2554-07-31

ปากคำประวัติศาสตร์คัดจากหนังสือ แด่โลกและชีวิต ปรัชญาความคิดบุคคลสำคัญของโลก?
โดย วิทยากร เชียงกูล
(วิทยากร เชียงกูล, แด่โลกและชีวิต ปรัชญาความคิดบุคคลสำคัญของโลก, สำนักพิมพ์มิ่งมิตร, ๒๕๔๒)
? The great aim of education is not knowledge but action.
จุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่ของการศึกษา ไม่ใช่ความรู้ แต่เป็นการกระทำ
เฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์ (๑๒)
? Perhaps the most valuable result of all education is
The ability to make yourself do the thing you have to do 
When it ought to be done, whether you like it or not;
It is the first lesson that ought to be learned;
And however early a man?s training begins, 
it is probably the last lesson that he learns thoroughly.
บางที ผลที่มีค่าที่สุดของการศึกษาทุกอย่าง คือ 
ความสามารถที่จะทำให้คุณทำในสิ่งที่คุณจะต้องทำ ในเวลาที่ควรทำ 
ไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่ ,นี่คือบทเรียนบทแรกที่ควรเรียนรู้
และไม่ว่าคนเราจะเริ่มการฝึกอบรมเร็วแค่ไหน
มันมักจะเป็นบทเรียนบทสุดท้ายที่เขาเรียนรู้ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง
ธอมัส เฮนรี่ ฮักซเล่ย์ (๑๓)
? Sit down before fact as a little child,
Be prepared to give up every preconceived notion,
Follow humbly wherever and to whatever abysses nature leads,
Or you shall learn nothing.
นั่งอยู่ต่อหน้าความจริงเหมือนกับเด็กเล็ก,
เตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนความเชื่อที่มีอยู่ล่วงหน้าทุกอย่าง,
ติดตามอย่างถ่อมตัวไปทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นห้วงเหวใดๆที่ธรรมชาติจะนำเราไป,
เพราะถ้าไม่ทำเช่นนั้นแล้ว คุณจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย
ธอมัส เฮนรี่ ฮักซเล่ย์ (๑๓)
? Education?has produced a vast population able to read, but unable to distinguish what is worth reading.
การศึกษา ? ได้สร้างประชาชนที่อ่านออกจำนวนมหาศาล แต่พวกเขาไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรที่ควรอ่าน 
จี เอ็ม เทรเวลยัน (๑๗)? Wonder is the foundation of philosophy,
Inquiry the progress, ignorance the end.
ความสงสัย คือรากฐานของปรัชญาทั้งหมด,
การตรวจสอบค้นคว้า คือรากฐานของความก้าวหน้า
ความโง่เขลา คือรากฐานของจุดจบ
มิเชล เดอ มองเตญ (๒๙)
? A wise man will make more opportunities than he finds.
คนฉลาดสร้างโอกาสได้มากกว่าการรอเจอโอกาส
ฟรานซิส เบคอน (๓๕)
? It is not enough to have a good mind. The main thing is to use it well.
มันไม่เป็นการเพียงพอที่จะมีความคิดจิตใจที่ดี ประเด็นหลักคือ จะต้องรู้จักใช้มันให้ดี
เรอเน่ เดคาร์ทส์ (๓๖)
? The mark of the immature man is that he wants to die nobly for a cause, while the mark of the mature man is that he wants to live humbly for one.
เครื่องหมายของคนที่ยังด้อยวุฒิภาวะคือ เขาต้องการตายอย่างมีเกียรติเพื่ออุดมการณ์ ขณะที่เครื่องหมายของคนที่บรรลุวุฒิภาวะคือ เขาต้องการมีชีวิตอยู่อย่างถ่อมตัว เพื่ออุดมการณ์อันนั้น
วิลเฮล์ม สเตเคล (๖๒)
? Life can only be understood backward, but it must be lived forwards.
ชีวิตจะเข้าใจได้ ก็ต่อเมื่อมองย้อนกลับไปข้างหลัง แต่เราจะต้องใช้ชีวิตแบบก้าวไปข้างหน้า
ซอเรน เคียการ์ด (๕๔)
? Eat less and chew more,
Ride less and run more.
Drive less and walk more,
Talk less and work more.
