2554-07-29

20 ข้อคิดการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จในชีวิต
เวลา แม้จะมีอยู่เท่ากันในแต่ละวัน คือวันละ 24 ชั่วโมง และเราแต่ละคนก็ได้รับมันมาเท่าๆ กันทุกวัน แต่บางวันก็ดูเหมือนว่าเวลาจะผ่านเราไปโดยไม่ได้ก่อให้เกิดผลงานอะไรขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันเลย หลาย ๆ ครั้งกว่าจะรู้ตัวว่าเรากำลังเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ก็ทำได้แค่เสียดายเพราะไม่สามารถเรียกเวลากลับคืนมาได้อีก ถึงแม้ว่าเราจะได้เวลามาเปล่าๆ วันละ 24 ชั่วโมง แต่ถ้าไม่ใช้มันให้คุ้มค่าก็เท่ากับว่าเรากำลังทำชีวิตให้สูญเปล่าไปเป็นปริมาณเท่ากับเวลาที่สูญเสียไป

20 ข้อคิดการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จในชีวิต

1 .วางแผนการทำงานเป็นระยะปี เดือน สัปดาห์ และ วัน โดยเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะต้องแน่ใจว่าจะได้สิ่งที่ต้องการเพื่อการทำงานและชีวิตของท่าน 


2.ทำกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 


3.ตั้งวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งข้อ และทำให้สำเร็จในแต่ละวัน 


4.บันทึกเวลาการทำงานหรือกิจกรรม เพื่อประเมินว่าท่านใช้เวลาได้ผลดีหรือไม่ ที่สำคัญท่านจะต้องขจัดนิสัยที่ทำให้ตัวเองเสียเวลาออกไปให้ได้ 


5.ให้วิเคราะห์ก่อนที่ท่านจะทำสิ่งใดว่า ต่อไปนี้ท่านจะทำอะไร ควรทำตอนนี้หรือไม่ และเพราะเหตุใดจึงต้องทำสิ่งนี้ ถามตัวเองว่า จะเกิดอะไรขึ้นถ้าท่านละเลยที่จะทำสิ่งนั้น ถ้าคำตอบคือ ไม่ ก็จงเลิกทำเรื่องนั้น 


6.กำจัดสิ่งที่ทำให้ท่านเสียเวลาต่อชีวิต อย่างน้อยหนึ่งเรื่องต่อสัปดาห์ 


7.วางแผนการใช้เวลา ทำแผนงานทุกสัปดาห์ ถามตัวเองว่า ท่านหวังจะประสบความสำเร็จอะไรบ้างเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ และท่านต้องการอะไรที่จะทำให้ได้ผลดังกล่าว 


8.ทำรายการของงานที่จะทำทุกวัน โดยไม่ลืมวัตถุประสงค์ เรื่องที่สำคัญต้องทำก่อนหลัง ประมาณระยะเวลา และไม่ทำงานด้วยการสุ่ม 


9.กำหนดการทำงานทุกวัน เพื่อให้แน่ใจว่าท่านสามารถบรรลุสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน ควรให้มีเวลาเหลือบ้างในการทำแต่ละกิจกรรม อย่าให้ตึงเกินไป ต้องระลึกไว้เสมอว่า การกำหนดการทำงานย่อมให้ผลดีกว่าเรื่องที่ขาดการวางแผน 


10.ท่านต้องมั่นใจว่า งานชิ้นแรกของวันต้องประสบผลสำเร็จ 


11.การทำงานทุกชิ้นควรกำหนดการใช้เวลาไว้ 


12ทำงานให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่ม จะได้ไม่เสียเวลาทำซ้ำ 


13.ขจัดเรื่องวิกฤติออกจากชีวิต ค้นหาว่าอะไรที่ทำให้ท่านทำผิดพลาด 
ท่านต้องทำงานในลักษณะรุก ไม่ใช่รับ 


14.จัดเวลาว่างไว้วันละ 1 ชั่วโมง 
เพื่อทำงานสำคัญโดยไม่ให้มีคนรบกวน 


15.ฝึกการทำงานให้เสร็จเป็นเรื่องๆ มิใช่กระโดดไปกระโดดมา
จะทำให้ไม่มีงานใดเสร็จลง 


16.จงอย่างผัดวันประกันพรุ่ง ฝึกการลงมือทำทันที 


17.ทำงานตามที่กำหนดไว้ อย่าทำงานที่ไม่ได้กำหนด 
หมั่นทบทวนกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่ 


18.จงใช้เวลาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่าการทำในเรื่องที่มีประโยชน์น้อยกว่า 


19.จัดสรรเวลาสำหรับตัวเอง เพื่อคิดเพื่อฝัน พักผ่อนหย่อนใจ และเพื่อชีวิต 


20.พัฒนาปรัชญาการใช้เวลาว่า เวลาใดให้คุณค่า 
และความสัมพันธ์กับชีวิตตนอย่างไร

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น

    2leep.com