2554-07-31

วิวาทะผู้นำ
 การทำงานประจำคือการแก้ปัญหาระยะสั้นทุกคนคิดแค่วันเงินเดือนออก ปล่อยให้เงินมีอำนาจเหนือชีวิตพวกเขา จึงมีลักษณะคล้ายกันคือตื่นเช้าไปทำงานไม่เคยหยุดคิดเลยว่า มีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ไหม

โรเบิร์ต คิโยซากิ

ผู้เขียน : Rich Dad,Poor Dad


ผู้นำคือ ผู้นำ ผู้นำหน้า

นำปัญญา นำหน้าเดิน ไม่เมินหนี

ผู้นำต้อง นำทุกอย่างในทางดี

ตามวิถีทางธรรมพระสัมมา

ส่วนผู้นำที่ดี มีประสิทธิภาพ

ต้องซึมทราบรอบรู้ดูเก่งกล้า

คือรู้ทั้ง เก้ารู้ อยู่ทุกครา

จึงจะพาผู้นำให้ ก้าวไปพลัน

หนึ่งรู้เขา เป็นอย่างไร รู้ในเขา

สองรู้เรา เป็นอย่างไร เก่งไหมนั่น

สามรู้เท่า ไม่ด้อยกว่า ร่วมฝ่าฟัน

สี่รู้ทัน ไม่พลาดพลั้งทุกครั้งครา

ห้ารู้กันเอาไว้ ไม่ย่ำแย่

หกรู้แก้อุปสรรคแม้หนักหนา

เจ็ดรู้แพ้เป็นบ้างทางนักกีฬา

แปดรู้ชนะ ชนะอย่า ว่าเยาะเย้ย

เก้าต้องรู้อภัยให้กันบ้าง

เปิดหนทางอยู่ร่วมกันสุขสันต์เผย

เป็นที่พึ่งผู้ตามได้ไม่ละเลย

พาชื่นเชยรักใคร่อุ่นไมตรี

และผู้นำคนที่ดีเก่งกาจ

ต้องสามารถสร้างผู้นำล้ำราศี

ใช่สร้างแต่ ผู้ตาม ตามตนมี

ผู้นำดีต้องเป็นอย่างเอ่ยอ้างเอย.
ใครๆต่างก็ปราถนาความร่ำรวย และคนส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นนั้น แต่น้อยคนยิ่งนักที่จะรู้ว่า แผนการที่แน่นอน บวกด้วยความต้องการอย่างเร่งเร้า ต่อความร่ำรวย คือเครื่องมือชนิดเดียวเท่านั้น ที่ใช้ติดต่อกับความร่ำรวยได้

นโปเลียน ฮิลล์ผลแห่งความถูกต้องเกิดจากความผิดพลาดจำนวนมากมายมหาศาล ถ้าหากไม่มีความผิดพลาดจำนวนมากเป็นฐานบันได ผลแห่งความถูกต้องก็ไม่มีทางปีนขึ้นสู่เวทีอันสูงส่งได้สำเร็จ

เฉียเสียเซิน
เศรษฐีทั้งหลายมีความเชื่อว่า ความรวยเป็นผลของการทำงานหนักอย่างชาญฉลาด จึงตั้งหน้าตั้งตาทำงานสร้างความร่ำรวยอย่างเป็นระบบ และค่อยๆรวยยิ่งขึ้นโดยลำดับ ......ยาจกทั้งหลายมักมีความเชื่อว่า ความรวยเป็นเรื่องของดวง จึงพยายามหาโชคลางจนเสียโชคลาภที่มีอยู่แล้วไปมากมาย และจนไปอีกโดยลำดับ

(คัดลอกจาก ไชย ณ พล)

แม้ความสำเร็จจะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นชั่วข้ามคืน
แต่การตัดสินใจประสบความสำเร็จสามารถทำได้ชั่วพริบตา

- จิม โรห์น
รู้ไม่จริง อย่าเพิ่งพูด ข้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจน อย่าถ่ายทอด

เห็นคนดีมีคุณธรรม ต้องยึดเป็นแบบอย่าง ถึงเรายังเทียบไม่ได้ สักวันต้องไล่เขาทัน

เห็นคนชั่ว ต้องพิจารณาตน หาสิ่งบกพร่อง เป็นเครื่องเตือนสติ
Animalphotos12 in 50 Superb Examples of Animal Photography


หากเสื้อผ้าอาภรณ์ อาหารการกิน ไม่เท่าบุคคลอื่น ใยต้องน้อยใจ 


Animalphotos39 in 50 Superb Examples of Animal Photography


หากคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ ไม่เท่าบุคคลอื่น ต้องขวนขวายให้ทัดเทียม
Animalphotos28 in 50 Superb Examples of Animal Photography


การวางเฉยเป็นมารยาทที่ดี แต่มากนักมักเป็นคนลับลมคมใน

- คัมภีร์จีน

Animalphotos3 in 50 Superb Examples of Animal Photography


ผู้ที่สามารถควบคุมความโกรธไว้ได้ เป็นผู้มีปัญญายอดเยี่ยม

- คัมภีร์จีนAnimalphotos46 in 50 Superb Examples of Animal Photography


การทำงานอย่าเอาแต่ทิฐิของตน ต้องเข้าใจเหตุผลของงาน

 - คัมภีร์จีนAnimalphotos40 in 50 Superb Examples of Animal Photography


อารมณ์โกรธเข้าประตูหน้า สติปัญญาก็โผออกประตูหลัง

- คัมภีร์จีน


Animalphotos5 in 50 Superb Examples of Animal Photography


เมื่ออยากจะรู้ความในใจเขา ต้องฟังเขาพูด

- คัมภีร์จีน


Animalphotos9 in 50 Superb Examples of Animal Photography


ถอยสักก้าว ทะเลดูกว้าง ท้องฟ้าสดใส

- คัมภีร์จีน


Animalphotos10 in 50 Superb Examples of Animal Photography


คบหากันเพราะรูปโฉม ความงามร่วงโรย ความรักก็สลาย

 - คัมภีร์จีน


Animalphotos51 in 50 Superb Examples of Animal Photography


ผู้ให้ไม่หวังผล ผู้รับไม่ควรลืม

- คัมภีร์จีน


Animalphotos11 in 50 Superb Examples of Animal Photography


ใคร่ครวญต้องช้า ๆ ลงมือทำต้องรวดเร็ว

- คัมภีร์จีน


Animalphotos13 in 50 Superb Examples of Animal Photography


ยามรุ่งเรืองไม่ประมาท ยามตกยากต้องอดทน

- คัมภีร์จีน


Animalphotos14 in 50 Superb Examples of Animal Photography


คุณธรรมความดีไม่ได้อยู่ที่ลิ้น หากเก็บไว้ในใจ

- คัมภีร์จีน


Animalphotos161 in 50 Superb Examples of Animal Photography


คนรักของเพื่อน อย่าได้รังแกล่วงเกิน

- คัมภีร์จีน


Animalphotos17 in 50 Superb Examples of Animal Photography


ปัจจุบันละเลยเรื่องเล็กน้อย ภายหน้าเสียใจอย่างใหญ่หลวง

- คัมภีร์จีนAnimalphotos1 in 50 Superb Examples of Animal Photography


หญิงขี้เกียจกับเตียงที่อบอุ่น ย่อมแยกจากกันยาก

- คัมภีร์จีน


Animalphotos20 in 50 Superb Examples of Animal Photography


การกล่าววาจากระทบผู้อื่น เหมือนคมมีดกรีดหัวใจ

- คัมภีร์จีน


Animalphotos21 in 50 Superb Examples of Animal Photography


ผู้มีความเพียรอย่างแรงกล้า เท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง

