2554-07-30

BE NATURALB - Breath deeply : การหายใจเข้าลึก ๆ ช่วยเพิ่มพลังงาน 

E - Exercise : ใช้เวลาในการออกกำลังกายครั้งละ 20 นาที อาทิตย์ละ 3 ครั้ง 
(ไม่รวมการวิ่งในที่ทำงานจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ) 

N - Nutrition : รับประทานอาหารที่ดี ครบทุกหมวดหมู่ 

A - Attitude : มีทัศนคติที่ดี เพราะทัศนคติที่ไม่ดีจะเป็นสิ่ง บ่อนทำลายความสุข และแพร่เชื้อความทุกข์ได้ง่าย 
ดังนั้น จึงควรมองโลกในแง่ดี ^__^ 

T - Time management : รู้จักแบ่งเวลา จัดลำดับเวลา ก่อนหลัง และไม่ควรทำในสิ่งที่ทำไม่ได้ 

U - Uniqueness : ตระหนักและภูมิใจในความเป็นตัวของ ตัวเอง รู้จักปฏิเสธเมื่อจำเป็น 

R - Relaxation : มีการผ่อนคลาย มีเวลาส่วนตัว 
เช่น อ่านหนังสือ ฟังเพลง ใช้เวลาผ่อนคลาย โดยไม่ต้องกังวลถึงสิ่งที่จะต้องทำต่อไป 

A - Associations : มีการติดต่อกับครอบครัว ญาติ เพื่อนฝูง และผู้ร่วมงาน 

L - Laughter : หัวเราะง่าย การหัวเราะเป็นยาวิเศษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

2leep.com