Sit less and move more,
read less and write more.
Idle less and think more,
worry less and laugh more.
Grouse less and laugh more,
Hate less and love more.
Waste less and save more,
Loaf less and live more.
กินน้อยลง และเคี้ยวให้นานขึ้น,
ขี่น้อยลง และวิ่งให้มากขึ้น
ขับน้อยลง และเดินให้มากขึ้น
พูดน้อยลง และทำงานมากขึ้น
นั่งน้อยลง และเคลื่อนไหวให้มากขึ้น
อ่านน้อยลง และเขียนมากขึ้น
เฉื่อยเนือยน้อยลง และคิดมากขึ้น
วิตกน้อยลง และหัวเราะมากขึ้น
บ่นน้อยลง และยิ้มมากขึ้น
เกลียดน้อยลง และรักมากขึ้น
ทำให้สิ้นเปลืองน้อยลง และประหยัดมากขึ้น
เอ้อระเหยน้อยลง และใช้ชีวิตให้มากขึ้น
โมเซส อีซีเคียต (๖๕)
? Victory belong to the most persevering.
ชัยชนะเป็นของคนที่พากเพียรมากที่สุด
นโปเลียน โบนาปาร์ต (๗๖)
? He that loseth wealth, loseth much;
He that loseth friends, loseth more;
Bu he that loseth his spirit loseth all.
คนที่สูญเสียความมั่งคั่ง สูญเสียมาก
คนที่สูญเสียเพื่อน สูญเสียมากกว่า
คนที่สูญเสียจิตใจที่มุ่งมั่น สูญเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่าง
สุภาษิตสเปน (๗๙)
? Who dares nothing, need hope for nothing.
ใครที่ไม่กล้าทำอะไร ไม่ควรหวังที่จะได้อะไร
โยฮัน จอน ชิลเลอร์ (๘๒)
? The greatest of courage on earth is to bear defeat without losing heart.
การทดสอบความกล้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็คือ การยอมรับความพ่ายแพ้ได้โดยไม่เสียกำลังใจ
โรเบิร์ต กรีน อินเกอร์ซอล (๘๔)
? A man should never be ashamed to own he has been in the wrong, 
which is but saying, in other words, 
that he is wiser today than he was yesterday.
คนเราไม่ควรละอายที่จะยอมรับว่าเขาได้ทำผิดไป เพราะนั่นมีนัยเท่ากับการพูดว่า 
วันนี้เขาฉลาดกว่าเมื่อวาน 
เอล็กซานเดอร์ โป๊บ (๙๕)
? A man can fail many times, but he isn?t a failure until he begins to blame somebody else.
คนเราอาจจะผิดพลาดได้หลายครั้ง
แต่เขายังไม่ใช่คนล้มเหลว
จนกว่าเขาจะเริ่มกล่าวโทษว่าเป็นความผิดของคนอื่น
จอห์น เบอโรห์ (๙๖)
? Sometimes a noble failure serves the world as faithfully as a distinguished success.
บางครั้ง ความล้มเหลวที่น่ายอมรับนับถือก็มีคุณต่อโลกอย่างซื่อตรงไม่น้อยไปกว่าความสำเร็จที่โดดเด่น
ดาวเด้น (๙๗)
? Ninety ? nine percent of the failures come from people who have the habit of making excuses.
เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ของความล้มเหลว มาจากคนที่มีนิสัยชอบแก้ตัว
ยอร์ช วอชิงตัน คาร์เวอร์ (๙๘)

? He that will not reason is a bigot;
He that cannot reason is a fool;
And he that dares not reason is a slave.
คนที่ไม่คำนึงถึงเหตุผล คือคนดื้อรั้น
คนที่ไม่รู้จักให้เหตุผล คือคนโง่
และคนที่ไม่กล้าให้เหตุผล คือทาส
วิลเลี่ยม ดรัมมอนด์ (๑๐๕)
? Great minds have proposes, others have wishes.
Little minds are tames and subdued by misfortune,
But great minds rise above them.
คนที่มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่มีข้อเสนอแนะ ขณะที่คนอื่นๆมีแต่ความปรารถนา
คนที่มีจิตใจเล็กๆถูกเหตุการณ์เลวร้ายทำให้เชื่องและยอมจำนน
แต่คนที่มีจิตใจยิ่งใหญ่ จะลุกขึ้นมายืนอยู่เหนือเหตุการณ์เลวร้ายนั้น
วอชิงตัน ไอร์วิ่ง (๑๐๘)
? Men talk of killing time, while time quietly kill them.
คนพูดถึงการฆ่าเวลา ขณะที่เวลาฆ่าพวกเขาอย่างเงียบๆ
ดิออน บูซิโคลท์ (๑๑๓)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

2leep.com