- คัมภีร์จีน


Animalphotos23 in 50 Superb Examples of Animal Photography


มารยาทดีงามต่อคน เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าสิ่งใด

- คัมภีร์จีน


Animalphotos24 in 50 Superb Examples of Animal Photography


ภายใต้ฟ้าไม่มีสิ่งใดมาก สำหรับผู้มีใจพากเพียร

- คัมภีร์จีนAnimalphotos25 in 50 Superb Examples of Animal Photography


คุณความดีคือเว้นจากการทำบาป และยังไม่คิดจะทำบาปอีกด้วย

- คัมภีร์จีน


Animalphotos42 in 50 Superb Examples of Animal Photography


กิจกรรมทั้งมวล ความซื่อสัตย์สำคัญที่สุด

 - คัมภีร์จีนAnimalphotos4 in 50 Superb Examples of Animal Photography


ความมัธยัสถ์เป็นหนทางแห่งความร่ำรวยที่ยิ่งใหญ่

- คัมภีร์จีนAnimalphotos6 in 50 Superb Examples of Animal Photography


ไม่มีสิ่งใดไม่ประสบความสำเร็จ หากมีความขยันอดทน

- คัมภีร์จีน


Animalphotos26 in 50 Superb Examples of Animal Photography


ขอให้ทุกคนจงสดับ อย่าได้ไม่รู้จักประมาณตน

- คัมภีร์จีน


Animalphotos2 in 50 Superb Examples of Animal Photography


รายได้น้อย รายจ่ายมาก ยังให้ทุกข์ได้ทั้งชีวิต

 - คัมภีร์จีน


Animalphotos30 in 50 Superb Examples of Animal Photography


ความโกรธทำให้ตนเองรับทุกข์ทรมาน

- คัมภีร์จีน


Animalphotos31 in 50 Superb Examples of Animal Photography


คนโง่เท่านั้นมักอวดตนเป็นคนฉลาด

 - คัมภีร์จีน


Animalphotos32 in 50 Superb Examples of Animal Photography


ความรู้ทำให้รู้จักถ่อมตน ไร้ความรู้ทำให้จองหองอวดดี

- คัมภีร์จีน


Animalphotos35 in 50 Superb Examples of Animal Photography


คนเลวทรามคบหากันด้วยทรัพย์สิน วิญญูชนคบหากันด้วยคุณธรรม


Animalphotos22 in 50 Superb Examples of Animal Photography


นักลงทุนจะไม่รอโอกาส แต่จะสร้างโอกาส Animalphotos38 in 50 Superb Examples of Animal Photography


การลงทุนคือแผนการ ที่จะทำให้เราเคลื่อนจากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยใช้ ยานพาหนะ ได้หลายแบบ

- พ่อรวย 


Animalphotos8 in 50 Superb Examples of Animal Photography


ไม่มีใครวางแผนที่จะล้มเหลว แต่ชีวิตที่ล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน


Animalphotos41 in 50 Superb Examples of Animal Photography


เราต้องค่อยๆก้าวไป อย่างก้าวเด็ก

- พ่อรวย 


Animalphotos43 in 50 Superb Examples of Animal Photography


If you don't program yourself, life will program you! 

ไม่ต้องรู้เต็มร้อยแล้วค่อยทำ แค่ทำเต็มร้อยในสิ่งที่รู้


Animalphotos44 in 50 Superb Examples of Animal Photography


โอกาสมักเข้าข้างผู้ที่เตรียมพร้อม

- หลุยส์ ปาสเตอร์Animalphotos45 in 50 Superb Examples of Animal Photography


ทำตัวเป็นคนที่ไม่รู้มากและพร้อมจะเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

– TanchaijoAnimalphotos47 in 50 Superb Examples of Animal Photography


หนทางไปสู่ความสบาย ลำบาก หนทางไปสู่ความลำบาก สบาย


Animalphotos48 in 50 Superb Examples of Animal Photography


ผมเป็นคนเดินช้า แต่ผมไม่เคยเดินถอยหลัง

-อับบลาฮิม ลินคอน 


Animalphotos49 in 50 Superb Examples of Animal Photography


ไม่กล้าก็ไม่มีวันเดินหน้า

- Keep Walking 


Animalphotos50 in 50 Superb Examples of Animal Photography


มีแต่ผู้ตามเท่านั้นที่จะเห็นหลังของผู้นํา

 -โฆณา รถยนต์ 

ผู้นํามักทําในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้ 

การลงเอยที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตไม่ใช่ความรู้แต่เป็นการกระทํา

- โธมัส เฮนรี่ ฮักซ์เล่ย์
สําหรับความพยายามที่เปี่ยมวินัยทุกอย่างมีรางวัลทับทวีรออยู่

- จิม รอห์น

เมื่อการเตรียมการกับโอกาศมาพบกัน
จะเกิดสิ่งที่ตามมาที่เราเรียกกันว่า โชค

- แอนโทนี่ รอบบินส์

ต้นซุงที่ดีไม่ได้เติบโตด้วยความง่ายดาย


ยิ่งลมแรงเท่าใด ต้นไม้ก็ยิ่งแกร่งเท่านั้น

- เจ วิลลาร์ด มาร์ริออทท์

คนที่ทุกข์ก่อนที่จําเป็นต้องทุกข์ จะมีความทุกข์มากกว่าที่จําเป็น

- เซเนก้า

ข้าพเจ้าจะไม่ท้อ เพราะว่าความพยายามที่ผิดพลาดทุกครั้งที่ใช้ไม่ได้ผล


เป็นอีกก้าวหนึ่งที่มุ่งไปข้างหน้า

- โธมัส เอดิสัน

ไม่มีอะไรจะต้านความตั้งใจของมนุษย์ที่จะลงหลักตามที่ได้มุ่งหมายไว้อย่างมั่นคงแล้ว

- เบนจามิน ดิสราเอลี

ความสําเร็จต้องลงมอทําไม่ใช่แค่พูด

- Tiger Beer


ถ้าคน 2 คน มีสิ่งของที่ชอบคนละหนึ่งอย่าง
เมื่อแต่ละคนเบื่อสิ่งนั้นแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนกัน
 เขาก็ได้จะได้สิ่งของกลับไปคนละอย่าง
 แต่ถ้าคน 2 คน มีความคิดดีๆคนละอย่าง เมื่อมาแลกเปลี่ยนกัน
เขาจะได้ความคิดดีๆกลับไปคนละ 2 อย่าง
ชีวิตกำเนิดขึ้นพร้อมอิสระภาพ เหตุใด...มนุษย์จึงถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวน 
ทุกคนคิดว่าข้า...คือนาย สุดท้าย...ล้วนเป็นทาส ไม่ต่างกัน"

- ฌอง ฌาค รุสโซ่

พ่อรวยสอนว่า "อิสระภาพที่แท้จริงคืออิสระภาพทางการเงิน 

ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ใครจะได้มาโดยง่าย" "เงินสี่ด้าน"


"....ลูกผู้ชายที่ยิ่งใหญ่ สามารถเปลียนควมฝันที่ยิ่งใหญ่ เป็นทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่..."

