2554-07-29

เส้นทางที่(เรา)เลือกเอง

Photo: Elephant in front of snowcapped mountain

The secret of success in life is to be ready for your opportunity when it comes." 
- - Benjamin Disraeli -
- ความลับของความสำเร็จคือเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอสำหรับโอกาสที่มาถึง 


White 'n' Blue

"You get the best out of others when you give the best of yourself." 
- - Harvey Firestone - - 
"คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป" Sunrise in July


"If you always do what interests you, then at least one person is pleased." 
- - Katherine Hepburn -
- ถ้าคุณลงมือทำในสิ่งที่คุณสนใจอยู่เสมอ อย่างน้อยจะมีคนคนหนึ่งที่พอใจ "Only two things are infinite, the universe and human stupidity, 
and I'm not sure about the former." 
- - Albert Einstein -
 - มี เพียงสองสิ่งเท่านั้นที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้ สิ่งหนึ่งคือจักรวาล และอีกสิ่งคือความโง่เขลาของมนุษย์ ทว่าฉันไม่แน่ใจว่าจักรวาลจะเป็นเช่นนั้น 


Sunset

"Life remains the same until the pain of remaining the same 
becomes greater than the pain of change." 
- - Anonymous -
- ชีวิตจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งความเจ็บปวดจากความนิ่งเฉย จะมากกว่าความเจ็บปวดจากการเปลี่ยนแปลง 
Organic No. 6

"He who loses money, loses much; He who loses a friend, loses more; He who loses faith, loses all." 
- - Anonymous -
- เขา..ผู้สูญสิ้นทรัพย์สินไป 
เขา..สูญเสียมากเหลือเกิน 
เขา..ผู้สูญสิ้นเพื่อนไป 
เขา..สูญเสียมากกว่า 
เขา..ผู้สูญสิ้นความศรัทธา 
เขา..ผู้นั้น.. สูญเสียยิ่งกว่าใครๆ 

Organic No. 5

"The determined man finds the way, the other finds an excuse or alibi." 
- - Anonymous -
- ผู้ที่แน่วแน่และมุ่งมั่นจะหาหนทางแก้ปัญหา ในขณะที่คนอื่นจะหาหนทางแก้ตัว 


Bridge Fog

"The only thing in life achieved without effort is failure." 
- - Anonymous -
- มีเพียงสิ่งเดียวในชีวิตที่จะสามารถพิชิตได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายคือความล้มเหลว 


