2554-07-29

10 สถานที่ฆ่าตัวตายยอดนิยมของโลก

 10. Niagara Falls 

                                น้ำตก ไนแอการา เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์รวมของแม่น้ำหลายสายรว มกัน ตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา โดยสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ยอดนิยมนานกว่า ศตวรรษ เนื่องจากมีบรรยากาศที่ยิ่งใหญ่ สวยงาม โรแมนติก ที่คู่รักหลายคู่ที่ชวนกันไปถ่ายรูปกับน้ำตกเป็นที่ร ะลึกในวันแต่งงาน และในขณะที่บางคนเลือกที่จะเป็นจุดฆ่าตัวตาย!! โดยจุดที่นิยมมากที่สุดคือ “Horseshoe Falls” ซึ่งเป็นจุดที่สูงสุด สูงกว่าตึก 16 ชั้นพร้อมด้วยกระแสน้ำก็เชี่ยวกราดแน่นอนว่าถ้าตัดสิ นใจโดดมาแล้วไม่รอดชัว ร์ จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีคนตายตัวตายในที่แห่งนี้ถึง 2780 คน(เท่าที่พบศพ) เฉลี่ยปีละ 23 คน 

9. Cold Springs Canyon Bridge 

                                มีหลายคนเชื่อว่าสะพานถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางระหว่างความเป็น ทางตาย หลายคนมักเลือกจบชีวิตความหวังของเขาด้วยการโดดลงสะพาน Cold Springs Canyon Bridge หลายคนคงไม่รู้จักสะพานนี้ และมันก็ไม่ได้ติด“10 สะพานฆ่าตัวตาย”ด้วย เอาเป็นว่ามันเป็นสะพานที่มีชื่อเสียงสำหรับฆ่าตัวตา ย เป็นสะพานที่สร้างขึ้นเพื่อให้รถขับผ่านภูเขาซันตา(S anta Ynez Mountains) เชื่อมกับเมืองซานตาบาร์บาราและเมือง Santa Ynez แค ลิฟอร์เนีย เปิดใช้บริการปี 1963 โดยคนที่เลือกจะฆ่าตัวตายนี้ก็เพราะวิวด้านข้างสวยแล ะโรแมนติกมาก อีกทั้งพื้นด้านล่างหุบเขาลึกเป็นป่าและหินตายแน่นอน เฉลี่ยตายปีละสิบคน จนมีการถกเถียงว่าควรแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการใช้มาตร การต่างๆ เพื่อป้องกันการใช้สถานที่แห่งนี้ฆ่าตัวตาย 

9. Tour Eiffel 

                                หอไอเฟล เป็นหอคอยเหล็ก สร้างขึ้นใน ค.ศ.1887-9 ออก แบบโดยวิศวกรที่ มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสชื่อ กุสตาฟ ไอเฟล ตั้งอยู่บนชองป์ เดอ มารส์ บริเวณแม่น้ำแซน ในกรุงปารีส และสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั ่วโลก ทั้งยังเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุด ในโลกอีกด้วย ด้วยความสูงกว่า 325 เมตรและโรมนติกดังนั้นมันจึงเป็นสถานที่ที่ผู้คนนิยม มาฆ่าตัวตายอย่างช่วย ไม่ได้ จากสถิตจนถึงปัจจุบันมีคนฆ่าตัวตายที่หอคอยนี้ทั้งหม ด 350-400 คน การฆ่าตัวตายครั้งแรกคือการแขวนคอตนเองจากคาน และจากสถิต 90 ปีผ่านมา มีคนกว่า 369 คนพยายามฆ่าตัวตายโดยโดดจากที่สูงจาก 57 เมตรชั้นแรก 

8. Bridgend 

                                Bridgend เป็นเมืองเล็กๆ ประชากรแค่ 39,429 คน(สำรวจปี 2001) ในคาร์ดิฟฟ์ เวลส์ เป็นเมืองเก่าแก่ในประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ย วที่โรแมนติกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ปราสาท สะพาน หอคอยที่เก่าแก่ขลัง จึงไม่น่าแปลกอะไรที่เรามักได้ยินข่าวการฆ่าตัวตายขอ งหนุ่มสาวบ่อยครั้งใน หลายปีที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยปีละ 23 คน อายุประมาณ 15-30 ฆ่าตัวตายในรูปแบบต่างๆ กัน จนสื่อของอังกฤษต้องรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงกา รฆ่าตัวตาย 