Howard Schults + MERLIN

การต่อสู้ของชีวิต ไม่ใช่ว่า คนที่แข็งแรง และคนที่ทำงานเร็วจะได้เปรียบเสมอไป 

ไม่ช้าก็เร็ว คนที่จะประสบความสำเร็จก็คือ คนที่เชื่อมั่นว่า "ฉันสามารถทำได้"

– นโปเลียน ฮิล

"พลังอันยิ่งใหญ่....มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่ง"

- Spider Man

"คนเราล้ม....เพื่อที่จะลุก"

-  Bat Man

"สงครามจบ.....เพื่อนร่วมรบยังคงอยู่"

- Stealth

"สภาวะเหมาะสม.....อยู่ที่ตัวข้า"

- นโปเลียน โปนาปาส

"เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อ.....เชื่อในสิ่งที่เฮ็ด"

- บั้งไฟพญานาค

"ที่ใดมีรัก.....ที่นั่นมีทุกข์"

- ตือโป๊ยไก่ย

"You Never Walk Alone"

- LiverPool

"ม้าดีที่ตายเเล้ว มิใช่ม้าดี หากคือ ม้าตาย"

ผู้อ่อนเเอก็มีอาณาจักรของตัวเอง


อย่าเป็นกรรมการห้ามมวยง่ายๆ 

ม้าดีก็กินหญ้ารางเก่าได้
คำพูดขวานผ่าซาก : ฟาดฟันคนอื่นเเล้วตัวเองต้องบาดเจ็บ

บัณฑิตพบทหาร : พูดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่อง 


การปะนีปะนอมไม่ใช่ภาวะยอมเเพ้ เเละไม่ใช่ภาวะยอมจำนน

อ่อนหยุ่นให้ถึงที่สุดก็จะไร้ผู้ต่อต้าน Photo: Close-up of a green chameleon


ให้เงินเพื่อน อย่าให้เพื่อนยืมเงิน 


ผู้รู้สถานการณ์ คือวีรบุรุษ 

"คนตัวเล็ก" ต้องสงบปากสงบคำ Photo: Red-eyed leaf-tailed gecko on a branch


คนดีต้องยอมเสียเปรียบซึ่งหน้า 


ถอย : แฝงความมหัศจรรย์ 


ให้หน้าเขา เราเองก็ได้หน้า 
อย่าเคียดเเค้นคนพาล อย่าประจบประเเจงคนดี 


เกรงใจจริง ที่เเท้คิดไปเอง 


เป็นเต่า ดีกว่าเป็นเม่น 


ยกท่านเป็นอาจารย์ ดีกว่าตั้งตนเป็นอาจารย์ 


เเค่เอาใจใส่ก็พอ อย่าถึงขั้นรู้ใจ 

เพียงมีมารยาท ก็เดินไปได้ทั่วแผ่นดิน 

ชิงชังความชั่วร้าย ก็ต้องหมางใจจากคนอื่น

พบผู้เข้มเเข็งเเสร้งอ่อนเเอ พบผู้อ่อนเเอเเสร้งเข้มเเข็ง 

รู้เราสำคัญกว่ารู้เขา

สู้ด้วยเจตจำนง ไม่สู้ด้วยอารมณ์ 

ผิดเเล้วยังปล่อยให้ซ้ำซาก ชีวิตก็ลำบาก


Photo: Elephants crossing swamp


อยากโดดเด่น ก็จงอย่าดึงดัน
ทำตามใจฉัน เท่ากับบ่อนทำลายตัวเอง 

รู้จักประยุกต์ใช้ข้อดีข้อเสียของตัวเอง

ผูกมิตรต้องนับ หนึ่ง สอง สาม

คำพูดตามกาลเทศะนั้น อย่าไปหลงเชื่อ

ทำให้คู่ต่อสู้อ่อนล้าได้ เรื่องอะไรก็ไม่ลำบาก 
ใจคนเปลี่ยนเเปร มีร่องรอยให้สืบสาว 

คำหวาน : ยาพิษร้ายเเรงที่สุดในโลก

ทำใจให้สงบนิ่งทุกวัน 
รบจึงเเพ้ ไม่รบกลับชนะ 

ไม่ควรมีคุณธรรมของอิสตรี 

ถูกชะตาเเต่เเรกพบ ขอห่างไว้ก่อน 

คงความมีสติไว้เสมอ

เปลี่ยนสีหน้าได้ทันที มีประโยนช์นัก 

เเสร้งตาย เเกล้งเเพ้ เพื่อความอยู่รอด 

โอบกอดศัตรูต่อหน้าสาธารณชน 

ชั้นสองเก่งกว่าชั้นหนึ่ง ชั้นหนึ่งยังเป็นรองชั้นสาม 


เก็บอารมณ์หลากหลายใส่กระเป๋า 
เป็นคนดี เเต่อย่าพร่ำเพื่อ 

พบคนพูดภาษาคน พบผีพูดภาษาผี 
เป็นยางนิ่ม อย่าเป็นก้อนหิน 

มีเเค้นเเต่ไม่สะสาง จึงจะเป็นวิญญูชนที่เเท้


Photo: Green terraced fields


มุ่งเอาชนะ สู้เลือกที่จะเเพ้ไม่ได้ 


Photo: Giant fish net and floating huts on river


กิริยาเสเเสร้งเเละการเปลี่ยนสีอำพราง ก็คือเกราะคุ้มกันอย่างดี


Photo: Close-up of man in hat smoking


รู้ว่าศัตรูตัวฉกาจอยู่ที่ไหน 


Photo: Worshipers in white robes bowed in prayer


ฟังให้มาก พูดให้น้อย หมั่นพยักหน้า เเล้วจะดีเอง

Photo: Person carrying fruit and vegetables


ไม่เผยความในใจง่ายๆ


Photo: Women in colorful clothing looking at blankets


อยู่ใต้ชายคาบ้านเขาต้องก้มหัว


Photo: Bird's-eye view of residences on cloudy mountain


เเกล้งหนวกใบ้เสียบ้างม่ต้องรบก็ยังชนะ ชัยชนะขั้นสุดท้ายจึงจะเป็นชัยชนะที่เเท้


Photo: Girl in blue doorway eating from bowl


ถึงมีดาบที่แสนคม แต่ฟันไม่โดนก็ไร้ความหมาย"

- ข้าชื่อโคทาโร่


Photo: Colorful procession in front of palace


"ลองแล้วเจ็บใจ ดีกว่าเจ็บใจที่ไม่ได้ลอง"

- มิซึกิ ทาโร่ จาก กัปตันซึบาสะ


Photo: Boy looking at mannequins of soldiers


"สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ นั้นแหละที่เป็นไปไม่ได้"


Photo: City traffic at night


กำลังใจเพียงน้อยนิด อาจพลิกชีวิตชั่วนิรันดร์Photo: Woman burning incense


การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดสังเกตุคำเตือนบนฉลากก่อนดื่มทุกครั้ง