Untitled

"Some dream of worthy accomplishments, while others stay awake and do them." 
- - Anonymous -
- บางคนฝันที่จะประสบความสำเร็จอย่างสวยหรู ในขณะที่บางคนกำลังลงมือกระทำ 
"No bird soars too high if he soars with his own wings." 
- - William Blake -
 - ไม่มีนกตัวใดบินสูงเกินไปถ้ามันบินด้วยปีกของมันเอง "Obstacles are those frightful things you see 
when you take your eyes off your goals." 
- - Anonymous -
 - อุปสรรคคือสิ่งที่น่าตกใจก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้มองไปที่จุดหมายปลายทาง "Advice is like snow; The softer it falls the longer it dwells upon, 
and the deeper it sinks into, the mind." 
- - Samuel Taylor Coleridge -
- คำแนะนำเหมือนหิมะที่โปรยปรายลงมา ยิ่งบางเบาเพียงใดก็ยิ่งแตะเพียงเปลือกนอก และยิ่งหนักหนาเท่าใดก็ยิ่งลึกถึงความรู้สึกเท่านั้น "There is nothing either good or bad but thinking makes it so." 
- - W.Shakespeare -
 - ไม่มีสิ่งใดๆในโลกที่ดีหรือเลว มีแต่ความคิดของเราเท่านั้นที่ทำให้เกิดความดีและความเลว "Great minds discuss ideas; Average minds discuss events; 
Small minds discuss people." 
- - Anonymous -
 - จิตใจที่ยิ่งใหญ่วิพากย์วิจารณ์ความคิด จิตใจสามัญวิพากวิจารณ์เหตุการณ์ แต่จิตใจที่ต่ำต้อยนั้นวิจารณ์เพียงผู้คน "Life is a big canvas and you should throw all the paint you can on it." 
- - D.Kaye -
- ชีวิตเหมือนภาพเขียนขนาดใหญ่และคุณควรจะใช้สีทั้งหมดที่คุณมีสร้างสรรค์มันขึ้นมา "Forgive your enemies, but never forget their names." 
- - J.F.Kennedy -
- จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด "The only man who never makes mistakes is the man who never does anything." 
- - T.Roosevelt -
 - คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย "If you want to increase your success rate,double your failure Rate." 
- - T.Watson Jr (Founder of IBM) -
- ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จมากขึ้นหนึ่งเท่าตัว จงเพิ่มความล้มเหลวเป็นสองเท่าตัว "Even a Step back can be fatal." 
- - W.Brudzinski -
- แม้แต่การก้าวถอยหลังก็อาจถึงแก่ชีวิตได้ "Imagination is more important than knowledge." 
- - Albert Einstein -
 - จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ที่มี "The reward of a good thing well done is to have it done." 
- - Ralph Waldo Emerson -
 - รางวัลของสิ่งที่เรียกว่ายอดเยี่ยมคือการได้สร้างมันขึ้นมา "You see things and you say, 'Why?'!But I dream things that never were; and I say, 'Why not?" 
- - George Bernard Shaw -
 - คุณเห็นบางสิ่งบางอย่าง คุณจะพูดว่า"ทำไม" ในขณะที่ฉันได้เห็นความฝันของฉันซึ่งไม่เคยเป็นไปได้ ฉันพูดว่า "ทำไมถึงไม่มีสิ่งนั้นล่ะ" "Do what you can, with what you have, where you are." 
- - Theodore Roosevelt - - 
ทำในสิ่งที่คุณสามารถจะทำได้ พร้อมกับสิ่งที่คุณมีและที่ที่คุณอยู่ "Freedom is nothing else but a chance to do better." 
- - Albert Camus -
- อิสรภาพ ไม่ใช่อะไรอย่างอื่นเลย หากแต่คือโอกาสที่จะทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." 
- - Eleanor Roosevelt -
 - อนาคตเป็นของคนที่เชื่อในความฝันของตัวเองเท่านั้น "God gives every bird it's food, But He does not throw it into it's nest". 
- - Anonymous -
- พระเจ้ามอบอาหารให้แก่นกทุกตัว แต่ไม่เคยโยนอาหารให้ถึงรังของนกเหล่านั้น "When life is giving you a hard time, try to endure and live through it. 
You must never run away from a problem. 
Convince yourself that you will survive and get to the other side." 
- - Margaret Ramsey * British literary agent -
- เมื่อ คุณเห็นการมีชีวิตเป็นสิ่งที่หนักหนาสาหัส ลองพยายามอดกลั้นและต่อสู้กับมัน จงอย่าวิ่งหนีต่อปัญหาใดๆที่คุณเผชิญอยู่ และเชื่อใจในตัวเองว่าสองมือของคุณสามารถทำให้คุณฝ่าฟันช่วงวิกฤตและผ่านมัน ไปได้ "There is Nothing so Sweet as Love's Young Dreams!" 
- - Anonymous -
- ไม่มีสิ่งใดจะหอมหวานเท่ากับความฝันในวัยเยาว์ "First say to yourself what you would be, and then do what you have to do." 
- - Epictetus (55-135 C.E.) -
- สิ่งแรกที่ต้องทำคือตั้งใจกับตัวเอง และลงมือทำ "A person who lives right, and is right, has more power in their silence 
than another has by words." 
- - Phillips Brook - - 
บุคคลที่มีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องและเหมาะสมแม้อยู่ในความเงียบก็แลมีอำนาจกว่าผู้อื่น 
"Life is like a box of choclates." 
- - F.Gump -
- ชีวิตก็เหมือนกล่องใส่ชอกโกแลตที่มีหลากหลายสีสันและรสชาติ "Glory in life is not in never failing, But rising each time we fail." 
- - Anonymous -
- ความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่การที่ไม่เคยพ่ายแพ้ หากแต่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ล้มลง "It is never too late to be what you might have been." 
- - George Eliot -
- ไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปที่จะเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเป็น "Do not be too timid and squeamish about your actions. All life is an experiment." 
- - Ralph waldo Emerson -
- อย่าขาดความมั่นใจในตัวเอง และตระหนกตกใจในสิ่งที่คุณทำ ทุกๆสิ่งคือประสบการณ์ 
"Learn from the mistakes of others. 
You can't live long enough to make them all yourself." 
- - Anonymous -
 - จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นเพราะเราไม่สามารถเรียนรู้ความผิดพลาดนั้นได้ทั้งหมดในช่วงชีวิตของเราเอง "This year's success was last year's impossibility." 
- - Anonymous -
- ความสำเร็จของปีนี้ คือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในปีที่ผ่านมา "Who never made a mistake never made a discovery." 
- - Soren Kierkegaard -
- คนที่ไม่เคยกระทำผิดคือคนที่ไม่ได้ค้นหาสิ่งใด 
"Praise the bridge that carried you over." 
- - George Colman - - 
จงขอบคุณสะพานที่ให้คุณเดินข้ามมา "To follow, without halt, one aim: There is the secret of success." 
- - Anna Pavlova - - 
เคล็ดลับของความสำเร็จคือการเดินทางอย่างต่อเนื่องไปสู่จุดมุ่งหมาย "Our deeds determine us, as much as we determine our deeds." 
- - George Eliot - - 
การกระทำตัดสินเราเท่าๆกับที่เราตัดสินใจกระทำ "The difference between the impossible and the possible 
lies in a man's determination." 
- - Tommy Lasorda - - 
เส้นบางๆที่คั่นระหว่างความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้คือการตัดสินใจของเรา "If you don't stand for something, you'll fall for anything." 
- - Anonymous - - 
ถ้าคุณไม่อดทนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คุณก็จะล้มหลวในทุกๆสิ่ง "It is not fair to ask others what you are not willing to do yourself." 
- - Eleanor Roosevelt - - 
ไม่ยุติธรรมเลยที่คุณจะขอร้องให้คนอื่นทำในสิ่งที่คุณไม่ต้องการทำ "A wise man will make more opportunities than he finds." 
- - Francis Bacon - - 
คนที่ฉลาดคือคนที่สร้างโอกาสมากกว่าที่เขาหาได้ "We write our own destiny. We become what we do." 
- - Madame Chiang Kai-Shek - - 
ตัวเราเองที่กำหนดพรหมลิขิตและเราจะเป็นในสิ่งที่เราได้กระทำ 
"Well done is better than well said." 
- - Ben Franklin - - 
การลงมือทำดีกว่าคำพูดที่สวยหรู "Life moves pretty fast...if you don't stop to look around once in a while, you might miss it." 
- - Ferris Bueller, "Ferris Bueller's Day Off" - - 
ชีวิตผ่านไปอย่างรวดเร็ว ถ้าคุณไม่หยุดและมองไปรอบๆบ้าง คุณอาจจะพลาดบางอย่างไป Nobody has Wisdom if he does not know the Dark. 
- - H.Hesse - - 
ไม่มีใครฉลาดโดยปราศจากการได้รู้จักความโง่เขลามาก่อน "Great minds must be ready not only to take opportunity, but to make them." 
- - Colton - - 
ความคิดที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แต่เตรียมพร้อมต่อโอกาส แต่ยังพร้อมที่จะลงมือทำ "Do or do not; there is no try." 
- - Yoda - - 
การตัดสินใจที่จะทำหรือไม่ทำ ไม่ต้องใช้พยายามแต่อย่างใด "He who knows little often repeats it." 
- - Thomas Fuller - - 
ใครที่รู้อะไรเพียงนิดหน่อยก็มักจะคุยโวถึงมัน "Wealth is like Sea Water:The more you drink the more thirsty you get." 
- - A.Schopenhauer - - 
ความร่ำรวยเปรียบเหมือนน้ำทะเล ยิ่งดื่มมาเท่าไหร่ก็ยิ่งกระหายมากขึ้นเท่านั้น"Progress always involves risk. You can't steal second with your foot on first." 
- - Fredrick Wilcox - - 
พัฒนาการจะมีเรื่องของความเสี่ยงมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ คุณจะไม่สามารถขโมยเบสสอง ได้เลย ถ้าเท้ายังแตะเบส 1 อยู่ 