7. Las Vegas Strip 

                                ลาสเวกัส เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา ที่ รู้จักกันคนทั่วโลก ในชื่อ "เมืองแห่งบาป" เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสี การพนัน และการฆ่าตัวตาย โดยผู้หมดหวังในชีวิตมักเข้ามาในเมืองแห่งนี้โดยการจ องห้องพัก ก่อนที่จะฆ่าตายพวกเขาจะดื่มสุราและเล่นการพนันให้สน ุกสุดเหวี่ยงในชีวิต และจบชีวิตตนเองในห้องพักของตนเองหรือ กระโดด ตึก และที่พบบ่อยก็คือทำทีขอตัวจากกลุ่มเพื่อนหรือครอบคร ัวและเขาก็ไม่กลับมาอีก เลย ที่น่าตะลึงคือข่าวเหล่านี้มักปกปิด ไม่ว่าจะเป็นทาง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงาน โรงแรม บ่อนการพนัน ล้วนปกปิดข้อมูลนี้ทั้งหมดไม่ให้ปรากฏเป็นข่าวออกไปส ู่สื่อสาธารณะ เนื่องจากเรื่องเหล่านี้มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและธุร กิจของเมือง 

6. Sandanbeki 

                                ซันดัมเบกิ เป็นหน้าผาสูงชันกว่า 50 เมตร อยู่ในเมืองวากายามิซึ่งในตำนานเล่าว่ามีถ้ำทะเลลับท ี่ซ่อนเรือโบราณเอาไว้ อีกทั้งสถานที่แห่งนี้ยังมีชื่อเสียงสำหรับคนที่จะฆ่ าตัวตาย เนื่องจากเป็นจุดที่มองทัศนียภาพที่สวยและดีที่สุดใน ญี่ปุ่นทำให้ได้ บรรยากาศอารมณ์เศร้าๆ อีกทั้งถ้าโดดลงไปไม่มีทางรอดแน่ๆ เพราะด้วยหน้าผาที่สูงชันและพื้นล่างเต็มไปด้วยโขดหิ น คลื่นลมแรง ทะเล โดยผู้ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่มักเป็นคู่รักที่ไม่สมหวัง หรือคนเดียวโด่ๆ ก็ยังไหว จนสถานที่แห่งนี้ได้ขนานนามว่า “ดอกไม้ที่ตายแล้วจะไม่บานสะพรั่ง” 

5. Sioux Falls 

                                ซูฟอลส์ เป็น เมืองใหญ่ที่มีสถิตเติบเร็วที่สุดในประเทศอเมริกา ตั้งอยู่ในรัฐเซาท์ดาโคตา ถือว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและนันทนาการ เต็มไปด้วยสถานที่แปลกๆ สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบ ที่ราบกว้างสวยงาม อีกทั้งในเมืองยังมีกิจกรรมดนตรี หอศิลป พิพิธภัณฑ์ แข่งกีฬา และเมืองแห่งนี้มีชื่อเสียงในฆ่าตัวตาย โดยเฉลี่ยแล้วแต่ละปีมีผู้มาในเมืองแห่งนี้ฆ่าตัวตาย ประมาณ 15-25 ต่อปี ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นอเมริกันหนุ่มสาว ดังนั้นเมืองแห่งนี้เลยมีการจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพแ ละรักษาโรคและให้ความ สะดวกสบายแก่ผู้ที่รับการปรึกษาปัญหาชีวิตเพื่อแก้ทา งออกไม่ให้ฆ่าตัวตาย 

4. Beachy Head 

                                เป็นแหลมหินชอล์กที่ตั้งอยู่ในแฮสติ้ง อีสต์ซัสซิกซ์ บนชายฝั่งตอนใต้ของประเทศอังกฤษ ซึ่ง เป็นสัญลักษณ์ของอังกฤษ หน้าผาแห่งนี้ก่อรูปขึ้นด้วยหินปูนละเอียดเมื่อประมา ณหนึ่งล้านปีก่อน จนมีหน้าผาสูงจากน้ำทะเลกว่า 530 เมตร ด้วยความสูงของมันทำให้หลายปีที่ผ่านมาสถานที่แห่งนี ้จึงมีคนฆ่าตัวตายมาก ที่สุดเป็นในโลกเป็นอันดับสาม ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยกระโดดตนเองจากหน้าผาเฉลี่ยประมาณ 20 คนต่อปี ซึ่งข้างล่างเต็มไปด้วยโขดหินและน้ำทะเล ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายโดยการเดินเท้าหรือทางรถยนต ์ ทำให้ทางการมีการตั้งทีมลาดตระเวนออกตรวจตาและตู้โทร ศัพท์พิเศษเพื่อแจ้ง เหตุ และที่นี้เคยเป็นจุดฆ่าตัวตายช็อกโลกมาแล้วเมื่อคุณพ ่อนีลชาวอังกฤษวัย 34 ปี และคุณแม่คาซูมิชาวญี่ปุ่นวัย 44 ปี ได้ตัดสินใจกระโดดพร้อมกันที่ประภาคารของชายหาดพร้อม กับร่างอันไร้วิญญาณของหนูน้อยแซมในเป้ใบใหญ่ เนื่องจากทั้งคู่รับไม่ได้ถ้ามีชีวิตอยู่โดยขาดลูกคน นี้ 