Photo: Tour boats moored in front of cliffs at dusk


ศรัทธา คือ ความเชื่อในสิ่งที่คุณยังมองไม่เห็น ผลของศรัทธา คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ


Photo: Four Bushmen head out to hunt


คนโง่ มักโกงเขากิน กรรมจึงกระหน่ำให้เสียทรัพย์ กลับจนอยู่ร่ำไป ซ้ำมีศัตรูคอยกัดกร่อนตลอดเวลา 
คนฉลาด แข่งขันแย่งกันกินอย่างถูกกฎหมาย จึงยุ่งยาก และพลาดไม่ได้ จะโดนแย่ง 
คนเจ้าปัญญา แบ่งปันกันกินตามความพอดีในระบบสมดุล จึงมีคนช่วยสร้าง ช่วยรักษา และช่วยเสพ และมีมิตรร่วมรับผิดชอบ ร่วมทุกข์ ร่วมสุขโดยมาก 
คนโง่ ทำงานเพื่อเงิน จึงได้เงินมาอย่างเหนื่อยยาก และมักไม่ได้คุณค่าอื่น ๆ ของงาน 
คนฉลาด ทำงานเพื่องาน จึงได้ผลงานที่ยิ่งใหญ่ และได้เงินตามมาโดยง่าย 
คนเจ้าปัญญา ทำงานเพื่อหยิบยื่นคุณค่าแก่สังคม เขาจึงได้ผลงานที่นาชื่นชม เงิน ชื่อเสียงและมิตรภาพมหาศาล ย่อมตามมาเสมอ 
คนโง่ ชอบรวยทางลัด จึงจนอย่างรวบรัดเช่นกัน 
คนฉลาด ชอบรวยเชิงระบบ ต้องอิงอาศัยระบบจึงจะรวย เมื่อระบบล่มก็ต้องล้มไปด้วย 
คนเจ้าปัญญา ชอบรวยด้วยความยินดี จึงรวยในทุกระดับที่มีPhoto: A girl bundles a child with TB


ได้ดูดซับคุณค่าของสิ่งที่มีอย่างเต็มที่ จึงรวยและเป็นสุขเสมอทุกขณะ 
คนโง่ เห็นว่าตนยิ่งใหญ่ จึงจมอยู่ในตัวตนอันกระจ้อยร่อย ท่ามกลางเอกภพอันไร้ขอบเขต 
คนฉลาด เห็นว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่ หวาดกลัวและเทิดทูนธรรมชาติ


Photo: A Bushman sits surrounded by goods he sells


ส่วนใดที่ตนเข้าไม่ถึงจึงโยนไว้ในอุ้งหัตถ์ของภูตผีและพระเจ้า 
คนเจ้าปัญญา เห็นว่า ความบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่ เพราะทั้งตน ธรรมชาติ และวิญญาณทั้งหลาย ล้วนมีเป้าหมายสูงสุดที่ความบริสุทธิ์


Photo: Women with children talking near Ghanzi


ชีวิตของเราถูกกำหนดด้วยคำ 7 คำ "เราจะเป็นอย่างที่เราคิด"


Photo: Pyramids in the desert


จุดจบของเรื่องราว อยู่ที่จุดเริ่มต้นเสมอ


Photo: Young boys racing camels in the desert


การกระทำใดๆล้วนมีคุณค่า


Photo: Courtyard of a mosque with minarets


เราสร้างโอกาสได้ ทั้งโอกาสของเราเองและของผู้อื่น


Photo: People inside a large mosque


อย่ารอให้รู้เต็ม 100 แล้วค่อยทำ แต่จงทำเต็ม 100 เท่าที่รู้


Photo: View of rooftops and minarets


"การเลือก" เป็นพรวิเศษอย่างหนึ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาให้มนุษย์Photo: Car lights streaking across a bridge


บุคคลจะล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร


Photo: A man dancing in colorful dress


วิธีมองปัญหาของเรานั่นแหละคือปัญหาPhoto: A white rock formation in the desert


เมื่อจะลงทุน จงลงทุนในสิ่งที่เรารู้จักมันเป็นอย่างดีหรือศึกษามันมาแล้ว ถ้ายังไม่รู้จัก จงลงมือศึกษามันก่อน... ไม่อย่างนั้นก็ไม่ต่างกับเอาเงินมาซื้อหุ้นมั่วๆตัวใดตัวหนึ่งในตลาด...หรือไปซื้อหวยมาหนึ่งใบแล้วนั่งภาวนา และเมื่อศึกษามันมาแล้ว


Photo: Visitors walking in a narrow canyon


อย่ารอให้รู้เต็ม 100 แล้วค่อยทำ แต่จงทำเต็ม 100 เท่าที่รู้


Photo: A wall with hieroglyphs surrounded by water


"วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำนายอนาคตคือสร้างมันขึ้นมา"

- Peter F. DruckerPhoto: Illuminated statues and temple ruins


ความสำเร็จเท่ากันให้ดูที่เวลา เวลาเท่ากันให้ดูที่ความสำเร็จ


Photo: Bird flying low over water at sunset


"ทำในสิ่งที่กลัว แล้วความกลัวนั้นจะหายไป.." 

- หนึ่งปรัชญาจากเว็บ บ้านจอมยุทธPhoto: A boy, boat, and horse on a river shore


เงินซื้อไม่ได้ทุกอย่าง... แต่เงินซื้อได้เกือบทุกอย่าง


Photo: Two Bedouin men and child in a tent


โลกใบนี้ไม่มีคำว่า "สบาย" หรือ "ลำบาก" แต่มีเพียงคำว่า "พอใจ"กับ "ไม่พอใจ" 
เมื่อเราพอใจที่จะทำสิ่งใดแล้ว ก็จะไม่รู้สึกลำบาก


Photo: Underwater view of fish and diver


เงินไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดของชีวิต แต่มันนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต


Photo: Illuminated tombs on riverbank


อุปสรรคเป็นได้ทั้งบันไดให้ก้าวขึ้นไป หรือเป็นภูผาที่ขวางกั้น 
ขึ้นอยู่กับว่าจะมองมุมไหน


Photo: A man standing in a shallow sea


โลกใบนี้ไม่มีคำว่า "สบาย" หรือ "ลำบาก" แต่มีเพียงคำว่า "พอใจ"กับ "ไม่พอใจ" 
เมื่อเราพอใจที่จะทำสิ่งใดแล้ว ก็จะไม่รู้สึกลำบากPhoto: Buddhists parading with lighted paper lanterns


จินตนาการสำคัญกว่าความรู้

- ไอน์สไตน์ 


Photo: Robed guards parading before a pagoda


คนที่คิดว่าตัวเองฉลาดแล้วคือคนโง่


Photo: Workers picking tea leaves in a green field


การจะเป็น*โฮคาเง๊ะไม่มีทางลัด

- นินจาคาถา


An elderly man painting Korean symbols


ความฝันของเราทำให้เราอยู่เหนือคนอื่น
ถ้าเราไม่มีความฝันเราจะไม่มีจุดยืนและเราไม่รู้จะไปไหนถ้าเราไม่รู้จะไปไหนเราจะวนอยู่ที่เดิม