Mosque, India

"You don’t get harmony when everybody sings the same note." 
- - Doug Floyd - - 
คุณจะไม่สามารถหาความกลมกลืนได้ เมื่อทุกคนร้องเพลงด้วยโน้ตตัวเดียวกัน 


New Jersey, US

"Thinking: The talking of the soul with itself." 
- - Plato - - 
การคิด คือ การพูดของวิญญาณกับตัวมันเอง 


Statue of Liberty, US

"Nature is as complex as it need to be.... and no more." 
- - Albert Einstein - - 
ธรรมชาติซับซ้อนเท่าที่มันจำเป็น...ไม่มากกว่านั้น 


Photo: Brightly dressed people at celebration

Heaven never helps the men who will not act. 
- - Henry Bergson - - 
สวรรค์ไม่ช่วยคนเกียจคร้าน 


Photo: Giraffes walking through brush

Move out man! Life is fleeting by. 
Do something worthwhile, before you die. 
Leave behind a work sublime, 
that will outlive you and time. 
- - Alfred A. Montepert - - 
อันชีวิตคนเราช่างสั้นนัก 
ต้องรู้จักทำประโยชน์ก่อนจะสาย 
ทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์หลังความตาย 
มีความหมายคงอยู่ ตลอดไป 


Photo: Layers of colorful necklaces

Seize the day. Make your lives extraordinary. 
- - From The Dead Poets Society - - 
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วชีวิตคุณจะไม่ธรรมดา 


Photo: Lion walking past vultures along a river

Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly. 
- - Robert F. Kennedy - - 
คนที่กล้าจะจะพ่ายแพ้เท่านั้น ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ 


