2554-07-31

ทฤษฏีมาร์ชมาลโลว์ : The Marshmallow


“Don’t Eat The Marshmallow …Yet! !
 ”หยุด…อย่ารีบกิน “มารช์มาลโลว” แล้ววคุณจะประสบความสําเร็จทั้งงาน เงิน และชีวิต”
ดร.โจอาคิม เดอ โพซาด้า ,เอลเล็น ซิงเกอร์"ทําไมคนที่ฉลาดเท่ากัน บางคนจึงประสบความสําเร็จ
                   แต่บางคนล้มเหลวคําตอบคือ…เพราะ “วิธีคิดในการใช้ชีวิต” ที่แตกต่างกัน
 เป็นปัจจัยสําคัญ ที่ทําให้แต่ละคนมีบั้นปลายชีวิตที่แตกต่างกัน"


หนังสือ  Don’t Eat The Marshmallow…Yet! The Secret to Sweet Success in Work and Life

ผู้แต่ง โจอาคิม เดอ โพซาด้า
ชื่อเรื่อง วิธีคิดที่ทำให้ชีวิตของคุณประสบความสำเร็จและแตกต่างกว่าคนอื่น / ดร.โจอาคิม เดอ โพซาด้า ,เอลเล็น ซิงเกอร์

การวิจัยครั้งสําคัญของ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา นักวิจัยได้ทดลอง
ปล่อยให้เด็กๆ อยู่ในห้องตามลําพัง และแจกขนม “มาร์ชมาลโลว์” ให้เด็กคนละก้อน จากนั้นเสนอให้เด็กเลือกว่าจะกินมันเข้าไปทันทีหรือจะคอยอีกสิบห้านาที ถ้าเด็กคนไหนคอยได้ พวกเขาก็สัญญาว่าจะให้ มาร์ชมาลโลว์แก่เด็กคนนั้นเพิ่มอีกก้อน ซึ่งจากการทดลองพบว่า เด็กบางคนกินขนมมาร์ชมาลโลว์เข้าไปทันที ในขณะที่บางคนเลือกที่จะคอย!


ผลวิจัยออกมาว่า เด็กที่สามารถยับยั้งใจไม่กินขนมมาร์ชมาลโลว์ได้นั้น มีผลการเรียนที่ดีกว่า สามารถเข้ากับคนอื่นได้ดีกว่า และจัดการกับความเครียดได้ดีกว่าเด็กที่ไม่สามารถห้ามใจตัวเองไม่ให้กินขนมมาร์ชมาลโลว์ ก้อนแรก

ความแตกต่างที่สำคัญของความสำเร็จและความล้มเหลว มิได้อยู่ที่การทำงานหนักหรือมีสติปัญญาที่เหนือกว่า แต่อยู่ที่ความสามารถในการ “ห้ามใจตัวเองให้ชะลอความพอใจลงก่อน หรือการรู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวาน”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

2leep.com