3.The Gap, Australia 

                                Gap เป็น เนินเขาและหน้าผาในเมืองบริสเบน รัฐควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย นอกเหนือจากหน้าผาที่สวยงามแล้วมันยังเป็นสถานที่ท่อ งเที่ยวที่ได้รับความ นิยมมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมากมายไม่ว่าเป็น สโมสรกีฬา ป่า ร้านอาหาร โรงแรม ช๊อปปิ้ง จึงไม่แปลกอะไรที่โดยเฉลี่ยแล้วแต่ละปีมีคนถึง 50 คนกระโดดฆ่าตัวตายในที่แห่งนี้รวมไปถึงคนดังอย่างนัก ประกาศสาว Charmaine Dragun ที่ ฆ่าตัวในปี 2007 เนื่องจากสถาวะซึมเศร้าและอาการเบื่ออาหาร ทำให้สถานที่แห่งนี้ต้องติดตั้งกล้องรักษาความปลอดภั ย โทรศัพท์ และรั้วสูงเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย 

2.Aokigahara 

                          ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่มีอายุขัยเฉลี่ยสูงสุดของโลก โดยสถานที่นิยมที่จะไปฆ่าตัวตายคือ อะโอกิงาฮาราเป็นป่าที่อยู่บริเวณภูเขาฟูจิในญี่ปุ่น โดยจุดที่ฆ่าตัวตายมากที่สุดจะเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ภู เขาไฟฟูจิที่เรียกว่า “ทะเลป่า” ซึ่งได้รับขนานนามว่าเป็นจุดฆ่าตัวตายอันดับสองของโล ก สาเหตุเนื่องมาจากนิยายเรื่อง”Black Sea of Trees” ที่ เป็นนิยายที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับคนรักฆ่าตัวตาย ในตำนานก็ยังเล่าว่าเป็นจุดที่มีผีสิง ปีศาจปรากฏตัวจนกลายเป็นป่าแห่งความตาย นอกจากนั้นยังมีบุคคลที่ฆ่าตัวตายในป่าแห่งนี้หลายหล าย ไม่ว่าจะเป็นคู่รัก ครอบครัว ผู้สูงอายุ ส่วนสถิตการฆ่าตัวตายประมาณ 70 คนต่อไป ในปี 2002 พบว่ามีการพบศพคนฆ่าตัวตายที่ส่วนใหญ่จะเป็นการแขนคอ ถึง 78 ราย ซึ่งมากกว่าสถิตเดิมจาก 73 รายในปี 1998 และตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นไปอีก เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่เสื่อมถอยและปัญหาการตกงาน 

1. Golden Gate Bridge 

                                สะพานโกลเดนเกตหรือสะพานประตูทองที่ต้อนรับผู้มุ่งมาซานฟรานซิสโก เป็นสะพานแขวนแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทอดยาวข้ามอ่าวตอนเหนือของเมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาสร้างในสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. โรสเวลต์ เมื่อปี ค.ศ. 1933 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1937 ตอนกลางสะพานยาว 1,280 เมตร กว้าง 27 เมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเล 67 เมตร มีทางรถยนต์ 6 ทาง รถบรรทุก 3 ทาง รถไฟ 2 ทาง ใช้งบประมาณก่อสร้างราว 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเมื่อสะพานนี้สร้างเสร็จ สะพานกลายเป็นสัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาและ กลายเป็นสถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั ่วไปโลก และนับตั้งแต่สะพานโกลเด้น เกท เปิดตัวเมื่อปี 1937 สถานที่แห่งนี้ก็กลายเป็นสถานที่ยอดฮิตสำหรับคนอยากต ายเพราะมีตัวเลขผู้มา ฆ่าตัวตายที่แห่งนี้มากกว่า 1,500 คน(เฉลี่ยปีละ 30 คน) ส่วนสาเหตุที่ทำให้คนนิยมฆ่าตัวตายที่โกลเด้น เกตเนื่องจากสะพานอยู่สูงกว่าผิวน้ำถึง 227เมตร บวกกับกระแสน้ำที่ เชี่ยวกรากแล้ว ทำให้โอกาสที่จะได้ตายสมดังความตั้งใจนั้นสูงเฉียดร้ อยเปอร์เซ็นต์ อีกทั้งว่ากันว่ามันเป็นสถานที่ฆ่าตัวตายที่ให้ความร ู้สึก โรแมนติกมาก แม้ทางการเองจะออกมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตายบนสะพาน หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะ ติดตั้งกล้องสอดส่องพฤติกรรมของคนบนสะพานตลอดความยาว 3 กิโล เมตรของโกลเด้น เกท การจัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนบนสะพานอยู่ตลอดเวลา และยังมีโทรศัพท์สายด่วนบนสะพานให้คนที่ท้อแท้ใจโทรม าพูดคุยปรึกษาเจ้า หน้าที่ได้ด้วย แต่กระนั้นก็ไม่ได้ช่วยให้สถิตเหล่านี้ลดลงเลย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

2leep.com