2554-07-30

เทียน
“...เปลวเทียนละลายแท่ง เพื่อเปล่งแสงอันอำไพ 
ชีวิตมะลายไปเหลืออะไรเอาไว้แทน...”
ชีวิต แปลว่า การผสมผสาน การดำรงอยู่
ความตาย แปลว่า การหยุดซึ่งการผสมผสาน และการไม่ดำรงอยู่
ชีวิตมีเรื่องมากมายหลายอย่างที่เกิดขึ้น
มีทั้งเรื่องดีเรื่องชั่ว มีทั้งถูกใจ และไม่ถูกใจ
ผสมผสานก่อตัวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม...กฎแห่งความจริงก็คงยังยืนกราน
เป็นมาตรฐานตลอดเวลาว่า
ชีวิตไม่เที่ยงแท้ หาความแน่นอนไม่ได้
ชีวิตมีแต่ความทุกข์ คงอยู่สภาพเดิมไม่ได้ จะต้องแตกสลายในที่สุด
ชีวิตไร้ซึ่งความเป็นเจ้าของ ไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตาม
ความปรารถนาได้ ไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวร
ชีวิตมีความตายเป็นที่สุด

ชีวิตในคราวที่ประสบปัญหา ประสบกับเคราะห์กรรม
มีความทุกข์อยู่ดูไม่ต่างอะไร 
กับแสงเทียนที่กำลังส่องแสงอยู่
บางครั้งต้องวูบลงหรือไม่ก็ดับไปทันที
ชีวิตคนเราในยามที่กำลังประสบกับแรงกรรมที่เคยทำไว้
ก็ควรมีสติ รู้จักทำใจ ยอมรับความจริงบ้าง
ควรเร่งสร้างความดี
ยามที่จะตายจากโลกนี้ไป 
ก็อย่าลืมทิ้งความดีไว้บ้าง
เผื่อว่าชีวิตนี้ จะได้ไม่อาย "เทียน..."

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

2leep.com