2554-07-29

เพียงคลื่นความคิดไหวตามลม
No man/woman is worth your tears and the only one who is, 
will never make you cry. 
ไม่มีชายหรือหญิงคนไหนมีค่าพอที่คุณจะต้องเสียน้ำตาให้ 
ส่วนคนที่มีค่าพอนั้น 
เขาย่อมที่จะไม่มีวันทำให้คุณร้องไห้อย่างเด็ดขาด

Photo: Men singing and dancing around a fire


If you love someone, 
put their name in a circle, 
instead of a heart, 
because hearts can break, 
but circles go on forever. 
ถ้าคุณรักใครสักคน 
จงเอาเขาไว้รอบตัวคุณแทนที่จะใส่เขาไว้ในใจ 
เพราะหัวใจสามารถแตกสลายได้ 
แต่ถ้าเขาอยู่รอบตัวคุณ เขาจะอยู่กับคุณตลอดไป


Photo: Hands on an open book

Everyone hears what you say. 
Friends listen to what you say. 
Best friends listen to what you don''t say. 
ทุกคนได้ยินสิ่งที่ท่านพูด 
เพื่อนทั่วๆไปจะรับฟังในสิ่งที่ท่านพูด 
แต่เพื่อนแท้จะรับฟังความรู้สึกที่ท่านไม่เอ่ยมันออกมา


Photo: Two girls in a grain field

If all my friends were to jump off a bridge, 
I wouldn''t jump with them, 
I''d be at the bottom to catch them. 
ถ้าเพื่อนของทั้งหมดของข้าพเจ้าพร้อมใจกันกระโดด 
ลงมาจากสะพาน 
ข้าพเจ้าจะไม่โดดตามพวกเขาไป 
แต่ข้าพเจ้าจะยอมรออยู่ที่ก้นเหวเพื่อที่จะรับพวกเขา

Photo: A temple spire framed by prayer flags


Don''t frown, 
because you never know who''s falling in love with your smile! 
อย่าทำหน้าบูดบึ้ง 
เพราะว่าท่านจะไม่สามารถรู้ได้ว่ามีใครกำลังชื่นชม 
รอยยิ้มของท่านอยู่

Photo: Monks in traditional dress with drums


If you judge people, 
you have no time to love them. 
ถ้าท่านมัวแต่คิดตัดสินผู้อื่น 
ท่านก็จะไม่มีเวลาพอที่จะรักและเข้าใจพวกเขา


Photo: Buddhist monks blowing horns


Be kind, 
for everyone you meet is fighting a harder battle. 
จงมีจิตใจที่ดีต่อผู้อื่น 
เพราะว่าทุกคนที่ท่านพบกำลังต่อสู้กับปัญหาที่ยิ่งใหญ่ 
กว่าที่ท่านกำลังประสบอยู่

Photo: A panorama of mountain peaks


It may take only a minute to like someone, 
only an hour to have a crush on someone 
and only a day to love someone 
but it will take a lifetime to forget someone. 
มันอาจจะใช้เวลาเพียงชั่วนาทีที่จะชอบใครสักคน 
เพียงชั่วโมงที่จะนึกรักใครสักคน 
และเพียงชั่ววันที่จะรักใครสักคน 
เเต่มันจะใช้เวลาชั่วชีวิตของท่านที่จะลืมคนคนนั้น

Photo: Monks inside a temple with butter lamps


Enthusiasm is contagious. 
You might cause an outbreak and affect many. 
ความกระตือรือล้นนั้นติดต่อกันได้ 
โดยที่ท่านอาจสามารถแพร่มันออกไปและส่งผล 
กระทบให้อีกหลายคนกระตือรือล้นตามท่านได้


Photo: Close-up of a man’s painted face


Yesterday is the history, 
tomorrow is a mystery. 
Today is a gift, 
that is why it is called the present. 
เมื่อวานคืออดีต 
พรุ่งนี้คือปริศนา 
แต่วันนี้คือสิ่งที่ท่านมี 
นี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงเรียกปัจจุบันนี้ว่าของขวัญ(Present)


Photo: Festival participants in traditional dress

Dance like nobody''s watching, 
and love like it''s never gonna hurt. 
ปล่อยตัวเต้นรำให้สนุกสนานเหมือนไม่มีใครจ้อง 
และจงรักเหมือนว่ามันจะไม่นำความเจ็บปวดมาให้

Photo: A man spinning a colorful wheel


Send this to everyone you will never forget, 
and send it back to the person who sent it to you too, 
just to show them that you will never forget them too.
ส่งสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับคนที่ท่านคิดว่าจะไม่มีวันลืม 
และส่งกลับไปยังผู้ที่ส่งมาให้ท่าน 
เพื่อให้เขารู้ว่าท่านก็จะไม่มีวันลืมเขาเช่นกัน


Photo: A hiker dwarfed by snowy mountains


If you don''t send it back, 
it means that you are not a true friend. 
ถ้าท่านไม่ส่งกลับ 
นั่นหมายถึงว่าท่านมิได้คิดว่าท่านเป็นเพื่อนแท้ของเขา

so send it to everyone that you never will forget. 
ดังนั้นจงส่งสิ่งดีๆเหล่านี้ไปให้ทุกคนที่ท่านจะไม่มีวันลืมเขาออกจากใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

2leep.com