-"สามก๊กฉบับคนขายชาติ"Photo: A pond reflecting two classic pagodas


ขอให้ทุกคนมั่นใจในความฝันแม้จะต้องเถียงกับคนทั้งโลกก็ตาม จงมั่นใจในตัวเอง


Photo: People strolling along a restored creek in Seoul


จงอย่าเชื่อคนอื่นแต่จงทำให้คนอื่นเชื่อให้ได้ว่าเราถูกต้อง


A Buddhist monk displaying a hand-carved wooden tablet


We don't see certain thing until we're ready to see them in a certain way

บางสิ่งอาจจะมองไม่เห็นจนกว่าจะถูกมองอย่างที่มันเป็น

- Keeping the FaithPhoto: Colorful eaves of pagoda roofs beneath a blue sky


Personality is much more important than intelligence

บุคลิกภาพ บางครั้งก็สำคัญกว่าความฉลาด

- Bicentennial Man


Photo: A Korean pastor holding a cross and a candle


Let's not make things worse by guessing

จงอย่าทำให้อะไรเลวร้ายลงด้วยวิธีการเดา

- Apollo 13


Photo: Two people in colorful costumes at a traditional celebration


Knowing who to trust is everything in the business

หัวใจของการทำธุรกิจ คือต้องรู้ว่าจะไว้ใจใคร

-  Jame Bond : Die Another Day


Photo: Soldiers patrolling a snowy ridge along the DMZ

If you don't in love, you can't get hurt.

ถ้าคุณไมตกหลุมรัก คุณก็จะไม่เจ็บปวด

- Now and thenPhoto: Rows of golden Buddha statues


To look a thing is quite different from seeing a thing

สิ่งที่เรามอง บางครั้งแตกต่างจากสิ่งที่เราเห็น

- An ldeal Husband


Photo: Veiled female doctor examines baby


There is only one freedom of any importance, freedom of the mind

อิสรภาพในใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเหนืออิสรภาพใดๆ

- lris


Photo: Hawaiian green sea turtle swimming in just a few feet of water


The stronger swordsmon does not necessarily win. it is speed of mind

นักดาบที่แข็งแกร่ง ไม่จำเป็นต้องชนะเสมอไป ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ใจ

- The Count of Monte Cristo


Photo: Candy is displayed for sale


Find something that makes you happy, and do it.

จงค้นหาว่าอะไรทำให้คุณมีความสุข แล้วลงมือกระทำ

- " 24 "


Photo: Woman stands in the water in a pool of light


If you hang on to the past, you die a little each day.

ถ้าคุณฝังตัวเองไว้กับอดีต คุณก็กำลังตายลงทีละน้อย

- Cape Fear


Photo: View of underground flood tunnel in Sheffield England


lrony is opposite of what is or might be expected.

คำถากถางคือสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับความจริง

- Mrs. Tingle


Photo: Man bodyboarding


Hesitation willcause your worst fears to come true.

ความลังเลเป็นสาเหตุให้ความกลัวเป็นจริง

- Point Brea


Photo: Children touch a glass window


Broken promises are the worst, better not to promise anything.

การผิดสัญญาเป็นสิ่งเลวร้าย ทางที่ดีคือไม่สัญญาอะไร

- Fiy Away home


Photo: Man standing with his bike at a fork in the road


A man without fear is a man without hope.

คนที่ปราศจากความกลัว คือคนที่ปราศจากความหวัง

- Dare Devil


Photo: Man on horse at Chinese lake


If you are not strong, you'd better be smart.

ถ้าคุณไม่เข้มแข็ง คุณก็ควรจะใช้ความฉลาด

- Gangs of New York


Photo: Mountain gorilla in Uganda


Life doesn't always turn out like you planned.

ชีวิตมักไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

- while you were sleeping


Photo: Water flowing away from the shore


it's never too late to do the right thing.

ไม่เคยมีคำว่าสายสำหรับการกระทำที่ถูกต้อง

- What Women WantPhoto: Lake Millstatt, Austria


All good things come to those who wait.

สิ่งดีๆมักจะมาหาคนที่รอคอยเสมอ

- Ronin


Photo: Arabian oryx sparring in Abu Dhabi desert


" Family " means nobody gets left behind

ความหมายของ "ครอบครัว" คือการไม่มีใครถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง

- Lilo & StitchPhoto: Diving in Gozo, Malta


Sometimes what you see, nothing is like it seems

บางครั้งสิ่งที่คุณเห็น อาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันเป็น

- The recruit


Photo: Fishermen on lake in Myanmar


The choice you made dictate the life you lead

ทางที่คุณเลือก กำหนดชีวิตที่คุณดำเนิน

- Rennaissance ManPhoto: Sphinx head and people riding horses


Sometimes you have to do things you don't like,

it's a part of life

บางครั้งคุณจำเป็นต้องทำสิ่งที่คุณไม่ชอบ

มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

- Kate & leopold


Photo: Hotel Maitai Dream, Fakarava


Never underestimate your opponent, expect the

unexpected

อย่าประเมินคุณค่าศัตรูต่ำจนเกินไป จงคาดหวังในสิ่งที่ไม่คาดหวัง

- Road House


Photo: Shepherd and sheep, Bran, Transylvania, Romania.


Fear is the greatest enemy, and hope is the greatest weapon

ความกลัวเป็นศัตรูอันดับหนึ่ง ส่วนความหวังเป็นอาวุธที่สำคัญ

- Restoration


Photo: Horses on MooreaThe best way to make a dream come true is to wake up

วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ความฝันเป็นจริงก็คือการตื่นนอน

- Excess Baggage


Austria/Slovenia border with Julian Alps in distance


If we don't stand for something, we will fall for everything

ถ้าเราไม่ยึดมั่นในบางสิ่ง เราก็จะตกหลุมพรางในทุกเรื่อง

-  Purpose


Mangart Hut and view to Bovec valley.


Time is the best outhr, it always write the perfect ending

"เวลา" คือนักเขียนฝีมือเยี่ยม

เพราะมันมักกำหนดจุดจบที่สมบูรณ์

- Limelight


Photo: caribou crossing Puvirnituq River


Weakness of attitude becomes weakness of character

ทัศนคติที่อ่อนด้อยนำไปสู่การดำเนินชีวิตที่อ่อนแอPhoto: polar bear in Nunavik Canada


The value of a man resides in what he gives and not in what he is capable or raceiving

คุณค่าของมนุษย์อยู่กับสิ่งที่เขาให้ ไม่ใช่ความสามารถในการแสวงหาPhoto: Big Sur Keyhole Rock at sunset


There are only two ways to live your life. One is as though notthing is amiracle.

The ohter is as though everything is a miracle


มีสองวิธีในการใช้ชีวิต คือทางหนึ่งไม่มีอะไรที่มหัสจรรย์เลย 

กับอีกทางหนึ่ง ทุกสิ่งล้วนเป็นความมหัสจรรย์ Photo: Grape vines in a field in Napa Valley


You don't just throw A whole life away just case it's banged up A little!

