2554-08-01

แมวเก้าชีวิตSelf-conquest is the greats of victory.

การชนะใจตนเอง คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

So much to do ,so little done.
งานยิ่งทำมากเท่าใด ก็ยิ่งเสร็จน้อยเท่านั้น

Heaven ne'er helps the men who will not act.
สวรรค์ไม่เคยช่วยบุคคลผู้ซึ่งไม่ทำงาน

Never give advice unless asked.
อย่าให้คำแนะนำจนกว่าจะถูกขอร้อง

Nevre give advice in a crowd
อย่าให้คำแนะนำท่ามกลางฝูงชน

Grey hair is a of age, not of wisdom.
ผมหงอกเป็นสัญญาลักษณ์ของอายุ ไม่ใช่ปัญญา

Well begun is half done.
เริ่มต้นดีเหมือนงานนั้นเสร็จไปครึ่งหนึ่ง

A bird in the hand is worth two in the bush.
นกตัวเดียวในมือมีค่าเท่ากับนกสองตัวในพุ่มไม้

Birds of a faether will flock together.
นกที่มีขนอย่างเดียวกัน ย่อมจะอยู่รวมกัน

Blood is thicker than water.
เลือดข้นกว่าน้ำ

Better is half a loaf than no bread.
ขมนปังครึ่งก้อนดีกว่าไม่มีเลย

While I breathe , I hope.
ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ ฉันก็ยังมีหวัง

When tha cat's away the mice will play.
เมื่อแมวไม่อยู่หนูก็ยังคนอง

Spare the rod and spoil the child.
ทิ้งไม้เรียวจะทำให้เด็กเสีย

It is a wise father that know his own child.
พ่อที่ฉลาดเท่านั้นจึงจะรู้จักบุตรของตนดี

The less men think, the more they talk.
คนที่คิดน้อยมักพูดมาก

A bad officer is more danggerous than hundred bandits.
เจ้าหน้าที่ชั่วคนเดียว เป็นอันตรายมากกว่าโจร 100 คน

Disappointment is the nurse of wisdom.
ความผิดหวังเป็นสิ่งค้ำชูสติปัญญา

No one can disgrace us but ourselves.
ไม่มีใครทำให้เราเสียเกียรติได้ นอกจากตัวเอง

Do good , receive good ; Do evil, receive evil.
ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว

Early to bed and early to rise.
นอนหัวค่ำตื่นแต่เช้า

Makes a man healthy , weathy and wise.
สุขภาพดี มีทรัพย์ และฉลาด

Thou shouldst eat to live ; not live to eat.
ควรกินเพื่อมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน

Man is his own worst enemy.
ตนเองนั่นแหละเป็นศัตรูที่สำคัญที่สุด ของตนเอง

All is fair in love and war.
ทุกสิ่งย่อมยุติในความรักและสงคราม

A fool and his money are soon parted.
คนโง่และเงินอยู่รวมกันไม่ได้นาน

Good to forgive ; best to forget.
การอภัยนั้นดี แต่ลืมเสียนั้นดีที่สุด

Forgive others often , but yourself never.
จงให้อภัยคนอื่นเสมอ แต่อย่าให้อภัยตนเอง

A friend in need is a friend indeed.
มิตรในยามต้องการคือมิตรแท้

God helps those who help themselves.
พระเจ้าช่วยคนที่ช่วยตนเอง

The fox changes his skin but not his habits.
สนัขจิ้งจอกเปลี่ยนสีได้ แต่เปลี่ยนนิสัยไม่ได้

Everyone speaks of happiness , but few know it.
ใครๆก็พูดถึงความสุข แต่น้อยคนที่รู้ว่าความสุขคืออะไร

Two heads are better than one.
สองหัวดีกว่าหัวเดียว

Honesty is the best policy.
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นแนวทางที่ดีที่สุด

Hope is the poor man bread.
ความหวังคือขนมปังของคนจน

Lost time is never found again.
เวลาที่เสียไปย่อมหาไม่ได้อีก

One cannot know everything.
คนเราจะรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างหาได้ไม่

Like mother , like daughter.
ดูนางให้ดูแม่

The lion is not so fierce as they paint him.
สิ่งโตย่อมไม่ดุร้าย ดังที่คนป้ายสีให้มัน

