2554-07-29

คำคมเกี่ยวกับความรัก

Photo: Shoppers walking through a rainy street market


Love is a faith and one faith leads to another 
ความรักคือศรัทธาอย่างหนึ่งและศรัททาหนึ่งนำไปสู่ศรัทธาอื่นๆ 


Photo: Passengers cramming onto a loaded subway train


Love doesn’t just sit there, like a stone, it has to be made, like bread; re-made all the time, made new 
ความรักไม่ได้เพียงแต่นั่งอยู่เฉยๆ เหมือนก้อนหิน มันเป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้น เหมือนกับขนมปัง ต้องทำขึ้นตลอดเวลา ต้องทำใหม่อยู่เสมอ 


Photo: A baker bagging fresh rolls


They say that love takes wit away from those who have it, and gives it to those who have none 
กล่าวกันว่าความรักดึงปัญญาไปจากคนที่มีมันอยู่แล้วแต่ให้ปัญญาสำหรับคนไม่มีมาก่อน 


Photo: Tourists walk through brightly lit teahouses


My bounty is as boundless as the sea, my love as deep; the more I give to three, the more I have, for both are infinite 
สิ่งที่ฉันจะมอบให้ ไม่มีขอบเขตเช่นเดียวกับทะเล ความรักของฉันนั้นลึกเท่ากับทะเล ยิ่งฉันให้มากเท่าไหร่ ฉันก็ยิ่งมีมากขึ้น เพราะว่าทั้ง 2 สิ่งมีเหลือคณานับและไร้ขอบเขต 


Photo: Cars traveling on winding highways at night


Love can turn the cottage into a golden palace 
ความรักสามารถเปลี่ยนกระท่อมให้เป็นวังทองได้


Photo: A nighttime view of the Shanghai skyline


The heart that loves is always young 
หัวใจที่มีความรักจะหนุ่มสาวอยู่เสมอ


Photo: Man walking beneath a bridge


Lift is no longer one’s own when the heart is fixed on another 
ชีวิตไม่ได้เป็นของตัวเองอีกต่อไปเมื่อหัวใจไปผูกติดกับคนอื่น Photo: People exercising at sunrise


If you live in my heart, you live rent-free 
ถ้าคุณอยู่ในหัวใจฉัน คุณอยู่ได้โดยไม่ต้องเสียค่าเช่า Photo: People light incense in a temple


He who is not impatient is not in love 
ใครที่ใจไม่ร้อนรน ไม่ใช่คนกำลังมีความรัก 


Photo: A person walking in an ancient Chinese costume


Love is a thing that sharpens all our wits 
ความรักคือสิ่งที่ทำให้ปัญญาเราแหลมคม 


Photo: Long pier at twilight

Who travels for love, finds a thousand miles only one mile 
คนเดินทางไปเพื่อความรัก จะพบว่าระยะทางพันไมล์ สั้นเพียงหนึ่งไมล์ 


Photo: Buddha head surrounded by tree roots


He who finds not finds nothing 
ใครที่ไม่พบความรัก จะไม่พบอะไรเลย 


Photo: Brightly colored vendors' boats


The heart that loves is always young 
หัวใจที่มีความรักจะหนุ่มสาวอยู่เสมอ 


Photo: Brightly attired woman with many brass choker necklaces


Lift is no longer one’s own when the heart is fixed on another 
ชีวิตไม่ได้เป็นของตัวเองอีกต่อไปเมื่อหัวใจไปผูกติดกับคนอื่น 


Photo: Woman petting elephant


If you live in my heart, you live rent-free 
ถ้าคุณอยู่ในหัวใจฉัน คุณอยู่ได้โดยไม่ต้องเสียค่าเช่า 


Photo: Gold-plated reclining Buddha in temple


He who is not impatient is not in love 
ใครที่ใจไม่ร้อนรน ไม่ใช่คนกำลังมีความรัก Photo: Waiter carrying plate of food


Love is a thing that sharpens all our wits 
ความรักคือสิ่งที่ทำให้ปัญญาเราแหลมคม 


Photo: Transvestite kickboxer getting ready for ring


Who travels for love, finds a thousand miles only one mile 
คนเดินทางไปเพื่อความรัก จะพบว่าระยะทางพันไมล์ สั้นเพียงหนึ่งไมล์ 


Photo: Woman and boy holding banana leaf raft


He who finds not finds nothing 
ใครที่ไม่พบความรัก จะไม่พบอะไรเลย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

2leep.com