Photo: Flamingos flying over green waters

It is only in adventure that some people succeed in knowing themselves--in finding themselves. 
- - Andr Gide - - 
มีแต่ในการผจญภัยเท่านั้น ที่บางคนประสบความสำเร็จในการรู้จักตัวเอง นั้นคือ การค้นพบตัวเอง 


Photo: Men pulling fishing nets out of a lake

If we do not find anything very pleasant, at least we shall find something new. 
- - Voltaire - - 
ถึงแม้ว่าเราจะไม่พบสิ่งที่พอใจ อย่างน้อย เราก็จะได้เจอสิ่งใหม่ๆ 


Photo: Clouds hanging low over a mountain peak

You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, 
but you cannot fool all the people all the time. 
- - Abraham Lincoln - - 
คุณหลอกคนทุกคนได้ในบางเวลา และหลอกบางคนได้ตลอดเวลา แต่ คุณไม่สามารถหลอกทุกคนได้ตลอดเวลา 


Photo: Two women standing outside hut

Beware of small expenses; a small leak will sink a great ship. 
- - Benjamin Franklin - - 
จงระวังสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น รอยรั่วเล็กๆ อาจจะทำให้เรือใหญ่ล่ม 


Photo: Leopard walking along a tree branch

You know you're old when the candles cost more than the cake. 
- - Bob Hope - - 
คุณจะรู้ว่าคุณแก่ตัวก็ต่อเมื่อเทียนที่ต้องจุดในงานวันเกิดแพงกว่าเค้กวันเกิด 


Photo: Wildebeests charging into a river

Age does not protect you from love. But love, to some extent, protects you from age. 
- - Jeanne Moreau - - 
อายุป้องกันคุณจากความรักไม่ได้ แต่ความรัก ในจำนวนที่พอเหมาะ ปกป้องคุณจากอายุได้ 


Photo: Ranger petting a baby rhinoceros

When you go in search of honey you must expect to be stung by bees. 
- - Kenneth Kaunda - - 
เมื่อคุณต้องการน้ำผึ้ง คุณต้องรู้ว่า คุณจะถูกผึ้งต่อย 


Photo: Topi silhouetted against a sunset

If men cease to believe that they will one day become gods then they will surely become worms. 
- - Henry Miller - - 
เมื่อมนุษย์เลิกเชื่อว่าวันหนึ่งเค้าจะกลายเป็นพระเจ้า เมื่อนั้น เค้าจะเป็นแค่หนอนตัวหนึ่งเท่านั้น 


Photo: Two Ethiopian boys with body paint

The ripest peach is highest on the tree. 
- - James Whitcomb Riley - - 
ลูกพีชที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่สูงที่สุดบนต้น 


Photo: Acacia tree

And he that strives to touch the stars, 
Oft stumbles at a straw. 
- - Edmund Spenser - - 
คนที่พยายามจะสัมผัสดวงดาว มักจะพลาดกับสิ่งเล็กน้อย 


Photo: Ethiopian farmers plowing with camel

It takes two flints to make a fire. 
- - Louisa May Alcott - - 
ต้องใช้หินถึง2ก้อนถึงจะเกิดไฟได้ 


Photo: Ethiopian priest with silver cross

We boil at different degrees. 
- - Ralph Waldo Emerson - - 
คนเรามีจุดเดือดไม่เท่ากัน 


Photo: Plate of Ethiopian food

Let not the sun go down upon your wrath. 
- - Ephesians 4:26 - - 
อย่าให้พระอาทิตย์ตกลงไปพร้อมกับความโกรธของคุณ 


Photo: Close-up of a male gelada monkey

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. 
They must be felt with the heart. 
- - Helen Keller -
- สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดในโลก มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ แต่จะรู้สึกได้จากหัวใจ


Photo: Ethiopian tribeswoman with necklaces

Remember to always dream. More importantly to make those dreams come true and never give up. 
- - Dr. Robert D. Ballard - - 
จงฝันอยู่เสมอ ที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือ ทำความฝันนั้นให้เป็นความจริง และอย่ายอมแพ้ 


Photo: Danakil Depression in Ethiopia

Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground. 
- - Theodore Roosevett - - 
สายตาจับจ้องที่ดวงดาว และเท้ายังคงติดดิน 


Photo: Aerial view of pelicans over a lake

There is a magnet in your heart that will attract true friends. That magnet is unselfishness, 
thinking of others first. When you learn to live for others, they will live for you. 
- - Paramahansa Yogananda - - 
มีแม่เหล็กอยู่ในหัวใจของคุณ ซึ่งจะดึงดูดมิตรแท้ แม่เหล็กชนิดนี้คือ ความไม่เห็นแก่ตัว 
และการคิดถึงคนอื่นก่อน เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะอยู่เพื่อคนอื่น พวกเขาก็จะอยู่เพื่อคุณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

2leep.com