2554-07-31

30 ข้อคิดในการใช้ชีวิต1. อย่าทำลายความหวังของใคร
 .... เพราะทั้งชีวิต เขาอาจเหลืออยู่แค่นั้นก็ได้ 

2. เมื่อมีคนเล่าว่าเขามีส่วนร่วมในเหตุการณ์สำคัญ
 ... จงเป็นผู้ฟังที่ดี อย่าไปคุยทับ อย่าไปขัดคอ 

3. จงตั้งใจฟังให้ดี
 ... โอกาสทองบางที มันก็มาถึงแบบแว่วๆ เท่านั้น 

4. หยุดอ่านคำอธิบายสถานที่ทางประวัติศาสตร์ตามทางบ้าง 
.... เพราะมีอะไรดีๆ บางอย่างซ่อนอยู่ 

5. จะคิดการใดจงคิดการให้ใหญ่ๆเข้าไว้ 
... แต่ให้เติมความสนุกสนานลงไปด้วยเล็กน้อย 

6. หัดทำสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่นจนเป็นนิสัย 
..... โดยไม่จำเป็นต้องให้เขารับรู้ 

7. จงจำไว้ว่า 
.... ข่าวทุกชนิดล้วนถูกบิดเบือนมาแล้วทั้งนั้น 

8. เวลาเล่นเกมส์กับเด็กๆ 
.... ก็ปล่อยให้เด็กชนะไปเถิด 

9. ใครจะวิจารณ์เรายังไงก็ตาม 
... อย่าเสียเวลาไปตอบโต้ 

10. จงให้โอกาสผู้อื่นเป็นครั้งที่ "สอง" 
.. แต่อย่าให้ถึง "สาม" 

11. อย่าวิจารณ์นายจ้าง
... ถ้าทำงานไม่มีความสุขก็ลาออกดีกว่า 

12. ทำตัวให้สบาย อย่าคิดมาก ถ้าไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายแล้ว
 .... อะไรๆ มันก็ไม่สำคัญอย่างที่คิดไว้แต่แรกหรอก 

13. ใช้เวลาให้น้อยๆ ในการคิดว่า "ใครผิด"
 ... แต่ใช้เวลาให้มากในการคิดว่า "อะไร" เป็นสิ่งที่ผิด 

14. จงจำไว้ว่า เราไม่ได้ต่อสู้กับ "คนโหดร้าย" 
... แต่กำลังสู้กับ "ความโหดร้าย" ในตัวคน 

15. โปรดคิด คิด และคิดให้รอบคอบ
... ก่อนที่จะให้เพื่อนเรา มีภาระในการเก็บรักษาความลับ 

16. เมื่อมีใครมาสวมกอดคุณ 
... ให้เขาเป็นฝ่ายปล่อยก่อน 

17. ยอมที่จะแพ้ในสงครามย่อยๆ 
..... เมือการแพ้นั้น จะทำให้เราชนะในสงครามใหญ่ 

18. เป็นคนถ่อมตน 
... จำไว้ว่า คนอื่นทำอะไรต่อมิอะไรสำเร็จกันมามากมาย ก่อนเราเกิดเสียอีก 

19. ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายสักเพียงใด 
... จงสุขุม เยือกเย็น เข้าไว้ 

20. มีมารยาท และอดทน 
... กับคนที่สูงวัยกว่าเสมอ 

21. อย่าให้ปัญหาเราทำให้คนอื่นต้องเบื่อหน่าย 
.. ถ้ามีใครมาถามว่า "เป็นไง?" ตอบไปเลยว่า "สบายมาก" 

22. อย่าพูดว่าเรามีเวลาไม่พอ 
... เพราะทุกคนในโลกก็มีเวลาวันละ 24 ชั่วโมงเท่ากัน 

23. จงเป็นคนใจกล้าและเด็ดเดี่ยว เมื่อเหลียวไปดูอดีต 
เราจะเสียใจในสิ่งที่จะทำแล้วไม่ได้ทำ มากกว่าเสียใจในสิ่งที่ทำไปแล้ว 

24. ประเมินตนเองด้วยมาตรฐานตัวเอง 
... ไม่ใช่มาตรฐานคนอื่น 

25. จริงจัง และเคี่ยวเข็ญต่อตนเองให้มาก
... แต่จงอ่อนโยนและผ่อนปรนต่อผู้อื่น 

26. ไม่จำเป็นต้องระดมสมอง 
... เพราะความคิดดีๆใหม่ๆ 
และยิ่งใหญ่จนเปลี่ยนแปลงโลกได้ 
ล้วนมาจากบุคคลที่คิดค้นแต่ 
เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น 


27. ต่อหน้าผู้อื่น 
... จงคงไว้ซึ่ง เป็นคนเปิดเผย อ่อนโยน และอยากรู้อยากเห็น 

28. ให้ความนับถือแก่ทุกคนที่ทำงานเพื่อเลี้ยงชีพ 
... ไม่ว่างานที่ทำนั้นจะกระจอกสักปานใด 

29. คำนึงถึงการมีชีวิตให้ "กว้างขวาง"
 .... มากกว่าการมีชีวิตเพื่อ "ยืนยาว" 

30. และสุดท้าย
 ... (บางครั้ง) อย่าไปหวังเลยว่าในชีวิตนี้จะมีความยุติธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

2leep.com