะรักในเมื่อข้าพเจ้านับถือ 
และจะนับถือในสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้
(โดยละเอียดแจ่มแจ้งแล้วเท่านั้น.)จิตวิทยาแห่งมวลชนย่อมจะไม่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้เพียงครึ่ง ๆ
กลาง ๆ หรือความอ่อนแอ
มงกุฏที่จะสวมศีรษะของเขาคงจะไม่ใช่อื่นไกล นอกจากจะเป็นพวงหรีดสำหรับฝังศพเชื้อชาติมนุษย์นั่นเอง และดาวนพเคราะห์นี้ก็คงจะต้องดำเนินไปในห้วงเวหาอีกครั้ง โดยไม่มีมนุษย์เหลืออยู่ดั่งเช่นที่เป็นอยู่แล้วเมื่อหลายล้านปีที่ล่วงมาแล้วนั้น.
โลกนี้มิใช่สำหรับเชื้อชาติที่มีหัวใจเป็นเหยี่ยว
มอลเค่ กล่าวว่า...
 "ในการสงคราม ประโยชน์อันสำคัญที่สุดก็คือทำให้สงครามสิ้นสุดลงโดยเร็ว"ยิวส์ไม่ถือขอบเขตใดเป็นอาณาเขตของตน 
เชื้อชาติที่ดีย่อมจะต้องมีประเทศ มีอาณาเขตที่ควรสงวนเป็นความจริงเทพีแห่งสันติสุขไม่อาจเคลื่อนไหวได้
ถ้าไม่มีเทพแห่งสงครามตามมาด้วยผู้ที่แข็งแรงย่อมจะเป็นคนแข็งแรงที่สุด
เมื่ออยู่แต่ลำพัง"ตายอย่างชาวบาวาเรียนดีกว่าอยู่อย่างเหลวไหลเช่นปรัสเซียน"สิ่งใดที่เจ้าทำลงไปจะต้องสำเร็จโดยสมบูรณ์

1 ความคิดเห็น:

2leep.com