คุณอย่าทิ้งทั้งชีวิตมันไปเพียงแค่ว่ามีตำหนินิดหน่อยเท่านั้น

-  Seabiscuit


Photo: Couple in doorway at Agra Tac Mahal


A man who fears nothing is a man who loves nothing

คนที่ไม่เคยกลัวอะไรคือคนที่ไม่เคยรักอะไร

- First Knight


Photo: Sunrise in Zanzibar


Life will become meaningless, if you analyze it too much

ชืวิตจะไร้ความหมายหากคุณวิเคราะห์มันมากไป

- Fast Cheap & Out of Control


Photo: Couple embracing on Bolivian Salt Flats


" Bad Timing " is the reason most people end up single

" จังหวะเวลาที่ไม่ดี " คือเหตุผลหลักที่ทำให้คนอยู่เป็นโสด

-  Love & Sex 


Photo: Fog on Prague's Charles Bridge at night


อย่าใช้เวลาทั้งชีวิตในการหาเงิน แต่จงใช้ชั่วระยะเวลา1 เพื่อหาเงินใช้ทั้งชีวิตPhoto: Venice bathed in yellow light


ถ้าคุณคิดว่าตัวเองไม่อาจจะสู้ได้ คุณก็จะสู้ไม่ได้

ถ้าคุณคิดว่าตัวเองไม่มีความกล้า คุณก็จะไม่กล้า

ถ้าคุณอยากจะเป็นผู้ชนะ แต่ขณะเดียวกันก็คิดว่าอาจจะไม่มีทาง
เกือบเป็นสิ่งที่แน่นอนว่า คุณจะไม่มีทางชนะได้เลย

ถ้าคุณคิดว่าตัวเองจะต้องเป็นผู้พ่ายแพ้คุณก็จะพ่ายแพ้

เราได้พบว่าในโลกนี้ ความสำเร็จ จะเกิดขึ้นด้วยความมั่นใจในตัวมนุษย์

และทุกอย่างขึ้นอยู่กับ สภาวะจิต เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ถ้าคุณคิดว่าตัวเองต่ำต้อยกว่า คุณก็จะเป็นอยู่เช่นนั้น

ดังนั้น คุณจะต้องคิดให้สูงไว้ เพื่อพาตัวเองพุ่งขึ้นไป

คุณจะต้องมี ความเชื่อมั่น ในตัวเองเสียก่อน

คุณจึงจะสามารถได้รับรางวัลในสงครามแห่งชีวิตนั้น

ชัยชนะมิได้เป็นของผู้ที่แข็งแรงกว่าหรือเร็วกว่า เสมอไป ไม่ว่าช้าหรือเร็ว

ผู้ที่จะได้รับชัยชนะ คือ ผู้ที่คิดว่าฉันทำได้เท่านั้น 

- นโปเลียน ฮิลล์


Photo: Sunset at Bandon beach


"...ปัญหาที่ยากนั้นมีไว้เพื่อบอกเราว่า เราต้องเรียนรู้ให้มากขึ้น อดทนให้มากขึ้น เพื่อก้าวข้ามปัญหานั้นไป..." 


Photo: Union Square San Francisco fountain


"ไม่มีอะไรที่ได้มาโดยง่าย แต่ก็ไม่มีอะไรยากเกินความพยายามของเรา"


Photo: Quiet street in Sicily


"คุณไม่สามารถสอนผู้ใดได้ในทุกสิ่ง แต่คุณสามารถช่วยเขาให้ค้นหาสิ่งนั้นได้ด้วยตัวเอง"

- กาลิเลโอ


Photo: Dockside on Lake Garda


ภาพ (Sight) คือสิ่งที่คุณเห็นได้ด้วยตา วิสัยทัศน์ (Vision) คือสิ่งที่คุณเห็นได้ด้วยจิตใจ


Photo: Lighthouse in Cape Cod


ความอดทนที่เกินทนจะหลอมคนให้ทนทาน

- ไม่ทราบที่มา


Photo: A snow bunting on a snow-covered boulder


ความกลุ้มใจของคนส่วนมากเนื่องมาจากความกลัว


Photo: Hikers crossing a snowy plateau in Scotland


จงจัดการกับปัจจุบันให้ดี อนาคตมันรักษาตัวของมันเองได้


Photo: Close-up of a young woman in San Miguel de Allende, Mexico


"ช่วงเวลาชีวิตนี้ช่างสั้นนัก จงอย่าติดใจอยู่กับปัญหา หยุมหยิม"


Photo: Hierve el Agua, Mexico


มองปัญหาในทางที่ดี เข้าใจซึ่งกันและกันPhoto: Boy with accordion in Guanajuato, Mexico


To much love will kill you

- วงร็อคในตำนาน "Queen"Photo: Remnants of a wall near Gogorron National Park in San Luis Potosi, Mexico


คนบางคนเก่งได้ถึง 10 ปี ในเวลา วันเดียว

 - ข้าชื่อโคทาโร่


Photo: Double rainbow and llama at Machu Picchu


รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง เป็นยอดขุนพล หากแต่ ชนะได้โดยมิต้องรบ ถือเป็นยอดคน

- ตำราพิชัยสงครามซุนวู


Photo: Terraces of Huayna Picchu in Peru


เพราะแสวงหามิใช่รอคอย

เพราะเชี่ยวชาญมิใช่เพราะโอกาส

เพราะสามารถมิใช่เพราะโชคช่วย

ดังนี้แล้ว ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน

- จูกัดเหลียง สามก๊ก


Photo: Two ponies in Exmoor National Park


เพราะฉันคิดว่ามันน่าเสียดายถ้าต้องเอาชีวิตไปผูกมัดจนทุกข์อย่างนั้นบางครั้งที่เราตั้งใจมากไปมันก็ทำให้เราลืมสิ่งนี้ไป
 ความฝันนั้นทำให้เรามีความสุขก็พอแล้ว
 ไม่ต้องกังวลที่จะก้าวไป เพราะทางที่เดินมีเรื่องราวมากมายให้ไขว่ขว้า
เพราะยังมีค่ามากกว่าเส้นชัย

- เพลงความฝันความสุข ศิลปิน เพลย์กราวด์


Photo: View of the Urubamba River Gorge in Peru


อุปมาเทน สัมปาเทถ จงกระทำตนให้อยู่พ้นความประมาท

- ปัจฉิมโอวาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


Photo: Sheep grazing in Lake District National Park


ผมสูญเสียไปมากมายเหลือเกิน แต่ผมมองว่า มันเป็นการได้พัฒนาตัวเอง


Photo: Kenya's Masai Mara National Reserve


เมื่อกล่าวถึงตรงนี้ เขาเอาปากกากับกระดาษขึ้นมา

แล้วเขียนเลขศูนย์จากด้านขวา ไปทางด้านซ้ายของกระดาษ

จนครบ 7 ตัว แล้วใส่เลขหนึ่งตบท้ายด้านหน้า

 "สร้างจากศูนย์...ก่อนจะก้าวสู่หนึ่งล้าน"


Photo: A lane through a field in the Lake District


คำคมจากตี๊ตะกูลซ่ง 


 ต้นไม้สูงใหญ่...เกิดจากเพียงต้นกล้า หอสูงเสียดเมฆ... เริ่มจากแค่กองดิน เดินทางหมื่นลี้...ต้องเริ่มจากก้าวแรก ความสำเร็จทุกอย่างล้วนต้องใช้เวลา

