2554-07-29

พม่า : อนุสาวรีย์มหาราช

                พระบรมราชานุสาวรีรย์มหาราชทั้ง 3พระองค์ ทรงตระหง่านอยู่เหนือเนย์ปีดอว์ หรือพินมานาอันเป็นมหาราชาธานี (กรุงเนย์ปิดอว์ อันมีความหมายว่า พระราชอาสน์ของกษัตริย์ (Abode of Kings) ในภาษาพม่า)

               สามผู้ยิ่งไหญ่แห่งอาณาจักรพม่าสมัยเก่านี้คือพระเจ้าอนรทา (Anawrahta) แห่งพุกาม พระเจ้าบุเรงนอง (Bayinnaung) แห่งตองอู กับ พระเจ้าอลองพญา (Alaungpaya) แห่งฉ่วยโบ (Shwebo) สถิตสูงตระหง่านอยู่เหนือลานกว้าง เพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองเมืองหลวงแห่งใหม่ของพม่าเมียนมาร์

               ทางพม่าถือว่า ทรงเป็นกษัตริย์พม่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 1 ใน 3 พระองค์ (ประกอบด้วย 1. พระเจ้าอโนรธามังช่อ ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์พุกาม 2. พระเจ้าบุเรงนอง ฉายา "พระเจ้าชนะสิบทิศ" ราชวงศ์ตองอู 3. พระเจ้าอลองพญา ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์อลองพญา


พระบรมราชานุสาวรีย์มหาราชแห่งพม่า 3 พระองค์ (จากซ้าย) พระเจ้าอโนรธามังช่อ, พระเจ้าบุเรงนอง และ พระเจ้าอลองพญา


  พระเจ้าอโนรธามังช่อ หรือ พระเจ้าอโนรธา (อังกฤษ: Anawrahta Minsaw, Anawrahta) (พ.ศ. 1587-พ.ศ. 1620) ปฐมกษัตริย์พม่าแห่งราชวงศ์พุกามผู้ก่อตั้งอาณาจักรพุกาม เรื่องราวของพระเจ้าอโนรธานั้นมีกล่าวอยู่มากมายในประวัติศาสตร์พม่า ทั้งตำนานพื้นบ้าน ศิลาจารึก และปรัมปราต่าง ๆ จนดูคล้ายเป็นกษัตริย์ในตำนานมากกว่าจะมีพระองค์จริง เช่น การขึ้นครองบัลลังก์ของพระองค์ด้วยการปราบดาภิเษกได้เพราะมีพระอินทร์อุปถัมภ์ เป็นต้น


พระเจ้าบุเรงนอง (อังกฤษ: Bayinnaung) พระมหากษัตริย์พม่าพระองค์ที่ 3 ในราชวงศ์ตองอู อาจเรียกได้ว่า เป็นราชาพม่าองค์ที่คนไทยหรือชาวต่างชาติ รู้จักดีที่สุดก็ว่าได้ เนื่องด้วยเกียรติประวัติอันเลื่องลือ จนมีฉายาว่า "ผู้ชนะสิบทิศ"


พระเจ้าอลองพญา (อังกฤษ: Alaungpaya พระนามของพระองค์ออกสำเนียงเป็นภาษาพม่าว่า "อลองเมงตะยาจี" หรือ "อลองพะ" มีความหมายว่า "พระโพธิสัตว์"; สิงหาคม ค.ศ. 1714 — 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1760) เป็นพระมหากษัตริย์พม่าะหว่างวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 1752 ถึง 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1760 รวมได้ 8 ปี 51 วัน เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์คองบอง ซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของพม่า พระองค์กำหนดเป็นสามัญชน โดยเป็นผู้นำหมู่บ้านแถบพม่าตอนบน สามารถรวบรวมบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่น ปราบปรามมณีปุระ กอบกู้ล้านนาคืนจากอยุธยา และขับชาวอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งให้การสนับสนุนราชอาณาจักรหงสาวดีฟื้นฟูของชาวมอญ พระองค์ทรงก่อตั้งเมืองย่างกุ้งในปี ค.ศ. 1755 สวรรคตจากพระอาการประชวรระหว่างการรุกรานอาณาจักรอยุธยา

ภาพที่น่าประทับใจมากที่สุด น่าจะเป็นภาพทหารพม่านับหมื่นนาย เดินสวนสนามกลางลานกว้างผ่านพระอนุสาวรีย์ขนาดยักษ์สูงตระหง่าน ของอดีตกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งพม่า 3 พระองค์ อันได้แก่ พระเจ้าอนรทา (Anawrahta) แห่งพุกาม พระเจ้าบุเรงนอง (Bayinnaung) แห่งตองอู กับ พระเจ้าอลองพญา (Alaungpaya) แห่งฉ่วยโบ ทรงพระปรีชาสามารถ สร้างความเจริญรุ่งเรืองขึ้นบนผืนแผ่นดินที่เป็นสหภาพพม่าในปัจจุบัน เป็นที่คาดว่า ชื่อเนย์ปิดอว์ น่าจะเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อถวายแด่พระมหากษัตริย์ทั้ง 3 พระองค์ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และรูปปั้นสูงตระหง่านน่าเกรงขาม ยังทำให้ชาวพม่าเชื่อมั่นว่า กรุงเนย์ปิดอว์ของพวกเขา จะได้รับการปกป้องคุมครองให้อยู่รอดปลอดภัยไปอีกนาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

2leep.com