2554-07-30

รูปภาพ
รูปภาพที่ตั้งไว้ข้างๆโลง เพื่อบอกให้รู้ว่า 
ผู้ตาย คือ ท่านผู้นี้
ส่วนภาพแห่งความดีปรากฏอยู่ภายในใจทุกคน
เรื่องราวของผู้ตายทุกคนที่คุ้นเคยย่อมรู้ชัดดี
ว่าเขามีวิถีชีวิตเป็นมาอย่างไร ยิ่งตัวผู้ตายด้วยแล้วย่อมรู้ดีกว่าใคร ๆ เสียอีก
ว่าตนคือคนประเภทไหน

ยามที่หลับตาลาโลก
เสียงสรรเสริญเยินยอยกย่องในคุณความดี 
ก็ถูกกล่าวขานยกย่องโดยทั่วหน้ากัน
แต่ความชั่วเราต่างคนต่างรู้อยู่กันภายในใจ
รูปภาพ ก็เป็นเพียงแค่ภาพไม่ได้มีความหมายอะไรมากมาย
หากบุคคลนั้นหาความดีไม่ได้
แต่ส่วนภาพแห่งความดีเป็นภาพที่ควรสร้างไว้ให้มาก
เพราะไม่เพียงแต่ปรากฏอยู่แทนตัวจริงเท่านั้น
ยังเป็นสิ่งที่ควรเทอดทูนบูชายิ่งกว่าสิ่งใดๆอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

2leep.com