Photo: Hadrian’s Wall in Northumberland National Park


"โรคภัยเข้าทางปาก ภัยพิบัติก็ออกจากปาก"


Photo: Sheep in Peak District National Park


"ผู้ที่มีความเพียรอย่างแรงกล้า เท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง"


Photo: A road in the Trossachs, Scotland


"ความอดทนจะหลีกเลี่ยงปัญหาที่ยิ่งใหญ่ได้ "


Photo: Puffins in the grass on Skomer Island, Wales


"ไม่มีความสุขใดของพ่อแม่ คือการได้เห็นลูกๆเป็นคนดีและได้อยู่กันพร้อมหน้า"


Photo: Vertical stone in field


"คนเรายามสบายต้องนึกถึงยามลำบาก แต่ยามลำบากอย่านึกถึงตอนที่สบายมาเปรียบเทียบ"


Photo: Ruins of a castle on grassy field


"ทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟ คนดีมีความสามารถย่อมไม่กลัวความยากลำบาก"


Photo: Winding road passing through green fields


"ควรยอมผิดใจกับสุภาพชน แต่อย่าผิดใจกับคนพาล"


Photo: Person at bottom of tall cavern


"ลิ้นอ่อนจึงคงอยู่ ฟันแข็งจึงหักไป คนที่รู้จักอ่อนน้อม ย่อมเอาตัวรอดได้

 แต่คนที่ก้าวร้าวดื้อรั้น ย่อมพังพินาศ"


Photo: Flock of sheep on country road


"บางครั้ง การยอมถอยซักก้าว เราจะเห็นทะเลที่ใหญ่ และท้องฟ้าที่สดใสกว่าเดิม"


Photo: Stonehenge under colorful sky


"การไม่สามารถแยกดี ชั่ว เป็นบุคคลที่น่าห่วงใยที่สุด"


Photo: Hiker along ancient wall


คนฉลาดที่เห็นแก่ตัว สู้คนโง่ที่ทำเพื่อส่วนรวมไม่ได้


Photo: Woman with lilies in Kew Gardens


ผู้มีเมตตาธรรมย่อมไร้ทุกข์ ผู้มีปัญญาย่อมไม่ลุ่มหลง


Photo: View from above of British Museum lobby


ความอิจฉาเป็นอุปสรรคต่อมิตรภาพ ความระแวงเป็นศัตรูตัวฉกาจของ...ความรัก


Photo: White cliffs over ocean


แสงโคมไฟในยามมืดมืด

 สายลมอ่อนๆที่ให้ความชื่นใจ

 มือที่ประคองยามพลาดล้ม...คือรัก


Photo: Boys play baseball in an Old Havana street


มหาสมุทรยิ่งใหญ่เพราะอยู่ต่ำกว่าสายน้ำทั้งหลาย คนอยู่เหนือคนอื่น เพราะความอ่อนน้อมถ่อมตน


Photo: Two horse-drawn carriages passing on a road


คนพาลก็เหมือนกับถ่านไฟ ตอนติดไฟ จับไปก็ร้อนมือ ตอนดับจับไปมือก็ดำ


Photo: A man milking a skinny cow


ความรักก็เหมือนผีเสื้อ ยามเราไขว่คว้าก็มักจะบินหนี ยามเราอยู่เฉย กลับบินมาเกาะเรา


Photo: A woman holding a cat and an enormous cigar


ผู้กระทำการใหญ่ ย่อมไม่ถือสาคำตำหนิเล็กๆน้อยๆ


Photo: Men playing dominoes at an outdoor table


ผู้มีความเพียรอย่างแรงกล้า เท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งทาง


Photo: Night view of highway


คนเราคบกัน มีค่าตรงที่รู้จักกัน คนเรารู้จักกัน มีค่าตรงที่รู้ใจกัน


Photo: Landscape of Santa Ynez Valley, California


อย่ารังแกคนยากจน อย่าหยิ่งยะโสในความมั่งมี


Photo: Sands Beach in Santa Barbara, California


ผู้ที่รู้จักคนอื่นเป็นคนฉลาด ผู้ที่รู้จักตัวเองเป็นคนมีสติ 


Photo: Cypress tree on rock cliff

"เสียเงินเสียทองถือว่าเสียเพียงหนึ่ง... เสียชื่อเสียเสียงถือว่าเสียมากกว่าหนึ่ง.... แต่ถ้าเสียกำลังใจถือว่าสูญเสียทุกอย่าง


Photo: Aerial of Pacific shoreline


ชมคนด้วยวาจาดีกว่ามอบไข่มุกให้.... ทำร้ายคนด้วยวาจา สาหัสกว่าเอาหอกทิ่มแทงใส่


Photo: Guide leading four tourists through river in small boat


ความรัก..มักพัฒนามาจากมิตรภาพ

แต่..ความรักก็ไม่ใช่มิตรภาพ

หากคิดว่าความรักคือมิตรภาพ

เราจะเป็นไม่ได้ทั้ง..เพื่อนและคนรัก


Photo: Man snorkeling near school of fish


รากเหง้าของความชั่วร้ายทั้งหลาย ล้วนมาจากความเกียจคร้าน


Photo: Scene of rows of tall palm tree-like plants


คุณธรรมความดีไม่ได้อยู่ที่ลิ้น หากแต่อยู่ที่ใจ


Photo: Rastaman smoking in forest


รูรั่วเล็กๆจมเรือใหญ่ได้ฉันใด การฟุ่มเฟือยก็ทำให้ยากจนได้ฉันนั้น


Photo: Rainbow over a castle on an island in a lake


ทองหยกล้ำค่าใดๆก็ไม่ประเสริฐ เท่ากับความรักใคร่สามัคคีระหว่างพี่น้อง


Photo: Aerial view of Scotland's Loch Ness


เจอคนเก่งให้ศึกษาจากเขา เจอคนโง่ให้เป็นข้อเตือนใจตัวเอง


Photo: Worker tests whisky in wooden barrels at a Scottish distillery


ทองแท้จะโดนไฟหลอม เปลี่ยนรูปไปยังไง ทองก็ยังเป็นทอง...คนจริงก็เช่นกัน


Photo: A woman wearing a colorful wrap


บัณฑิตให้ของขวัญคนด้วยวาจา ปุถุชนให้ของขวัญแก่คนด้วยทรัพย์สิน


Photo: A boy in robes looking out from a monastery


ฮวงโห...เป็นมารดาของสายน้ำที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิต

แต่ไม่เคยทวงบุญคุณ

คนทำความดีย่อมไม่หวังผลตอบแทน


Photo: Women in colorful saris carrying flowerpots


น้ำตามีวันหยุดไหล น้ำใจไม่มีวันหมด


Photo: Two tribespeople standing on a plain


ใช้จิตใจที่ชอบตำหนิผู้อื่น...มาตำหนิตัวเอง ใช้จิตใจที่ชอบให้อภัยตัวเอง...มาให้อภัยผู้อื่น


Photo: A man and a little girl sitting in front of a temple


ความฉลาด ประกอบไปด้วยการรู้จัก การใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์


