2554-07-30

รอยยิ้มที่หายไป

ข้าพเจ้าปรารถนาจะเห็นรอยยิ้มของเด็กทั่วโลก หากนับรวมเป็นหนึ่งในความฝันหลาย ๆ สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการจะกระทำใ้ห้เกิดขึ้น . . . 


นับว่าได้สำเร็จไปแล้วสิ่งหนึ่ง . . . ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

2leep.com