Our first and last love is self-love.
ความรักครั้งแรกและครั้งสุดท้ายคือรักตนเอง

Behind bad luck comes good luck.
โชคดีย่อมตามหลังโชคร้าย

The nearer the bone the sweeter the meat.
ยิ่งใกล้กระดูกเนื้อยิ่งหวาน

Money is a good servant , but a bad master.
เงินเป็นผู้รับใช้ที่ดี แต่เป็นนายที่เลว

When money spaeks the truth is silent.
เมื่อเงินพูด ความจริงก็เงียบ

Music is the universal language of mankind.
ดนตรีคือภาษาสากล ของมนุษยชาติ

Newspaper are the wood mirror.
หนังสือพิมพ์เป็นกระจกเงาของโลก

No man can be a patriot on an emty stomach.
ไม่มีใครเป็นผู้รักชาติได้ ในยามที่ท้องว่าง

The will of the people is the best law.
ความต้องการของประชาชนเป็นกฎหมายที่ดีที่สุด

The pen is mightier than the sword.
ปากกามีอำนาจมากกว่าดาบ

He who loves pleasure shall be a poor man.
ผู้ที่รักความสำราญ จะต้องเป็นคนยากจน

It is better to be safe than sorry.
ปลอดภัยย่อมดีกว่าเสียใจ

God hates those who praise themselves.
พระเจ้าทรงเกลียดชังคนที่ยกย่องตนเอง

Prevention is better than cure.
กันดีกว่าแก้
Still water runs deep.
น้ำนิ่งไหลลึก

Death and tax are inevitable.
ความตายเป็นภาษีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

Let a thief to eatch a thief.
จงใช้โจรให้จับโจร

A penny saved is a penny earned.
ประหยัดได้หนึ่งเพนนี เท่ากับหาได้หนึ่งเพนนี

Better an ugly face than an ugly mind.
หน้าตาน่าเกลียด ดีกว่าจิตใจโสมม

United we stand ; devided we die.
รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย

All work and no play make Jack a dull boy.
มีแต่งาน ไม่มีเล่น ทำให้เด็กโง่When the candles are out , all women are fair.
ทุกนางงามสรรพ เมื่อดับเทียน

Charms strike the sight , but merit wins the soul.
เสน่ห์สะดุดตา แต่ความดีชนะใจ

No rose without a thorn.
ไม่มีกุหลาบใดปราศจากหนาม

Big words sedom go with good deeds.
คำโวมิใคร่จะร่วมไปกับการกระทำดี

He who done not go forward stays behind.
บุคคลผู้ไม่ก้าวไปข้างหน้าย่อมอยู่ข้างหลัง

No one is too old to learn.
ไม่มีใครแก่เกินเรียน

There's no place like home.
ไม่มีที่ใดเหมือนบ้าน

Hunger is the best sauce.
ความหิวเป็นซอสที่ดีที่สุด

Fine feathers make fine birds.
ขนงามทำให้นกสวย

A tree is known by its fruit.
ต้นไม้รู้จักโตได้ ด้วยลูกของมัน

It's a poor mouse that has only one hole.
หนูที่น่าสงสารเท่านั้น ที่มีรูเพียงรูเดียว

Enough is better that too mush.
พอดี ดีกว่า มากเกินไป

The more one has , the more one wants.
ยิ่งมีมากเท่าใด ยิ่งต้องการมากเท่านั้น

All is not gold that glitters.
มิใช่ทองอย่างเดียวเท่านั้นที่ส่องแสงวูบวาบ

An old dog does not bark for nothing.
หมาแก่ไม่เห่าก็ไร้ประโยชน์

New brooms sweep clean.
ไม้กวาดใหม่ กวาดสะอาด

Everything must have a beginning.
ทุกสิ่งย่อมมีการเริ่มต้น

Great things have small beginning.
สิ่งใหญ่นั้น ย่อมมาจากการเริ่มต้นที่ดี

Much talk , little work.
พูดมาก ทำงานได้น้อย

Cap in hand never did any harm.
ความสุภาพอ่อนน้อม ไม่เคยทำให้เสียหายอะไรเลย

No smoke without fire.
ไม่มีควัน โดยปราศจากไฟ

Speak is silver , silent is good.
พูดเป็นเงิน เงียบเป็นทอง

Good name is bettter that riches.
มีชื่อเสียงดี ดีกว่ามีทรัพย์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

2leep.com