Photo: White lighthouse overlooking rocky cliff and turbulent sea


ดินไม่อวดว่ากว้าง ฟ้าไม่อวดว่าสูง 


Photo: Tower on top of green cliff overlooking ocean


คนมักตายเพราะทรัพย์เป็นเหตุ นกมักตายก็เพราะเหยื่อ


Photo: Mossy rocks in blue water


ชีวิตเป็นตำราที่ไม่มีตัวอักษร แต่คนฉลาดจะมองเห็นคำพูดทุกคำอย่างชัดเจน


Photo: Man-made tomb among piles of greenish slate rock


ผู้ที่รู้จักคนอื่นเป็นคนฉลาด ผู้ที่รู้จักตัวเองเป็นคนมีสติ


Photo: Library atrium


คำพูดที่ออกจากปากคนซื่อสัตย์ ถือว่าเป็นสัญญา


Photo: An aerial shot of a garden at Versailles


ไม่เป็นจึงต้องเรียน ไม่รู้จึงต้องถาม


Photo: The lit-up glass pyramid entrance to the Louvre at night


คบคนดีเหมือนอยู่ในสวนดอกไม้ กลิ่นหอมของดอกไม้ย่อมติดตัว

 คบคนชั่วเหมือนอยู่ในข้องปลาเน่า ย่อมเลี่ยงกลิ่มเหม็นของปลาเน่าไปไม่ได้เลย


Photo: Rows of bright purple lavender plants


ของมีพิษห้ามกิน ของผิดกฎหมายห้ามทำ


Photo: Floating lights illuminating a Thai temple


คนฉลาดที่เห็นแก่ตัว สู้คนโง่ทำเพื่อส่วนรวมไม่ได้


Photo: A Carnival queen


สอนด้วยการกระทำผู้คนจะเชื่อฟัง สอนด้วยคำพูดผู้คนจะเถียง


Photo: Men cross a flooded path in Bangladesh


ผู้รอบรู้มักถ่อมตัว ผู้โง่เขลามักหยิ่งยะโส


Photo: Boy does backflips off water buffalo


อย่ายอมแพ้ ตราบเท่าที่ยังมีความหวัง

 แต่อย่าหวังจนเกินเหตุ

เพราะนั่นจะสะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนา

มากกว่าความพินิจพิจารณา


Photo: Khmer dancers in traditional dress


หากเสื้อผ้าอาภรณ์ อาหารการกินไม่เท่าผู้อื่น ใยต้องน้อยใจ หากคุณธรรม

ความรู้ความสามารถไม่เท่าผู้อื่น ต้องขวนขวายให้ทัดเทียม


Photo: Buddha Statue


คนที่ยิ้มแทนที่จะโกรธ คือคนที่เข้มแข็งกว่าเสมอ


Photo: Skulls From the Killing Fields


ผู้ที่รู้ว่าด้อยความรู้ จึงจะเตือนตัวเองได้ ผู้ที่รู้ว่าลำบาก จึงจะฝึกตนให้เข้มแข็ง


Photo: Elephant at the Royal Palace


ความผิดพลาดมักเป็นครูของความถูกต้องPhoto: Phnom Penh, Cambodia


ดอกไม้สดดอกเดียว ไม่อาจเป็นฤดูใบไม้ผลิได้ คนๆ เดียวย่อมไม่มีพลังเท่าความสามัคคีของคนหมู่มาก


Photo: Monks Outside the Silver Pagoda


เราต้อง plan to fail ถ้าเราถามตัวเองว่า เมื่อมีโอกาสเข้ามาแล้ว เราจะเลือกโอกาสนั้นมั้ย ถ้ามันจะแลกมาด้วยการสูญเสียเงิน และเวลา สำหรับผม ผมยินดีที่จะแลกทุกอย่าง กับโอกาสเหล่านั้น ที่สุดแล้วแม้ผมจะล้มเหลว จากบางธุรกิจ แต่รู้ไหม ผมได้เพื่อน ได้รู้จักคน ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ในการทำงานที่จะทำให้ผมแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ อย่างนี้เราก็ไม่เรียกว่าล้มเหลวหรอก

- โรเจอร์ แฮร์มินตันPhoto: Cambodian Farmers


เมื่อเธอค้นพบความกลมกลืนที่แท้จริง

 เธอก็จะพบพลังจากภายในที่ไม่เคยรับรู้มาก่อน

 ความกลมกลืนเป็นรากฐานของความมั่งคั่งนะ

- wink and grow rich


Photo: Mekong River


ไอน์สไตน์ กล่าวไว้ว่า

" if the fact don't fit the theory, change the fact "

 หากข้อเท็จจริงนั้นไม่ตรงกับทฤษฎีให้เปลี่ยนความจริงนั้นเสียมนุษย์จะพัฒนาการไปอย่างที่ตนคิด
ถ้าเราอยากเห็น อนาคต ของคนรุ่นใหม่เปลี่ยน
เราต้องเปลี่ยนการคิดของเขาในปัจจุบัน


Photo: Bokor


คนชอบถามอาจจะเป็นคนโง่สักสี่ห้านาที แต่คนไม่ถามจะโง่ไปจนตาย

- ภาษิตจีน


Photo: A beach at sunset


การเรียนรู้คือสมบัติที่ติดตัวเจ้าของไปทุกหนทุกแห่ง

-  ภาษิตจีน


Photo: Seashells on a beach


จากการเรียนรู้ คุณจะสอนใครๆได้ และจากการสอนใครๆคุณก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยเช่นกัน

 - ภาษิตละติน


Photo: People unloading trucks on a beach near a rocky headland


การสอนก็คือการเรียนรู้นั่่นเอง

- ภาษิตจีน


Photo: Wooden boats in a bay


ได้เรียนรู้กับบรมครูผู้ยิ่งใหญ่เพียง 1 วัน ดีกว่าขยันขันแข็งเรียนเอง 1,000 วัน

- ภาษิตญี่ปุ่น


Photo: Person riding a horse down a beach


อ่านหนังสือ 2 เล่ม ไม่เท่าเรียนกับครู 1 คน

- ภาษิตเยอรมัน


Photo: Sunrise over grass and dunes


 ปรึกษาคนมีประสบการณ์ดีกว่าหารือผู้รู้

- ภาษิตอาหรับ


Photo: Pier and bay at sunset


คิดแล้วไม่ทำคือฝันกลางวัน แต่ทำโดยไม่คิดคือฝันร้าย

- ภาษิตญี่ปุ่น


Photo: Madagascar sifaka sitting on a branch


 สามสิ่งควรหลีกเลี่ยง คือ หมาแปลกหน้า น้ำหลาก และคนที่คิดว่าตัวฉลาด

  - ภาษิตเวลส์


Photo: Moai statues


ถ้าเขาไม่ขอ อย่าให้คำแนะนำ

- ภาษิตเยอรมัน


Photo: Red bird on a leaf


การเปลี่ยนแปลงกับการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นนั้น แตกต่างกัน

- ภาษิตเยอรมัน


Photo: Young girl sticking her tongue out


สุขที่แบ่งปันให้ผู้อื่นเราจะมีสุัขเป็นสองเท่า เศร้าที่แบ่งให้ผู้อื่นเราจะเหลือเศร้าเพียงครึ่งเดียว

- ภาษิตสวีเดน


Photo: Sleeping baby in a basket


เมื่อไม่ได้สิ่งที่เราชอบ ก็จงชอบสิ่งที่เรามี

- ภาษิตสเปน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

2leep.com