2554-07-31

อย่ารอคอย : Don't waitDon’t wait for a smile to be nice.. 
อย่ารอคอยให้ได้รับรอยยิ้ม แล้วจึงทำดี 

Don’t wait to be loved, to love. 
อย่ารอคอยให้มีคนรัก แล้วจึงมอบความรักแก่ผู้อื่น 

Don’t wait to be lonely, to recognize the value of a friend. 
อย่ารอคอยจนกลายเป็นคนโดดเดี่ยว แล้วจึงเห็นคุณค่าของเพื่อน 

Don’t wait for the best job, to begin to work. 
อย่ารอคอยให้ได้งานที่ดีที่สุด แล้วจึงเริ่มทำงาน 

Don’t wait to have a lot, to share a bit. 
อย่ารอคอยให้มีมาก ๆ แล้วจึงเริ่มแบ่งปันเพียงน้อยนิด 

Don’t wait for the fall, to remember the advice. 
อย่ารอคอยจนพบความล้มเหลว แล้วจึงจดจำคำแนะนำของผู้อื่น 

Don’t wait for pair, to believe in prayer. 
อย่ารอคอยจนพบเนื้อคู่ แล้วจึงเชื่อในคำอธิษฐาน 

Don’t wait to have time, to be able to serve. 
อย่ารอคอยให้มีเวลา แล้วจึงทำประโยชน์ 

Don’t wait for anybody else pain, to ask for apologies... neither separation to make it up. 
อย่ารอคอยให้คนอื่นเจ็บปวดเสียก่อน แล้วจึงขอโทษ หรือเลิกคบกันก่อน แล้วจึงหวนมาคืนดี 

Don’t wait... Because you don’t know how long it will takes. 
อย่ารอคอย......เพราะคุณไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้เวลานานเท่าใด.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

2leep.com