2554-07-30

สามสิ่งในชีวิต : Three Things In LifeThree irrevocable things in your life are. 
3 สิ่งในชีวิตเราที่ไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้ 
- Word . . .คำพูด 
- Time . . .เวลา 
- and Change . . .และโอกาส 

Three undeniable things in your life are. 
3 สิ่งที่ควร มีในชีวิตเราคือ 
- Serenity. . .ความสงบ 
- Honesty. . .ความซื่อสัตย์ 
- and Hope. . .และความหวัง 

Three gems of your life are . 
สิ่งที่มีค่า 3 สิ่งในชีวิตเราคือ 
- Love. . .ความ รัก 
- self-esteem. . .เคารพตัวเอง 
- and true friends.. .และเพื่อนแท้ 

Three uncertainties in your life are . 
ความไม่แน่นอนใน ชีวิต 3 อย่าง คือ 
- dreams. .. ความฝัน 
- success . . .ความ สำเร็จ 
- and fate.. .และโชคชะตา 

Three things that deteriorate your life are . 
3 สิ่งที่เป็นบ่อนทำลายชีวิตเราคือ 
- liquor. . .สุรา 
- arrogance .. .ความหยิ่งผยอง 
- and anger. . .และความโกรธ 

Kind hearts are the garden
จิตใจดี เป็นดั่งสวน 
Kind thoughts are the roots . 
ความคิดดีเป็นราก ไม้ 
Kind deeds are the fruits . 
การกระทำดีเปรียบเหมือนผลไม้ 
Kind words are the blossoms. 
คำพูดดี เป็นดั่งดอกไม้บานสพรั่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

2leep.com